• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Przyrz&#...

Nawigacja

Przyrządy pomiarowe - generatoryPrzyrządy pomiarowe - generatory
Generator to urządzenie służące do wytwarzania przebiegw (drgań) okresowo zmiennych. Generatory pomiarowe to źrdła wzorcowych sygnałw wprowadzanych na wejście obiektw badanych. Stosowane są do badania elementw elektronicznych, układw scalonych etc. Generatory dzieli się w zależności od: zakresw częstotliwości generowanych sygnałw: a) częstotliwości podakustycznej 0,01 Hz – 20 Hz, b) akustycznej 20 Hz – 20 kHz, c) ponadakustycznej 20 kHz – 200 kHz, d) wysokiej częstotliwości 100 kHz – 15 MHz, e) bardzo wysokiej częstotliwości 150 MHz – 30 GHz; kształtu generowanego przebiegu: a) drgań sinusoidalnych, b)drgań niesinusoidalnych; sposobu generacji sygnału: a) analogowe, b) programowane; mocy sygnału wyjściowego: a) małej mocy P 10W. Wymagania stawiane generatorom: a) odpowiedni zakres częstotliwości, b) możliwość ciągłego przestrajania i odczytu, c) stabilność częstotliwości, d) możliwość regulacji i odczytu amplitudy sygnału, e) stabilność amplitudy, f) małe zniekształcenia sygnału. Parametry generatorw: a) niestabilność częstotliwości ?f = ?f / f n, ?f – bezwzględna znana f, f n – częstotliwość znamionowa, ?f – 10 do -3 – 10 do -4, b) niepewność nastawienia f 10 do -3 do 10 do -2, c) zakres przestrojenia af = fmax / fmin, d) wspłczynnik wartości homonicznych, e) wspłczynnik zniekształceń całkowitych. Generatory LC są zbudowane ze wzmacniacza odwracającego fazę, zawierającego w obwodzie sprzężenia zwrotnego obwd rezonansowy L, przesuwający fazę o 180*. Warunki generacji spełnia się przez dobr parametrw L i C obwodw. Schematy blokowe generatorw:Generatory RC zakres f 1kHz do kilku MHz, niestabilność niestabilność 10 do -4 – 10 do -3. to wzmacniacze z dodatkowym sprzężeniem zwrotnym, za pomocą filtru pasmowego RC. Najczęściej wykorzystywany jest mostek Wiena Generatory kwarcowe. Zasadniczą częścią jest rezonator kwarcowy (płytka wycięta z kryształu kwarcu) rezonator wykorzystuje zjawisko piezoelektryczne polegające na tym, że po doprowadzeniu napięcia w płytce występują drgania mechaniczne, a przy ściskaniu na jej krawędziach występuje ładunek elektryczny. Częstotliwość drgań rezonatora zależy od wielkości płytki i sposobu wycięcia. Zakres f 10 kHz do 200 kHz, niestabilność niestabilność 10 do -6 do 10 do -11. Rezonator kwarcowy może być stosowany w generatorach LC do stabilizacji f.

Generator dudnieniowy to układ, w ktrym napięcie o f akustycznej otrzymuje się przez mieszanie 2 napięć o częstotliwości większej i wydzielaniu f rżnicowej. Zakres f 20 Hz do 20 kHz, niestabilność 10 do -4 do 10 – 5. Syntetyczny – mają wysoko stabilny generator kwarcowy oraz układy umożliwiające zwielokrotnienie f (powielacz) i zmniejszenie f. Zakres od 1 mikro Hz do 10 GHz, niestabilność 10 do -10. Generator funkcyjny to generator pomiarowy, wytwarzający jednocześnie kilka przebiegw(prostokątne, trjkątne, piłokształtne, sinusoidalny) Typowy generator składa się z generatora przebiegw trjkątnych, układu kształtowania przebiegu prostokątnego, sinusoidalnego i układu wyjściowego (wzmacniacz separujący). Generatory funkcyjne stosowane są jako układy scalone. Zakres f 1mHz do 1,5MHz, niestabilność f 10 do -5 1/k. W oparciu o te układy scalone wykonuje się generatory funkcyjne 5Hz – 5MHz U = - 5V - +5V, niestabilność nastawna f 10 do -2. Generator sygnałowy przeznaczony jest do badania odbiornikw radiowych, telewizyjnych oraz wzmacniaczy i filtrw. Są to generatory pracujące w zakresie wysokich częstotliwości, wytwarzające przebiegi sinusoidalne, dwojakiego rodzaju: a) niemodulowane o regulowanej częstotliwości i amplitudzie, amplitudzie)modulowane amplitudowo- częstotliwościowo i fazowo. Podział generatorw sygnałowych: a)amplitudowe częstotliwości radiowych od 5kHz do 50 MHz, b) szerokopasmowe od 50 MHz do 100 MHz modulowane amplitudowo i częstotliwościowo, c) bardzo dużej częstotliwości od 100 MHz do 500 MHz, modulowane amplitudowo częstotliwościowo i fazowo. Generatory programowe są to budowane z zastosowaniem cyfrowych układw, ktre umożliwiają uzyskanie przebiegw o danym kształcie, rwnież opisanym rwnaniem analitycznym.

Pamięć cyfrowa przechowuje przebiegi zakodowane w postaci ciągu liczb N k określających wartości napięcia wyjściowego w kolejnych chwilach czasu, odległych od siebie o T = T / k, T – okres generowanego przebiegu, k – pojemność pamięci. Częstotliwość przebiegu programuje się przez nastawienie dzielnika f wzorcowej tak aby impulsy odczytu kolejnych komrek pamięci pojawialy się z częstotliwością K f. Przetwornik C/A zmienia ciąg cyfr na przebieg schodkowy, ktry ulega wygładzeniu przez filtr. Tłumik umożliwia nastawienie amplitudy przebiegu. Zakres generowanych generowanych wynika z szybkości działania przetwornika C/A max kilkadziesiąt MHz. Dokładność odtwarzania kształtu przebiegu zależy od rozdzielczości przetwornika C/A i stabilności generatora wzorcowego.


Przykadowe prace

Oświeceniowa wizja świata i miejsca człowieka (filozofia, przedstawiciele, oda).

Oświeceniowa wizja świata i miejsca człowieka (filozofia, przedstawiciele, oda). 1.Podstawy filozoficzne oświecenia. a)racjonalizm (Kartezjusz) - świat poznaje się za pomocą rozumu, "Myślę, więc jestem" b)empiryzm (John Locke) - świat poznajemy za pomocą zmysł...

Pełna interpretacja wiersza Krystyny Konarskiej-Łosiowej pt. "Ktrzy płaczą"

Pełna interpretacja wiersza Krystyny Konarskiej-Łosiowej pt. "Ktrzy płaczą" Krystyna Konarska- Łosiowa jest autorką wiersza pt. "Ktrzy płaczą". Jej utwr został wydany 1 września w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Był zadedykowany ofiarom wojny i ich rodzinom...

Biografia - Mikołaj Kopernik.

Biografia - Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu przy ulicy świętej Anny 19 lutego 1473 roku. Dzisiaj ta ulica nazywa się Kopernika 17, a w samym budynku znajduje się liceum, nazwane jego imieniem. Według przeprowadzony badań rodzina Kopernikw wywodził...

Budowa tragedii antycznej

Budowa tragedii antycznej Twrcą tragedii antycznej jest Tespis,żył w VI w.p.n.e. Najwybitniejsze tragedie pisarze tworzyli jednak w V w.p.n.e. Byli to:Sofokles,Ajschylos i Eurypides. Cechy tragedii antycznej to: *istotą każdej tragedii antycznej jest konflikt tragiczny wynikający z istnienia...

Struktura Biznesplanu

Struktura Biznesplanu STRUKTURA BIZNES PLANU Biznes plan zbudowany jest według prostej zasady konstrukcji. Zakres merytoryczny planu podejmujący wszystkie zagadnienia wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz oddziaływania zewnętrzne zawiera się w tr...

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia naturalne Zagrożenia nataralne Trzęsienia ziemi: Budowa geologiczna ziemi sprawia, że skorupa ziemska jest niestabilna. Ruchy płty kontynentalnych, scierające się masy sklane są przyczyna uwolnienia się dużej energii w postaci fal sejsmicznych. Zjawisko to jest ba...

Rodzaje miłości

Rodzaje miłości Miłość istniała od zawsze i istnieć będzie dopki nie zginie człowiek. Jak długo bowiem będzie żył człowiek tak długo będzie kochał i nienawidził, pałał namiętnością i rzucał błyska...

Konsty tucja Marcowa i Kwietniowa

Konsty tucja Marcowa i Kwietniowa KONSTYTUCJA MARCOWA Konstytucja marcowa uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy w dniu 17 III 1921 r. Od tego czasu przestała obowiązywać Mała Konstytucja z 20 II 1919 r., ktra miała charakter przejściowy. Najważniejsze postanowienia: ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry