• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Problemy ...

Nawigacja

Problemy współczesnego świataProblemy współczesnego świata
Problemy współczesnego świataJak długo istnieje świat istniały różne problemy, jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy nazwali wiek XX cywilizacją śmierci ,inni nie chcą się z tym zgodzić. Kto zna historię wie, że był to okres dwóch wielkich wojen światowych, które spowodowały śmierć milionów ludzi. Po II wojnie światowej nie było jednego dziesięciolecia w którym panowałby spokój. Ciągle w telewizji ogłądamy wydarzenia związane z wojnami i konfliktami. Siedzimy wygodnie w fotelach i wydaje nam się, że to film i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w Azji, Afryce czy Ameryce giną ludzie w tym i nasi rówieśnicy. Chłopcy w naszym wieku uczą się używać broni i zabijania.

Także Europa nie jest bezpiecznym kontynentem. Plagą Europy jest terroryzm. W podręcznikach uważa się, że terroryzm jest sposobem walki z państwem, ale przecież państwo to również my. Trzeba pamiętać, że bardzo często ofiarami ataków terrorystycznych padają osoby niewinne w żaden sposób niezwiązane z problemem. Terroryzm jest więc ślepy, a jego zadaniem jest wprowadzenie atmosfery strachu. Wszyscy pamiętamy dzień 11 września 2001 roku zamach na dwa najwyższe budynki w Nowym Yorku ( Word Trade Center ) w zamachu zginęło kilka tysięcy osób. W roku 1981 ofiarą zamachu był papież Jan Paweł II.

Z terroryzmem wiąże się przestępczość zorganizowana, działalność mafii czy gangów. Jest to niebezpieczne dla państwa i obywateli ponieważ przestępcy mogą nawet kierować polityką. Duże nakłady finansowe przeznaczane muszą być na zwalczanie gangów. Pieniądze te mogłyby służyć ludziom do innych celów na przykład rozwoju medycyny.

Choroby są kolejnym problemem współczesnego świata. Wiele chorób udało się zwalczyć dzięki lekarstwom, ale na niektóre do dziś nie znaleziono skutecznego sposobu na przykład malaria, gruźlica, AIDS. Pojawiły się choroby cywilizacyjne – nowotwory, choroby serca i krążenia, choroba Alzheimera czy choroba szalonych krów . Zwykła grypa też potrafi uśmiercić setki osób.

Nie wszyscy ludzie na świecie mają co jeść. Według szacunków Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ( FAO) blisko 10 %, a więc kilkaset milionów ludzi głoduje, czyli przez dłuższy czas spożywa znacznie mniej kalorii, niż jest to potrzebne do życia. Co więcej, ich posiłki zawierają mało białka, a to degraduje, czyli niszczy organizm i zdolności umysłowe człowieka. Bardzo często ofiarami głodu są dzieci, co pozbawia je możliwości dobrego życia w przyszłości. Głód jest zjawiskiem powszechnym na wszystkich kontynentach, nawet w krajach, które wydają się bogate. Warto o tym pamiętać kiedy wyrzucamy do śmietników chleb i inną żywność. Ten referat jest zbyt krótki żeby omówić wszystko dokładnie, chciałem tylko zasygnalizować najważniejsze problemy współczesnego świata.


Przykładowe prace

Trzy zasługo Alberta Ainstaina w dziedzinie fizyki.

Trzy zasługo Alberta Ainstaina w dziedzinie fizyki. Albert Einstein urodził się w Ulm (Niemcy) 14 marca 1879 roku. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, został obywatelem szwajcarskim w 1901 r. W 1905 r. otrzymał stopień doktorski na uniwersytecie w Zurychu. W tym samym ro...

Norma prawna

Norma prawna NORMA PRAWNA - wypowiedź wskazująca określony sposób zachowania się - wyraża treść prawa - wyprowadzana z przepisów czemu służy ich wykładnia, interpretacja - może być zbudowana z jednego lub z kilku przepisów - może być zaw...

Gedichtinterpretation: "Zwei Segel"

Gedichtinterpretation: "Zwei Segel" In seinem Gedicht "Zwei Segel" beschreibt Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) zwei Segel. Doch wenn man sich Zeit und Ruhe nimmt, um sich mit dem tieferen Sinn zu befassen, lassen sich keine Verstndnisprobleme aufweisen und man erkennt, dass es sich bei dieser Metapher, den zwei Segeln, um...

Skład pierwastkowy skorupy ziemskiej

Skład pierwastkowy skorupy ziemskiej Geologia jest to nauka zajmująca się występowaniem i obiegiem pierwiastków chemicznych w przyrodzie oraz ich rolę w procesach geologicznych. Geolodzy dzielą Ziemię na trzy strefy: skorupę, płaszcz i jądro. Tylko skorupa, czyli zewnętrzna...

Renesans

Renesans RENESANS (z franc. Renaissance- odrodzenie)- prąd w kulturze europejskiej obejmujący wszystkie dziedziny życia (tzw. formacja kulturowa), narodził się we Włoszech około połowy XIV wieku i trwał w większości krajów europejskich do końca XVI wieku. Sam termin pow...

Moja rodzina na tle przeobrażeń demograficznych.

Moja rodzina na tle przeobrażeń demograficznych. MOJA RODZINA NA TLE PRZEOBRAŻEŃ DEMOGRAFICZNYCH Na przykładzie mojej rodziny, dokonam prezentacji przeobrażeń demograficznych, co będzie głównym celem do napisania mojej pracy. Po przeanalizowaniu wszystkich przeobraże&#...

Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury w konfrontacji z Twoim modelem życia rodzinnego.

Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury w konfrontacji z Twoim modelem życia rodzinnego. Rodzina w ujęciu socjologicznym jest podstawową grupą pierwotną złożoną z małżonków i dzieci oraz ogółu krewnych każdego z małżonków. Istotą rodz...

Zobacz wszystkie

Prawa

Do g?ry