• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przedmiot...

Nawigacja

Przedmiot badań psychologii i jej definicjaPrzedmiot badań psychologii i jej definicja


HERMAN EBBINGHAUS w swoim Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia ma długą przeszłość a krtką historię .

-długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji

-krtka historia : bo jako nauka zaistniała w 1879 rokuGRECY nie znali pojęcia psychologia . To, co dotyczy psychiki nazywali peri psyches (wokł duszy)

Psyche dusza, czynność oddychaniaXVI w MELANCHTON z WITTENBERGI na tamtejszym uniwersytecie po raz pierwszy użył słowa psychologia. Zrobił to w sposb sztuczny, zmieniła się treść:

psyche (dusza) + logos (słowo, nauka)PSYCHOLOGIA jest rżnorodna i tyczy wielu spraw: postrzegania i zaburzeń w

postrzeganiuRepetycja- powtrzenieLudzie są ograniczeni rżnymi barierami :

BARIERA UMYSŁOWA cechy:

Polega na niskim rozwoju myślenia i wyobraźni

Stereotypowość (schematyzm) /tzn. że człowiek robi to, co lubi/Psychologw interesuje

Inteligencja

Zabawa

Charakter

Wiele innych

- stąd tak trudno określić definicję psychologiiWspłczesną psychologię uznano dziedziną naukową empiryczną:

WILHELM WUND zdefiniował w 1879 r. i wprowadził w mury uniwersyteckie. Jako pierwszy zastosował eksperyment psychologiczne /stąd empiryczność bo wpierw bada się fakty/FAKT (łac. factum) to, co zostało zrobione; to, co zaszło i zachodzi w rzeczywistości; objaw,

czyn, stan rzeczyObecnie nie ma skutecznej metody badania duszy, nie można wskazać, jaka dusza jest. Albo wierzymy albo przyjmujemy stanowisko przeciwne /kwestia dogmatu bądź nauki/DOGMAT prawda religijna uznawana przez Kościł Katolicki jako nie podlegająca krytyce

NAUKA nie może się opierać na dogmatach. Opiera się na faktach, to coś, co można mierzyć

za pomocą

obserwacji

eksperymentuPORZĄDEK ustawienie faktw w pewnych grupachIstnieją trzy kryteria, ktrymi interesuje się psychologia

I Takie fakty jak: zabawa, nauka, praca /mają składniki

pokonywanie trudności

rozwiązywanie problemw

orientowanie siew sytuacji (patrzenie, słuchanie)

TO CZYNNOŚCI LUDZKIE

II Rżnorodne wytwory czynności: spostrzeżenia, sądy, poglądy, wiedza, umiejętności

TO WYTWORY CZYNNOŚCI

III Inteligencja, osobowość, potrzeby, zainteresowania, rżnice indywidualne,

zapotrzebowania rozwoju, wzajemne wpływy ludzi na siebie, możliwości ludzkie, rozwj

człowieka

TO FAKTY ZWANE CECHAMI LUDZIDUSZA to substancja hipotetyczna, więc nie można jej badać. Psychologia jako nauka musi

badać to, co istniejeTe grupy łączy wsplny mianownik.Przykadowe prace

Biografia Adama Mickiewicza

Biografia Adama Mickiewicza 1. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu na dawnych ziemiach litewskich. Wychował się w pobliskim Nowogrdku, gdzie jego ojciec Mikołaj, zdeklasowany szlachcic, pracował jako obrońca sądowy. Na włas...

Erazm z Rotterdamu

Erazm z Rotterdamu Postać Erazma zarysowuje się na tle opisanych powyżej wydarzeń, o ktrych głośno już było w całej wczesnej Europie, nieco odmiennie aniżeli postać Lutra. Erazm, ktry przyjął pżniej imię Dezyderiusz urodził się ok 146...

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne. PAPIERY WARTOŚCIOWE Papier wartościowy- szczeglny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposb, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji zawartego w nim praw...

Skomentuj postawy i argumentację stanowisk przyjętych wobec rewolucji przez męża (hrabiego henryka) oraz jego ideowego przeciwnika, pankracego.

Skomentuj postawy i argumentację stanowisk przyjętych wobec rewolucji przez męża (hrabiego henryka) oraz jego ideowego przeciwnika, pankracego. Wątek rewolucji poruszony w trzeciej i czwartej części utworu Nie-Boska Komedia ukazuje konflikt ideowy między przywdcami zwalczających si&#...

Środki stylistyczne - Zarys teorii literatury.

Środki stylistyczne - Zarys teorii literatury. ŚRODKI STYLISTYCZNE a) słowotwrcze: - neologizmy - słowa nowo utworzone; np. niedobłysk - zdrobnienia/deminutiva - np. kotek - zgrubienia/augmentativa - np. kocur - złożenia/composita - wyrazu utworzone z dwch słw; np. śmiercionośny...

Polskie tańce narodowe

Polskie tańce narodowe Krakowiak To żywy polski taniec ludowy z okolic Krakowa, zaliczany jest do polskich tańcw narodowych, w metrum 2/4 i w charakterystycznym synkopowanym rytmie. Nazwa tańca pochodzi z XVIIIw i odnosiła się do grupy tańcw posiadających własne lokalne nazwy: m...

Dlaczego bronowickiej chacie nie zabrzmiał złoty rg?

Dlaczego bronowickiej chacie nie zabrzmiał złoty rg? ''Wesele to największy i najważniejszy polski dramat XX wieku. Akcja utworu dotyczy dwch stanw,środowisk-inteligencji ze strony Pana Młodego oraz chłopstwa ze strony Panny Młodej. Osoby należące do inteligencji są niezd...

Oto dziedzictwo antyczne, tak wielkie, że niełatwo jest sprostać mu. Ale wytrwale się o to staramy.

Oto dziedzictwo antyczne, tak wielkie, że niełatwo jest sprostać mu. Ale wytrwale się o to staramy. W czasach antyku ukształtowały się kanony literatury, sztuki i kultury europejskiej, do ktrych odwoływały się wszystkie kolejne epoki. Uważam, że ten okres znacząco...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry