• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Produkcj...

Nawigacja

Produkcja w agrobiznesieProdukcja w agrobiznesie
Produkcja w agrobiznesie polega na przetwarzaniu rozmaitych składnikw materii na produkty rolne i żywnościowe. Właściwy proces przetwarzania materii dokonuje się za pośrednictwem organizmw roślinnych i zwierzęcych. 1. układ transformacji uwarunkowany jest koniecznością odpowiedniego zasilania roślin i zwierząt składnikami bioenergetycznymi. 2. układ zasilania produkcyjnego-układ ten tworzy człowiek wraz z posiadanymi środkami technicznymi oraz otoczeniem naturalnym (biosferą). Koszty społeczne obejmują: 1. łączne zagregowane koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. 2. Koszty zewnętrzne, czyli negatywne efekty zewnętrzne powstające w wyniku eksploatacji dbr publicznych (np. w wyniku nieracjonalnego użytkowania woda, gleba, powietrze, las, krajobraz ulegają zużyciu). Częscią oglnych kosztw produkcji żywności są materialne i osobowe koszty poniesione przez jednostki wytwrcze. KA = KN +(ZN-ZP). KA- społeczne koszty produkcji w ujęciu zagregowanym, KN- suma kosztw ponoszonych przez jedn. wytwrcze, ZN- powiększone koszty zewnętrzne, czxyli neg. Efekty zewn, zmniejszone o pozytywne ef. Zewn ZP.Podaż produktw żywnościowych jest wspłzależna z ich produkcją, choć nie jest z nią tożsama. Podaż w czasie (t1) może być większa lub mniejsza od produkcji w tym samym casie (t1) o saldo zmian zapasw i rezerw. Czynniki, ktre wywołują zmiany produkcji i podaży są na ogł te same, dlatego analizę funkcji podaży możemy traktować jako część teorii produkcji. Każde gospodarstwo sfery agrobiznesu ma swoją krzywą podaży, a ściślej mwiąc wiązkę krzywych podaży z ktrych każda odpowiada konkretnemu produktowi


Przykadowe prace

Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twrcw rżnych epok.

Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twrcw rżnych epok. Mitem, nazywa się dawną baśń lub opowieść o bstwach i płlegendarnych bohaterach. Wiele narodw posiada własne mitologie - zbiory mitw. Najbardziej znaną i obszerną jest mitologia grecka. Grecy wy...

XX-lecie - granice.

XX-lecie - granice. 1) Bogate ziemiaństwo : rodzina Tczewskich Byli właścicielami Konzebna, Popłoszna, Gwareckiego Folwarsku, Boleborzy, lasw Dranickich. W tych majątkach tyły tartaki, młyny, gorzelnie i wystarczało im to na wystawne życie. Było to życie pasożytnicz...

Czy człowiek potrafi odnaleźć sam siebie pośrd coraz mniej czytelnych symboli związanych z kulturą, w ktrej żyje?

Czy człowiek potrafi odnaleźć sam siebie pośrd coraz mniej czytelnych symboli związanych z kulturą, w ktrej żyje? W dobie stale rozwijającej się cywilizacji, w pośpiechu i niebywałej monotonii codziennego życia człowiekowi rzadko udaje się odnaleźć...

Menu

Menu *** MENU*** POLSKO - ANGIELSKIE Śniadanie / Breakfast 1. JAJECZNICA NA BEKONIE Scrambled eggs with Bacon / 7zł 2. OMLET Omlette / 7 zł 3. TOSTY Z SZYNKĄ I SEREM Toasts with ham and cheese / 3 zł 4. KANAPKA Z SZYNKA,SEREM I ŚWIEŻYMI WARZYWAMI Sandwich wi...

Wizje świata i człowieka w utworach Jana Kochanowskiego.

Wizje świata i człowieka w utworach Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski uznany jest za najwybitniejszego poetę Słowiańszczyzny od średniowiecza aż po romantyzm. Powodem takiego właśnie twierdzenia jest wyjątkowa sprawność posługiwania się językiem, a tak...

Symbole Polski, jako narodu, szczegłowa symbolika. Co może być symbolem Polski?

Symbole Polski, jako narodu, szczegłowa symbolika. Co może być symbolem Polski? W naszej pracy chcieliśmy ukazać Polskę, od jak najlepszej strony. Uważamy, że naszą, głwną zaletą, a zarazem symbolem kraju jest słynna gościnność. Symbole...

Jak tworzyć pytania na W

Jak tworzyć pytania na W Słwka: Wer- kto Was- co/ czego/ czym Wo- gdzie (bezruch) Woher- skąd Wohin- dokąd (ruch) Warum- dlaczego wie viel- ile Wie lange- jak długo wie alt- jak często in welher- na jakiej wie- jak 1. Słwko pytające zaczynające sie na W ( słwk...

Ustrj II RP

Ustrj II RP Dwudziestolecie międzywojenne W listopadowych dniach 1918 r., w pierwszych chwilach wolności, zostały określone tymczasowe zasady organizacji władzy, przez funkcjonujący od dwch tygodni rząd J. Maraczewskiego, powołanego na ten urząd przez Jzefa Piłsudskiego. Na...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry