• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Biblia"...

Nawigacja

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza)"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza)
"Biblia" inaczej pismo "Starego i Nowego Testamentu", to zbir ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.Jest to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na około 1200 językw i narzeczy funkcjonuje na Ziemi od ponad 3000 tysięcy lat. Doniosłość "Biblii" rozważamy w trzech płaszczyznach.Nie tylko w płaszczyźnie religijnej, ale rwnież w moralnej i kulturalnej.Niezwykłość "Biblii" polega na tym, że przekazuje ona tylko jeden system filozoficzno-moralny ( dla wyznawcw- jedno spjne i konsekwentne orędzie Boże) wypowiedziane w rżnym czasie, przez rżnych ludzi, w rżnych formach. "Biblia" jest księgą nad księgami, gdyż nie jest jednolitą, pojedynczą księgą, lecz zbiorem pism, bardzo urozmaiconych pod względem gatunkowym. Nazwy tych gatunkw nie są nam obce, znamy je z rżnych przekazw literackich powstałych w rżnych epokach np.opowiadania historyczne

listy

hymny

pieśni

modlitwy

kazania

aforyzmy

treny

sentencje

epos

poemat

kroniki

nowele

dialogi filozoficzne

saga roduBiblia" jest też arcydziełem literatury światowej, ale jest ono szczeglne z wielu względw:

Biblia powstała w ciągu wielu wiekw

ma wielu autorw i tłumaczy przekładających Słowo Boże na swe języki ojczyste

autorzy biblijni posługiwali się rżnymi formami wypowiedzi i gatunkami literackimi

niektre fragmenty Biblii mają niezwykłe walory literackie, inne fragmenty tych walorw nie posiadają"Biblia" jest źrdłem kultury europejskiej. Najpierw w sferze religijno-moralnej ( przykazania biblijnego dekalogu stanowią podstawę stosunkw międzyludzkich niezależnie od wyznania i światopoglądu), potem w sferze kulturowej ( "Pismo Święte" jest natchnieniem pisarzy, myślicieli i artystw; inspiracją dla literatury, malarstwa, muzyki i rzeźby). "Biblia" stała się niewyczerpalnym skarbcem wzorcw osobowych i postaw, a także fabuł i anegdot, wątkw i motyww, symboliki i metaforyki, frazeologii i stylistyki. W naszej pamięci mamy zachowane liczne obrazy i wersety biblijne. Prowadzi to do tego, że stanowią one wsplny repertuar środkw wyrazu, ktre po przez literaturę wchodzą w skład języka potocznego ( np. " Sodoma i Gomora", " trąby jerychońskie", " hiobowe wieści", " salomonowa mądrość", itp.). Szczeglną rolę odegrało "Pismo święte" w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego. W tym samym czasie bowiem Europa stanowiła jednolitą wsplnotę kulturową, w ktrej "Biblia" była niepodważalnym autorytetem.Inspiracje i nawiązania biblijne nie ograniczają się tylko do początkw piśmiennictwa polskiego. Cała nasz literatura jest głęboko zakorzeniona w tradycjach chrześcijańskich- od "Bogurodzicy" do pisarzy i poetw nam wspłczesnych. "Pismo święte" to dobro powszechne. Jest to kulturowe dziedzictwo literatury oglnoświatowej wszechczasw. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć tylko niektre tytuły arcydzieł jak np. "Pamiętniki Adama i Ewy"- Marka Twaina, "Jzef i jego bracia"- Tomasza Manna, czy też "Zmartwychwstanie"- Lwa Tołstoja. Kolejnym fenomenem "Biblii" jest jej trjjęzyczność."Stary Testament" został napisany w języku hebrajskim, niektre zaś fragmenty napisano w językach : aramejskim, greckim. Teksty Nowego Testamentu powstały w języku greckim, z wyjątkiem "Ewangelii wg. Św. Mateusza" napisanej prawdopodobnie po aramejsku. O "Biblii" mwi się niekiedy zwyczajnie, jak o innych wielkich zdobyczach ludzkości, że jest arcydziełem literatury powszechnej. O głębi i urodzie tekstu biblijnego decyduje bogactwo treści i sposb przekazu- język i styl biblijny jest nasycony wieloznaczną symboliką, metaforą i alegorią, a jednocześnie cechuje go niezwykła prostota i jasność. To rwnież sprawia, że Pismo święte bez wahania można nazwać "księgą nad księgami". "Biblie" możemy czytać też jako księgę spraw człowieczych, ktra po przeczytaniu skłania nas do zadawania sobie pytań o naszą godność i sens ludzkiej egzystencji. W kulturze jednak księga ta funkcjonuje jako zbir ksiąg "Starego i Nowego Testamentu", ktre są pełne bożych tajemnic.W licznych nawiązaniach do "Biblii", pisarzy wszystkich epok i o rżnych światopoglądach nigdy nie wygasa pamięć o sakralnym charakterze tekstw biblijnych. Aby sobie to uświadomić, wystarczy porwnać obecność w kulturze odniesień do literatury antycznej i do "księgi nad księgami". Jeżeli postacie mitologiczne takie jak: Zeus, Herkules, Syzyf, Ikar czy Prometeusz istnieją obecnie w literaturze jako znaki pewnych idei humanistycznych lub estetycznych, to postacie biblijne np. Jezusa, Abrahama, Dawida, Łazarza, Judasza, nigdy nie tracą łączności z Księgą: zawsze wskazują na Sacrum, wartości religijne lub etyczne nawet wtedy, jeżeli zostały użyte w trakcie polemiki lub w celu bluźnierczym.Symbol religijny wskazuje zawsze na pewną hierarchię wartości (np. moralnych, duchowych, spośrd ktrych wartością podstawową i najważniejszą jest świętość).Dlatego w prezentacji "Biblii" jako tekstu, czynionej w obliczu edukacji literackiej, nie można ograniczać się tylko do wymiaru literackiego "Pisma świętego", gdyż symbolika biblijna pozbawiona religijnych znaczeń, nie jest odpowiednia wobec biblijnych odniesień w utworach literackich. Pismo święte tak przedstawiane i poznawane, nie spełniałoby swojej podstawowej funkcji czyli kontekstu literatury i sztuki.Wyrażając zdanie " Biblia jest arcydziełem literatury powszechnej" wyrażamy więc tylko niepełną prawdę.Co sprawia że "Pismo święte" zajmuje tak niezwykłe miejsce w dziejach i kulturze ludzkości?W pierwszym rzędzie świętość "Pisma" uznawana przez judaizm i liczne wyznania literackie: wiara w objawione Słowo Boże; w wypadku postawy laickiej- uznanie głębi humanistycznej refleksji i uznanie wartości moralnych zawartych w księgach biblijnych."Biblia" jest przede wszystkim "Księgą"- księgą ludzkiego losu, księgą mądrości, księgą sakralną, świętą. I w tym znaczeniu stosowany jest w literaturze i kulturze symbol księgi.


Przykadowe prace

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - streszczenie.

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - streszczenie. Twrczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Głwną pasją pisarki było aktorstwo, ktre uprawiała ze zmiennym powodzeniem przez większą cze"...

Węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone

Węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone Alkany są to weglowodry o wszystkich wiązaniach pojedynczych miedzy atomami wegla metan CH4 metan CH4 propan C3h8 etan C2H6 CH3 ? CH3 butan C4h10 Szerego homologiczny to taki szereg w ktrym węglowodory uporządkowane są wedlug wzrastaj&#...

Der Krieg ist ein Meister aus Deutschland“... – das Gedchtnis der jdischen Opfer an den Holocaust im Gedicht von Paul Celan.

Der Krieg ist ein Meister aus Deutschland“... – das Gedchtnis der jdischen Opfer an den Holocaust im Gedicht von Paul Celan. Der Begriff Holocaust kann man als Vlkermord an etwa sechs Millionen Juden bezeichnen. Es geschah zur Zeit des Nationalsozialismus. Seit Adolf Hitler die Macht ergriffen hat, fhrten die Nation...

Teoria relewancji

Teoria relewancji Powstała ona w nauce niemieckiej, jako reakcja na wady teorii adekwatnej. Jej przedstawiciele (Mezger, Muller) usiłowali naprawić wady wyżej wymienionej teorii, w szczeglności przez konstruowanie sztucznej, prawnej, przyczynowości wynikającej z wartościowania przy...

Wolność a wolny rynek - 15 lat przemian gospodarczych w Polsce

Wolność a wolny rynek - 15 lat przemian gospodarczych w Polsce POCZĄTKIEM MONUMENTALNYCH PRZEMIAN W POLSKIEJ GOSPODARCE BYŁ PLAN BALCEROWICZA. BYŁ TO PROGRAM REALIZACJI PROCESU TRANSFORMACJI POLSKIEJ GOSPODARKI OPUBLIKOWANY W 1989 ROKU, A W NASTĘPNYCH LATACH REALIZOWANY, ZWANY TAK OD NAZWISKA ...

Ściąga z mikroekonomii

Ściąga z mikroekonomii Ekonomia – jest nauka badającą, w jaki sposb ludzie wykorzystują ograniczone zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia rżnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Ekonomia pozytywna – zajmuje się obiektywnym objaśnianiem regu&#...

Renesans

Renesans Renesans to inaczej odrodzenie; okres w dziejach kultury europejskiej obejmujący lata od połowy XIV wieku do końca XVI stulecia. Najpierw pojawił się we Włoszech, następnie w innych krajach. Przynisł przełom we wszystkich dziedzinach kultury, sztuki, nauki, filozofii, obycza...

Jacek Soplica - bohater czy szlachecki zawadiaka?

Jacek Soplica - bohater czy szlachecki zawadiaka? Głwnym bohaterem utworu A. Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" jest Jacek Soplica. Bohater to przedstawiciel średnio zamożnej, drobnej szlachty, ulubieniec okolicznego społeczeństwa i jednocześnie przywdca tzw. szlachty zaściankowej. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry