• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Psycholo...

Nawigacja

Psychologia jako naukaPsychologia jako nauka


PSYCHOLOGIA JAKO NAUKATermin psychologia wywodzi się z języka greckiego, jednak starożytni grecy nie znali tego słowa, używali oni sformułowania PERI-PSYCHES co znaczy o duszy

Nazwa psychologia pojawiła się po raz pierwszy w XVI w. za sprawą MELANCHTONA z WITTENBERGI – do słowa psyche – dusza, czynność oddychania; dołożył logos – słowo, nauka psychologia – słowo, nauka o duszy

Niemiecki psycholog HERMAN EBBINGHAUS w swoim dziele Zarys psychologii zanotował znamienną myśl PSYCHOLOGIA MA DŁUGĄ PRZESZŁOŚĆ LECZ KRTKĄ HISTORIĘ

Długa przeszłość jej początki sięgają przed naszą erę – filozofowie Platon, Arystoteles

Krtka historia jako nauka zaistniała w 1879r.

Philosophia: philea – miłuję, sophia - mądrość

Starożytni filozofowie interesowali się mądrością, pięknem, estetyką, ONTOLOGIĄ (nauką o bycie). Zastanawiali się czy byt ma postać materii czy ducha. Określali byt mianem psyche, materia była drugorzędna. Prawdziwy świat miał charakter duchowy. Według Platona prawdziwy świat to świat idei. A to co nas otacza to jedynie jego cień.

Za pierwszy okres rozwoju psychologii uważa się starożytność. Tkwiła ona wtedy w filozofii. Był to okres określany mianem PSYCHOLOGII FIZYCZNEJ – miała ona charakter poznaniowy, spekulacyjny. Filozofowie mwią o nim – okres psychologii przednaukowej. Okres ten trwa po dzień dzisiejszy.

Psychologia ma za przedmiot badań duszę – hipotetycznie substancję będącą podłożem badań psychologicznych a także motorem ludzkiego działania. Śmierć natomiast to opuszczenie ciała przez duszę gdyż dusza jest nieśmiertelna. Według Platona NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY polega na jej wędrwce - wstępuje ona ze świata idei w ciało, materię. Nadaje ciału dech, tchnienie. W styku z ciałem doznaje szoku, zapomina o wiedzy, ktrą miała w świecie idei (patrz – dziecko). Zbliżając się do śmierci doznaje drugiego szoku, przypomina sobie całą wiedzę, wie, że musi za niedługo opuścić ciało i wrcić do świata idei.

Teza ta jest istotna w nauce gdyż pozwala na poznanie sposobu myślenia ludzi w starożytności – nie jest ona jednak udowodniona.

Podstawowa metoda badania duszy to DEDUKCJA (łac. deductio) – wysnuwanie wnioskw z założeń z gry przyjętych. Założenia pochodziły z dwch źrdeł – albo ze źrdeł religijnych (z ksiąg świętych, objawianych) albo ze źrdeł metafizycznych (systemw metafizycznych, ktre podawały oglny pogląd na świat i życie, na pierwsze przyczyny i cele ostateczne wszechrzeczy).

Oderwanie się od systemw religijnych i metafizycznych nastąpiło w XIX w. za sprawą WILHELMA WUNDTA.Przykadowe prace

Pożary - powstawanie, skutki, zapobieganie

Pożary - powstawanie, skutki, zapobieganie Powtrka z historii. Ogień towarzyszy ludziom od dawna. Stanowi dla nich ogromne zagrożenie. Ze względu na powstawanie dużych osiedli ludzkich i zmiany charakteru zabudowy zwiększyła się możliwość zaistnienia pożaru. Cz...

Organizacja i prowadzenie wycieczek

Organizacja i prowadzenie wycieczek 1. ZADANIA WYDZIAŁU DO SPRAW TURYSTYKI a) wspłpraca z organizatorami turystycznymi b)organizowanie egzaminw na przewodnikw i pilotw, c) przyjmowanie wnioskw, d) ewidencja przewodnikw turystycz. i pilotw wycieczek e) wystawianie dokumentw, f) weryfikacja upra...

W jaki sposb Julian Tuwim polemizuje z Horacjańską koncepcją poety i sławy poetyckiej?

W jaki sposb Julian Tuwim polemizuje z Horacjańską koncepcją poety i sławy poetyckiej? Na przestrzeni wiekw świat widział już niezliczone rzesze pisarzy i poetw, zarwno wspłczesnych, jak i tych, ktrych pamięć ludzka już nie ogarnia. Takich, ktrzy swoją twrczo&#...

Promieniowanie jonizujace

Promieniowanie jonizujace Najkrcej rzecz ujmując promieniowanie jest to wysyłanie i przekazywanie energii na odległość. Promieniowanie dzieli się na dwie zasadnicze grupy: jonizujące oraz niejonizujące. Do tej ostatniej możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podcz...

Biografia - Felieton

Biografia - Felieton Ostatnio spotkałem dawno nie widzianego znajomego, ktry po radosnym powitaniu zaprosił mnie na ślub. W odpowiedzi na typowe pytanie, gdzie poznał swą wybrankę, oświadczył, że przez Internet. Zaskoczyło mnie to, lecz zarazem uzmysłowiło jak Intern...

Sposoby radzenie sobie ze stresem.

Sposoby radzenie sobie ze stresem. Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej Autorskie Ćwiczenie Temat: Sposoby radzenie sobie ze stresem. Prezentacja struktury ćwiczenia treningowego Cele: twrcze myślenie wpływ stresu na koncentrację poznanie emocji, ktre...

Procesy wielkopiecowe

Procesy wielkopiecowe Żelazo jest najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej metalem ciężkim . Na powierzchni ziemi nie znajdujemy nigdzie czystego żelaza , za to liczne są jego rudy. Są to głwnie tlenki . Najważniejszą i najbogatszą rudą żelaza jest magnetyt ...

REWOLUCJA 1905 - 1906 W ROSJI.

REWOLUCJA 1905 - 1906 W ROSJI. Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśrd wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opr. Ferment wewnętrzny zaostrz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry