• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przekszta...

Nawigacja

Przekształcenie ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 rokuPrzekształcenie ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku
I GRUPA1.Gospodarka centralnie zarządzana: własność państwowa, wielkość, cenę, gotowy plan i jego wykonanie, mało efektywna, niedobr towarw i usług, duży popyt na towary konsumpcyjne, brakowało mięsa, AGD, mieszkań.

2.Zmiany po realizacji planu Balcerowicza: wysokie oproc. Kredytw bankowych, niska stopa indeksacji płac, popiwek, rygorystyczna polityka budżetowa, uwolnienie cen większości towarw.

3.Podatki pośrednie: Od towarw i usług- VAT, przedsiębiorstwa płacą podatek od towarw i usług. Akcyza- obejmuje towaru tj. benzyna, papierosy, alkohole towary te mają naklejoną banderole. Cło.

4.Skutki bezrobocia- niewykorzystany, potencjał ludzki, znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami, spadek dochodw rodzin, degradacja psychiczna i moralna osb pozostających bez pracy, zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, Utrata kwalifikacji.

5.Obowiązki pracownika: sumiennie i starannie wykonywać swą pracę, przestrzegać czasu pracy i przepisw BHP, dbać o dobro zakładu pracy, przestrzegać zasad wspłżycia społecznego.

7.Korupcja- przekupstwo urzędnikw państwowych, wręczanie im łapwek za załatwienie rżnych spraw, np. otrzymanie koncesji.II Grupa1.Cechy gospodarki rynkowej- jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa. Ceny dbr i usług kształtują się na rynku i to rynek określa ilość tych produktw i odbiorcę.

3.Podatki bezpośrednie: PIT, CIT, od nieruchomości, rolny i leśny, od posiadania psa, od środkw transportu. Podatek dochodowy od osb prawnych- obowiązane są płacić wszystkie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, jeśli ze swojej działalności osiągają zysk.

4.Przyczyny bezrobocia- likwidacja niektrych gałęzi przemysłu np. grnictwa, zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi, ograniczanie produkcji, przeniesienie zakładu do innego rejonu, zmiany w technologii, wysokie obciążenia fiskalne.

5.Obowiązki pracodawcy: sprawnie organizować pracę, zapoznawać pracownikw z ich obowiązkami, wypłacać wynagrodzenie w terminie, umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji.

6.Warunki rozpocz. działalności gosp.: zarejestrować przedsiębiorstwo w urzędzie gminy, uzyskać regon, złożyć wniosek o NIP, założyć rachunek bankowy, zgłosić działalność do ZUS-u.


Przykadowe prace

Mj głos w debacie o integracji kulturowej w Unii Europejskiej

Mj głos w debacie o integracji kulturowej w Unii Europejskiej Unia Europejska to związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członkw Wsplnot Europejskich (Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej, Europejskiej Wsplnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wsplnoty En...

Inflacja

Inflacja Inflacja ? to wzrost oglnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi nabywane przez ludność.( ok. 4%) Deflacja - spadek oglnego poziomu cen. Stopa inflacji ? wzrost przeciętnego poziomu cen dbr i usług w gospodarce określony procentach. Przyczyny inflacji Za głwną przyc...

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku Segmentacja rynku to procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentw, ktre z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej. Cel se...

Gwinty metryczne, walcowe, luźne

Gwinty metryczne, walcowe, luźne A. Pajnowski klasa 4 k Gwinty metryczne 1. Pomiary gwintw metrycznych walcowych, opis postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego. a) podział gwintw b) parametry gwintw 2. Układ tolerancji i pasowań gwintw metrycznych walcowych z ...

Ankieta na temat szczęścia

Ankieta na temat szczęścia Ankieta 1) Na czym wg Ciebie polega szczęście? 2) Czego potrzebujesz, żeby być szczęśliwym? 3) Czy uważasz, że w tym życiu można osiągnąć całkowite szczęście? 4) Czy uważasz, że Bg ma c...

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentw Dziadw cz. III. Adama Mickiewicza.

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny Sen Senatora oraz innych wybranych fragmentw Dziadw cz. III. Adama Mickiewicza. Despotyzm, czyli władza absolutna jednego człowieka narodził się już w starożytnym Egipcie, gdzie Synowie Sł...

Przemwienie na studniwkę dla rodzica

Przemwienie na studniwkę dla rodzica W imieniu rodzicw, tych oto młodych ludzi, stojących tu przed nami rwnież chciałabym gorąco przywitać wszystkich zebranych gości. Motywowana sytuacją i pełnioną rolą pragnę powiedzieć kilka słw. Mijają...

Czy Polacy są tolerancyjni?

Czy Polacy są tolerancyjni? W Polsce bardzo dużo mwi się o tolerancji i przeciwdziałaniu rasizmowi. Media nagłośniły bardzo tą sprawę i starają się aby Polska była traktowana jako kraj tolerancyjny. Czy jednak tak jest naprawdę? Często na murach mo&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry