• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Przedstaw...

Nawigacja

Przedstaw źródła i konsekwencje antysemityzmu na podstawie fragmentu noweli Marii Konopnickiej Mendel Gdański.Przedstaw źródła i konsekwencje antysemityzmu na podstawie fragmentu noweli Marii Konopnickiej Mendel Gdański.
Nowela Marii Konopnickiej pt. Mendel Gdański powstała w pozytywizmie. W epoce tej pojawiło się hasło ‘asymilacja Żydów, które miało na celu wdrożenie do narodu polskiego osób pochodzenia żydowskiego. Pozytywistyczni twórcy nie pozostawali bierni wobec zjawiska nienawiści wobec Żydów. W literaturze okresu pojawiały się dwa portrety Żyda: pozytywny i negatywny. Starano się zwalczyć stereotypowe podejście do Żydów: uznani oni byli za kłamców, za osoby przebiegłe, sprytne i tchórzliwe. W utworach, tak jak w noweli Konopnickiej, przedstawiony jest obraz Żyda, który ma się nijak do wszechobecnego wówczas stereotypu.

Mendel Gdański, tytułowy bohater noweli to uczciwy i litościwy Żyd. Fragment, w którym odbywa on rozmowę z Zegarmistrzem ukazuje niechęć Polaków do mniejszości etnicznej, którą są właśnie Żydzi. Polak od wielu lat mieszkał w sąsiedztwie Mendla. Znają się bardzo długo, mimo to Zegarmistrz identyfikuje się z ludźmi, którzy wszczynają brutalny w skutkach protest przeciwko ludności żydowskiej w kraju. O całej narodowości wypowiada się z wrogim nastawieniem. Za wyjaśnienie swojego stanowiska podaje absurdalne argumenty: Żyd zawsze Żydem (samo to, że wywodzi się z tej rasy jest jego winą), są obcy, pragną jedynie pieniędzy oraz to, iż jest ich zbyt wiele w mieście. Mendel skutecznie odpiera ataki swego rozmówcy, choć ciężko jest mu ukryć negatywne emocje, które wywołują u niego słowa Polaka. Bohater uważa, że nie ma sobie nic do zarzucenia, to, że jest Żydem nie oznacza, że jest kimś gorszym niż inni, jest uczciwy, na wszystko zarobił własna pracą i nigdy nikogo nie okradł. Uważa, że nie ma podstaw, by czuć się winnym. Od Polaków Żydzi różnią się wiarą i tradycjami, jednak są częścią społeczeństwa. Zegarmistrza jednak nie przekonują te słowa, ściśle trzyma się stereotypu, choć zdaje sobie sprawę z tego, że jego sąsiada one nie dotyczą. Podczas rozmowy przybrał ignorancki ton, wyśmiewa z wyższością argumenty Żyda, przy czym stara się pokazać swą wyższość, chociażby przez to, że nie używa potocznego języka i unika kolokwializmów. Dodatkowo w czasie ich konwersacji wyraźnie zarysowany jest kontrast pomiędzy prymitywnymi argumentami Zegarmistrza a mądrością i szlachetnością Mendla. Historia życia tytułowego bohatera wyjaśnia, że czuje się on związany emocjonalnie z Polską (urodził się w Gdańsku, od wielu lat mieszka w Warszawie). Zawsze kierował się wartościami etycznymi, nigdy nie wywyższał siebie, żył według zasady każdy inny, wszyscy równi.

We fragmencie ukazane są również skutki negatywnego podejścia Polaków do Żydów. Wrogość i nienawiść prowadziła do agresji, a w późniejszych konsekwencjach do pogromu. W ludziach budziły się najgorsze instynkty, które prowokowały do brutalności, a nawet kończyły się śmiercią dla atakowanych jednostek. Do przeprowadzających obławę na Żydów należeli niedorostki oraz ludzie pod wpływem alkoholu. W społeczeństwie oczywiście znalazły się osoby, które doceniały Mendla i nie potępiały z jego pochodzenie. Tłum kieruje się dziką żądzą, instynktem okrucieństwa: agresja jak pożar opanowała zbiegowisko. Konopnicka wyraźnie potępia postawę tłumu, używając negatywnie nacechowanego słownictwa, np. motłoch, szatański tłum, niedorostki.

Fragment noweli Mendel Gdański Marii Konopnickiej ukazuje funkcjonujący w świadomości Polaków stereotyp Żyda. Antysemityzm jest wynikiem braku znajomości kultury żydowskiej, ich obyczajów. Niechęć ma też źródło w zawiści i braku tolerancji odmienności wyznaniowej. Tytułowy bohater jest ukazany jako nieskazitelny, jest szlachetny, uczciwy i dobry, zawsze kierował się wartościami moralnymi. Przedstawienie to ma hacelu ukazanie tego, iż zarzuty antyżydowskie są bezpodstawne. Autorka piętnuje negatywne zasady i sprzeciwia się takiemu postępowaniu, chce przestrzec przed agresją. Konopnicka stara się podkreślić, że czynnik narodowościowy nie stanowi podstaw do oceny człowieka, ale jego zachowanie i kodeks etyczny. Tematyka utworu porusza problem, który pozytywistyczni twórcy starali się uwypuklić we współczesnym im okresie – asymilację Żydów.


Przykładowe prace

Aparat szparkowy

Aparat szparkowy Aparat szparkowy są to dwie komórki w skórce liścia i łodygi, między którymi znajduje się przestwór międzykomórkowy - szparka. Dzięki aparatom szparkowym odbywa się wymiana gazowa pomiędzy atmosferą wewnętrzną organów roślinnych a otoczeniem; do pr...

Przekazywanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości TELEFONIA W 1876 roku Alexander Grahama Bell jako pierwszy opatentował urządzenie, za pomocą którego można przesyłać na odległość mowę. W mikrofonie jego telefonu fale dźwiękowe padały na giętką membranę, do któr...

Historia myśli ekonomicznej, pytania i odpowiedzi - WSE

Historia myśli ekonomicznej, pytania i odpowiedzi - WSE 1. Jak zwiększyć efektywność produkcji. Jako pierwszy efektywnością zajmował się Hezjod, który dał podstawy zasadzie racjonalnego działania. Uważał, że maksymalną efektywność osiąga si&#...

Kolonizacja w XIX w

Kolonizacja w XIX w Powstanie Sipajów 1857–1858, ogólnonarodowe powstanie w Indiach przeciw Anglikom wszczęte przez tubylczych żołnierzy; po zajęciu Delhi cesarzem ogłoszono Bahadura Szaha II z dynastii Wielkich Mogołów; w 1858 okrutnie stłumione, jednak Anglia przejęła bezpo...

Podaj definicję języka i onów jego główne funkcje

Podaj definicję języka i onów jego główne funkcje język - jest to system znaków prostych (wyrazy) oraz reguły ich łączenia w znaki złożone (zdania, czyli gramatyka). Funkcje języka: - komunikatywna a)informatywna - są to teksty pozbawione elementów emoc...

"Zadaj sobie pytanie: dlaczego tylu bogatych ludzi bywa nieszczęśliwych ? chyba znam odpowiedź na to pytanie JP II. A czy Ty znasz tę odpowiedź. Zapisz swoje rozważania w

"Zadaj sobie pytanie: dlaczego tylu bogatych ludzi bywa nieszczęśliwych ? chyba znam odpowiedź na to pytanie JP II. A czy Ty znasz tę odpowiedź. Zapisz swoje rozważania w formie rozbudowanego wniosku." Idę ulicą. Dookoła tyle szarych domów, zabiegani, zapracowani ludzie, skupieni tylk...

Cechy eposu na przykładzie "Iliady".

Cechy eposu na przykładzie "Iliady". Epos to główny gatunek epiki do czasu powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. W przypadku "Iliady" tłem jest wojna Troj...

Ojciec Pio stygmatk - życie.

Ojciec Pio stygmatk - życie. Urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie jako czwarte dziecko Grazia i Giuseppiny Frogione. Dano mu na imię Francesco.Chorowitemu chłopcu nie dane było stać się podporą rodziców w gospodarstwie.Uwagę chłopca przyciągał dźwi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry