• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przekszta...

Nawigacja

Przekształcenie ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 rokuPrzekształcenie ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku
I GRUPA1.Gospodarka centralnie zarządzana: własność państwowa, wielkość, cenę, gotowy plan i jego wykonanie, mało efektywna, niedobr towarw i usług, duży popyt na towary konsumpcyjne, brakowało mięsa, AGD, mieszkań.

2.Zmiany po realizacji planu Balcerowicza: wysokie oproc. Kredytw bankowych, niska stopa indeksacji płac, popiwek, rygorystyczna polityka budżetowa, uwolnienie cen większości towarw.

3.Podatki pośrednie: Od towarw i usług- VAT, przedsiębiorstwa płacą podatek od towarw i usług. Akcyza- obejmuje towaru tj. benzyna, papierosy, alkohole towary te mają naklejoną banderole. Cło.

4.Skutki bezrobocia- niewykorzystany, potencjał ludzki, znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami, spadek dochodw rodzin, degradacja psychiczna i moralna osb pozostających bez pracy, zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, Utrata kwalifikacji.

5.Obowiązki pracownika: sumiennie i starannie wykonywać swą pracę, przestrzegać czasu pracy i przepisw BHP, dbać o dobro zakładu pracy, przestrzegać zasad wspłżycia społecznego.

7.Korupcja- przekupstwo urzędnikw państwowych, wręczanie im łapwek za załatwienie rżnych spraw, np. otrzymanie koncesji.II Grupa1.Cechy gospodarki rynkowej- jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa. Ceny dbr i usług kształtują się na rynku i to rynek określa ilość tych produktw i odbiorcę.

3.Podatki bezpośrednie: PIT, CIT, od nieruchomości, rolny i leśny, od posiadania psa, od środkw transportu. Podatek dochodowy od osb prawnych- obowiązane są płacić wszystkie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, jeśli ze swojej działalności osiągają zysk.

4.Przyczyny bezrobocia- likwidacja niektrych gałęzi przemysłu np. grnictwa, zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi, ograniczanie produkcji, przeniesienie zakładu do innego rejonu, zmiany w technologii, wysokie obciążenia fiskalne.

5.Obowiązki pracodawcy: sprawnie organizować pracę, zapoznawać pracownikw z ich obowiązkami, wypłacać wynagrodzenie w terminie, umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji.

6.Warunki rozpocz. działalności gosp.: zarejestrować przedsiębiorstwo w urzędzie gminy, uzyskać regon, złożyć wniosek o NIP, założyć rachunek bankowy, zgłosić działalność do ZUS-u.


Przykadowe prace

JAKĄ ROLĘ W DOBIE GLOBALIZACJI, PEŁNIĆ MOŻE IDEA TOLERANCJI?

JAKĄ ROLĘ W DOBIE GLOBALIZACJI, PEŁNIĆ MOŻE IDEA TOLERANCJI? Czym, że jest państwo? *Państwo organizacja polityczna obejmująca zakresem swego działania ogł członkw społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, istniejąca dla zap...

Jak rozumiesz mysl zawartą w sentencji "stajesz się na zawsez odpowiedzialny za to co oswoiłeś". Mały Książe

Jak rozumiesz mysl zawartą w sentencji "stajesz się na zawsez odpowiedzialny za to co oswoiłeś". Mały Książe “Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to co oswoiłeś. Po przeczytaniu tej sentencji nasunęła mi się refleksja, potwierdzająca prawdziwośc...

Antropologia- wybrane zagadnienia

Antropologia- wybrane zagadnienia teorie narodu. Politologiczna, sprowadza się do tezy że najistotniejszym czynnikiem ktry kształtuje nard jest państwo. Kulturowa wg Ktrej najważniejszym czynnikiem kształtowania jest literatura Neomarksistowska podejście do gospodarki...

Zespł Downa

Zespł Downa Zanim przedstawię w pełni ten termin, wrcę do historii powstania zespołu Downa. Pierwszą osobą, ktra zwrciła uwagę na odmienność dzieci z zespołem Downa od innych upośledzeń umysłowych był J. E Esquior. Miało to miejsce w...

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na wpływy budżetowe z tytułu należności przywozowych

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na wpływy budżetowe z tytułu należności przywozowych Akcesja Polski do UE, w tym także do unii celnej, spowodowała likwidację ceł pobieranych od towarw pochodzących z obszaru Wsplnoty. Wydaje się zatem, iż fakt wstą...

Święta Bożego Narodzenia w Polsce

Święta Bożego Narodzenia w Polsce Bien sur, j’aime beacoup les fetes. D’apre moi la meilleure fete familiale c’est la. Nol la tradition est tres importante, par exemple la dcoration du sapin, le repas de veille, la messe de minut. Mais je pense que tout le monde aime le plus des cadeaux. J’...

Biografia - Jan Sebastian Bach

Biografia - Jan Sebastian Bach Jan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 roku w Eisenach, w Turyngii, zmarł 28 lipca 1750 roku w Lipsku. Był najmłodszy z rodzeństwa. Matka, Elżbieta z domu Lammerhirt, umarła, gdy miał lat dziewięć, a zaraz po niej odszedł i ojc...

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

Konflikty społeczne w zakładzie pracy Konflikty występują na wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od konfliktw konfliktw sumieniu pojedynczego człowieka przy wyborze decyzji w sprawach osobistych, poprzez konflikty w rodzinie, wąskiej grupie przyjacił przyja...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry