• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: PRZEZWYC...

Nawigacja

PRZEZWYCIĘŻANIE TRAUMY WIELKIEJ ZMIANYPRZEZWYCIĘŻANIE TRAUMY WIELKIEJ ZMIANY


Proces transformacji ustrojowo – społeczno - gospodarczej rozpoczęty w Polsce w 1989 r., to okres następujących szybko i radykalnie przemian, ktry dla znacznej części społeczeństwa stanowił szok. Jest to czas szczeglnie narażony na powstawanie nowych i artykułowanie się wyciszonych problemw społecznych niosących za sobą wiele zagrożeń, ale przede wszystkim jest dużą szansą. Powoduje to stan dyskursu postępowego, uznania przemian jako jednoznacznie postępowych, przynoszących poprawę, dążącą do doskonalenia życia społecznego.

Nieprzygotowane na te zmiany społeczeństwo, o bardzo niskim stanie wiedzy, dotyczącej radzenia sobie w całkowicie odmiennych od dotychczasowych, warunkach gospodarki rynkowej, wkrtce traci entuzjazm dla nowej rzeczywistości. Pojawiają się gorzkie rozczarowania, katastroficzne wizje przyszłości, pesymistyczne scenariusze rozwoju społecznego, kiedy okazało się, że kapitalizm to nie tylko pełne płki sklepowe...

Coraz częściej dostrzega się negatywne skutki zmian, nieoczekiwane i niezamierzone. Uważa się, że obecnie najważniejsze z nich to: bezrobocie, kwestia mieszkaniowa, luka edukacyjna i ochrona zdrowia. Stan zachwytu postępem, dyskurs postępu, zostaje zastąpiony dyskursem kryzysu.

Możemy mwić tutaj o ambiwalencji zmian, czyli rwnoczesnym powstawaniu efektw pozytywnych i negatywnych. Przykładowo, kiedy to w PRL-u blokowano możliwość zdobywania i powiększania prywatnej własności, to po roku 1989 teoretycznie szanse zaistnienia na rodzącym się wolnym rynku miał każdy.

Jednak udało się to tylko nielicznej grupie powiązanych z poprzednim systemem i dysponujących rozległymi znajomościami i kontaktami. Zjawisku bogacenia się tej grupy towarzyszyło gwałtowne ubożenie innych, obniżenie się realnych dochodw uniemożliwiających w praktyce korzystanie ze zdobyczy nowego ustroju. Zakreśla się wyraźna nierwność między grupami społecznymi.

Dostrzeżenie braku umiejętności podążania z tempem, zakresem i agresywnością zmian, powodującą w skutkach dezorganizację i dezorientację można określić mianem dyskursu traumy.

Zmiany, po roku 1989, długo oczekiwane przez społeczeństwo, będące postępowymi, często oddziałują niekorzystnie na nie, powodując wytrącenie społeczeństwa z rwnowagi. Na te zmiany traumatogenne wrażliwe były wszystkie dziedziny życia społecznego, począwszy od polityki, gospodarki, prawa po sfery wychowania, zabawy, wypoczynku, życia rodzinnego i towarzyskiego. To te ostatnie były najbardziej wrażliwe, gdyż zakotwiczone w tradycji i głębokiej historyczności społeczeństwa dziedziczyły podłoże kulturowe. Trauma zmiany, ktra bezpośrednio wpływa i oddziaływuje na kulturę społeczeństwa, jej wzorce i reguły zarwno jednostki, jak i mniejszych i większych grup, określa się mianem traumy kulturowej.Opierając się na obserwacji najważniejszej komrki społecznej jaką jest rodzina, możemy prześledzić przebieg zmian traumatogennych.

Wśrd najstarszego pokolenia, przyzwyczajonego do panującego wcześniej ustroju występuje nasilenie lękw i niepokoju. Liczna rzesza emerytw i rencistw skazana na bardzo niskie świadczenia, nie zapewniające zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przejawia syndrom braku zaufania do instytucji publicznych. Pojawia się nostalgia i idealizacja przeszłości.

Podobne nastroje występują w społecznościach o wąskich kwalifikacjach, słabo wykształconych, nie mających możliwości konkuPrzykadowe prace

Recenzja – Pianista

Recenzja – Pianista Film Pianista został wyreżyserowany przez Romana Polańskiego, scenariusz na podstawie książki Władysława Szpilmana napisał Polański wraz z Ronaldem Harwood’em. Film trwał 148 minut, i został uhonorowany prestiżową nagrod&...

Biografia - Adam Mickiewicz

Biografia - Adam Mickiewicz RokWydarzenia w życiu Adama Mickiewicza 1798 24 XII - Urodził sie prawdopodobnie w Zaosiu, Adam Bernard Mickiewicz, syn Mikołaja i Barbary z Majewskich. 1807 VIII - Rozpoczęcie przez Mickiewicza nauki w szkole dominikańskiej w Nowogrdku 1811 IX-X Nad Nowogrdkie...

Ruch oporu na ziemiach polskich

Ruch oporu na ziemiach polskich 27IX utworzono w Warszawie organizację o zasięgu oglnopolskim-Służbę Zwycięstwu Polski(SZP),dowdca-Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Powstała przy niej także Głwna Rada Polityczna,do ktrej weszli przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej,St...

Jak u Norwida ukazany jest wizerunek ludzi wielkich?

Jak u Norwida ukazany jest wizerunek ludzi wielkich? Wśrd wierszy lirycznych Norwida wyrżnić można grupę utworw poświęconych pamięci wielkich ludzi. Należą do nich m.in. Coś ty Atenom zrobił Sokraterze, Bema pamięci żałobny rapsod" i Fortepian Szo...

Windows 98

Windows 98 Marcin Dybowski klasa II Pi Budowa i charakterystyka systemu Windows 98 1. System operacyjny – Windows Windows to oglna nazwa jednego z najbardziej znanych systemw operacyjnych przeznaczonych na komputery klasy IBM PC. To system operacyjny pełniący nadzr nad pracą wszystkich urucho...

Ufność

Ufność Ufność jest wiarą w działania, umiejętności i dobre chęci obiektu obdarzonego zaufaniem. Zakłada całkowitą pewność, co do charakteru, zdolności, siły lub rzetelności danej osoby czy przedmiotu i nakazuje całkowite oddanie się, z...

Przykład bibliografi maturalnej

Przykład bibliografi maturalnej rok ukończenia szkoły oddział numer Bibliografia do prezentacji na egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2007/08 w sesji wiosennej I.Dane osobowe: Imię/Imiona - Nazwisko - PESEL - II.Temat:Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybra...

Procesor. Budowa, dzialanie, historia ukladow

Procesor. Budowa, dzialanie, historia ukladow Praca z grafikami w zalaczniku... TEMAT: Procesor Postęp w dziedzinie budowy procesorw jest tak szybki, jak w żadnej innej branży. Ma to duże znaczenie, ponieważ prędkość procesora w komputerze decyduje o jego sprawności. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry