• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Psycholo...

Nawigacja

Psychologia rozwojuPsychologia rozwoju


Najważniejsze zagdanienia z Psychologii Rozowojowej

1.Zinterpertuj definicje - rozwj to Strukturacja i restrukturacja doświadczeńStrukturacja (organizowanie) i restrukturacja (przekształcacie doświadczeń).Jest to specyficzne podejście do rozwoju M.Tyszkowej- przyjmuje ona, że rozwj człowieka dokonuje się w całej ontogenezie. Istotną role w rozwoju przypisuje doświadczeniom, ktre pod wpływem zmian podlegają strukturacji i restrukturacji2.Wymień i opisz prawa rozwoju:-związek rozwoju fizycznego z psychicznym- w związku z tym, że rozwj układu nerwowego trwa do około 20 roku życia, to o pełnej dojrzałości psychicznej możemy powiedzieć wwczas, gdy rozwj fizyczny układu nerwowego ulegnie zakończeniu-rozwj podlega: -rżnicowaniu (przechodzeniu od aktywności oglnej do aktywności coraz bardziej specyficznej) i integracji ( scalaniu schematw poznawczych i wykonawczych w coraz bardziej złożone struktury (np. mowa)-interioryzacja (uwewnętrznianie-polega na przechodzeniu od czynności przedmiotowych do czynności umysłowych),eksterioryzacja (uzewnętrznianie – odwrotność interioryzacji)-wspłdziałanie dojrzewania i uczenia się3.Wyjaśnij pojęcia: akceleracja i retardacja.Akceleracja-przyspieszenie naturalnego rozwoju (dot. Gł. Rozwoju fizycznego- wcześniejsze ząbkowanie)Retardacja – pźniejszy i powolniejszy rozwj jednostki, dot. Gł rozwoju embrionalnego.4.Dokonaj podziałw klasyfikacyjnych zmian rozwojowych:1.Ontogenetyczne - zmiany w jednostce, Filogenetyczne - gatunkowe2.Ilościowe - zmiany ktre można zmierzyć, Jakościowe - transformacje3.Intraindywidualne - to zmiany dokonujące się w psychice i zachowaniach danej jednostki , Interindywidualne - porwnanie zmian u osb w grupach rżnych wiekowo5.Jakie są obserwowalne wskaźniki gotowości do uczenia się?-zainteresowanie względem określonej czynności -uzyskiwanie wynikw ćwiczeń6.Dokonaj klasyfikacji czynnikw rozwoju:1.Zadatki anatomo-fizjologiczne (odziedziczone i wrodzone)2.własna działalność (aktywność) przedmiotu3.środowisko biologiczne i społeczne4.wychowanie i nauczanie7.Jakie znaczenia dla psychologii miały badania nad impritingiem?Impriting -( podążanie za). Lorenz zwrcił uwagę na zjawisko gotowości neuronalnej do uczenia się kontaktw społecznych.8.Jakie są przyczyny oraz bliskie i odległe następstwa depresji anaklitycznej?Choroba sieroca – występujący u dzieci zespł zaburzeń i opźnień w rozwoju fizycznym, ruchowym i psychicznym spowodowany długotrwałą rozłąką z osobami bliskim (rodzicami, matka). Choroba jest spowodowana brakiem miłości. Występuje najczęściej u dzieci , ktre SA wychowywane w domach dziecka, ale rwnież w rodzinach gdzie występują nieprawidłowe relacje. Efektami choroby mogą być zaburzenia fizyczne 9np.Przykadowe prace

Judaizm

Judaizm JUDAIZM- religia wyznawana przez Żydw mająca na celu zachowanie przez nich tożsamości i świadomości narodowej. Podstawą tej wiary jest Tora (Chumasz), ktra składa się z pięciu ksiąg: Bereszit - Księga Rodzaju (Genezis) Szemot - Księga Wyjścia...

Samobjstwo – przejaw największego egoizmu, czy... ?

Samobjstwo – przejaw największego egoizmu, czy... ? Rozmawiając z ludźmi na temat samobjstwa łatwo zauważyć, że opinie są podzielone – jedni mwią, że do tego potrzeba odwagi, inni, że to przejaw tchrzostwa. Muszę zgodzić się z tymi drugimi. Uwa...

Stosunki Polski z Niemcami, Czechami i Słowacją od końca II wojny światowej.

Stosunki Polski z Niemcami, Czechami i Słowacją od końca II wojny światowej. W roku 1918 na mapach Europy pojawiła się Czechosłowacja, państwo utworzone z części ziem Cesarstwa Austriackiego, Krlestwa Węgier oraz Cesarstwa Niemieckiego. Natomiast po II wojnie światowej...

Produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto Jako najważniejszy z wielkości makro uważa się powszechnie wskaźnik PKB, ktry pozwala doskonale ocenić w jakim stanie znajduje się gospodarka danego kraju, w jakim stadium cyklu koniunkturalnego – czyli po prostu czy jest dobrze, czy źle. Produkt krajowy brut...

Układ słoneczny.

Układ słoneczny. Słoneczny Układ, zespł ciał niebieskich poruszających się w przestrzeni wraz ze Słońcem, powiązanych siłami wzajemnych oddziaływań, z ktrych najsilniejsze jest grawitacyjne oddziaływanie Słońca. Ciałem centralnym, skupia...

Socjlologia a społeczeństwo

Socjlologia a społeczeństwo 1) Socjologia, a wiedza potoczna o społeczeństwie SOCJOLOGIA – to nauka o społeczeństwie. Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos – nauka. u Termin socjologia zosta&#...

Budowa wewnętrzna cieczy

Budowa wewnętrzna cieczy Ciecze to substancje, ktre mają pośredni stan pomiędzy gazami a ciałami stałymi. Można określić kilka ich właściwości, na przykład np.: * wspłczynnik lepkości dynamicznej, czyli opr wewnętrzny przeciw płynięc...

Scharakteryzuj na jakich zasadach funkcjonuje Unia Europejska

Scharakteryzuj na jakich zasadach funkcjonuje Unia Europejska Unia Europejska jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu państw krajw europejskich w tym rwnież Polski(od 1maja 2004roku), będącym efektem wieloletniego zbliżania się krajw Europy zachodniej. Jest kilka przyczy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry