• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Program ...

Nawigacja

Program Carole Sutton Jak radzić sobie z trudnumi zachowaniami u dzieci?"Program Carole Sutton Jak radzić sobie z trudnumi zachowaniami u dzieci?"
1. Adresat oddziaływań:

Rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym

2. Cele programu:

Cel głwny: Zapoznanie rodzicw z metodą zachęcania dzieci do lepszego zachowania.

3. Podstawy teoretyczne:

Psychologia behawioralna:

? Jakie założenia co do natury człowieka przyjmuje?

? Dzięki czemu rozwija się człowiek?

? Kim jest wychowawca, jaka jest jego rola?

? Jakie mogą być skutki stosowania założeń behawioryzmu w wychowaniu?

4. Przebieg oddziaływań:

A/ Definiowanie i obserwacja zachowania:

KROK 1: Definiowane zachowania: Co takiego twoje dziecko robi i mwi, że nazywasz to nieposłuszeństwem?

KROK 2: Obserwacja zachowania: Rejestrowanie w kolejnych dniach tygodnia wszystkich przejaww posłuszeństwa i nieposłuszeństwa.

Ktre z trudnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, mogą być skutkiem braku umiejętności stawiania i egzekwowania wymagań?

Co dobrego dla dziecka i rodzicw może przynieść zdefiniowanie pożądanego i niepożądanego zachowania?

Co dobrego dla dziecka i rodzicw rnoże wyniknąć z obserwacji i rejestrowania wszystkich wybranych do zmiany zachowań negatywnych i odpowiadających im zachowań pozytywnych?

B/ Mechanizm utrwalania się zachowań:

KROK 3:

A- wydarzenia poprzedzające dane zachowanie

B- zachowanie - to co dziecko robi i mwi

C- konsekwencje, to co dzieje się bezpośrednio po zachowaniu dziecka

Przykład:

A - Ania je śniadanie

B - Dziewczynka ciągle wstaje od stołu

C - Mama biega za nią z miską płatkw i karmi ją łyżeczką

C/ Zasady warunkowania:

C - czyli konsekwencje

? Zachowanie pożądane + wzmocnienie (nagroda) = więcej zachowań pożądane pożądanych

? Zachowanie pożądane+ brak wzmocnienia (wygaszanie)= mniej zachowań pożądanych

? Zachowanie niepożądane + wzmocnienie (nagroda) = więcej zachowań niepożądanych

? Zachowanie niepożądane + brak wzmocnienia (wygaszanie) = mniej zachowań niepożądanych

D/ Zmiana reakcji rodzicw:

KROK 4:

Zmiana reagowania:

? Zwracanie uwagi na pozytywne zachowania wzmacnianie tych zachowań

? Ignorowanie złego zachowania lub zwracanie na nie jak najmniejszej uwagi

E/ Wzmacnianie pozytywnych zachowań:

Aby dziecko mogło uczyć się być dobre" musi wiedzieć:

? Co ma robić?

? Jak to robić?

? Kiedy ma to robić?

Dzieci uczą się najszybciej, kiedy dostają jasne i proste polecenia i są chwalone za to, że je wypełniają.

? Chwalenie dziecka za każdym razem, gdy stawiany jest znaczek w rubryce zachowania pozytywne

? Precyzyjna informacja o tym, za jakie konkretne zachowanie dziecko jest chwalone, np. Beatko, zrobiłaś to, o co cię prosiłam. Jestem z ciebie bardzo zadowolona ",

? Jeśli zachowanie powtarza się wielokrotnie pochwale może towarzyszyć jeszcze inna drobna nagroda.

? Jeśli nie ma żadnych pozytywnych zachowań należy znaleźć codziennie trzy powody, aby pochwalić dziecko.

F/ Wzbogacanie wiedzy o nagrodach:

Doświadczenie uczy, że nagrody społeczne są ważniejsze niż rzeczy.

Nagrody społeczne to np.:

• uwaga,

• uśmiech,

• chwalenie dziecka za konkretne zachowanie,

• zachęta,

• pozytywne oceny bardzo dobrze", wspaniale"

Co jeszcze może być nagrodą społeczną?

Nagrody konkretne to zdarzenia i rzeczy, np.:

• książeczki, komiksy,

• słodycze, ciastka,

• wycieczki,

• mazaki, znaczki, drobne monety,

• lody,

• małe zabawki

O czym trzeba pamiętać stosując nagrody?

? Dostosowanie nagrd do upodobań dziecka

? Nagradzanie natychmiast po wystąpieniu zachowania, ktre chcemy wzmocnić

? Pomocne bywa włączenie dzieci do oceny ich postępw. Daje to dziecku poczucie, że może samo kontrolować swoje zachowanie i zachęca je do samokontroli.

G/ Ignorowanie złego zachowania lub zwracanie na nie jak najmniejszej uwagi:

? Nie zwracanie uwagi na złe zachowanie tak długo jak długo jest to możliwe

? Pozostawianie dziecka, o ile to możliwe, bez publiczności wtedy gdy krzyczy, ma napady złości

? Pokazanie dziecku, że traktujemy serio, to co mwimy np. można stanąć obok dziecka i powtrzyć polecenie -głośno, ale bez krzyku i zdecydowanie.

? Dbanie o zgodność przekazu werbalnego i niewerbalnego

? Chwalenie, natychmiast po zaprzestaniu złego zachowania

H/ Odesłanie- metoda ignorowania trudnych zachowań dzieci:

Jedną z najcenniejszych nagrd jest dla dzieci uwaga, jaką na nich skupiamy. Podobnie jedną z najbardziej skutecznych kar jest chwilowe nie zwracanie uwagi na dziecko. Odesłanie to umieszczenie dziecka w bezpiecznym, ale nudnym miejscu: w kącie pokoju, na korytarzu albo w innym miejscu, gdzie nikt nie zwraca na nie uwagi. Odesłanie powinno trwać 4 minuty.

Zasady:

1. Dziecko musi być uprzedzone o tym, co i dlaczego zamierzamy zrobić - tłumaczymy dziecku jeden raz.

2. Jeśli nie przestaje np. krzyczeć - odsyłamy je. Postępujemy łagodnie lecz stanowczo.

3. Dziecko musi być poinformowane, że nie może wrcić do pozostałych członkw rodziny dopki nie usłyszy dzwonka sygnalizującego, że minęły 4 minuty i dopki nie przestanie krzyczeć.

4. Osoba, ktra odesłała dziecko, powinna je przyprowadzić z powrotem po 4 minutach.

5. Jeżeli dziecko po powrocie znowu zaczyna być niegrzeczne i uciążliwe należy je od razu odesłać na kolejne 4 minuty.

Jeśli zdecydujemy się stosować tę procedurę, trzeba to robić zawsze, gdy dane zachowanie się pojawi.

? Nie należy dyskutować z dzieckiem w trakcie stosowania procedury.

? Nie wolno odsyłać dziecka do miejsca, ktre wzbudza w nim lęk.

? Nie należy się zniechęcać, jeżeli sytuacja ulegnie pogorszeniu, zanim cokolwiek zmieni się na lepsze.

I/ Wzbogacanie wiedzy o karach:

Kary społeczne to m.in.:

• okazanie niezadowolenia

• krytyka

• odizolowanie dziecka

• podniesiony głos

• ignorowanie.

Co jeszcze może być karą społeczną?

Kary konkretne to np.:

• pozbawienie możliwości wykonywania jakiejś czynności (np. oglądania TV, określonej zabawy)

O czym trzeba pamiętać stosując kary?

Dzieci reagują bardzo rżnie na rżne kary. Bardzo ważne jest, aby dziecko zrozumiało, że kara jest reakcją na konkretne zachowanie. Krytyka musi dotyczyć zachowania a nie osoby np. Nie lubią, kiedy jesteś nieposłuszny.

Sama kara nigdy nie zmieni złego charakteru w dobry, nie zapewni także dobrego zachowania, nawet na krtką metę . Właściwa dyscyplina oparta jest na wzajemnej miłości i poszanowaniu. Trzeba ją wzmacniać u dzieci nauką, zdecydowaniem, przypominaniem. Kara jest tylko jedną z form przypominania, szczeglnie gwałtowną i stosowaną w wyjątkowych okolicznościach . (Dr. Spock)

J/ Skutki nadmiernego karania i bicia dzieci:

? Lęk przed osobą wymierzającą kary - unikanie kontaktu

? Niechęć do osoby wymierzającej kary

? Ślepe posłuszeństwo zamiast zrozumienia i akceptacji zasad etycznych

? Zły przykład

? Unikanie kary przez kłamstwa, składanie fałszywych obietnic,

Łagodna kara prowadzi do łagodnych reakcji. Bardzo surowe traktowanie może być źrdłem konsekwencji znacznie bardziej dramatycznych niż przewinienie dziecka. Skutki mogą być nieodwracalne. Kary należy stosować ostrożnie i z umiarem.

K/ Nagradzać czy karać?

Badania dowodzą, że dzieci reagują lepiej na nagrody. Wydają się być szczęśliwsze, kiedy słyszą jasne polecenia i pochwały za ich wykonywanie. Powinniśmy więc starać się przyłapywać" dzieci na dobrym zachowaniu.

Co utrudnia chwalenie dzieci?

? Przekonanie, że dzieci powinny zachowywać się dobrze bez pochwał.

? Przekonanie, że nagradzanie dziecka jest formą przekupstwa,

? Rodzice sami nie słyszeli zbyt wielu pochwał w dzieciństwie i sami czują się niezręcznie chwaląc dzieci.

? Zapominanie

Jak unikać kłopotw?

1. Obowiązujące zasady muszą być jasne i konsekwentnie egzekwowane

2. Rodzice i opiekunowie muszą uczyć dziecko takich samych zasad

3. Rodzice muszą się wzajemnie wspierać w egzekwowaniu wymagań tak, by dziecko nie wykorzystywało ich rozbieżnych stanowisk

4. Komunikaty rodzicw muszą być przekazywane stanowczo

5. Należy skupić uwagę dziecka na tym, co się do niego mwi

Jak być stanowczym?

Jeśli dziecko z reguły nie zwraca uwagi na to, co się do niego mwi pomocne jest:

? przytrzymanie za ramiona w czasie wydawania polecenia,

? utrzymywanie kontaktu wzrokowego,

? wydawanie polecenia spokojnie ale wyraźnie i zdecydowanie,

? żądanie, by dziecko powtrzyło to, co usłyszało

5. Wyniki badania skuteczności:


Przykadowe prace

Trzy formy czasownikw

Trzy formy czasownikw ZNACZENIE PRESSENS IMPERFEKT PERFEKT CZASOWNIK POLSKIE POSIŁKOWY rozpoczynać beginnen begann begonnen haben zaofiarować bieten bot geboten haben wiązać binden band gebunden haben prosić bitten bat gebeten haben zostać bleiben blieb...

Prby podźwignięcia gospodarki polskiej w drugiej połowie XVIII w.

Prby podźwignięcia gospodarki polskiej w drugiej połowie XVIII w. Wskutek rżnorakich czynnikw politycznych i społecznych gospodarka Polska znalazła się na skraju zapaści, zarwno gospodarczej jak i politycznej. Wojny polsko – rosyjskie i polsko – tureckie w XVII wieku spowod...

Zagadnienia z Konrada Wallenroda.

Zagadnienia z Konrada Wallenroda. KONRAD WALLENROD Właściwie Konrad von Wallenrode (?-1393r.) Dostojnik oraz mistrz krzyżacki. Od 1391 roku został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. W roku 1383 przyjął zbiegłego z Litwy Witolda Kiejstutowicza i wspierając go podją...

Jońska filozofia przyrody,Idealizm optymalny platona i realizm umiarkowany arystotelesa

Jońska filozofia przyrody,Idealizm optymalny platona i realizm umiarkowany arystotelesa 1.Jońska filozofia przyrody: -Tales -Anaksymander -Anaksymenes -Heraklit 2. Idealizm optymalny Platona. 3. Realizm umiarkowany Arystotelesa. Teoria poznania. Gnoseologia z greckiego gnosis – p...

Człowiek kulturalny.

Człowiek kulturalny. Według Stefana Srebrnego autora książki Teatr grecki i polski człowiekiem kulturalnym nazwiemy człowieka,ktry w rwnym stopniu interesuje się przeszłością jak i przyszłośćią.Wie ,że poprzez poznanie tradycji,będzie bardziej ...

Akty administracyjne

Akty administracyjne 37. Akty administracyjne (93-95 s.)Akt administracyjny to wydawany w postępowaniu administracyjnym jednostronny władczy akt woli organy administracji publicznej, rozstrzygający w całości konkretną sprawę co do istoty, skierowany do oznaczonego adresata. A.A. są ...

Klasyczny liberalizm i koncepcja państwa "minimum"

Klasyczny liberalizm i koncepcja państwa "minimum" Ekonomiści klasyczni, a w szczeglności Ricardo i Smith popierali prywatną inicjatywę, przedsiębiorczość i osobiste interesy jednostek. Zdawali sobie jednak sprawę, że swobodna działalność przedsiębiorczych jedno...

Sytuacja Polakw w 3 zaborach po roku 1864

Sytuacja Polakw w 3 zaborach po roku 1864 Zabr rosyjski: Represje po upadku powstania styczniowego były wyjątkowo ciężkie. Oprcz pacyfikacji i konfiskat przeprowadzonych w czasie trwania powstania, postanowiono zlikwidować wszelkie przejawy odrębności ziem polskich. Skonfiskowane dobra pr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry