• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przyczyny...

Nawigacja

Przyczyny wojen w XVII wiekuPrzyczyny wojen w XVII wieku
1.Przyczyny wojen polsko-szweckich w latach 1600-1660:

-dążenie Zygmunta III Wazy do zachowania tronu Szwecji wbrew stanowisku szweckiego moznowładztwa (krtko trwała unia personalna polsko-szwecka)

-chęć uczynienia z Bałtyku wewnętrznego jeziora Szwecji

-włączenie do Polski Estonii

-używanie przez wazw tytułu krla Szwecji2.Przyczyny wojen polsko- rosyjskich w XVII wieku

-rywalizacja o Imflanty (rozpoczęła sie jeszcze w XVI w. za panowania Zygmunta II Augusta, a pźniej Stefana Batorego)

-kryzys dynastyczny w Rosji po śmierci Iwana IV Groźnego (okres "wielkiej smuty"), ktry pragnęła wykozystać RP

-chęć podpożądkowania papiezowi rosyskiego kościoła prawosławnego przez Zygmunta III Wazę

-mieszanie się polskich magnatw, a potem krla w wewnętrzne sprawy Rosji (Dymitriady-Dymitrsamozwaniec, cudownie "ocalony syn cara", popierany przez Polakw)3.Przyczyny wojen polsko-tureckich w XVII wieku

-rywalizacja polsko-turecka o tereny Mołdawii i Wołoszczyzny (Rumunia)

-napady kozakw będących pod zwierzchnią władzą Polski na obszary tureckie, a Tatarw zależnych od Turccji na tereny RP

-poparcie Habsburgw przez Zygmunta II Wazę (wyprawa oddziałw Andrzeja Lisowskiego tzw. lisowszczycy na Siedmiogrd i pomoc Wiedniowi- pierwsza odsiecz) z ktrymy rywalizowała Turcja4.Przyczyny powstanie Bohdana Chmielnickiego

-ciągle malejący rejestr kozacki

-konflikt na tle religijnym prawosławno- katolickim

ucisk ukraińskich chłopw pańszczyźnianych przez polskich magnatw kresowych

osobiste krzywdy i urazy, ktre otrzymał od polskiego szlachcica Czaplińskiego


Przykadowe prace

Zasady oglne prawa administracyjnego

Zasady oglne prawa administracyjnego Pojęcie zasad PA nie odbiega pojęcia zasad prawa. Są to normy prawne, czyli powszechnie obowiązujące zasady oglne. Zasada prawa: a. Wzorzec ukształtowania instytucji prawnej w szczeglnie doniosłych dla niej aspektach (znaczenie opisowe) b. Wi...

Recenzja filmu "Warszawa"

Recenzja filmu "Warszawa" Warszawa już dawno stała się dla Polakw symbolem dobrobytu i szczęścia. W poszukiwaniu tych wartości ściągają do niej ludzie z całej Polski. Dariusz Gajewski w swoim obrazie ‘Warszawa’ obala ten kolejny mit. Polska Arkadia ...

Budowa komrki i funkcje jej składnikw

Budowa komrki i funkcje jej składnikw Cytoplazma Cytoplazma stanowi zwykle głwną masę komrki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, płpłynna, śluzowata o gęstości nieco wi&...

Biografia - Leon Kruczkowski.

Biografia - Leon Kruczkowski. Leon Kruczkowski urodził się w Krakowie 28 czerwca 1900 roku. W latach młodzieńczych poświęcił się studiom chemicznym, następnie nauczał w Zagłębiu Dąbrowskim. 7 lat spędzonych w Zagłębiu wywarło znaczny wpły...

Wiązania koordynacyjne

Wiązania koordynacyjne Związki kompleksowe, kompleksy, złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w ktrych tzw. atom (jon) centr. jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z tzw. ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi. Jonami centr. mogą by&#...

Wpływ sprzeciwu i braku zgody wspłmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonkw pozostających we wsplności usta

Wpływ sprzeciwu i braku zgody wspłmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonkw pozostających we wsplności ustawowej "Wpływ sprzeciwu i braku zgody wspłmałżonka na skuteczność dokonania czynnoś...

Muzyka regionalna w wojewdztwie podkarpackim

Muzyka regionalna w wojewdztwie podkarpackim Muzyka regionalna, inaczej zwana muzyką ludową - jeden z najstarszych przejaww kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Obecnie przetrwała jedynie na wsi. Przekazywana była drogą zapa...

Polskie partie polityczne

Polskie partie polityczne Akcja Wyborcza "Solidarność", (AWS) ugrupowanie polityczne powstałe 8 czerwca 1996 w Warszawie, z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i w porozumieniu z liderami ponad 20 partii i ugrupowań społecznych, w celu stworzenia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry