• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Przyk&#32...

Nawigacja

Przykład bibliografi maturalnejPrzykład bibliografi maturalnej
rok ukończenia szkoły oddział numer

Bibliografia do prezentacji na egzamin maturalny z języka polskiego
w roku szkolnym 2007/08 w sesji wiosennej

I.Dane osobowe:
Imię/Imiona -
Nazwisko -
PESEL -

II.Temat:Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich rżnych epok.Omw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

III.Bibliografia:

1) Literatura podmiotu:

- Bursa Andrzej, Modlitwa dziękczynna z wymwką,
http:www.poezja.org/index.php
- Kochanowski Jan, Treny, Ossolineum, Wrocław 1986, ISBN 83-0475-321-
17
- Kral Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem,a5, Krakw 2000, ISBN 83-
85568-30-1
- Mickiewicz Adam, Dziady cz III,GREG ,Krakw 2007, ISBN 978-83-
86581-75-7

2) Literatura przedmiotu:

- Drabik Lidia, Sobol Elżbieta, Słownik Poprawnej Polszczyzny, PWN,
Warszawa 2004, ISBN 83-01-14204-9
- Niemczyńska Małgorzata, Człowiek w świecie uczuć,Operon, Gdynia 2004,
ISBN 83-7390-26, s.104-124


IV.Materiały pomocnicze:
1) Kartki z cytatami


V.Ramowy plan wypowiedzi

1) Określenie problemu:

a. Od najdawniejszych czasw ludzie buntują się przeciwko bogu
b. Cierpienie i smutek towarzyszą ludziom od wiekw

2) Kolejność prezentowanych treści:

a. Wiersz Modlitwa Dziękczynna z Wymwką ukazuje zagubienie poety
w sytuacji powojennej Polski
b. Treny ukazują wewnętrzne zmagania z rozpaczą
c. Zdążyć przed Panem Bogiem w utworze nieustannie splatają się ze sobą
życie i śmierć
d. Dziady cz.III utwj ukazuje bunt Konrada głwnego bohatera przeciw
Bogu, ktry wygłasza wielką improwizację

3) Wnioski:

a. Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu jest częstym motywem
w sztuce i literaturze
b. Zarwno poeci jak i zwykli prości ludzie buntują się przeciwko Bogu


podpis ucznia


Przykadowe prace

Chrzest polski i jego znaczenie

Chrzest polski i jego znaczenie W pracy chciałbym ukazać kolejne etapy na drodze do przyjęcia przez Polskę chrztu, omwić przyczyny, skutki oraz znaczenie jakie miało dla Polski przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Chronologiczne zestawienie po sobie faktw historycznych będzie pomocne przy u...

Szkoły filozoficzne w Starożytności.

Szkoły filozoficzne w Starożytności. Sofiści ? V wiek p.n.e. ? szkoła filozoficzna w Atenach o orientacji humanistycznej i relatywistycznej; wędrowni nauczyciele przygotowujący uczniw do życia publicznego poprzez nauczanie retoryki, polityki, filozofii, etyki. Głwnym filozofem by...

Wodr (Hydrogenium)

Wodr (Hydrogenium) W 1766 Henry Cavendish, że przy rozpuszczeniu metali w rozcieńczonych kwasach wydziela się gaz, ktry nie tylko się pali, ale zamieszany ze zwykłym powietrzem gwałtownie wybucha przy zetknięciu z płomieniem. Cavendish interpretował to zjawisko na swj, tzn. flogis...

Terroryzm

Terroryzm SPIS TREŚCI…………………………………………………………………………………2 WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I: Rodzaje i definicje terroryzmu 4 1. Ter...

Czym jest patriotyzm? Odpowiedz w oparciu o literaturę jaką poznałeś.

Czym jest patriotyzm? Odpowiedz w oparciu o literaturę jaką poznałeś. Patria znaczy ojczyzna. Patriota to człowiek, ktry kocha swoją ojczyznę, jest gotw walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. Literatura polska zawiera wiele przejaww patriot...

Meine Klasse

Meine Klasse Liebe Leserinnen und Leser, in dieser Nummer schreibe ich von meiner Klasse. Ihr knnt hier erfahren, welche Schule ich besuche, wie viele Mdchen und Jungen in meiner Klasse sind, wie meine Klassenlehrerin/ mein Klassenlehrer heit, wie sie/ er ist, wie ich mich in meiner Klasse fhle. Ich besuche ins Gymn...

Bronię, czy oskarżam Janka Muzykanta ("Katarynka")

Bronię, czy oskarżam Janka Muzykanta ("Katarynka") Wysoki Sądzie, Szanowna ławo Przysięgłych oraz wszyscy zebrani. Podczas tej rozprawy pragnę wykazać iż oskarżony Janko Muzykant, jest niewinny narzuconym na niego oskarżeń, z ktrych wynika, że ten ch...

Ropa naftowa

Ropa naftowa 1. Co to jest ropa naftowa ? Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorw (alkanw, cykloalkanw, arenw: 80-90%), kwasw karboksylowych, fenoli, tioalkoholi, pochodnych tiofenu, azotowych związkw heterocyklicznych, żywic, związkw metaloorganicznych. Gęstość 11-19 g/cm3...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry