• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Proces p...

Nawigacja

Proces politycznego zjednoczenia MezopotamiiProces politycznego zjednoczenia Mezopotamii
Pierwszą cywilizacją ktra zajęła tereny Mezopotamii byli Sumerowie.

Cywilizacja ta przybyła z grskich obszarw Żyznego Płksiężyca lecz nie stworzyli oni jednego państwa. Cechą charakterystyczną ich świata było rozbicie polityczne.Mezopotamia po raz pierwszy została zjednoczona w roku 2340 przed Chr. Przez krla akadyjskiego Saragona Wielkiego. Powstało pierwsze państwo, imperium ktre sięgało od Zatoki Perskiej po wybrzeże Morza Śrdziemnego. Akadowie po podboju Mezopotamii zasymilowali się z kulturą pokonanych, stali się jej obrońcami i krzewicielami. Wznieśli oni do dorobku Sumerw wiele nowych wartości, że państwo Saragona Wielkiego zaczęto nazywać państwem Sumero-Akado. Od XXIV w. przed Chr. możemy więc mwić o ukształtowaniu się w Mezopotamii cywilizacji Sumerw i Akadw.Po upadku Sumerw czołową rolę w Mezopotamii odgrywać zaczął Babilon, semickie miasto-państwo. Jego najwybitniejszym władcą był Hammurabi (1792-1750 r przed Chr.) ktry zjednoczył Międzyrzecze. W porwnaniu jednak z Sumero-Akadem zasięg terytorialny państwa był dużo mniejszy, sięgał on od Zatoki Perskiej do płnocnej Syrii. Okres panowania Hammurabiego okazał się w dziejach tak ważny, iż od tego czasu Mezopotamię zaczęto zmiennie określać Babilonią. Władca znany jest przede wszystkim z zachowania niemal w całości Kodeksu Hammurabiego.Babilonia po śmierci Hammurabiego przechodziła zmienne koleje losu. Utraciła swoją mocarstwowość, ulegając wielokrotnie sąsiadom. W pierwszej połowie I tyś. przed Chr. podporządkowali ją sobie Asyryjczycy. Dopiero u schyłku VII w. przed Chr., na krtki co prawda czas, Babilończycy nawiązali do tradycji poprzedniego tysiąclecia. Utworzyli wwczas państwo nazywane nowobabilońskim, ktre pod rządami krla Nabuchodonozora II stało się jednym z największych państw – kolejnym wielkim imperium. Samo miasto Babilon było wwczas największym miastem świata starożytnego. Jednak w roku 539 przed Chr. Babilonia uległa nowej wielkiej potędze – Persji.


Przykadowe prace

Wojny Polsko - Krzyżackie w XV wieku.

Wojny Polsko - Krzyżackie w XV wieku. 1. Kiedy Litwa przyjęła chrzest Krzyżacy utracili mozliwość organizowania najazdw podając jako powd chrystjanizację. 2. Kiedy krzyżacy nabyli tz. nową Marchię (terytorium między Wielkopolską) doszło do sotrego k...

Sekty destrukcyjne

Sekty destrukcyjne Pojęcie sekta pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa sequi lub sectare, czyli iść za kimś lub odcinać od kogoś. W tym sensie oznacza kogoś, kto idzie za swym nowym nauczycielem; odrywa się od pierwotnego nurtu, kościoła czy religii. Teolod...

Czy konflikt pokoleń ma miejsce we wspłczesnym świecie ?

Czy konflikt pokoleń ma miejsce we wspłczesnym świecie ? Często zastanawiamy się czy konflikt pokoleń ma miejsce we wspłczesnym świecie ? Otż odpowiedź jest prosta: rżnica ta zawsze była i będzie. Nie jest to mit, ale rzeczywistość. Najpro...

Biuro Podrży

Biuro Podrży BIURO PODRŻY Jak najlepiej dojechać do?? Wie komme ich am besten zu?? Ile kosztuje przelot do?? Wie viel kostet ein Flug nach?? Czy są jakieś specjalne Gibt es Tickest zu ermasigtem Tarif tanie taryfy? . Gibt es billige Fluge? Jakie są godziny/ odja...

"Kordian" Juliusza Słowackiego.

"Kordian" Juliusza Słowackiego. "Kordian" Juliusza Słowackiego jest uważany za prbę rozrachunku poety z moralnymi i politycznymi problemami pokolenia po roku 1830. Stanowi też udaną polemikę na gruncie ideowo - artystycznym z Adamem Mickiewiczem. Akcja utworu rozgrywa się w noc sylwestrow...

Znaczenie wody i powietrza dla życia na ziemi

Znaczenie wody i powietrza dla życia na ziemi Znaczenie wody i powietrza dla życia na ziemi 1. Woda - ( H2O) jest to związek chemiczny wodoru z tlenem najpowszechniej występujący na naszej planecie. Właściwości wody: ? bezbarwna ? bezwonna ? bez smaku ? w przyrodzie ...

Najciekawsze przygody Heraklesa

Najciekawsze przygody Heraklesa Jedną z wybranych przeze mnie przygd Heraklesa jest jego druga praca, czyli zabicie hidry z Lerny. Potwr ten mieszkał w jaskini na bagnach. Miał dziesięć głw, z ktrych jedna, na samym środku była nieśmiertelna. Zabijał bydło, niszcz...

Praca socjalno- wychowawcza w instytucjach opieki nad dzieckiem

Praca socjalno- wychowawcza w instytucjach opieki nad dzieckiem PRACA SOCJALNO- WYCHOWAWCZA W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIECKIEM Sieroctwo jest problemem, ktry od dawna stanowi przedmiot zainteresowań pedagogw i psychologw, pracownikw zakładw opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działaczy s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry