• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przedmiot...

Nawigacja

Przedmiot badań psychologii i jej definicjaPrzedmiot badań psychologii i jej definicja


HERMAN EBBINGHAUS w swoim Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia ma długą przeszłość a krtką historię .

-długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji

-krtka historia : bo jako nauka zaistniała w 1879 rokuGRECY nie znali pojęcia psychologia . To, co dotyczy psychiki nazywali peri psyches (wokł duszy)

Psyche dusza, czynność oddychaniaXVI w MELANCHTON z WITTENBERGI na tamtejszym uniwersytecie po raz pierwszy użył słowa psychologia. Zrobił to w sposb sztuczny, zmieniła się treść:

psyche (dusza) + logos (słowo, nauka)PSYCHOLOGIA jest rżnorodna i tyczy wielu spraw: postrzegania i zaburzeń w

postrzeganiuRepetycja- powtrzenieLudzie są ograniczeni rżnymi barierami :

BARIERA UMYSŁOWA cechy:

Polega na niskim rozwoju myślenia i wyobraźni

Stereotypowość (schematyzm) /tzn. że człowiek robi to, co lubi/Psychologw interesuje

Inteligencja

Zabawa

Charakter

Wiele innych

- stąd tak trudno określić definicję psychologiiWspłczesną psychologię uznano dziedziną naukową empiryczną:

WILHELM WUND zdefiniował w 1879 r. i wprowadził w mury uniwersyteckie. Jako pierwszy zastosował eksperyment psychologiczne /stąd empiryczność bo wpierw bada się fakty/FAKT (łac. factum) to, co zostało zrobione; to, co zaszło i zachodzi w rzeczywistości; objaw,

czyn, stan rzeczyObecnie nie ma skutecznej metody badania duszy, nie można wskazać, jaka dusza jest. Albo wierzymy albo przyjmujemy stanowisko przeciwne /kwestia dogmatu bądź nauki/DOGMAT prawda religijna uznawana przez Kościł Katolicki jako nie podlegająca krytyce

NAUKA nie może się opierać na dogmatach. Opiera się na faktach, to coś, co można mierzyć

za pomocą

obserwacji

eksperymentuPORZĄDEK ustawienie faktw w pewnych grupachIstnieją trzy kryteria, ktrymi interesuje się psychologia

I Takie fakty jak: zabawa, nauka, praca /mają składniki

pokonywanie trudności

rozwiązywanie problemw

orientowanie siew sytuacji (patrzenie, słuchanie)

TO CZYNNOŚCI LUDZKIE

II Rżnorodne wytwory czynności: spostrzeżenia, sądy, poglądy, wiedza, umiejętności

TO WYTWORY CZYNNOŚCI

III Inteligencja, osobowość, potrzeby, zainteresowania, rżnice indywidualne,

zapotrzebowania rozwoju, wzajemne wpływy ludzi na siebie, możliwości ludzkie, rozwj

człowieka

TO FAKTY ZWANE CECHAMI LUDZIDUSZA to substancja hipotetyczna, więc nie można jej badać. Psychologia jako nauka musi

badać to, co istniejeTe grupy łączy wsplny mianownik.Przykadowe prace

Pytania do interpretacji filmu: “One Flew Over the Cuckoo’s Nest

Pytania do interpretacji filmu: “One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1. “Cuckoo is an ambiguous word. Which meaning, in your opinion, did the author use in the title? 2. How do you understand the title of the film? What does the Cuckoo’s Nest stand for? 3. Who are the characters of the movie? 4....

Dlaczego pierdy śmierdzą?

Dlaczego pierdy śmierdzą? Woń bąkw wywołują małe ilości siarkowodoru i merkaptanw (tiole) tworzących mieszaninę. Zawierają one siarkę. Im twoja dieta bogatsza w siarkę tym wiecęj siarczkw i merkaptanw wyprodukują bakterie, a co za tym idzie tym bardzi...

Pozytywna przemiana z nikczemnika w człowieka uczciwego. Zanalizuj zagadnienie, wykorzystując przykłady literackie z rżnych epok

Pozytywna przemiana z nikczemnika w człowieka uczciwego. Zanalizuj zagadnienie, wykorzystując przykłady literackie z rżnych epok I. WPROWADZENIE: Przemiana wewnętrzna to gruntowna zmiana sposobu zachowania, myślenia. Przemiana wewnętrzna jest procesem znanym nam wszystkim, gdyż ...

Świat Zepsuty Krasicki

Świat Zepsuty Krasicki Tytuł tej satyry ma metaforyczny charakter i oddaje stan, w jakim znalazła się wczesna, XVIII-wieczna Rzeczpospolita. Cechował ja nie tylko upadek obyczajw, ale także brak uczciwości, pracowitości, moralnych standardw, co w efekcie doprowadziło Polskę do...

Zasada rwności

Zasada rwności Pojęcie zasady rwności Według słownika języka polskiego rwność to: całkowite podobieństwo, identyczność, jednakowość, tożsamość pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości itp., za&#...

Sebastian Fabian Klonowic

Sebastian Fabian Klonowic Sebastian Fabian Klonowic urodził się ok. 1545 r. w Sulmierzycach (poznańskie) jako syn Jana Klona, dzierżawcy folwarku i młyna nad Orlą, oraz Anny z Pietrzałkw. Nie mamy bliższych wiadomości o jego losach szkolnych i wykształceniu, ale z dzieł...

Biografia -Jzef Piłsudski.

Biografia -Jzef Piłsudski. Pierwszy Marszałek Polski, ur. 1867 w Żułowie pod Wilnem, w rodzinie, zaangażowanej czynnie w powstaniu styczniowym, wychował się w atmosferze tradycji patriotycznych i walki orężnej z Rosją. Ukończywszy gimnazjum w Wilnie, zapisa ...

Tradycje rodzinne

Tradycje rodzinne Tradycje rodzinne, ktrych jestem spadkobierczynią Moja rodzina od wielu lat była rodziną wielopokoleniową. Moja babcia Kasia wychowywała się w domu, w ktrym mieszkała jej babcia. Mamę wychowywała babcia, prababcia i oczywiście mama. W domu mojej prababci...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry