• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przedmiot...

Nawigacja

Przedmiot badań psychologii i jej definicjaPrzedmiot badań psychologii i jej definicja


HERMAN EBBINGHAUS w swoim Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia ma długą przeszłość a krtką historię .

-długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji

-krtka historia : bo jako nauka zaistniała w 1879 rokuGRECY nie znali pojęcia psychologia . To, co dotyczy psychiki nazywali peri psyches (wokł duszy)

Psyche dusza, czynność oddychaniaXVI w MELANCHTON z WITTENBERGI na tamtejszym uniwersytecie po raz pierwszy użył słowa psychologia. Zrobił to w sposb sztuczny, zmieniła się treść:

psyche (dusza) + logos (słowo, nauka)PSYCHOLOGIA jest rżnorodna i tyczy wielu spraw: postrzegania i zaburzeń w

postrzeganiuRepetycja- powtrzenieLudzie są ograniczeni rżnymi barierami :

BARIERA UMYSŁOWA cechy:

Polega na niskim rozwoju myślenia i wyobraźni

Stereotypowość (schematyzm) /tzn. że człowiek robi to, co lubi/Psychologw interesuje

Inteligencja

Zabawa

Charakter

Wiele innych

- stąd tak trudno określić definicję psychologiiWspłczesną psychologię uznano dziedziną naukową empiryczną:

WILHELM WUND zdefiniował w 1879 r. i wprowadził w mury uniwersyteckie. Jako pierwszy zastosował eksperyment psychologiczne /stąd empiryczność bo wpierw bada się fakty/FAKT (łac. factum) to, co zostało zrobione; to, co zaszło i zachodzi w rzeczywistości; objaw,

czyn, stan rzeczyObecnie nie ma skutecznej metody badania duszy, nie można wskazać, jaka dusza jest. Albo wierzymy albo przyjmujemy stanowisko przeciwne /kwestia dogmatu bądź nauki/DOGMAT prawda religijna uznawana przez Kościł Katolicki jako nie podlegająca krytyce

NAUKA nie może się opierać na dogmatach. Opiera się na faktach, to coś, co można mierzyć

za pomocą

obserwacji

eksperymentuPORZĄDEK ustawienie faktw w pewnych grupachIstnieją trzy kryteria, ktrymi interesuje się psychologia

I Takie fakty jak: zabawa, nauka, praca /mają składniki

pokonywanie trudności

rozwiązywanie problemw

orientowanie siew sytuacji (patrzenie, słuchanie)

TO CZYNNOŚCI LUDZKIE

II Rżnorodne wytwory czynności: spostrzeżenia, sądy, poglądy, wiedza, umiejętności

TO WYTWORY CZYNNOŚCI

III Inteligencja, osobowość, potrzeby, zainteresowania, rżnice indywidualne,

zapotrzebowania rozwoju, wzajemne wpływy ludzi na siebie, możliwości ludzkie, rozwj

człowieka

TO FAKTY ZWANE CECHAMI LUDZIDUSZA to substancja hipotetyczna, więc nie można jej badać. Psychologia jako nauka musi

badać to, co istniejeTe grupy łączy wsplny mianownik.Przykadowe prace

"Dżuma" jako nakaz etyki heroicznej.

"Dżuma" jako nakaz etyki heroicznej. W książce Alberta Camus’a pt. Dżuma ukazane są rżne postawy wobec zbliżającego się niebezpieczeństwa. Sam tytuł możemy rżnie interpretować, na przykład jako rzeczywistą epidemię nawiedzającą...

Euroregion Bug

Euroregion Bug We wrzesniu 1995 roku w Lucku na Ukrainie utworzony zostal Zwiazek Transgraniczny Euroregion Bug. W sklad Euroregionu wchodzily obszary przygraniczne dwch panstw - Polski i Ukrainy. Sygnatariuszami porozumienia o utworzeniu Euroregionu ze strony polskiej byli wojewodowie: chelmski, lubelski, tarnobrzeski i zamoj...

Walka dobra ze złem w literaturze. Przedstaw motyw analizując wybrane tematy.

Walka dobra ze złem w literaturze. Przedstaw motyw analizując wybrane tematy. Dobro i Zło mają to samo oblicze, wszystko zależy od momentu, w ktrym staną na drodze człowieka . Dobro i zło to dwie, podstawowe dla człowieka wartości, ktre od wiekw wyznaczają gr...

Kobieta pocałunkiem przezwyciężyć może nawet śmierć – Nikos Kazantzakis

Kobieta pocałunkiem przezwyciężyć może nawet śmierć – Nikos Kazantzakis Kobieta i mężczyzna. Czy jest możliwe życie bez siebie nawzajem? Czym byłoby życie kobiety bez mężczyzny, czym byłaby podrż mężczyzny bez kobiecego ciep...

Charakterystyka Stasia Tarkowskiego "W pustyni i w puszczy"

Charakterystyka Stasia Tarkowskiego "W pustyni i w puszczy" Staś Tarkowski to głwny bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy". Urodził się i wychował w Port-Saidzie. Ojciec Stasia był polskim inżynierem pracującym przy budowie wielkiego Kanału Sues...

Recenzja filmu "Pan Tadeusz"

Recenzja filmu "Pan Tadeusz" Gdy jesienią 1832 roku Adam Mickiewicz rozpoczynał pisanie Pana Tadeusza nikt nie mgł przypuszczać jak wielkim dziełem stanie się ta epopeja. Po płtorarocznej pracy największe dzieło naszego wieszcza narodowego trafiło do francuskiego wyda...

Budowa i rola narządw zmysłw człowieka

Budowa i rola narządw zmysłw człowieka Człowiek dysponuje pięcioma zmysłami, ktre informują go o tym co się dzieje wokł niego. Są to: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Obecnie w fizjologii dodaje się jeszcze zmysł rwnowagi, a także wszelkie czynno...

Zinterpretuj wiersz J. A. Morsztyna Do trupa’’ w kontekście konceptyzmu barokowego i poetyki tego okresu

Zinterpretuj wiersz J. A. Morsztyna Do trupa’’ w kontekście konceptyzmu barokowego i poetyki tego okresu Poetyka doby baroku była dość niejednolita pod względem tematyki. Przeplatały się wtedy bowiem rżne nurty począwszy od metafizycznego poprzez sarmacki na dworskim ko&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry