• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Problema...

Nawigacja

Problematyka ludzkiej egzystencjiProblematyka ludzkiej egzystencji
Problematyka ludzkiej egzystencji, to temat chętnie podejmowany przez autorw w każdej epoce. Jest to zawsze aktualne zagadnienie, bo człowiek chce znac odpowiedzi na nurtujące go pytania, jakim z pewnością jest sens ludzkiego cierpienia.Od początkw istnienia literatury obiektem zainteresowania twrcw było ludzkie życie. Wybinty twrca polskiego renesansu, Jan Kochanowski, stracił swoją ukochaną crkę Urszulę. W rozpaczy napisał treny, jako wyraz blu, żalu i tęsknoty. Autor mwi, że na nic zdała się stoicka postawa, ktrej uczył się przez długi okres swojego życia. Sugeruje, że człowiek nie potrafi wyzbyc się uczuc i proba zrobienia tego, jest bezcelowa.Na początek ważna jest odpowiedz na pytanie czym jest cierpienie? Stanowi ono nieodłączny element naszego życia. Tak jak radośc, tak i smutek jest jednym z wielu uczuc, jakich doświadczamy. Cierpienie objawia się płaczem, zamknięciem w sobie czy też obwinianiem innych za swj los. Może dac nam solidną lekcję przetrwania w świecie pełnym stresu i niepokoju oraz nauczyc się opanowywania emocji i strachu. Z drugiej strony, może rwnież zniszczyc człowieka i sprawic, że zniknie dawna osoba, a pojawi się nieśmiała, cicha i przestraszona postac. Prawidłowej postawy wobec blu może nas nauczyc przykład biblijnego Hioba.Hiob, człowiek ze wschodu, był osobą bogatą, bogobojną i szlachetną. Miał siedmiu synw i trzy crki. Szatan widząc jego szczęście, zawiera układ z Bogiem i wystawia go na prbę.

Spada na niego pasmo nieszczęść i porażek. Bydło zostaje mu skradzione, owczarnia zapala się od uderzenia pioruna, a silny pustynny wiatr zrwnuje jego dom z ziemią, grzebiąc pod nim wszystkie dzieci bohatera. Mimo wszystko, Hiob z pokorą przyjmuje wszystkie nieszczęścia, ktre go spotykają i mwi Pan Bg dał, Pan Bg wziął, niech się dzieje Jego Święta wola, niech imię Jego będzie błogosławione. Szatan, ktry miał nadzieję, że zniszczy jego wiarę, postanawia dalej nękac Hioba i zsyła na niego trąd. Wtedy samotny, chory i pozbawiony miejsca zamieszkania człowiek, zamieszkuje przy wejściu do wsi. Nie stracił wiary w Boga, chociaż uskarża się na swj los. Podkreśla, że porażki nie są karą za grzechy, kiedy wypowiada słowa czołem w proch uderzyłem, oblicze czerwone od płaczu, w oczach już widzę pomrokę, choc rąk nie zmazałem występkiem i modlitwa moja jest czysta. Szatan pod obliczem przyjacił namawia go do obwiniania Boga za swoje klęski, jednak ten odpowiada Jeśli zgrzeszyłem, niech mi Pan Bg przebaczy. Oby moje cierpienia obmyły moje winy,. Lecz nie będę złorzeczył Jego Świętemu Imieniu, dochowam Mu ufności!. Stwrca wynagradza mu jego niezłomną wiarę i wkrtce oddaje mu dom, rodzą mu się nowe dzieci i odnawia gospodarstwo. Historia Hioba uświadamia nam gorzką prawdę, że cierpienie jest nieodłącznym składnikiem życia człowieka, a przeżyte cierpienie może przynieśc nam korzyści, umocnic nas wewnętrznie i uwrażliwic nas na cudzy bl.Księga Hioba podejmuje problem niezawinionego cierpienia. Czy cierpienie jest karą za nasze czyny? Autor, mwi, że nie. Twierdzi, że Stwrca ma swoje plany i nie wtajemnicza w nie człowieka, bo są dla niego za trudne, jednak powinno się przyjąc je z pokorą. Zastanawiamy się więc, czy warto być niewinnym i wiernym Bogu? Autor mwi, że tak, bo mimo problemw, ufnośc Panu pozwala uzyskac spokj w cierpieniu. Taka wiernośc Stwrcy daje uczucie podległości, jednak pozwala też poczuc się bezpiecznie. Księga należąca do ksiąg mądrościowych, porusza zagadnienie teodycei. Usiłuje pogodzic sprzeczności: między obrazem Boga, jako źrdła dobra, a istnieniem (za Jego zgodą) zła na świecie.Każdy musi odkryc własną drogę- tak powiedział Jean Paul Sartre. Jak życ? Myślę, że odpowiedz na to pytanie pozwala nam znaleźć Księga Hioba.

Powodzenia ; )

Marta


Przykadowe prace

Administracja Publiczna

Administracja Publiczna ADMINISTRACJA PUBLICZNA ? jest sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu a więc, przez organy państwowe oraz inne podmioty administracji. W teorii wyrżniamy administracje w ujęciu: ? Organizacyjnym (podmiotowym) ? stanowi ogł podmiotw admi...

Rżne postawy religijne na podstawie tekstw średniowiecza

Rżne postawy religijne na podstawie tekstw średniowiecza Historia i kultura średniowiecznej Europy była uważana za dorobek ciemnych ludzi, nie doceniających dokonań swoich przodkw. Jednak patrzenie na średniowiecze, przez pryzmat czasu, odkrywa przed nami prawdziwe piękno tej epoki...

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Wykorzystaj wnioski z interpretacji podanego fragmentu

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Wykorzystaj wnioski z interpretacji podanego fragmentu. Przytoczony fragment tekstu pochodzi z Wesela Stanisława Wyspiańskiego. To dramat młodopolski, ktrego bohaterami...

Woran liegt es, dass zwei Menschen Freunde werden? Bercksichtige dabei ihre Erfarungen.

Woran liegt es, dass zwei Menschen Freunde werden? Bercksichtige dabei ihre Erfarungen. Der australische Schriftsteller, Thomas Bernhart, hat irgendwann einen interessanten Satz gesagt: "Ich sehne mich immer nach dem Alleinsam, aber bin ich allein, bin ich der unglcklichste Mesch" Alle mchten ab und zu allein sein, aber...

Powstanie i Upadek Cesarstwa Rzymskiego

Powstanie i Upadek Cesarstwa Rzymskiego Rzym powstał w 753 roku p.n.e nad rzeka Tyber. Za początki republiki przyjmuję się upadek krla Tarkniusza pysznego i ustanowienie republiki, władze w republice były podzielone między lub, senat i urzędnikw. Położenie Rzymu było bardz...

Człowiek człowiekowi wilkiem

Człowiek człowiekowi wilkiem Człowiek człowiekowi wilkiem? W XVII wieku Hobbes upowszechnił taką właśnie tezę, uważał, że człowiek kieruje się egoizmem i dąży do zaspokojenia swoich, tylko swoich potrzeb. Czy ludzie naprawdę tacy są? Czy...

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania Zarządzanie to zestaw czynności skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem sprawnego i skutecznego osiągnięcia celw. Menedżer to osoba, ktrej obowiązki polegają przede wszystkim na realizacji zakresu zarządzania.. Menedżerw można ...

majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie

majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie Składniki majątku posiadane przez przedsiębiorstwo można podzielić na majątek trwały i obrotowy ( aktywa ). O zaliczeniu poszczeglnych składnikw do ktrejś z tych grup decyduje rodzaj majątku, jego wartość l...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry