• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Problemy...

Nawigacja

Problemy moralne i społeczne w "Granicy"Problemy moralne i społeczne w "Granicy"
Granice z tytułu możemy rozstrzygać w wielu płąszczyznach:

Granica na płaszczyźnie społecznej. Podział klasowy odgradzający świat posiadających od świata nędzarzy. Jest między nimi przepaść. Dzielą ich przywileje, możliwości życiowe, prawa, możliwości wpływania na życie. Awans społeczny jest nieosiągalny dla ludzi sfery ubogiej - nieprzekraczalna granica.

Płaszczyzna psychologiczna. Poszukiwanie granic tego co ocenia się obiektywnie a subiektywnie. Sąd jednostki czy opinia zbiorowa. Ze zbioru subiektywnych opinii można zbliżyć się do obiektywnej prawdy.

Granica oddziela prawdę od fałszu.

Płaszczyzna filozoficzna. Mowa tu o możliwościach poznania świata. Człowiek sam sobie narzucił granice. Poznaje świat coraz lepiej, coraz dokładniej. Świat się rozwija. Ruchoma granica poznania.

Płaszczyzna moralna. Linia, ktrej nie powinno się przekraczać aby nie sprzeniewierzyć się własnym ideałom, poglądom, by pozostać sobą. Granica kompromisu nie polega na rezygnacji z własnych ideałw. Szukanie ciągle tej bariery, bo przekroczenie jej oznacza fałsz, obłudę w stosunku do samego siebie.W utworze zawarte są refleksje nad człowiekiem, jego tożsamością, naturą, egzystencją, losem, trudem istnienia, walką ze złem, chorobami, cierpieniami. Pisarka uważa, że nie da się sformułować jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - kim jest człowiek; jest on istotą bardzo złożoną, wielopłaszczyznową, o psychice złożonej z wielu sprzecznych cech. Wg Nałkowskiej osobowość człowieka nie istnieje w ukształtowanej, gotowej formie; człowiek zmienia się w zależności od ludzi, zdarzeń i okoliczności, warunkw życiowych, miejsca, w ktrym jest, sytuacji społecznej, obyczajw. Każdy wybiera jakąś własną wobec tych warunkw postawę; Zenon chciał przekształcać rzeczywistość według własnych poglądw, ale stało się odwrotnie - rzeczywistość przekształciła jego. Nałkowska zestawia dwa rodzaje opinii o głwnym bohaterze: wewnętrzną ocenę Zenona o sobie i zewnętrzną, jaką tworzy o nim otoczenie na podstawie znajomości jego czynw; Zenon w swoim przekonaniu jest uczciwym w życiu osobistym i publicznym, a w oczach społeczeństwa - uwodzicielem, uosobieniem podwjnej moralności i politycznym karierowiczem; jego romans staje się faktem niesmacznym, zwykłym skandalem, powodem do potępienia go, czymś, co degraduje go w oczach społeczeństwa. Postać głwnego bohatera zmusza odbiorce do refleksji: Jak daleko możemy się posunąć w swoim postępowaniu? Do jakiego momentu postępujemy jeszcze moralnie, a od ktrego już nie? Czy istnieje granica moralna? Jeśli tak, to co ją wyznacza? Jakie kryterium?

Śledząc losy głwnego bohaera możemy częściowo znalęźć odpowiedź na te pytania. Kiedy dokłądnie przeanalizujemy sytuacje w ktrych Zenon łamie granice etyczne i Mralne. Każąc Justynie usunąć ciąże Zenon nie zdaje sobie sprawy , że ją krzywdzi. Czuje się jakby robił coś normalnego. Rwnież w czasie studiw przekracza pewne granice decydując się dla pieniędzy i doraźnych kożyści zdać się na "protekcję" Czehlińskiego, oczywiście kosztem swobody. Rwnież podczas strajku łamie kolejną granicę przyczyniając się do masakry robotnikw. Naukowska ukazałą bardzo konkretny przykłąd, że nie wolno łąmać granic, po przekroczeniu ktrych przestaje się być sobą. A gdzie leża te granice? To jest kwestia etyki poszczeglnych jednostek, ale jest pewna moralność niezależna od osoby. Moralność ktra dotyczy wszystkich, ktrej kryterium jest dobro drugirj osobyGranica podobnie jak przedwiośnie ukazuje społeczeństwo polskie w prowincjonalnym mieście. Ukazuje następujące arstwy społeczne:

* Ziemiaństwo (Ziembiewicz)

* zubożałe, rodzice Ziembiewicza reprezentują tę warstwę ze wszystkimi jej wadami

* powierzchowność wykształcenia przy jednoczesnym dużym mniemaniu o sobie

* konserwatyści, kultywując staro szlacheckie tradycje podtrzymywali znaczenie klasy do ktrej należą ludzie puści, jałowi, niewykształceni, hołdujący reliktom przeszłości, tkwią w niej

* kultywowanie wypaczonych tradycji szlacheckich, ktre mogą potwierdzić ich przynależność do prymitywnej już szlachty

* pozory dawnej elegancji i kultury pod ktrymi nie kryje się żadna treść

* nie umieją się dostosować do obecnych warunkw (dlatego zubożeli)

* podsycanie pozorw etykiety dworskiej

* nie potrafią gospodarować, zarządzanie majątkiem jest bezwładne

* herb - jedyny znaczący symbol szlachectwa

* stwarzają sobie świat zbytku, choć w rzeczywistości tak nie jest

* trwają we własnym świecie nie zauważając co się wokł nich dzieje

* nie mają zbyt dużego wpływu politycznego

* Bogacze (państwo Tczewscy)

* dzięki swojemu majątkowi mogą bardziej manipulować losami państwa, wpływać na sytuację polityczną kraju

* wpływowi, przyjmowali zawsze znakomitych ludzi

* poważni i godni

* sfera ludzi mających możliwości finansowe, opływający w zbytkach - forma wyższej kultury

* chcąc zrobić karierę trzeba było im podlegać

* Mieszczaństwo

* Cecylia, Kolichowska, cukiernik Marian

* stwarzanie pozorw zamożności

* brak świadomości tego, co piękne

* kołtuneria, dulszczyzna

* odnoszą się do ludzi z niższych klas z pogardą

* brak wpływw i perspektyw

* brak prywatności

* hierarchia co to ludzi i zwierząt

* użalanie się nad sobą i nie robienie niczego aby zmienić swoją sytuację

* bogaci inteligenci - Zenon Ziembiewicz

*biedota - Joasia Gołąbska

* Biedota (robotnicy, służba, chłopi folwarczni)

* życie w skrajnej nędzy

* godzą się na takie warunki bo na inne ich nie stać

* brak im podstawowych środkw do życia

* żyją w strasznych warunkach (piwnicach)

* nie mają żadnych praw, nie mogą się o nie nawet dopominać

* nie posiadają opieki lekarskiej

* poniżani, szykanowani, wykorzystywani

* Robotnicy (Franek Borbocki)

* gwałtownie domagają się o prawa

* coraz bardziej świadomi swoich praw

* prowadzą manifestacje, strajki

* żądają lepszych warunkw życia


Przykadowe prace

Filozofia antyku.

Filozofia antyku. Filozofia wyjaśnia genezę świata, powstanie człowieka, zawiera niepisany kodeks postępowania w stosunkach międzyludzkich. W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzyły się dwa poglądy (nurty) filozoficzne: - człowiek i świat powstał...

Każdy z nas, jest Odysem, co dąży do swej Itaki

Każdy z nas, jest Odysem, co dąży do swej Itaki Poemat Odyseja jest poniekąd kontynuacją historii opowiedzianej przez Homera w Iliadzie o wojnie trojańskiej, ktra wstrząsnęła antycznym światem. Opowiada o tułaczce, jaka przeżył Odyseusz, wojownik spod Troi, od mom...

Dekadentyzm, symbolizm, impresjonizm w utworach Młodej Polski.

Dekadentyzm, symbolizm, impresjonizm w utworach Młodej Polski. DEKADENTYZM – decadence to po francusku schyłek epoki, upadek. Sam dekadentyzm zaś to świadomość ostatecznego kryzysu kulturowego, przeżycia się wszystkich drg rozwoju sztuki i myśli, a także wyczerpania mo&...

Na podstawie fragmentu Widzenia ks. Piotra oraz znajomości III części Dziadw omw zjawisko polskiego romantycznego mesjanizmu.

Na podstawie fragmentu Widzenia ks. Piotra oraz znajomości III części Dziadw omw zjawisko polskiego romantycznego mesjanizmu. Stan ducha narodu polskiego po klęsce powstania listopadowego zrodził potrzebę stworzenia idei, ktra nadałaby sens nieudanej prbie narodowowyzwoleńczej. Adam Mi...

Scenariusz do "Krlowej Potępionych"

Scenariusz do "Krlowej Potępionych" Stary pokj, na łżku Lestat z wielką ilością poduszek. przykuty kajdankami, prbujący się wydostać. Wchodzi Marius Lestat –Ich will mehr! (Ja chcę więcej!) (spokojnie, z rękami opuszczonymi, ale złożonym...

Miłość i śmierć w textach kultury. Prezentacja maturalna

Miłość i śmierć w textach kultury. Prezentacja maturalna L I T E R A T U R A P O D M I O T U: 1. Jan Parandowski: Eros i Tanatos. w: Mitologia: wierzenia i podania Grekw i Rzymian. Londyn 1992 2. Joseph Bedier: Dzieje Tristana i Izoldy. Warszawa 1987 3. Jan Andrzej Morsztyn: Do trupa. War...

Kwas mrwkowy - właściwości i zastosowanie.

Kwas mrwkowy - właściwości i zastosowanie. Kwas mrwkowy (HCOOH) właściwości: -bezbarwna ciecz -ostry, drażniący zapach -ma właściwości żrące -doskonale miesza się z wodą -temperatura topnienia 8.27 stopni Celsjusza -tem...

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe Temat: Sieci komputerowe (LAN) czyli sieci lokalne Środki dydaktyczne: prezentacja "Sieci komputerowe LAN" w programie Power Point (przykładowa prezentacja), karta sieciowa, kable: skrętka, koncentryk, światłowd, komputery w pracowni tworzące sieć, koncentrator. Cel...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry