• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Prywatyz...

Nawigacja

Prywatyzaja przedsiebiorstwa państwowegoPrywatyzaja przedsiebiorstwa państwowego


Zachodzące w Polsce zmiany ustrojowe postawiły w porządku dziennym zagadnienie prywatyzji sektora państwowego. Przedsiebiorstwa panstwowe, dzialające uprzednio w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, okazały się mało efektywne w warunkach gospodarki rynkowej. Za podstawową drogę wyjścia uznano prywatyzacje znaznej częsci przedsiebiorstw. jej celem jest wyłonienie w przedsiebiorstwach autentycznych właścicieli, zainteresowanych nie tylko bieżącymi wyniami, lecz rwnież długofalowym rozwojem przedsiebiorstwa. Realizaji tych celw ma służyć ustawa z 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzaji przedsiebiorstw państwowych (DzU nr 118, poz. 561 z pźniejszymi zmianami).

Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spłkę prawa handlowego(spłkę akcyją lub spłkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Do tak powstałej spłki stosuje się przepisy kodeksu handlowego. Następuje wpisanie spłki do rejestru handlowego, zaś poprzednio istniejące przedsiębiorstwo państwowe zostaje wykreślone z rejestru przedsiębiorstw.

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państowego moze być prywatyzacją pośrednią lub prywatyzacją bezpośrednią.

Prywatyzacja pośrednia polega na zbyciu akcji bądz udziałw spłki powstałej w wyniku komercjalizacji osobom trzecim. Zwykle dokonuje sie tego w drodze ogłoszonej publicznej oferty, albo w drodze przetargu publicznego lubw drodze rokowań podjętych na postawie publicznego zaproszenia. Przepisy przewidując możliwość nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracownikw do 15% akcji prywatyzowanej spłki.

Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkinmi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiebiorstwa przez:

- sprzedaż przedsiebiorstwa

- wniesienie przedsiebiorstwa do spłki

-oddanie przedsiebiorstwa do odpłatnego korzystania spłce

ta ostatnia możliwość uwarunkowania jest m.in. przystapieniem do splki większości pracownikw prywatyzowanego pzredsiebiorstwa.

Po przeprowadzeniu prywatyzacji bezposredniej przedsiebiorstwa panstwowego następuje (podobnie jak po dokonaniu komercjalizacji) wykreślenie go z rejestru przedsiębiorstw, kończące jego byt jako osoby prawnej.Przykadowe prace

Konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir

Konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir Konflikt indyjsko- pakistański o Kaszmir WPROWADZENIE Jednym z wielu punktw zapalnych we wspłczesnym świecie jest Kaszmir, region graniczący z płnocnymi Indiami, Pakistanem oraz Chińską Republiką Ludową. Wielu dyplomatw ...

Cechy i budowa dramatu antycznego

Cechy i budowa dramatu antycznego CECHY DRAMATU ANTYCZNEGO: Światem kieruje przeznaczenie Tzw. 3 jedności ? czasu, miejsc, akacji Występuje maksymalnie 3 aktorw mezczyzn Jednorodność Ciągłość akcji Motywy zaczerpnięte z mitologii i historii Skromne didaskalia Mało m...

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina Wspłczesną socjologie dzielimy na dwa działy: 1. Oglnoteoretyczna, dzielimy ją na teorie: -Zmian społecznych (poszukuje głwnych czynnikw sprawczych zmian, jakie zachodzą w...

W tragedii Sofoklesa toczy się spr między Antygoną, a Kreonem. Po czyjej stoisz stronie?

W tragedii Sofoklesa toczy się spr między Antygoną, a Kreonem. Po czyjej stoisz stronie? W swoim życiu człowiek zmuszony jest do ciągłego wybierania. To właśnie wybory, szczeglnie te najtrudniejsze, kiedy zdecydować się na to, co podpowiada nam serce albo na to, na czym na...

Bezrobocie

Bezrobocie 1.Na czym polega bezrobocie? Z bezrobociem mamy doczynienia gdy na rynku pracy są osoby, ktre chcą pracować, ale pozostają bez zajęcia. Bezrobocie wiąże się z pewnymi komplikacjami socjalnymi, ale z punktu widzenia teorii ekonomii jest to zjawisko normalne, podlegające prawo...

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposb krytykuje Ignacy Krasicki w "Palinodii"? Obraz Polakw wyłaniający się z podanych fragmentw skonfron

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposb krytykuje Ignacy Krasicki w "Palinodii"? Obraz Polakw wyłaniający się z podanych fragmentw skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satytach tego poety. Witam. W mojej pracy postaram się zobrazować obr...

Na podstawie wybranych utworw literackich, przedstaw kreacje bohaterw, ktrzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej

Na podstawie wybranych utworw literackich, przedstaw kreacje bohaterw, ktrzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej Okrucieństwo wojny w znaczący sposb przewyższa wyobrażenia o idealnym świecie. Determinuje wyodrębnienie postaw tak charakterystycznych dla okresu chociaż...

Uzasadnij, że wiek XVI jest złotym wiekiem (praca historyczna)

Uzasadnij, że wiek XVI jest złotym wiekiem (praca historyczna) W XVI wieku Rzeczpospolita Obojga Narodw zaczęła się intensywnie rozwijać zarwno pod względem gospodarczym, społecznym ale co najważniejsze: kulturalnym. Stulecie to zaowocowało rwnież rozwojem muzyki, nauk &#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry