• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Protokol...

Nawigacja

Protokoly sieciowe TCP / IPProtokoly sieciowe TCP / IP
Protokł (ang. protocol) - Zbir sygnałw używanych przez grupę komputerw podczas wymiany danych (wysyłania, odbierania i kontroli poprawności informacji). Komputer może używać kilku protokołw. Np. jednego do komunikacji z jednym systemem, a drugiego z innym. W Internecie mamy do czynienia z wieloma protokołami, a najważniejsze z nich to TCP/IP, SLIP, PPP.

TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - Protokł sieciowy - a ściślej zestaw protokołw - stosowany w sieci Internet; najczęściej posługują się nim systemy uniksowe, choć można go rwnież stosować z Novell NetWare, Windows NT itp. TCP/IP jest bardziej podatny na naruszenia systemu bezpieczeństwa, z powodu swojej otwartej, "ufnej natury". Jego zadanie polega na podzieleniu informacji na odpowiedniej wielkości pakiety, ponumerowaniu ich, tak aby u odbiorcy można było sprawdzić, czy wszystkie pakiety nadeszły, i ustawić je w odpowiedniej kolejności. Poszczeglne partie informacji są wkładane do kopert TCP, ktre z kolei są umieszczane w kopertach IP. Po stronie odbiorcy oprogramowanie TCP zbiera wszystkie koperty i odczytuje przesłane dane. Jeżeli brakuje jakiejś koperty, żąda ponownego jej przesłania. Pakiety są wysyłane przez komputery bez sprawdzania, czy droga jest wolna. Może się więc zdarzyć, że do określonego węzła sieci, w ktrym znajduje się router, nadchodzi więcej pakietw, niż urządzenie jest w stanie posegregować i wysłać dalej. W każdym routerze istnieje bufor, w ktrym pakiety czekają na wysyłkę. Kiedy bufor całkowicie się zapełni, nowe nadchodzące pakiety są wyrzucane i bezpowrotnie giną.Protokł obsługujący kompletowanie pakietw musi więc wtedy zażądać ponownego ich przesłania. W ten sposb przy dużym obciążeniu sieci coraz więcej pakietw musi być wielokrotnie przesyłanych, co powoduje lawinowe narastanie ruchu aż do praktycznego zablokowania połączenia. Powoduje to bardzo nieefektywne wykorzystanie sieci. Dlatego przyjmuje się, że dobrze działająca sieć nie powinna być obciążana powyżej 30% nominalnej przepływności.Protokł IP zawiera trzy definicje:

• Definicję podstawowej jednostki przesyłanych danych, używanej w sieciach TCP/IP. Określa ona dokładny format wszystkich danych przesyłanych przez sieć.

• Definicję operacji trasowania, wykonywanej przez oprogramowanie IP, polegającej na wybieraniu trasy, ktrą będą przesyłane dane.

• Zawiera zbir reguł, ktre służą do realizacji zawodnego przenoszenia pakietw. Reguły te opisują, w jaki sposb węzły i routery powinny przetwarzać pakiety, jak i kiedy powinny być generowane komunikaty o błędach oraz kiedy pakiety mogą być porzucane.

IP (ang. Internet Protocol) - Protokł komunikacji sieciowej w ktrym komputer klienta składa żądanie, a komputer serwera je spełnia. Jest to 32-bitowa liczba zapisywana jako sekwencja czterech liczb ośmiobitowych dziesiętnych (tzn. mogących przybierać wartości od 0 do 255), rozdzielonych kropkami. W obrębie adresu wyrżnia się dwa składniki: identyfikator sieciowy (ang. network id) oraz identyfikator komputera (ang. host id). Istnieją rżne klasy adresowe, o rżnej długości obydwu składnikw (klasa A to adresy o 8-bitowym identyfikatorze sieciowym i 24-bitowym identyfikatorze maszyny; klasa B o podziale odpowiednio 16/16; klasa C o podziale 24/8). W sieci Internet może występować 128 klas A, 14.284 klas B i 2.097.152 klas C. Istniejący obecnie system adresowania ogranicza liczbę możliwych do przyznania adresw, co wobec bardzo szybkiego rozwoju Internetu stanowi dla niego poważne zagrożenie. Od 1992 r. trwają prace nad wprowadzeniem nowego protokołu internetowego, tzw. Ipv6 (obecnie jest używana wersja Ipv4). Poza zwiększeniem przestrzeni adresowej ma on rwnież usunąć inne niedogodności obecnego systemu, jak np. niemożność określenia kto zapoczątkował ruch w sieci, co z kolei uniemożliwia poprawne obciążanie kosztami końcowych użytkownikw. Na przykład 198.181.29.198 jest adresem strony internetowej naprowadzającej na zasoby informacyjne w Polsce. Dla ułatwienia zapamiętywania adresw wprowadzono adresy symboliczne, ktre są tłumaczone przez komputery zainstalowane w sieci na adresy właściwe. W podanym przykładzie adresem symbolicznym jest polska.pl. W Internecie istnieje więc mechanizm pozwalający przyporządkować każdej nazwie adres numeryczny.


Przykadowe prace

Co to jest grypa

Co to jest grypa GRYPA OPIS CHOROBY. Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy grypy. Wiele osb lekceważy tę chorobę uważając ją za zwykłą infekcję. Tymczasem skutki zachorowania na grypę mogą być bardzo p...

Analiza Ekonomiczna

Analiza Ekonomiczna Analiza ekonomiczna jest metodą badawczą odnoszącą się do zjawisk ekonomiczno ? finansowych, zachodzących w podmiocie gospodarczym. Jedną z metod analizy ekonomicznej jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w opar...

Osiągnięcia i słabości II Rzeczpospolitej

Osiągnięcia i słabości II Rzeczpospolitej Powstanie II Rzeczpospolitej nie było procesem łatwym. Polska zniknęła z map świata na 123 lata, i nie wszyscy byli zadowoleni z tego odrodzenia. Szeglnie “nie podobało“ to się zaborcom, tzn. Niemcom, Prusom i Rosji. Nie...

Pierwiastki romantyczne w balladzie "Krl Olszyn" J. W. Goethego.

Pierwiastki romantyczne w balladzie "Krl Olszyn" J. W. Goethego. Ballada składa się z elementw realistycznych oraz fantastycznych. Te drugie to: krl Olszyn - twr wyobraźni ludowej, zły duch czyhający na podrżnych; jego matka i crki oraz przeżycia jadącego z ojcem chłopc...

Streszczenie epoki oświecenia-pojęcia, filozofie, utwory epoki

Streszczenie epoki oświecenia-pojęcia, filozofie, utwory epoki RAMY CZASOWE W POLSCE: 1740-faza wstępna (do 1764) przed panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego (ostatni krl polski) 1764-1795-faza dojrzała 1795-1822-faza schyłkowa - III rozbir polski -A.Mickiewicz wydaje "Ballady i...

Recenzja filmu "Tytus Andronikus- wdz rzymskich legionw".

Recenzja filmu "Tytus Andronikus- wdz rzymskich legionw". "Tytus Andronikus" na podstawie dramatu Szekspira w reżyserii Julie Taymor to film, w ktrym krew leje się strumieniami, a natłok brutalnych scen jest przytłaczający. Jednak reżyserce, mimo to, udało się stworzyć obra...

deficyt masy jądrowej

deficyt masy jądrowej Deficyt jądrowy masy-jądro jest lżejsze niż składniki z ktrego jest zrobione. A=p+n, Z=p,e A-Z=n mj=[Zmp+(A-Z)mn]-mj Energia wiązania jądra E=mc => Ewj= mj.c Energia wiązania jądra właściwa Ewjw =Ewj/A 1eV=1,6*10 [J] Ewj= mj*93...

Sejm Wielki -Czterdziestoletni

Sejm Wielki -Czterdziestoletni W roku 1788 zebrał się w Warszawie sejm celem obalenia szkodliwości praw starych i opracowania nowej konstytucji. Sejm ten obradował przy podwjnej liczbie posłw przez cztery lata, stąd też nosi nazwę Wielkiego albo Czteroletniego. Chwila dla przeprowadze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry