• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Projekt ...

Nawigacja

Projekt socjalnyProjekt socjalny
Temat projektu socjalnego ? Nie taki diabeł straszny?

SPIS TREŚCI
WSTĘP ............................................................................................................. 3
ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA PROJEKTU SOCJALNEGO ..................... 5
1. CELE PROJEKTU SOCJALNEGO ..................................................... 5
1.1.Cele krtkofalowe ................................................................................ 5
1.2. Cele długofalowe....... ......................................................................... 5
1. DZIAŁANIA .................................................................................... 6
2. PRZEWIDYWANE REZULTATY........................................................6
3. MIERNIKI................................................................................................7
4. NAKŁADY..............................................................................................7
5. KOSZTORYS........................................................................................ 7
6. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ....................................................... 8
7. ADRESACI PROJEKTU...................................................................... 8
8. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ...............................................................8
9. BARIERY, ZAGROŻENIA ( plan alternatywny).............................. 9
10. OBUDOWA INSTYTUCJONALNA..................................................... 9

WSTĘP

Projekt ?Nie taki diabeł straszny? będzie miał na celu aktywizacje osb starszych i pokazanie możliwości związanych z obsługą komputera i Internetu, a także wykorzystanie lokalnej infrastruktury do polepszenia jakości życia całej powiślańskiej społeczności.
Osiągnięcie wieku emerytalnego w życiu każdego człowieka jest punktem zwrotnym. W zasadzie emerytura wszystkim kojarzy się z okresem zasłużonego wypoczynku po latach wytężonej pracy. Przyzwyczajeni do czynnego życia zawodowego, intensywnego życia rodzinnego nagle przestają być w centrum wydarzeń. Z dnia na dzień przestają pełnić role społeczne, ktre przez większość życia stanowiły dla nich jego istotę i fundament. Dorosłe dzieci zakładają rodziny, opuszczają domy, często wyjeżdżają w odległe strony. Kurczy się grono przyjacił. Czują się w pewnym sensie opuszczeni i odrzuceni. Nadmiar czasu wolnego i brak nawyku aktywnego korzystania z dobrodziejstwa, jakie się z nim wiążą, może okazać się szkodliwy dla oglnego stanu zdrowia psychicznego jak i fizycznego emerytw. Ten zasłużony odpoczynek może się przerodzić w izolację od środowiska, osamotnienie, bezczynność, ktre w efekcie przyspieszają procesy starzenia się. A przecież pźna dorosłość to okres, kiedy ? wreszcie uwolnieni od pędu życia codziennego ? mogą sobie pozwolić na realizację planw, na ktre do tej pory nie mieli po prostu czasu lub bali się ich podjąć ze względu na ośmieszenie.


Przykadowe prace

Metodologia niczego nie dostarcza, bo nie umie

Metodologia niczego nie dostarcza, bo nie umie Socjologia jak każda dyscyplina badawcza ma wyodrębniony obszar badawczy czego skutek nie podlega analizie badawczej. Dzielenie obszarw badawczych jest kanonem kuturowym i pomimo że kanon jako taki, nie jest oparty na przesłance racjonalnej, to choć...

Samorząd wojewdztwa

Samorząd wojewdztwa SAMORZĄD WOJEWDZTWA ? jest regionalną wsplnotą samorządową a jego zadania możemy podzielić na następujące kategorie: - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, - pobudzenie aktywności gospodarczej, - zachowanie dziedzictwa k...

Efekty ekonomiczne wdrażania systemu jakości

Efekty ekonomiczne wdrażania systemu jakości W krajach Unii Europejskiej popularne są systemy zarządzania jakością, zgodne z normami serii ISO 9000. Polska będąc członkiem Unii musi swoją gospodarkę dostosować do wymogw UE, więc w wielu branżach trudno sobi...

Streszczenie: Tango S. Mrożek

Streszczenie: Tango S. Mrożek Sławomir Mrożek Tango –streszczenie Postaciami dramatu S. Mrożka Tango są: Eugenia i Eugeniusz-rodzeństwo w podeszłym wieku, Eleonora i Stomil- małżeństwo, ich syn Artur, Alicja-kuzynka Artura oraz Edek-kochanek Eleonory i stał...

Historia miasta Płocka

Historia miasta Płocka Początki miasta Płocka Wykopaliska archeologiczne wykazały, że w IX i X wieku na ustronnym i niezamieszkałym wwczas wzgrzu Tumskim znajdował się ośrodek kultu pogańskiego. Odkryto tu ślady ołtarza pogańskiego z głazw polnych z ...

Gospodarka PRL-u

Gospodarka PRL-u Wstęp Polska Rzeczpospolita Ludowa powstała w 1952 roku na mocy konstytucji PRL-u. Ustroju komunistycznego ani sytuacji w państwie, od strony historycznej, opisywać nie będę. W tym artykule zajmę się głownie stroną społeczeństwa polskiego w lata...

Kto ma racje - Antygona czy Kreon ?

Kto ma racje - Antygona czy Kreon ? Dysonans pomiedzy wewnętrznymi nakazami a racjami społecznymi jest odwiecznym żrdłem konfliktw, w jakie uwikłani są ludzie. Problem ten juz od czasw tragedii greckiej stanowił często wykorzystywane żrdło informacji literackiej. Znako...

Oglne pojęcia prawa

Oglne pojęcia prawa Norma prawna jest to wynikająca z przepisw prawa reguła postępowania, ktrej adresatem są wszystkie osoby znajdujące się w opisanej normą sytuacji lub posiadające określone w normie cechy. Normy prawne nie są skierowane do imiennie wskazanego adr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry