• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Przebieg...

Nawigacja

Przebieg I wojny światowejPrzebieg I wojny światowej
Front Zachodni

Głwnym obszarem działań w tym konflikcie był front zachodni: armie niemieckie, realizujc tzw. plan Schlieffena (A. von Schlieffen), po zaciętych walkach we Flandrii dotarły nad rzekę Marnę we Francji. Stoczona tam bitwa (6-9 wrzenia) doprowadziła do odparcia agresora na linię rzeki Aisne. W padzierniku 1914 sztabowcy niemieccy opracowali plan odcięcia Francji od Anglii przez zdobycie Flandrii. Bitwa flandryjska (m.in. walki pod Ypres, 1915) okazała się jednak fiaskiem. Działania militarne zaczęły przybierać charakter wojny pozycyjnej. Niepowodzeniem zakończyła się rwnież niemiecka prba zdobycia Verdun (1916). W odpowiedzi alianci przeprowadzili w czerwcu 1916 ofensywę nad Somm, podczas ktrej po raz pierwszy użyto czołgw (Wielka Brytania).

Wielkie znaczenie dla wyniku wojny miało przystpienie do niej (6 kwietnia 1917), po stronie Ententy, USA. W kwietniu i maju 1917 sojusznicy przeprowadzili akcje zaczepne w rejonie Arras. Straty i niepowodzenia spowodowały wybuch powszechnego niezadowolenia w armii francuskiej, opanowany przez generała Ph.H. Ptaina. Ostateczna niemiecka prba wygrania wojny została podjęta w marcu 1918. Po przejęciu inicjatywy przez aliantw (lipiec 1918) wojska austro-węgierskie znalazły się w rozsypce, a rewolucja listopadowa w Niemczech 1918 zmusiła dowdztwo niemieckie do zaprzestania działań zbrojnych i podpisanie rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918.

Front Wschodni

Wojna na froncie wschodnim miała charakter manewrowy. Rosyjskie uderzenie (lato-jesień 1914) w kierunku na Prusy Wschodnie (bitwy pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi) nie przyniosło oczekiwanych rezultatw, natomiast atak w kierunku południowo-zachodnim przesunł wojska rosyjskie na Podkarpacie. W roku następnym połczona ofensywa armii niemieckiej i austro-węgierskiej, rozpoczęta przełomem gorlickim, ustanowiła linię frontu od Zatoki Ryskiej przez Pińsk po Tarnopol. W czerwcu 1916 ruszyło wielkie natarcie rosyjskie (tzw. ofensywa Brusiłowa), ktre po pocztkowych sukcesach zostało powstrzymane. Przegrupowanie armii rosyjskiej, spowodowane rewolucj lutow i rewolucj padziernikow, zmusiło Rosję do podpisania zawieszenia broni w Brzeciu Litewskim (listopad 1917), a w konsekwencji pokoju brzeskiego (3 marca 1918).

Front Balkanski i Wloski

Po serbskiej klęsce na Kosowym Polu w 1915 Austro-Węgry opanowały Serbię i Czarnogrę. 24 czerwca 1915, po zmianie frontu, Włochy wystpiły przeciw państwom centralnym. Głwne starcia, w ktrych Włosi ponosili systematyczne klęski, toczyły się nad rzek Socz (m.in. przełamanie frontu włoskiego pod Caporetto 1917). Dopiero po powstrzymaniu natarcia wojsk austro-węgierskich nad rzek Piaw, 24 padziernika 1918 Włosi rozpoczęli ofensywę w kierunku na Triest. Armia austro-węgierska przestała stawiać opr. Zawieszenie broni podpisano 3 listopada 1918. Skutkiem ofensywy Brusiłowa 1916 był atak rumuński (Rumunia przystpiła do wojny po stronie Ententy w 1916) na węgierski Siedmiogrd 27 sierpnia 1916. Kontratak wojsk monarchii naddunajskiej zakończył się zajęciem Bukaresztu i klęsk Rumunii w maju 1918.

Fronty Pozaeuropejski

Rosjanie w 1914 pobili Turkw i odnosili lokalne sukcesy aż do 1917. W Mezopotamii Anglicy ponosili klęski w latach 1914-1916, w 1915 połczony korpus australijsko-angielski uległ Turkom w cieninie Dardanele. Od 1917 Turcy zaczęli ustępować w Mezopotamii i w Palestynie, kapitulujc ostatecznie w 1918. Do 1918 Brytyjczycy opanowali większoć kolonii niemieckich, Japończycy zajęli posiadłoci niemieckie w Chinach.

Dzialania Morskie

Po wprowadzeniu przez Ententę blokady floty niemieckiej rozpoczęła ona w lutym 1915 nieograniczon wojnę podwodn. Jedynym większym starciem flot nawodnych brytyjskiej i niemieckiej była bitwa na wysokoci cieniny Skagerrak, tzw. bitwa jutlandzka (1916).

Traktaty Pokojowe

8 stycznia 1918 amerykański prezydent W.Th. Wilson wystpił z orędziem do Kongresu, formułujcym podstawowe warunki pokoju (Wilsona 14 punktw). Klęski na frontach spowodowały narastanie kryzysu wewnętrznego w Austro-Węgrzech i Niemczech. Wojnę zakończyły traktaty pokojowe: w Wersalu (wersalski traktat pojowy 1919) 28 czerwca 1919 (z Niemcami), w Saint-Germain-en-Laye 10 wrzenia 1919 (z Austri), w Neuilly-sur-Seine 27 listopada 1919 (z Bułgari), w Trianon 4 czerwca 1920 (z Węgrami), w Sevres 10 sierpnia 1920 (z Turcj).


Przykadowe prace

Wojna Trojańska - Streszczenie

Wojna Trojańska - Streszczenie Kiedy Dzeus i Posejdon będąc jeszcze kawalerami, zabiegali o względy bogini morskiej Tetydy. Obydwaj zalotnicy zostali jednak ostrzeżeni przez Temidę, że syn Tetydy będzie potężniejszy od swego ojca. Ani Posejdon, ani Dzeus nie pragnęli mie&...

Ahilles i Hektor - porwnanie

Ahilles i Hektor - porwnanie Czytając historię wojny trojańskiej naszą uwagę przykuwają dwaj głwni bohaterzy mitu – Achilles i Hektor. Na pierwszy rzut oka obaj bardzo są do siebie podobni. Pźniej jednak okazuje się, iż mają także cechy, ktre ich dziel&#...

Sensacje XX wieku.

Sensacje XX wieku. Recenzja dotyczy programutelewizyjnego pt. ,,Sensacje XX wieku" emitowanego przez TVP w latach 1983 - 2005r. Jego pomysłodawcą i autorem jest Bogusław Wołoszański. Program ma na celu ukazanie mało znanych tajemnic związanych głwnie z II wojną ś...

Delegatura Rządu na Kraj - Polskie Państwo Podziemne

Delegatura Rządu na Kraj - Polskie Państwo Podziemne Podstawą dla Polskiego Państwa Podziemnego z lat drugiej wojny światowej były niepodległościowe konspiracje o charakterze wojskowym i politycznym. Tworzyły się na całym terytorium okupowanego przez Niemcw i Sowietw kraju...

Scharakteryzuj i oceń wkład Polski i Polakw w powstanie Unii Europejskiej

Scharakteryzuj i oceń wkład Polski i Polakw w powstanie Unii Europejskiej Polska miała duży wkład w powstanie Unii Europejskiej. Najpierw wyjaśnię w ogle, czym jest Unia Europejska. UE to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajw europejskich. Powstał on 1 listopada 199...

Powstanie państwa polskiego II wersje

Powstanie państwa polskiego II wersje ? Powstanie państwa polskiego ? Wersja I Wydarzeniem, ktre stanowiło pierwszy krok na drodze ku powstaniu państwa polskiego, było objęcie władzy nad plemieniem Polan przez rd Piastw. Nastąpiło to w nieznanych nam okolicznościach i czas...

Romantyczna koncepcja miłości na podstawie "Cierpień młodego Wertera" J. W. Goethego.

Romantyczna koncepcja miłości na podstawie "Cierpień młodego Wertera" J. W. Goethego. Romantyczna koncepcja miłości znacznie odbiegała od dzisiejszej wizji tego uczucia. Twrcy tego okresu wykreowali model miłości romantycznej. Utwr "Cierpienia młodego Wertera zos...

Interpretacja wiersza Wisławy Szymborkiej pt. "Na wieży Babel"

Interpretacja wiersza Wisławy Szymborkiej pt. "Na wieży Babel" Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt. ?Na wieży Babel? Utwr Wisławy Szymborskiej pt. ?Na wieży Babel? przedstawia dialog dwojga bohaterw, ktrych losy były ze sobą związane. Ich związek został ukaz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry