• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przyk&#32...

Nawigacja

Przykład bibliografi maturalnejPrzykład bibliografi maturalnej
rok ukończenia szkoły oddział numer

Bibliografia do prezentacji na egzamin maturalny z języka polskiego
w roku szkolnym 2007/08 w sesji wiosennej

I.Dane osobowe:
Imię/Imiona -
Nazwisko -
PESEL -

II.Temat:Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich rżnych epok.Omw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

III.Bibliografia:

1) Literatura podmiotu:

- Bursa Andrzej, Modlitwa dziękczynna z wymwką,
http:www.poezja.org/index.php
- Kochanowski Jan, Treny, Ossolineum, Wrocław 1986, ISBN 83-0475-321-
17
- Kral Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem,a5, Krakw 2000, ISBN 83-
85568-30-1
- Mickiewicz Adam, Dziady cz III,GREG ,Krakw 2007, ISBN 978-83-
86581-75-7

2) Literatura przedmiotu:

- Drabik Lidia, Sobol Elżbieta, Słownik Poprawnej Polszczyzny, PWN,
Warszawa 2004, ISBN 83-01-14204-9
- Niemczyńska Małgorzata, Człowiek w świecie uczuć,Operon, Gdynia 2004,
ISBN 83-7390-26, s.104-124


IV.Materiały pomocnicze:
1) Kartki z cytatami


V.Ramowy plan wypowiedzi

1) Określenie problemu:

a. Od najdawniejszych czasw ludzie buntują się przeciwko bogu
b. Cierpienie i smutek towarzyszą ludziom od wiekw

2) Kolejność prezentowanych treści:

a. Wiersz Modlitwa Dziękczynna z Wymwką ukazuje zagubienie poety
w sytuacji powojennej Polski
b. Treny ukazują wewnętrzne zmagania z rozpaczą
c. Zdążyć przed Panem Bogiem w utworze nieustannie splatają się ze sobą
życie i śmierć
d. Dziady cz.III utwj ukazuje bunt Konrada głwnego bohatera przeciw
Bogu, ktry wygłasza wielką improwizację

3) Wnioski:

a. Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu jest częstym motywem
w sztuce i literaturze
b. Zarwno poeci jak i zwykli prości ludzie buntują się przeciwko Bogu


podpis ucznia


Przykadowe prace

Konsekwencje buntu człowieka wobec zasad moralności chrześcijańskiej.

Konsekwencje buntu człowieka wobec zasad moralności chrześcijańskiej. Od wiekw żyje człowiek w świecie, gdzie zasady moralne i etyka determinują wszelkie działanie. Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego odsłania konsekwencje wystąpienia przeciw zasadom moralności chrz...

Miłość to twierdzenie , ktre trzeba codziennie udowadniać.

Miłość to twierdzenie , ktre trzeba codziennie udowadniać. W pełni zgadzam się ze słowami Piotgorasa " Miłośc to twierdzenie , ktre trzeba codziennie udowadniać. Lecz miłości nie udowadniamy poprzez obdarowywanie drugiej osoby drogimi upomnikami. Każdy m...

Biografia - Życiorys Monteskiusza

Biografia - Życiorys Monteskiusza MONTESKIUSZ (Montesquieu) Charles Louuis de Secondat. ur. l S l 1689 w La Brede koło Bordeaux, zm. 10 II 1755 w Paryżu, myśliciel francuski, przewodniczący parlamentu (sądu) w Bordeaux, po sprzedaży tej godności poświecił się studiom prawn...

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały Bolesław II Śmiały, zwany rwnież Szczodrym, urodził się około 1042 roku. Władzę w kraju sprawował od 1058 roku. Na krla został koronowany dzięki opowiedzeniu się za papieżem w sporze z cesarzem, a ceremonia miała miejsc...

Zabytki

Zabytki 1. Notre Dame Cathdrale gothigue. On l’a commence en 1163 et on l’a termine au XIIIe sicle. 2. Muse du Louvre Chateau medieval, palais des rois de France, musee depnis deux siecles. Fond en 1793 par la Republique Franaise. 3. Place de la Concorde La place de la Concorde ont fond en 175...

List motywacyjny

List motywacyjny Herr Stickel Bewerbung um eine Stelle fr Kellner ? Ihre Anzeige in der ?Bamberger Zeitung? vom 2.09.2006 Sehr geehrte Herr Stickel, mit groen Interesse habe ich die Stellenanzuge fr Kellner gelesen. Da mich diese Beruf-Stelle sehr interessiert, mchte ich mich gern bei Ihnen dafr bewrben. Obwohl ich ...

Układ Warszawski

Układ Warszawski Układ Warszawski Sprzeczność ideowa i interesw pomiędzy mocarstwami zwycięskimi, doprowadziła do wzrostu napięcia, głwnie pomiędzy ZSRR i Stanami Zjednoczonymi, gdyż po wojnie te dwa zwycięskie mocarstwa w głwnej mierze decydowały o losa...

Rynek pracy i jego elementy.

Rynek pracy i jego elementy. 1.POJĘCIE RYNKU. Rynek jest instytucją, ktra umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę. Strukturę tę tworzą kupujący i sprzedający, ktrzy mogą być partne...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry