• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Quo Vadi...

Nawigacja

Quo Vadis Henryk Sienkiewicz - streszczenieQuo Vadis Henryk Sienkiewicz - streszczenie


Winicjusz przybywa do Rzymu po dugim pobycie w Armeni. Przez pewien okres przebywa w domu Placjiusza, gdzie poznaje Ligi. Jest to crka krla Ligii , dana jako zakadniczka, e lud ten nie przekroczy granicy rzymskiej. Bya oddana wraz z matk i sucym Ursusem. Winicjusz widzc pikno dziewczyny bardzo si w niej zakocha. Przyby do swego krewnego Petroniusza. Petroniusz stoi bardzo blisko cesarza Nerona. Liczy on si z jego zdaniem, ufa w jego sdy, pogldy. Mona by powiedzie, e to Petroniusz kieruje Neronem. Winicjusz prosi Petroniusza o pomoc w zdobyciu Ligii. Razem odwiedzaj dom Placjusza. Petroniusz zachwyca si urod Ligii, nie jest ju zdziwiony, e Winicjusz zakocha si w tak piknej dziewczynie. Zaskoczya go rwnie znajomo przez dziewczyn Homera. Byo to raczej rzadkoci w owych czasach w Rzymie, tym bardziej u zakadniczki barbarzyskiego kraju. W trakcie powrotu do domu, Petroniusz wymyli sposb, aby dziewczyna moga by Winicjusza. Na drugi dzie, do domu Placjusza przyszli pretorianie ( stra przyboczna cezara), ktrych odwiedziny nie wryy nic dobrego. Przynieli rozkaz cezara, aby Placjusz wyda zakadniczk, nad ktr teraz przejmuje opiek cezar, i dzikuje mu Neron, za opiek nad dziewczyn. Wielki by pacz Pomponi Grecyny, ony Placjusza, gdy dowiedziaa si w jakiej sprawie przyszli pretorianie. Jednak woli cezara moga przeciwstawi si tylko mier. Placjusz, byy wdz legionw rzymskich, teraz yjcy na uboczu, nie mieszajcy si w polityk, ale zawsze uwaany przez lud rzymski, postanowi ratowa swoj wychowanic. Jednak ludzie do ktrych mg si zwrci byli w nieasce u Nerona. Nawet Seneka. Ruszy po rozmowie z Senek, (ktry rzek mu, i gdyby on zwrci si do Nerona z tak prob, to na pewno Neron uczyniby dokadnie odwrotnie.)do Winicjusza. Placjusz domyla si, e to wszystko sprawi Petroniusz. Chcia dowiedzie si dlaczego tak uczyni za gocin w jego domu. Winicjusz by wielce zdziwiony, zaskoczony. Powiedzia e pjdzie do Petroniusza, niech Placjusz idzie do domu. Wpad Winicjusz do Petroniusza jak tajfun. Suba obawiaa si go zatrzyma widzc jego grone oblicze. Petroniusz spokojnie mu wyjani, e postpi tak tylko ze wzgldu na niego. Neronowi ju obrzydzi dziewczyn, odda j Akte, sucej Nerona, ktra jako jedyna moe bezpiecznie zaopiekowa si Ligi. A Neronowi wmwi, eby da j pod opiek Winicjuszowi. Uspokojony Winicjusz, napisa list do Placjusza, e rozkazowi Nerona naley si powolnie odda. Ligia trafia pod dobr opiek Akte. Ta rw fa0 nie bya zachwycona urod Ligii. Kochajca Nerona Akte, bya spokojna o swoj mio, poniewa Neron , nie interesowa si wcale dziewczyn. Akte przygotowywaa j na uczt u Nerona. Ligia, zatrwoona bya liczb goci, oraz jej przepychem. Pierwszy raz widziaa takie skupisko ludzi na uczcie. Koo niej usiad Winicjusz. Poprzednio chwali jej pikno, teraz oficjalnie wyzna jej sw mio. Jakie nieznane do tej pory uczucie, budzio si w piknej Ligii. Gdy Winicjusz by prawie pijany, zacz agresywniej atakowa Ligi. Wyrwa mu j z jego obj Ursus. Zaprowadzi j do Akte, zamylajc jak uciec z dworu Nerona. Pikna niewolnica, prosia, aby tego nie robi, poniewa to cignie na nich pomst cezara. Postanowili odbi Ligi, gdy wieczorem prowadzi j bd do domu Winicjusza. Tak te uczynili. Winicjusz wysa niewolnikw po Ligi, zaprosi do domu swego przyjaciela Petroniusza z pikn Chryzostemis. Oboje dziwili si Winicjuszowi, z jakim on niepokojem oczekuje przybycia Ligi. W tym czasie ursus napad z chrzecijanami na nioscych Ligi. Ursus zabi dowodzcego nimi niewolnika, przegonili reszt, uprowadzajc Ligi. Gdy o tym wypadku dowiedzia si Winicjusz, zabi na miejscu niewolnika, ktry powiedzia t wiadomo. Petroniusz powiedzia, e naley obstawi bramy, aby nie wydostali si z miasta. Ju kilka dni bezowocnie Marek Winicjusz szuka swej ukochanej Ligi. Trafi wreszcie do Chilona, ktry zaoferowa mu si znale dziewczyn. Sprytny Chilon, potrafi wycign pienidze z umierajcego z mioci Marka. Odwiedza go co kilka dni, z nowymi wiadomociami, dostawa pienidze, i znika znw na kilka dni. Wreszcie dostarczy wiadomoci, e znalaz Ligi. Jest ona chrzecijank, i bdzie na zebraniu poniewa przyby do Rzymu aposto Piotr. Ma on wygosi kazanie w Katakumbach. Chilon, ktry wkrad si w aski chrzecijan, zaatwi, e wprowadzi Marka na to zebranie. Wczeniej pozna on Ursusa, ktremu zleci zabi Glauka, lekarza, ktrego Chilon pozbawi rodziny, a nastpnie na wp ywego zostawi na drodze do Rzymu. Bardzo przestraszy si , gdy go ujrza w Rzymie. Poradzi9 te Winicjuszowi, aby zabra ze sob niewolnikw, w razie napadu ze strony Ursusa. Marek zatrudni Krotona, siacza znanego na cay Rzym, walczcego w zapasach na arenie, aby ich chroni. Marek zobaczy Ligi na zebraniu. Jeszcze bardziej serce zaczo mu bi. Za rad Chilona, w pewnym odstpie poszli za udajcymi si do domu Ursusem i Ligi. Ju w samym domu , na jego podwrzu doszo do walki Ursusa z Krotonem. Zaskoczony Ursus wyzwoli si z rk Krotona, poczym skrci mu kark. Idcego na pomoc Markowi zama rk i ebra. Chilon uciek w popochu. Myla, e Marek nie yje, a caa wina spadnie na niego, poniewa wszyscy widzieli, e on szed ostatni z Winicjuszem. Ba si te zgosi do prefekta, poniewa przeciw niemu bya jego przeszo. Rannym Winicjuszem zajli si chrzecijanie, z Ligi na czele. Glauk powiedzia, e bdzie y. Mio byo odzyskujcemu przytomno Markowi zobaczy, e sama Ligia si nim opiekuje. Pod nieobecno Ligi opiekowa si nim Ursus. Powiedzia on Winicjuszowi, e nie jest niewolnikiem, ale sucym Ligi. Mwi, e Ligia to crka krlewska. Mile poechtao to Marka, syszc o tak wysokim rodzie Ligi z ust wiadka. Dopytywa si marek rwnie o lud Ligw. Ursus chtnie mu opowiada o licznym narodzie mieszkajcym w lasach, o sile ludzi tam yjcych. Ligia przeywaa rozterki uczuciowe do Marka. Kochaa tego poganina, a kade jego powstrzymanie si od wybuchu zoci, jeszcze bardziej umacniao w niej t mio. Marek rwnie wyczu, e Ligia jednak co czuje do niego , tym wicej stara si jej pokaza z dobrej strony. Do domu Kryspa, w ktrym przebywa Marek, przybyli Piotr i Pawe z Tarsu. Z nimi wid dyskusje rwnie Marek. Ligia opucia dom Kryspa, a wkrtce potem rwnie Marek. Ligia ofiarowaa Winicjuszowi krzy, zrobiony wasnorcznie, ktry Winicjusz Przyj. Przeywa on we wasnym domu rozterki. Przybywszy zasta niewolnikw na uczcie, w jego pokojach, zgniewa si bardzo. Na pocztku chcia woa o ruzgi, ale powstrzyma si. Przez trzy dni nie wychodzi z biblioteki. Suba draa na myl, jak grony plan moe obmyli. Gdy wreszcie wyszed do nich, zamiast ich ukara powiedzia : przebaczam wam, wy za dobr sub starajcie si naprawi winy. Zdziwio to Marka, e przebaczenie nie tylko nie fa2 rozzuchwalio ich, ale wrcz przeciwnie wszyscy na wycigi starali si odgadn jego myli. On zauway w nich ludzi, nawet al mu si zrobio tych niewolnikw. Po rozmowach z Glaukiem , lekarzem, ktry przychodzi do niego, chcia Marek przyj chrzest. Lecz gdy on nie obieca mu, e Ligia bdzie go chciaa znw w Marku ody on z dawnych czasw. Rzuci si w wir rozpusty, aby zapomnie o Ligi. Przez jaki czas przebywa z Chryzostemis, ale gdy mu zrobia awantur o dwie syryjskie dziewczyny, pozby si jej w grubiaski sposb. Cay jednak czas myla o Ligi. Neron i Petroniusz powrcili do Rzymu. Jednak dopiero gdy Petroniusz przysa po niego lektyk, Marek uda si do niego. Tam dowiedzia si , e Petroniusz odkry mio Eunice do siebie. Petroniusz rwnie j pokocha, w tajemnicy przed ni wyzwoli j. Przepisa jej rwnie cay majtek. Jednak nie potrafi zrozumie rozterek Marka. Na jego opowiadanie, Petroniusz nie mia sw na odpowied. Marek opowiada mu o dobroci chrzecijan, o tym e ich ycie zaczyna si po mierci, a to ziemskie jest tylko doczesnym. Ciko to byo do zrozumienia dla takiego patrycjusza, jakim by Petroniusz, peny wadzy, pienidzy, potgi. Petroniusz kaza si stawi Markowi u cezara, aby ten nie pomyla, i Marek jest mu niechtny. Winicjusz kaplicy Westy, gdzie Neron poszed po rad, Marek zapa zemdlonego Nerona na rce. Petroniusz pniej tumaczy tak dug nieobecno Marka.

Przyjcie Tygelina

Tygelin by zausznikiem Nerona. zazdroci wszystkim, ktrzy w jaki sposb byli doceniani przez cezara. Zazdroci wyksztacenia Petroniuszowi i Senece. Postanowi wic zami ich wpywy swoim przyjciem. Chcia on zachwyci nim cezara. Chcia tym pokaza swemu cezarowi swoje oddanie. Gala miaa by olbrzymia. Z wszystkich prowincji szy pienidze na pokrycie tak wielkich kosztw uczty. Sprowadzono zwierzta z odlegych krajw, ptaki, rzadkie ryby, ktre mogyby zadziwi cezara. Zbudowano olbrzymi tratw na ktrej mia biesiadowa sam cezar. Setki win, aleksandryjskie szko, tysice nagich niewolnic i niewolnikw z cytrami i harfami. Do podpitego Winicjusza przybya ona cezara Poppeia. Bya zasonita woalk tak e Marek jej nie pozna. Petroniusz wkroczy w odpowiednim momencie, Poppeia zgubia by Marka gdyby ten odmwi jej mioci. On sam wyzna Petroniuszowi, e kocha tylko Ligi, ma do Rzymu, wszystkich i wszystkiego. Petroniusz bola nad tym, e straci wadz nad modym Markiem. Obawa bya tym wiksza, e Poppeia w momencie gdy Marek odrzuci jej wzgldy, pomci si rwnie na nim jako na krewnym Marka. Prbowa wysa Marka w jak podr, chcia posun cezarowi pomys aby ten wygna chrzecijan z Rzymu. Wtedy Marek ruszyby za Ligi. Plany jego spaliy gdy Marek dosta zaproszenie do Ancjum od cezara. Petroniusz wiedzia e jest to sprawka Poppei. By to zarazem rozkaz, sprzeciwienie si grozio mierci. Niespodziewanie zjawi si u Marka Chilon. Biadoli na ndz i gd, e go okradli. Powiedzia Markowi i wyledzi gzie obecnie znajduje si Ligia. Obieca wskaza Markowi ten dom. Marek kaza go wychosta, gdy ten straci przytomno, Marek kaza go przyprowadzi do siebie. Po ocuceniu nakarmi go i kaza si zaprowadzi do domu w ktrym mieszkaa Ligia. Przed domem Ligi, da mu zot monet, zapowiadajc, i jeeli bdzie ledzi chrzecijan, to odda go w rce prefektowi. Ma zapomnie gdzie jest dom Ligi, e mu suy, raz na miesic zgosi si do niego, aby otrzyma dwie zote monety. Chilon przysig mu to, jednak w duszy zapowiedzia pomst. Marek przyszed do domu Kryspa, byli tam Piotr, Pawe z Tarsu, Glauk. Mody trybun wyla przed nimi swoje rozterki. Sw mio do Ligi, powiedzia e nie jest jeszcze chrzecijaninem, ale wyrzek si ju wielu zych rzeczy, ktre w Rzymie byy czym normalnym. Chce pozna do koca nauk Chrystusa. Piotr rad by ze sw Marka. Widzia w nim wielk popraw. Nakaza Miriam onie Kryspa, aby ta posza po Ligi. Ta bya bardzo zdziwiona Widzc takie towarzystwo. Piotr spyta si jej czy kocha Marka, na co odrzeka tak. Piotr powiedzia jej aby si nie lkaa, bo ich mio jest czysta. Marek pniej rozmawia z Ligi, proszc aby zostaa jego on, Ligia zgodzia si. Wracajc do domu Marek spotka po drodze Petroniusza, zaprosi go domu. Tam kaza zwoa wszystkich niewolnikw. Owiadczy, e ktry odsuy u niego dwadziecia lat, bdzie wolny, innym kaza da po trzy zote monety. Kaza posa goca na Sycyli, aby tam na wsi rozkuto kajdany, darowano kary, oraz zdwojono racje ywnoci. Petroniuszowi powiedzia, e jutro kae niewolnikom rysowa rne znaki na ziemi, ktry narysuje ryb bdzie wolny. Owiadczy rwnie Petroniuszowi, e jest narzeczonym Ligi. Z bijcym sercem mwi, i nauka Chrystusa zatacza wielkie krgi. Do chrzecijan nale pretorianie legionici, ndzarze, rednio zamoni i patrycjusze. Powiedzia rwnie co zrobi z Chilonem. Petroniusz troch si zaniepokoi, mwic, e to taki czowiek, ktremu w przyszoci mog kania si senatorowie. Zblia si wyjazd do Ancjum. Na drodze zebraa si olbrzymia ilo gawiedzi, aby zobaczy przejazd cezara. Wielki przepych towarzyszy tej podry. Niezliczone iloci sug, wozw, koni, wojska. Neron sam jecha na wozie w ksztacie namiotu, aby by dokadnie przez ogldajcych widziany. Ba si tylko okrzykw ktre biy w jego dobre imi. Za nim jechaa Poppeia obrzucana wyzwiskami, nawet bardzo okropnymi. FLAVA COME ( ulicznica). Na drog wyszed rwnie Piotr w towarzystwie Ligi i Ursusa. Chcia on zobaczy cezara. Winicjusz orszaku Marka szed Pawe, ktry z nim udawa si do Ancjum. Mia on tam naucza Marka nauki Chrystusa. Marek prawie dzie w dzie wysya listy do Ligi. Wyznawa jej sw mio. Winicjusz jednym z listw pisa i Neron myli o spaleniu Rzymu, aby odbudowa go wedug wasnego planu. Pijani biesiadnicy woali aby to uczyni. Marek przyjecha do Rzymu, korzystajc z okazji, e cezar zostawa sam aby tworzy swoje nowe dziea. Przyby do Ligi. Opowiada co si zdarzyo w Ancjum, jak Pawe przekonywa Petroniusza do nauki Chrystusa, ktry broni si jak mg przed jego sowami. Petroniusz rs w potg swoimi pochwaami dla cezara. Neron mwi i tylko Petroniusz potrafi go zrozumie. Petroniusz obieca Markowi i zaatwi mu u cezara pozwolenie na jego wyjazd do Rzymu. Po wysuchaniu utworw cezara, po licznych komplementach, Petroniusz wyprosi nie tylko zgod na wyjazd Marka, ale rozkaz wzicia lubu z Ligi. Neron powiedzia, e bez lubnego piercienia Marek ma si nie pokazywa na cesarskim dworze. Petroniusz pokierowa tak t spraw, e Neron powiedzia to przy Poppei, aby ta nie mcia si na Marku. Neron ponownie zacz gra, gdy sucy powiedzia, e Rzym si pali. Neron zadowolony powiedzia, e gdy to zobaczy, to na pewno napisze swoj Troik. Marek w rodku nocy gna do Rzymu, drc na myl o losie Ligi. Gdy dotar do miasta, pomienie ogarny ju znaczn jego cz. Na szczcie Zatybrze, gdzie przebywaa Ligia, nie stao jeszcze w ogniu. Markowi byo ciko przedosta si do tej czci miasta, z powodu duej liczby uciekajcych z palcych si dzielnic. Gdy dotar wreszcie do jej domu wieci on pustkami. Marek pomyla, e z Ursusem chyba jej nic nie grozi, jednak pewien obawy szuka dalej. Spotka on ponownie Chilona, ktry powiedzia mu, e wie gdzie jest Ligia. Marek obieca mu za to dom z winnic. Chilon zaprowadzi go do Piotra. Winicjusz miecie rozchodziy si plotki, e to Neron podpali Rzym. On sam wrci do Rzymu. Pretorianie, musieli broni dostpu do siedziby Nerona. Petroniusz wyszed powiedzie zbierajcemu si tumowi, e jutro bdzie rozdawane jedzenie, wino, odzie. Gdy powrci do Nerona powiedzia, e albo bdzie potrzeba duo wojska, albo rzeczywicie bdzie rozdawane ludziom obiecane jedzenie. Neron myla nad znalezieniem winnych za podpalenie Rzymu. Pada propozycja oskarenia chrzecijan. Petroniusz chcc ratowa Ligi i Marka, chcia przekona Nerona, aby ten przyzna si do tak wielkiego czynu, e zwyky czowiek byby niezdolny, do tak wzniosego czynu. Jednak Neron ba si tej odpowiedzialnoci, uzna pomys z chrzecijanami za dobry, a Petroniusz popad w nieask. Nie ba si mierci, szuka sposobu pokazania tego Neronowi. Jednak obawia si o los Winicjusza. Tygelin znalaz Chilona, ktry potwierdzi, e to chrzecijanie podpalili Rzym. Od razu sta si wan osobistoci. Neron kaza chwyta wszystkich chrzecijan, wizi ich. Ludowi rzymskiemu obieca wielkie igrzyska. W caym Rzymie kazano budowa areny , na ktrych arenach, mieli by traceni chrzecijanie. Zwoono drzewo do Rzymu. NA igrzyskach miaa by pena gala, sprowadzano dzikie lwy, tygrysy, dzikie psy, wilki. Wizienia zapeniay si ogromn liczb chrzecijan. Ligia zostaa rwnie uwiziona. Marek stara si przekupi stranikw, ale ci przyjmowali tylko pienidze, dajc tylko mgliste obietnice. Marek chwyta si wszystkich moliwych sposobw, aby uwolni sw ukochan. Jednak wszystko zawiodo. Pewnego razu, gdy Poppeia przysza na dwr z swym pierwszym synem Rufiim, Neron tak si zgniewa, e uderzy chopca, ktry zala si krwi. Nieprzytomnego wynieli z komnaty. Chcia to wykorzysta Petroniusz, idc do Poppei. Powiedzia jej, e bogowie chrzecijascy, ukarz jej syna mierci, gdy nie wyzwoli uwizionej Ligi. Poppeia bardzo si wystraszya. Po jej wyjciu z pokoju, weszo dwch mczyzn ktrzy udusili chopca, zabierajc jego zwoki z komnaty. Nastpna szansa Petroniusza ratowania ligi nie powioda si. Tym czasem wszystko ju byo przygotowane do igrzysk. Marek jeszcze czyni kroki, aby uwolni Ligi. Na pierwszy ogie miay i dziewice, pohabione poniewa prawo Rzymskie, zabraniao zabijania dziewic. Ligia z powodu cikiej choroby( chrzecijanie z powodu wielkiego cisku i ogromnej ich rzeszy w wizieniach bardzo chorowali), unikna pohabienia. Gwna arena, na ktrej miay odby si igrzyska, zapenia si do ostatnich miejsc. Na samej arenie igrzyska zaczy si walk gladiatorw. Widzowie zakadali si o wielkie sumy, kto zwyciy, niekiedy zakady szy o wasn wolno. Nastpnie na aren wypdzono niewolnikw. Bya ich dua liczba, ale widzowie zauwayli, e brak jest na ich twarzach trwogi i strachu. Szli piewajc pie do Chrystusa. Ich twarze jakby lniy w socu. Wypuszczono dzikie zwierzta na aren. Zaczy si dzia straszne sceny. Lwy rozszarpyway klczcych i modlcych si chrzecijan. Krew zalewaa ziemi areny. Po zabiciu przysza kolej na nastpnych. W tym dniu nie potrafiono zabi wszystkich przeznaczonych chrzecijan. Reszt musiano odprowadzi do wizienia. Neron ju szykowa nastpn rozrywk. ywe pochodnie. Na arenie wykopano mas dow, w ktre sami chrzecijanie wnosili krzye, do ktrych byli przybijani, a nastpnie krzye z ludmi wkadani w doki. Po ich postawieniu, zostali podpaleni. Ponownie zdziwienie na twarzach widzw i samego Nerona. Chrzecijanie nie krzyczeli, nie bagali o lito. Marli w milczeniu, ze spokojem na twarzach. Marek spotka Nazariusza, ktry pomaga Ligi w domu Kryspa. Ten powiedzia, e Ligia jest jeszcze chora, ale jej yciu na razie nie zagraa nic. Sam Nazariusz pracowa przy wynoszeniu z wizienia umarych. Postanowiono w ten sposb uwolni Ligi. Przekupiono stranikw, aby zrealizowa ten plan. Wieczorem czekano w umwionym miejscu. Gdy ludzie z trumn zostali w tyle, doskoczono do trumny. Nazariusz powiedzia, e Ligi przeniesiono do innego wizienia. Marek ju pogodzi si z losem. Spotka Piotra, ktrego prosi o uratowanie Ligi. Ten powiedzia, e nic jej si nie stanie, i niech ma wiar w Chrystus. Neron ponownie postanowi spali chrzecijan. Chilon by przeraony, poniewa nie mg ju znie widoku krwi, a Neron kaza mu osobicie si stawi na nowy pokaz. Przygotowano ofiary, podpalono je, a Neron ze wit, chodzi oglda z bliska poncych chrzecijan. Chilon zobaczy na krzyu Glauka, lekarza, ktry ju raz przebaczy mu jego zdrad. Chilon poprosi o wybaczenie ponownie. Glauk ponownie mu wybaczy jego zdrad. Chilon zadra, kaza zaprzesta palenia, krzycza, e to sam Neron kaza podpali Rzym. Zrobio si wielkie zamieszanie. Ludzie zaczli krzycze blunierstwa na Nerona,. Chilon odszed z miejsca zbrodni. Jednak ludzie Tygelina znaleli go, i przyprowadzono do paacu. Tam gdy powiedzia e nie odwoa swych sw, zosta poddany tortur. Jednak nie odwoa swych sw. Dalej twierdzi, e chrzecijanie s niewinni, e Neron podpali Rzym. Srogie razy leciay na to wte ciao, a mimo to Chilon trwa w Swoim przekonaniu. Na drugi dzie umczonego Chilona wniesiono na aren. Ubrany tak jak poprzednicy, w odzie nasczon smo zosta podpalony. Chilon umar mierci przeznaczon dla chrzecijan. Petroniusz odzyskawszy troch przychylnoci cezara, poprosi go o uwolnienie Ligi. Neron powiedzia, e by moe to uczyni. Marek przekupiwszy stranikw, naj si do wynoszenia zmarych z wizienia. Prawie co dzie widywa Ligi, rozmawia z ni, a nadszed dzie, w ktrym maia zgin Ligia. Marek sta na widowni areny, na samej arenie sta czowiek olbrzymich rozmiarw, ee1 by to Ursus. Na aren wpuszczono byka germaskiego, na ktrego rogach uwizana bya naga drobna posta. Marek pozna Ligi. Ursus, jakby osowiay, gdy ujrza byka, rzuci si do niego. Uchwyci go za rogi, pocz wykrca kark potnemu stworzeniu,. I on i byk zakopali si po kostki w piachu areny, na kark Ursusa wyszy yy, oraz cay poczerwienia. Byk coraz bardziej mia przekrcony kark. W kocu po dugich zmaganiach, leg na ziemi, a Ursus skrci ju lecemu bykowi kark. Na widowni zawrzao od wiwatw. Teraz Ursus by bohaterem caego Rzymu. Wszyscy podnieli kciuk do gry, na znak uwolnienia. Marek wskoczy na aren, zrywajc tunik aby przykry nagie ciao kochanej istoty. Widowni ukazaa si atletyczna budowa trybuna, z licznymi bliznami poniesionymi w walkach z wrogami Rzymu. Neron pocztkowo chcia mierci, ale wystraszony i rwnie patrycjusze dali znak do uwolnienia, podnis kciuk do gry. Marek zabra Ligi do swego domu. Dugo dochodzia do zdrowia, przebywaa na socu w ogrodach, otaczana troskliw opiek Marka. Gdy nabraa troch si zaczli szykowa si do wyjazdu na Sycyli. Petroniusz wyjecha z cezarem do Achai, z ktrym podyli rwnie inni augustianie. Lecz wpyw Petroniusza sab z dnia na dzie. Neron ba si sw Petroniusza, nawet w jego oczach dostrzega nagan lub szyderstwo. Tygelin buntowa dodatkowo Nerona przeciw Petroniuszowi. W kocu zapad wyrok mierci na Petroniusza. On zdawa sobie doskonale z tego spraw. Cieszy si z listu Marka, e yj spokojnie, zapomniani przez Rzym na Sycylii chwalc swego boga. Petroniusz szykowa si na mier, ktra bardzo by rania Nerona. Wyda przyjcie na ktre zaprosi wielu wpywowych augustianw. Oni przyszli, poniewa nikt nie przypuszcza, aby temu czowiekowi, mogo si co nie uda. Na uczcie Petroniusz przeczyta swj list do a, w ktrym wymia jego talenty artystyczne. Naigrywa si ze piewu, pisania, grania na cytrze. Suchajcy zamarli ze strachu. Petroniusz kaza wej lekarzowi, ktry otworzy mu yy. To samo kazaa sobie zrobi Eunice, ktra naprawd kochaa Petroniusza.

Wczeniej troch

Piotr z Nazariuszem wyszli z Rzymu, aby unikn aresztowania. Na drodze ukaza si Piotrowi Nauczyciel, ktry szed do Rzymu. Piotr spyta Quo Vadis Domine ( dokd idziesz panie), te odpowiedzia mu, e skoro Piotr ucieka z tego miasta, to on musi i naucza. Piotr powrci do Rzymu. Gdy bliscy znajomi zdziwieni, pytali czemu wrci, Piotr odpowiedzia widziaem Pana. Wie ta szybko rozesza si wrd chrzecijan. Jeszcze wiksze rzesze szy sucha nauki Piotra. Schwytano pniej Piotra i Pawa, a nastpnie ich umczono. Na drodze ktr szli na mier, egnay ich wielkie tumy.

EPILOG

Cezar dalej bawi poza Rzymem, gdy doszy do niego wieci o buncie w Legiach. Jednak nie przykada do tego wagi. Dopiero gdy sytuacja zasza za daleko, legie hiszpaskie przyczyy si do buntu powrci do Rzymu. Myla, e gr i recytacj zbawi Rzym, e senat mu pomoe. Wszyscy go opucili. Najblisi wyzwolecy pomogli mu schroni si w ich domu, oraz ucieczce z Rzymu. Przyby centurion z Rzymu, Neron przyoy sobie n, ale ba si pchn, jeden ze sucych pchn mu n w szyj. Centurion wszed wanie w tym momencie. Powiedzia : przynosz ci ycie. Neron odrzek za pno. Tak skoczy ycie.Przykadowe prace

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole Zasady oglne. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczeglności: przestrzegać przeciwpożarowych in...

Dlaczego na świecie dochodzi do aktw terrorystycznych?

Dlaczego na świecie dochodzi do aktw terrorystycznych? Temat: Dlaczego na świecie dochodzi do aktw terrorystycznych? Zadając to pytanie, należy przede wszystkim uświadomić sobie, czym jest terroryzm. Obecnie istnieje ponad 100 jego definicji. Na potrzeby mojej pracy przyjmę, że terro...

Biografia - Antoine de Saint-Exupry

Biografia - Antoine de Saint-Exupry Jean-Baptiste Antoine Marie Roger de Saint-Exupry urodził się 29 czerwca 1900 roku w Lyonie we Francji. Był trzecim dzieckiem hrabiego Jeana de Saint-Exupry i Marie de Fonscolombe. W roku 1904 stracił ojca, ktry zmarł na udar mzgu, i wraz z matką i rodz...

Omw znaczenie poniższej sceny, odwołując się do znajomości głwnego bohatera "Jądra ciemności" - Kurtza

Omw znaczenie poniższej sceny, odwołując się do znajomości głwnego bohatera "Jądra ciemności" - Kurtza "Jądro ciemności" Josepha Conrada opisują doświadczenia autora z podrży do Konga, dokąd odbył rejs jako kapitan marynarki handlowej. Opowiada o poszu...

Mowa oskarżycielska(oskarżenia przeciwko osobom,ktre są winne I rozbiorowi polski)

Mowa oskarżycielska(oskarżenia przeciwko osobom,ktre są winne I rozbiorowi polski) Czarnkw,19.01.2005 rok Wysoki Sądzie! Szanowni zgromadzeni! Stoimy tutaj przed trudnym zadaniem. Musimy osądzić, kto jest winny za I rozbir Polski. Moim zdaniem wiele osb jest winnych....

Kartka z pamiętnika Demeter.

Kartka z pamiętnika Demeter. Była taka nieuważna. A przecież ją ostrzegałam by nie zrywała kwiatu Narcyza. Lecz ona była młoda i zbyt pewna siebie. Gdy zerwała kwiat z pod ziemi wyłoniła się chmara czarnego dymu. To Hades pan podziemi przybył zabrać moj&...

Zastosowanie promieniotwrczości

Zastosowanie promieniotwrczości Promieniotwrczość ma szerokie zastosowanie we wspłczesnym świecie. Można powiedzieć, że jest ona niezbędna do rozumienia mikro i makro świata, a także procesw zachodzących w gwiazdach, a przez to ewolucji wszechświata. Pierws...

Tryb zakładania i funkcjonowanie rachunku bieżącego oraz dokumentacja.

Tryb zakładania i funkcjonowanie rachunku bieżącego oraz dokumentacja. Posiadanie rachunku bieżącego w krajach wysoko rozwiniętych jest wręcz koniecznością. Determinuje to zarwno model życia poprzez możliwości realizacji określonych płatności za pośred...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry