• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przedmiot...

Nawigacja

Przedmiot badań psychologii i jej definicja



Przedmiot badań psychologii i jej definicja


HERMAN EBBINGHAUS w swoim Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia ma długą przeszłość a krtką historię .

-długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji

-krtka historia : bo jako nauka zaistniała w 1879 roku



GRECY nie znali pojęcia psychologia . To, co dotyczy psychiki nazywali peri psyches (wokł duszy)

Psyche dusza, czynność oddychania



XVI w MELANCHTON z WITTENBERGI na tamtejszym uniwersytecie po raz pierwszy użył słowa psychologia. Zrobił to w sposb sztuczny, zmieniła się treść:

psyche (dusza) + logos (słowo, nauka)



PSYCHOLOGIA jest rżnorodna i tyczy wielu spraw: postrzegania i zaburzeń w

postrzeganiu



Repetycja- powtrzenie



Ludzie są ograniczeni rżnymi barierami :

BARIERA UMYSŁOWA cechy:

Polega na niskim rozwoju myślenia i wyobraźni

Stereotypowość (schematyzm) /tzn. że człowiek robi to, co lubi/



Psychologw interesuje

Inteligencja

Zabawa

Charakter

Wiele innych

- stąd tak trudno określić definicję psychologii



Wspłczesną psychologię uznano dziedziną naukową empiryczną:

WILHELM WUND zdefiniował w 1879 r. i wprowadził w mury uniwersyteckie. Jako pierwszy zastosował eksperyment psychologiczne /stąd empiryczność bo wpierw bada się fakty/



FAKT (łac. factum) to, co zostało zrobione; to, co zaszło i zachodzi w rzeczywistości; objaw,

czyn, stan rzeczy



Obecnie nie ma skutecznej metody badania duszy, nie można wskazać, jaka dusza jest. Albo wierzymy albo przyjmujemy stanowisko przeciwne /kwestia dogmatu bądź nauki/



DOGMAT prawda religijna uznawana przez Kościł Katolicki jako nie podlegająca krytyce

NAUKA nie może się opierać na dogmatach. Opiera się na faktach, to coś, co można mierzyć

za pomocą

obserwacji

eksperymentu



PORZĄDEK ustawienie faktw w pewnych grupach



Istnieją trzy kryteria, ktrymi interesuje się psychologia

I Takie fakty jak: zabawa, nauka, praca /mają składniki

pokonywanie trudności

rozwiązywanie problemw

orientowanie siew sytuacji (patrzenie, słuchanie)

TO CZYNNOŚCI LUDZKIE

II Rżnorodne wytwory czynności: spostrzeżenia, sądy, poglądy, wiedza, umiejętności

TO WYTWORY CZYNNOŚCI

III Inteligencja, osobowość, potrzeby, zainteresowania, rżnice indywidualne,

zapotrzebowania rozwoju, wzajemne wpływy ludzi na siebie, możliwości ludzkie, rozwj

człowieka

TO FAKTY ZWANE CECHAMI LUDZI



DUSZA to substancja hipotetyczna, więc nie można jej badać. Psychologia jako nauka musi

badać to, co istnieje



Te grupy łączy wsplny mianownik.



Przykadowe prace

Blaski i cienie promieniotwrczości

Blaski i cienie promieniotwrczości Temat: Blaski i cienie promieniotwrczości Zjawisko promieniotwrczości, czy tez inaczej radioaktywność, to samorzutny rozpad jąder połączony z emisją cząstek alfa, cząstek beta i promieniowania gamma. Na przemianę jądra ...

Nierwności społeczne- socjologia

Nierwności społeczne- socjologia 1. Czy nierwności społeczne, z punktu widzenia socjologii, są czymś złym, jeśli wszyscy maja dach nad głową, ubir na sobie i pełny garnek? Myślę ze socjologia w oglnym tego slowa znaczeniu nie powinna oceniać czy...

Słownik terminw związanych ze starozytnością i średniowieczem

Słownik terminw związanych ze starozytnością i średniowieczem APOKRYF - (z greckiego "apokryphos" - ukryty), tekst niepewnego pochodzenia lub nieautentyczny, często o charakterze religijnym - może zawierać elementy wiedzy tajemnej, ezoterycznej. ARIANIZM – ruch religijny we wczes...

Podatek

Podatek Podatek:-bezpośredni – osoby fizyczne płącą podatek dochodowy od otrzymanych wynagrodzeń za pracę, czynszw, opłat dzierżawnych dywidend i odsetek. Przdsiębiorstwa płacą podatek dochodowy, obciążający ich zyski. Po odjęciu zapłacony podate...

Zarządzanie i organizacja (wybrane aspekty)

Zarządzanie i organizacja (wybrane aspekty) Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie prbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako sekwencja postępowania: planowanie, organizowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie, na...

Turystyka w UE

Turystyka w UE Turystyka w UE Co czeka przedsiębiorcę po wejściu Polski do Unii Europejskiej? turystyka, hotele i restauracje 1. Wstęp świadczenie usług hotelarskich oraz gastronomicznych stanowi działalność gospodarczą przynależną do bardzo szerokie...

Program wycieczki narciarskiej (7-dniowej) i kalkulacja

Program wycieczki narciarskiej (7-dniowej) i kalkulacja Wycieczka narciarska - Zakopane Czas trwania wycieczki: 7 dni Termin wycieczki: 01-07.XII.2007 r. Liczba uczestnikw: 40 osb (uczestnicy) 2 osoby jako opieka 1 pilot Środek transportu: autokar wyposażony w toaletę, ...

Opinia pracy czy jest ona dobra, można ją oddać do oceny

Opinia pracy czy jest ona dobra, można ją oddać do oceny Prozę Henryka Sienkiewicza podzielić można na wspłczesną i historyczną, ten zaś podział scharakteryzować można najkrcej: pierwsza – porusza, druga – wciąga. W nowelistyce i powieściach...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry