• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Przypadk...

Nawigacja

Przypadki i PrzyimkiPrzypadki i Przyimki
1)NOMINATIV(mianownik)

-odpowiada na pytanie wer?was?(kto?co?)

-rodzajniki zachowują swoją formę

Rodzajnik Określony -Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym(przymiotnik z końcwką)

Singular(l.poj.)

r.męski der-e

r.żeński die-e

r.nijaki das-e

Plural(l.mnoga)

wszystkie rodzaje die-en

Rodzajnik Nieokreślony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym

Singular

ein-er

eine-e

ein-es

Plural

Rzeczownik w liczbie mnogiej posiada tylko rodzajnik określony.Przymiotniki zaś,gdy nie piszemy rodzajnika przed rzeczownikiem,w tym przypadku maja końcwkę -e

2)GENITIV

-odpowiada na pytanie wessen?(kogo?czego?)

-jest rzadko stosowanym przypadkiem i stosuje się go po poprzedzającym go rzeczowniku z.B(np.)

1)Słucham muzyki mojego przyjaciela-Ich hre ein Music meines Freunden

2)Gdy nie chce mi się iść,jadę samochodem swojego taty-Wenn ich nicht gehen will,fahre mit dem Auto meines Vater

3)Wyprowadzam codziennie psa mojego sąsiada-Ich fhre das Hund meiner Nachbarn tglich aus.

Rodzajnik Określony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym

Singular

des-en

der-en

des-en

Plural

der-en

Rodzajnik Nieokreślony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym

Singular

eines-en

einer-en

eines-en

Plural

wszystkie rodzaje z końcwką-er

Podstawowe Przyimki Łączące się z dopełniaczem:

a)anstatt(statt)-zamiast

Zamiast oglądać film,musiałem zrobić zakupy-Anstatt des Film sehen,musste ich einkaufen

b)trotz-mimo

Mimo Nowego Roku nie spotykam się z rodziną-Trotz des neuen Jahr,treffe ich mich mit der Famile nicht

c)whrend(podczas)

Podczas ciężkiej pracy,musiałem częściej odpoczywać-Whrend der anstrengenden Arbeit,musste ich mich fter entspannen

d)wegen-z powodu

Z powodu wielu katastrof,ludzie boją się latać-Wegen der vielen Katastrophen,die Menschen haben Angst zu fliegen

3)DATIV

-odpowiada na pytanie wem?(z kim?z czym?)

-jest stosowany najczęściej i wymaga szczeglnej uwagi pod względem gramatycznym

Rodzajnik Określony-Odmiana Przymiotnika w Rodzajniku Określonym

Singular

dem-en

der-en

dem-en

Plural

den-en

Rodzajnik Nieokreślony-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym

Singular

einem-en

einer-en

einem-en

Plural

wszystkie rodzaje z końcwką-en

-przyimki łaczące sie tylko z celownikiem:

a)aus(z)

Pochodzę z Polski-Ich komme aus Polen

b)bei(u)

Wczoraj byłem u lekarza-Gestern war ich beim Arzt

c)gegenber(naprzeciwko)

On stoi naprzeciwko mnie-Er steht gegenber meiner

d)mit(z kimś,z czymś)

Muszę dzisiaj spotkać się z przyjaciłką-Ich muss mich heute mit der Freundin treffen.

e)nach(do,po,według)

Po zakończeniu szkoły podstawowej otrzymałem świadectwo-Nach dem Abschluss der Grundschule habe ich ein Zeugniss bekommen

f)seit(od w znaczeniu czasowym)

Od zeszłego roku nie palę papierosw-Seit letztem Jahr rauche ich nicht die Zigarette

g)von(od,z)

Mj dziadek często opowiada mi o drugiej wojnie światowej-Mein Opa erzhlt mir von 2.Weltkrieg oft.

h)zu(do)

Od poniedziałku do piątku trzeba chodzić do pracy-Von Montag bis Freitag darf man zur Arbeit gefen

4)AKKUSATIV

-odpowiada na pytanie wen?(komu?czemu?)

-jest najczęściej używany wraz z celownikiem i tak jak on jest bardzo ważny pod względem gramatycznym

Odmiana Rodzajnika Określonego-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym

Singular

den-en

die-e

das-e

Plural

die-en

Odmiana Rodzajnika Nieokreślonego-Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Nieokreślonym

Singular

einen-en

eine-e

ein-es

Plural

wszystkie z końcwką-e

-Przyimki łączące sie tylko z biernikiem:

a)durch(przez)

Rak jest często przez papierosy-Der Krebs ist durch Zigarette oft

b)fr(dla)

Interesuję się sportem i podrżami- Ich interessiere mich fr Sport und Reise

c)gegen(około,przeciwko)

Wychodzę codziennie z domu około 6:00- Ich gehe aus dem Haus tglich gegen 6Uhr aus

d)ohne(bez)

Nie ma wody bez ognia-Der Wasser hat nicht ohne Feuer

e)um(o)

Ide do swoich rodzicw o 18:00-Ich gehe zu meiner Eltern um 18Uhr

f)entlang(wzdłuż)-ten przyimek występuje w bierniku ale tylko wtedy gdy występuje na końcu zdania,lecz jeśli występuje przed rzeczownikiem wwczas rodzajnik wstawiamy w dopełniaczu

Statek płynie wzdłuż rzeki-Der Schiff fhrt ein Fluss entlang(Akkusativ)

Statek płynie wzdłuż rzeki-Der Schiff fhrt entlang des Flusses(genitiv)


Przykadowe prace

Oglna charakterystyka rachunku kosztw.

Oglna charakterystyka rachunku kosztw. 1.Pojęcie kosztu. Koszt wiąże się z prowadzenie działalności. Produkując wyrb oblicza się koszt jednostki tego wyrobu, nabywając surowiec szacuje się jednostkowy koszt nabycia, świadcząc usługi określa się czas...

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka I Wstęp Właściwością polszczyzny, między innymi jest to, że liczne polskie wyrazy odmieniają się przez przypadki, liczby, osoby, czasy. Właściwość ta pozwala ustalić powiązania mi...

Zamawianie wizyty u lekarza - po niemiecku, Alles Klar 2a

Zamawianie wizyty u lekarza - po niemiecku, Alles Klar 2a A: Praxis Dr.Kos. Guten Tag! B: Guten Tag. Meine Name ist Sandra Kowalik. Ich brauche einen Termin bei Dr.Kos. A: Sind Sie schon bei uns gewesen? B: Nein,noch nicht. Ich bin Kursteilnehmer hier an der Uni und komme aus Polen. A: Morgen um 10 Uhr. Geht das? ...

Środki poetyckie

Środki poetyckie #Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale rżne semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, znak muzyczny, zasada). Wspłcześnie rozrżniane wyłącznie na podstawie kontekstu zdania w jakim zostały użyte. ...

Walory turystyczne miasta Częstochowy

Walory turystyczne miasta Częstochowy Ponad czterysta lat temu Grzegorz z Sambora napisał: "Niewielka Częstochowa, ale wszystkie miasta Całego świata swoim znaczeniem przerasta. W pisaniu niniejszej pracy posłużyłem się następującymi źrdłami: ...

Wykładnia prawa i jej rodzaje

Wykładnia prawa i jej rodzaje Wykladnia prawa czyli interpretacja prawa, polega na ustaleniu tresci i zakresu norm prawnych. Potrzeba dokonania wykladni wynika z wielu przyczyn,a przedewszytckim z ogolnego, abstrakcyjnego charakteru norm prawnych, ich nie zawsze jasnego sformuowania, wieloznaczności jezyka it...

Związek Literatury i sztuki w modernizmie.

Związek Literatury i sztuki w modernizmie. Na czym polega związek Literatury i sztuki w modernizmie??przykłady Modernizm, Młoda Europa, Młoda Polska, neoromantyzm, symbolizm - istnieje bardzo dużo nazw ktrymi można określać okres końca XIX w. Jednak są to tylko nazwy...

"Potop" jako powieść historyczna.

"Potop" jako powieść historyczna. Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twrcą, ktry upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twrca romansu historycznego. Dla romantykw historia była przedakcją utworu. Scott wprowadził historię do utworu w ten sposb, &...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry