• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Przeszko...

Nawigacja

Przeszkody umożliwiające normalizacje stosunkw sowiecko-chińskich (lata 60-koniec lat 80 XX wieku)Przeszkody umożliwiające normalizacje stosunkw sowiecko-chińskich (lata 60-koniec lat 80 XX wieku)


1 X 1949 roku po zdobyciu Pekinu przez wojska Chińskiej Armii Ludowej (ChAL) i pokonaniu sił Kuomintangu (KMT) Czangkaiszeka, przywdca komunistw Mao Tse – tung, proklamował z bramy Tian An Chińską Republikę Ludową (ChRL). W tym też roku podpisany został z ZSRR układ o przyjaźni, a sowieccy specjaliści pomagali wdrażać w Chinach radziecki model gospodarki.

W III 1953 roku umiera Jzef Stalin, a wraz z nim kończy się okres stalinizmu w ZSRR. Po walce o najwyższe stanowisko w państwie, nowym przywdcą zostaje Chruszczow. W Rosji następują zmiany, rozpoczyna się okres destalinizacji i odprężenia.

Nowa polityka Kremla staje się podstawą pźniejszego rozłamu w strukturach komunistycznych na świecie i przyczyną ponad 30 letniego konfliktu z Chinami.

Bezpośrednim powodem napięć między tymi państwami stał się XX zjazd KPZR, na ktrym nowe władze Radzieckie skrytykowały politykę Stalina oraz wypracowanej przez niego doktryny marksizmu i leninizmu oraz podjęły nową linię polityki wewnętrznej i zagranicznej, przyjęto zasadę koegzystencji z państwami kapitalistycznymi.

Spr rozgorzał jeszcze bardziej podczas narady przedstawicieli partii komunistycznych świata celem wyjaśnienia spornych problemw i ustalenia wsplnej linii działania, ktra odbyła się w X 1960 roku w Moskwie, na ktrą przybyło 81 przedstawicieli z rżnych państw. Reprezentacja Chin otwarcie skrytykowała politykę ZSRR i odstępstwo od zasad marksizmu i leninizmu. Postawę Chin poparła Albania i część państw Azji.

Kolejny XXII zjazd KPZR w dniach 17 – 31 X 1961 dodatkowo zaognia sytuację. ZSRR wykazuje wyższość nad ChRL, twierdząc iż zbudował socjalizm a w ciągu następnych dwudziestu lat zbudowany zostanie komunizm. Chruszczow dodatkowo krytykuje Pekin, a z Albanią zostają zerwane stosunki dyplomatyczne.

14 VI 1963 roku KC KP Chin wysyła list do KC KPZR, w ktrym oskarża Moskwę o rewizjonizm i oportunizm, żąda przestrzegania marksizmu i leninizmu, stosowania się do rewolucyjnych metod działania i zerwania z polityką koegzystencji z zachodem. Stwierdza ponadto iż w związku z sytuacją w ZSRR, Pekin staje się głwnym ośrodkiem rozwoju komunizmu.

Rżnice w postrzeganiu zasad komunizmu i realizacji oglnoświatowej rewolucji wprowadzają sprzeczności pomiędzy te dwa państwa.

Dodatkową przyczyną zaogniania się wzajemnych relacji staje się wycofanie na początku lat 60 z Chin sowieckich doradcw, cofnięcie pomocy finansowej i żądania spłaty kredytw zaciągniętych w Rosji, przeznaczonych na walkę z KMT i budowę nowego państwa oraz odmowa Moskwy przekazania, na mocy wcześniejszej umowy, technologii atomowej (czerwiec 1959 roku).

Kolejne lata nie sprzyjają wzajemnym stosunkom tych dwch państw, coraz bardziej narastają rozbieżności w postrzeganiu zasad komunizmu, czemu sprzyja wprowadzona w Chinach od 1966 roku Rewolucja Kulturalna". Posługując się specjalnie utworzonymi organizacjami młodzieżowymi hongweibingami (Czerwoną Gwardią) i zaufanymi (rewolucyjnymi buntownikami), Mao dokonał czystki w krytycznie usposobionym do niego aparacie partyjnym. Wielkie ofiary w ludziach i straty materialne doprowadziły 1968-69 do zahamowania rewolucji kulturalnej, ktra ostatecznie wygasła po śmierci Mao 9 IX 1976 roku i zlikwidowaniu jego sprzymierzeńcw – Bandy Czworga.

Okres ten to także nasilenie sporu terytorialnego z ZSRR. W 1969 wybuchają walki o wysepkę Dumańska na granicznej rzece Ussuri, ktre trwają 2 i 14 – 15 III 69r.

Poprawie wzajemnych stosunkw nie sprzyja także wizyta prezydenta Nixona w Chinach w II 1972 roku i polepszenie ( ocieplenie ) kontaktw USA – ChRL. ZSRR jest zaniepokojony tą wspłpracą, gdyż powoduje to osłabienie wpływw sowieckich w Azji.

Lata 70 to także odmienne postawy w konfliktach w Azji południowo - wschodniej i i Indochinach. W 1971 roku podczas konfliktu Indyjsko – Pakistańskiego, oba mocarstwa opowiedziały się po rżnych stronach. ZSRR poparło Indie, Chiny – Pakistan, co prowadziło do zaostrzenia wzajemnych stosunkw. Podobnie przedstawiał się problem starć Wietnamsko – Kambodżańskich w latach 1977 – 1979. Rwnież tutaj uwidocznił się zatarg Chin i Rosji o dominacje w regionie. W 1978 roku wojska Wietnamskie popierane przez ZSRR wkroczyły do Kambodży i zniszczyły oddziały Czerwonych Khmerw, ktre przeszły do wojny partyzanckiej. Stronę obrońcw poparły Chiny. Prby mediacji ONZ, ktra chciała przeforsować rezolucje wzywającą do wycofania wojsk okupacyjnych, zakończyły się fiaskiem, ze względu na veto Związku Radzieckiego. Nadmierne wpływy sowietw zagrażały ChRL, ktra czuła się w tej sytuacji otoczona. Konflikt ten spowodował wciągnięcie także Chin do tej rozgrywki, ktre argumentowały rozpoczęcie walk z Wietnamem starym konfliktem granicznym o przynależność wysp Paracelskich i Spartly oraz ochroną interesw mniejszości chińskiej (Hoa) w Wietnamie. Po za tym Chiny nie chciały się pogodzić z utratą swoich wpływw w Wietnamie (na rzecz ZSRR), ktry od wiekw uważany był za strefę ochronną Chin. Tymczasem ZSRR otrzymało od rządu w Hanoi bazę morską w Cam Ranh.

Zatarg tych państw podsycała dodatkowo strona amerykańska, ktra od połowy lat 70 - tych, widząc osłabienie ZSRR podjęła prbę zniszczenia imperium zła. W swoich planach ważnym elementem stało się granie kartą Chińską. W 1979 roku aby uzyskać większe wpływy w rejonie Azji prezydent Carter rozpoczął wizytę w ChRL. Podczas tej wizyty amerykanie oficjalnie uznali rząd w Pekinie i nawiązali z nim stosunki dyplomatyczne. Zaczęli oni także wspierać anty sowieckie poczynania rządu Chin. Poparcie amerykańskie przyczyniło się do poprawienia stosunkw z Japonią i podpisania z nią w 1979 roku traktatu pokojowego, co przyczyniło się do zwiększenia napięcia z ZSRR, ktre z Japonią miały zatarg o wyspy Kurylskie.

Dodatkowo na złą sytuacje tych dwch krajw wpłynęła wojna Radziecko – Afgańska.

Wzajemne stosunki zaczęły się poprawiać od połowy lat 80 – tych. Powodem tej sytuacji było:

Dojście do władzy w ZSRR Michaiła Gorbaczowa (11 III 1985)

Przeprowadzenie przez nowego I sekretarza reform (głasnost – jawność życia politycznego, pierestrojka – przekształcenie stosunkw społeczno – politycznych, uskorienie – przyspieszenie procesu rozwoju ekonomicznego państwa.)

Ostateczny rozpad ZSRR i powstanie nowych państw.

Podejmowane prby porozumienia z Chinami od 1988 roku (wizyta Gorbaczowa w Pekinie)

Koniec epoki rządw Mao w ChRL i zlikwidowanie Bandy Czworga

Wprowadzenie reform gospodarczych w Chinach (I etap – XII 78 do IX 84, II etap – X84 do XII 91, III etap – I 92 do obecnie)Przykadowe prace

Trzy Przywileje szlacheckie

Trzy Przywileje szlacheckie PRZYWILEJ KOSZYCKI - 1374 Nadany przez: Ludwika Węgierskiego Opis: Nadany szlachcie w celu zapewnienia tronu jednej ze swoich crek. Szlachta została zwolniona ze wszystkich podatkw i danin oprcz podarku w wysokości 2 groszy z każdego łanu chłopskiego. Urzęd...

Międzynarodowe Prawo Humanitarne a Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Międzynarodowe Prawo Humanitarne a Międzynarodowy Czerwony Krzyż Międzynarodowe Prawo Humanitarne Prawo Humanitarne jest podstawą i nakazem działania Międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Płksiężyca Czerwony Krzyż jest promotorem prawa ...

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii Ekonomia... ...czyli kilka informacji o gospodarce, ktre lepiej znać. Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o...

My interests

My interests 1.Moje zainteresowania: My name is Robert. My surname is Pawłow. I’am Polish. I live in Białystok. I come from Poland. I’am student. I’am twenty two years old. I learn on Saturday and Sunday. I get up early at six o’clock. I don’t have breakfast. I go to school five...

Rola czystości przedmałżeńskiej w procesie formowania zdrowego i trwałego małżeństwa

Rola czystości przedmałżeńskiej w procesie formowania zdrowego i trwałego małżeństwa Czystość przedmałżeńska przez wielu ludzi, w tym i katolikw uważana jest jako staroświecki obyczaj niczemu nie służący i pozbawiający tylko rado"...

Wspłczesne systemy ekonomiczne - Niemcy

Wspłczesne systemy ekonomiczne - Niemcy SPOLECZNA GOSPODARKA RYNKOWA W NIEMCZECH 1). Niemcy w jednoczacej sie Europie. We wspolczesnej Europie duza role odgrywaja Niemcy.Wedlug dwoch holenderskich autorow, Niemcy maja najsilniejsza w Europie gospodarke,a ich system ekonomiczny jest w Europie najbardziej popularny.Unia Europ...

Barok i jego nurty w Polsce.

Barok i jego nurty w Polsce. Barok jest okresem w sztuce. W Europie rozpoczął się w XVI wieku a zakończył na końcu wieku XVII. Rozwinął się we Włoszech a stamtąd rozprzestrzenił się na całą Europę. W Polsce tendencje barokowe pojawiły się n...

Uzasadnij w kategoriach określonej koncepcji estetycznej stanowisko na temat wybranego problemu etycznego wspłczesnej medycyny

Uzasadnij w kategoriach określonej koncepcji estetycznej stanowisko na temat wybranego problemu etycznego wspłczesnej medycyny Wielu z nas zadaje sobie pytanie czy prawa pacjenta gwarantują prawo do życia? Kto z nas ma prawo odbierać życie, pozbawiać rodzicw radości macierzyństwa ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry