• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pytania z...

Nawigacja

Pytania z XIX wieku od 21-28Pytania z XIX wieku od 21-28
21. polityka władz pruskich wobec Polaków w zaborze pruskim w latach 1871-1914

Chwalba 450-463

? Prusy wobec Kościoła ? Kulturkampf (walka o kulturę)

o Walka z Kościołem to walka z separatyzmem w tym wypadku katolickim (problem dotyczy również Bawarii)
o Ustawy majowe (1873) ? dotyczy kształcenia i powoływania osób duchownych, ksiądz (katolicki i ewangelicki musi być/mieć:
o Obywatel Rzeszy
o Ukończoną teologię na niemieckim uniwersytecie
o Zatwierdzenie od władzy ? Kościół zgłasza kandydata, ale musi go przedstawić do akceptacji
o Uwięzienie abp Ledóchowskiego 1874
? Sprzeciwiał się religii po polsku
? Mianował urzędników diecezji bez zgody władz

? Prusy wobec języka ? ograniczanie polskiego w administracji i szkolnictwie


o 1876 ? ustawa o języku państwowym - usuwanie polskiego z administracji i kolei zwalnianie Polaków
o 1877 i 1898 w sądownictwie jak w powyższych dziedzinach wyłącznie niemiecki
o ustawa kagańcowa 1908 zakaz rozmowy w języku innym niż niemieckim na zgromadzeniach publicznych * wyjątkiem przedwyborcze spotkania na obszarach gdzie społeczność nie-niemiecka stanowi więcej niż 60%
o Wprowadzenie nauki po niemiecku, bicie uczniów mówiących po polsku
? Sprzeciw rodziców, zwłaszcza przeciw religii po niemiecku
? Strajk we Wrześni 15 V 1901
? Strajk szkolny 1905
o Oficjalne pojęcie ?prusaków polskiego pochodzenia? ? depolonizacja robotników ? wpływ środowisk nacjonalistycznych na rząd
o Aptekarze nie realizowali recept po polsku, policjanci karali za polskie szyldy sklepów, polskie napisy na nagrobkach, cenzura gazet

? Prusy wobec polskiej ziemi

o Rugi pruskie 1885 ? masowe wysiedlenia Polaków z Galicji i Królestwa Pol. ? przebywających w Prusach nielegalni, bez obywatelstwa i zezwoleń
o Komisja Kolonizacyjna 1886 ? dysponowała dużymi środkami od rządu, założona przez Bismarcka, popierana przez późniejszych kanclerzy (Blok, von Bethmann- Hellweg)
? Zadanie ? skupywanie gruntów od polskich ziemian i osadzanie tam niemieckich kolonistów
? Cele:
? Powstrzymanie procesu repolonizacji miast
? Osłabienie finasowe polskiego mieszczaństwa
? ekspansja niemieckiej kultury ( w tym protestantyzmu)
o Związek Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich lub Niemiecki Związek Kresów Wschodnich ? Hakata (nazwiska założycieli Hansemann, Kennemann, Tiedemann), powstaje w Poznaniu 1894, lobuje rządy, wspiera antypolskie ustawodawstwo, w przededniu wojny liczy ok. 55 tysięcy członków
? Cele
? Obserwacja prasy polskiej
? Zachęcanie Niemców do wykupywania nieruchomości od Polaków
? Sprowadzanie Niemców ? nakręcanie gospodarki
? Wzmacnianie niemieckiej klasy średniej
? Wspieranie niemieckich szkół

o Ustawa osadnicza 1904 ? zakaz tworzenia nowych osad rolniczych, w praktyce zakaz budowy budynków mieszkalnych i gospodarczych ? wóz Drzymały
o Ustawa wywłaszczeniowa 1908 przymusowe wywłaszczanie Polaków
o 1912 ? dodatkowy zakaz kupowania


Przykładowe prace

Wiersze Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej ("Starość", "Miłość", "Kobieta ktora czeka...")

Wiersze Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej ("Starość", "Miłość", "Kobieta ktora czeka...") Maria Pawlikowska-Jasnorzewska jest znana dzięki temu, że głównie pisze wiersze o miłości, a konkretnie mówiące o uczuciach. W pierwszym wierszu, pt.: "Starość" podmiotem lir...

Najazd niemiec na Polskę początkiem II wojny światowej

Najazd niemiec na Polskę początkiem II wojny światowej NAJAZD NIEMIEC NA POLSKĘ POCZĄTKIEM II WOJNY ŚWIATOWEJ Kiedy wywiad niemiecki uzyskał informacje, iż z układu polsko-angielskiego bynajmniej nie wynika jednoznacznie, że Anglia w razie ataku przyjdzie II RP z pomoc...

Moje refleksje po przeczytaniu wiersza ulubionego poety. Wisława Szymborska - 'radość pisania'

Moje refleksje po przeczytaniu wiersza ulubionego poety. Wisława Szymborska - 'radość pisania' Wisława Szymborska Radość Pisania Dokąd biegnie napisanej sarna przez napisany las? Czy z napisanej wody pić, Która jej pyszczek odbije jak kalka? Dlaczego łeb podnosi...

Czy "Tango" jest dramatem o kryzysie rodziny?

Czy "Tango" jest dramatem o kryzysie rodziny? Zastanawia mnie czy jest to odpowiednie pytanie. Moje wątpliwości mają zasadniczo swe źródło w niemożności wyobrażenia sobie, aby ktoś odpowiedział na nie negująco. Jeżeli natomiast temat kładzie nacisk na to ...

Słońce

Słońce Opis Słońca Słońce Gwiazda centralna układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety oraz mniejsze ciała niebieskie. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi. S...

Kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiostrwa Haft S.A.

Kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiostrwa Haft S.A. Celem tego projektu jest przedstawienie kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych w okresie od stycznia 2003 do stycznia 2004, na przykładzie firmy Haft S.A. Firma Haft S.A. to ...

Was Kann ich fur die Umwelt tun ? Co mogę zrobić dla środowiska.

Was Kann ich fur die Umwelt tun ? Co mogę zrobić dla środowiska. Was Kann ich fur die Umwelt tun ? Co mogę zrobić dla środowiska . Die Umwelt ist zwar sehr wichtig, wird jedoch von uns Menschen nicht geachtet. Wir bauen eine Fabrik nach der anderen und produzieren zu viel Autos und Kunststof...

Papiestwo i cesarstwo

Papiestwo i cesarstwo W okresie średniowiecza na czele świata chrześcijańskiego stali równocześnie papież i cesarz. Konflikty pomiędzy instytucjami papiestwa i cesarstwa w istotny sposób wpłynęły na dalszy rozwój historii europejskiej. W czasie kilku stuleci po upadku imper...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry