• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przyczyny...

Nawigacja

Przyczyny wojen w XVII wiekuPrzyczyny wojen w XVII wieku
1.Przyczyny wojen polsko-szweckich w latach 1600-1660:

-dążenie Zygmunta III Wazy do zachowania tronu Szwecji wbrew stanowisku szweckiego moznowładztwa (krtko trwała unia personalna polsko-szwecka)

-chęć uczynienia z Bałtyku wewnętrznego jeziora Szwecji

-włączenie do Polski Estonii

-używanie przez wazw tytułu krla Szwecji2.Przyczyny wojen polsko- rosyjskich w XVII wieku

-rywalizacja o Imflanty (rozpoczęła sie jeszcze w XVI w. za panowania Zygmunta II Augusta, a pźniej Stefana Batorego)

-kryzys dynastyczny w Rosji po śmierci Iwana IV Groźnego (okres "wielkiej smuty"), ktry pragnęła wykozystać RP

-chęć podpożądkowania papiezowi rosyskiego kościoła prawosławnego przez Zygmunta III Wazę

-mieszanie się polskich magnatw, a potem krla w wewnętrzne sprawy Rosji (Dymitriady-Dymitrsamozwaniec, cudownie "ocalony syn cara", popierany przez Polakw)3.Przyczyny wojen polsko-tureckich w XVII wieku

-rywalizacja polsko-turecka o tereny Mołdawii i Wołoszczyzny (Rumunia)

-napady kozakw będących pod zwierzchnią władzą Polski na obszary tureckie, a Tatarw zależnych od Turccji na tereny RP

-poparcie Habsburgw przez Zygmunta II Wazę (wyprawa oddziałw Andrzeja Lisowskiego tzw. lisowszczycy na Siedmiogrd i pomoc Wiedniowi- pierwsza odsiecz) z ktrymy rywalizowała Turcja4.Przyczyny powstanie Bohdana Chmielnickiego

-ciągle malejący rejestr kozacki

-konflikt na tle religijnym prawosławno- katolickim

ucisk ukraińskich chłopw pańszczyźnianych przez polskich magnatw kresowych

osobiste krzywdy i urazy, ktre otrzymał od polskiego szlachcica Czaplińskiego


Przykadowe prace

Mity narodowe i ich obalenie w Weselu Wyspiańskiego

Mity narodowe i ich obalenie w Weselu Wyspiańskiego KONFRONTACJA NARODOWYCH MITW W WESELU Każdy nard tworzy mity związane z miejscami, wydarzeniami i bohaterami. MITY to tzw. wyidealizowane wydarzenia, ktre urosły do rangi legendy. Tendencja tworzenia legend o bohaterach i wydarzeniach jest &...

Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrw

Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrw Dwoma najważniejszymi aktami prawnymi określającymi pozycję ustrojową, kompetencje i uprawnienia Prezesa Rady Minstrw są: ? Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ? Ustawa o Radzie Ministrw z dnia 8 sierpnia 1996 r. W składzie rz...

Grupa spoleczna jako przedmiot zainteresowania socjologii

Grupa spoleczna jako przedmiot zainteresowania socjologii W pracy swojej starałem się przedstawić podstawowe, fundamentalne spojrzenie na grupę społeczną w ujęciu socjologicznym. Jest ona napisana w oparciu o osiągnięcia i badania wybitnych światowych, jak i polskich soc...

Ferdydurke - opracowanie.

Ferdydurke - opracowanie. Ferdydurke + Geneza i tytuł - Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krtką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytykw, ale rozrosła się do wielkiego dzieła atakującego kulturę zamkniętą w systemy schematw. - Tytu&...

Czytanie lektur obowiązkowych i nieobowiązkowych a egzaminy kompetencyjne

Czytanie lektur obowiązkowych i nieobowiązkowych a egzaminy kompetencyjne Wyniki uzyskiwane przez uczniw podczas egzaminw kompetencyjnych, odbywających się co roku dla uczniw kończących gimnazjum, są bardzo zrżnicowane. Specjaliści dowiedli, iż jest to spowodowane bar...

Rewolucja przemysłowa w XIX wieku

Rewolucja przemysłowa w XIX wieku REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA, przewrt przemysłowy, całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Przewrt techniczny polegał na zastąpieniu...

Delegatura Rządu na Kraj - Polskie Państwo Podziemne

Delegatura Rządu na Kraj - Polskie Państwo Podziemne Podstawą dla Polskiego Państwa Podziemnego z lat drugiej wojny światowej były niepodległościowe konspiracje o charakterze wojskowym i politycznym. Tworzyły się na całym terytorium okupowanego przez Niemcw i Sowietw kraju...

Europa - ein kultureler Weltteil?

Europa - ein kultureler Weltteil? Europa ist kein geographischer sondern ein kultureler Weltteil. Sind Sie damit einverstanden? Meiner Meinung nach ist Europa ein geographischer und kein kultureler Weltteil. Logisch ist, dass Europa in geographischer Hinsicht ein Weltteil ist, jedoch kulturel liegt es weit ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry