• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Przedsi&...

Nawigacja

Przedsiębiorstwa państwowe.Przedsiębiorstwa państwowe.
Przedsiębiorstwo państwowe - jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiebiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarwno organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym.

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako :

a) przedsiębiorstwa działające na zasadach oglnych

b) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nie przerwane zaspokajanie potrzeb ludności w szczeglności przedsiębiorstwa te mają na celu produkcje lub świadczenie usług w zakresie:

a) inżynierii sanitarnej

b) komunikacji miejskiej

c) zaopatrzenia ludności w energie gazową, elektryczną i cieplną

d) zarządu państwowymi zasobami lokalowymi

e) zarządu państwowymi terenami zielonymi

f) zarządu uzdrowiskami

g) usług kulturalnych

Osobowość prawna zapewnia przedsiębiorstwu możność samodzielnego działania, jako osoba prawna przedsiębiorstwo państwowe może dokonywać czynności w zakresie prawa cywilnego, a więc samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, kierując się własnym interesem i podejmując własne decyzje. jednocześnie przedsiębiorstwo samo ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.Zasadniczym aktem prawnym regulującym tryb tworzenia, likwidacji oraz organizację i działalność przedsiębiorstw państwowych jest ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 1981 r. (wielokrotnie nowelizowana). Związana z tą ustawą jest, uchwalona jednocześnie, ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone przez naczelne, centralne lub terenowe organy administracji państwowej oraz przez NBP i banki państwowe. Organy, ktre tworzą przedsiębiorstwo, nazywane są organami założycielskimi.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego następuje w wyniku wydania aktu administracyjnego, jaki jest akt o utworzeniu przedsiębiorstwa. Wydanie takiego aktu poprzedzone jest postępowaniem przygotowawczym, ktre ma na celu zbadanie i oceną potrzeby oraz warunkw utworzenia przedsiębiorstwa.

Mimo, że przedsiębiorstwa państwowe tworzone są w drodze aktu administracyjnego, swj byt prawny rozpoczynają dopiero z chwilą zarejestrowania, z tą bowiem chwilą stają się dopiero osobą prawną.Organami przedsiębiorstwa państwowego są:

- oglne zebranie pracownikw (delegatw)

- rada pracownicza

- dyrektor przedsiębiorstwa

Organami rejestrującymi są sądy.Oglne zebranie pracownikw przedsiębiorstwa jest formą bezpośredniego uczestnictwa załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W przedsiębiorstwach większych funkcje oglnego zebrania pełni zebranie wybranych delegatw.

Oglne zebranie ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. Ma ono rwnież wiele kompetencji stanowiących o istotnych sprawach przedsiębiorstwa.


Przykadowe prace

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp.

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp. Koszty dzielimy na: -Krtkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na: a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji np. zakup budynkw, pensja administracji itp. b)zmienne-ich wielko"...

"Stwrca i jego dzieło" Jan Kochanowski

"Stwrca i jego dzieło" Jan Kochanowski Autorem wiersz pt. "Stwrca i jego dzieło" jest Jan Kochanowski. W utworze tym podziwia gwiazdy "wyhaftowane" na niebie, ziemię i rośliny. Poeta podziwia rwnież wody, w postaci morza, rzek. Pisze o dniu i nocy, ktre dzięki Bogu "swoją porę znaj...

Koscił XX w.

Koscił XX w. Kolejni papieże kościoła XX wieku 1.Papież Pius XII. Urodził się w roku 1876, a zmarł w roku1958. Jego prawdziwe imię to Eugenio Pacelli. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1899. Od 1917 był nuncjuszem w Bawarii, otrzymując pra...

Struktura systemu obronności naszego kraju

Struktura systemu obronności naszego kraju W skład struktury systemu obronności RP wchodzą trzy podstawowe elementy: 1. podsystem kierowania obronnością - W czasie pokoju celem systemu kierowania obronnością państwa jest przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencja&...

Kontrast jako zasada kreowania bohaterw w Nad Niemnem.

Kontrast jako zasada kreowania bohaterw w Nad Niemnem. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej można uznać bez wątpienia za sztandarową powieść polskiego pozytywizmu. Ukazywała się początkowo w Tygodniku Ilustrowanym (1887), rok pźniej wydano ją rwnież w postaci ksią...

Zaplanuj sposoby zapobiegania i przeciwdziałania panice w określonej sytuacji kryzysowej

Zaplanuj sposoby zapobiegania i przeciwdziałania panice w określonej sytuacji kryzysowej Panika to nagły i nieoczekiwany wybuch szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu. Najczęściej wywołany jest przez urojenia, wyolbrzymianie niebezpieczeństwa. Jej skutkiem jest ucieczka....

Budowle barokowe w Polsce

Budowle barokowe w Polsce Budowle barokowe w Polsce : - kościł św. Piotra i Pawła w Krakowie - kaplica Wazw w Katedrze Wawelskiej w Krakowie, w kościele św. Anny - Fara, dawny kościł jezuitw w Poznaniu - kaplica krlewska w Gdańsku - kościoły Wizytek...

Recenzja - ''Oskar i Pani Rża''

Recenzja - ''Oskar i Pani Rża'' Recenzja - "Oskar i pani Rża" Książka ''Oskara i pani Rża'' autorstwa rica-Emmanuela Schmitta opowiada o dziesięcioletnim Oskarze - głwnym bohaterze, ktry umiera na białaczkę. W uporaniu się z codziennością pomaga mu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry