• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: "Dziady" ...

Nawigacja

"Dziady" część III - dramat romantyczny."Dziady" część III - dramat romantyczny.
1. młodzieżAresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektrych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe ideały, wartości; w rękach wroga walczą jeszcze bardziej zaciekle, bronią polskości, sprawy o ktra walczą i ludzkiej godności. Środowisko to jest ukazane w sposb idealistyczny. Ma to uzasadnienie w zasadzie moralnej - patriota musi znosić cierpienie i zachować wiarę w sens tego cierpienia. Dlatego więźniowie nie popadają w rozpacz, ktra byłaby zabjstwem dla sprawy.2. arystokracjaPotomkowie magnatw, ktrzy w konfederacji targowickiej doprowadzili do rozbiorw. Przyjmują Rosjan, sytuację uważali za normalną, Rosjan nie traktowali jak wrogw, nie zauważali problemw Polski, zajmowali się zabawą. Nie interesują się kulturą, tradycją, nauką polską. Pogardzają tym co polskie. Mwią o swojej znajomości języka francuskiego. Mieszkając na Litwie dowiadują się o losach Polski z gazet francuskich. Arystokracja chce przypodobać się moskalom - chęć zysku. Świadomie izolują się od kultury. Są to ludzie prżni, obłudni. Wolność ich nie obchodzi bowiem nie czują się uwięzieni. Wszędzie czują się dobrze w gronie ludzi znanych sobie. Kosmopolici - ludzie, ktrzy nie czują związku ze swoim krajem. Ich zainteresowanie skupia się na sprawach błahych: własnej wygodzie, zabawie, flirtw. Chcą wejść w towarzystwo ludzi obdarzonych dużą władzą. Konformiści - dostosowują się tak do sytuacji aby było im wygodnie. Według arystokracji Polska po rozbiorach zyskała opiekuna. Uważają, że potrzebują dworu takiego jak Rosjanie. Sam fakt obcowania z ludźmi posiadającymi dużą władzę czyni ich nietykalnymi. Uważają się za wiodących w narodzie. Megalomani. W sposb bezkrytyczny przejmują obce wzory. Występują przeciwko zmianie sytuacji politycznej w Polsce.3. inteligencjaPrzedstawieni negatywnie. Nie spełniają swojej roli. Nie piszą utworw, nie zagrzewają do walki. Literatura nie podtrzymuje świadomości narodowej (celowo). Zbyt długo trzeba czekać na skutki utworw. Literaci uciekają od aktualnych problemw, od odpowiedzialności. Boją się pisać o teraźniejszości. Nie są silni duchem. Obawiają się konsekwencji. Najważniejszy jest dla nich dwr. Mają świadomość sytuacji politycznej ale w niej nie uczestniczą, uciekają od ważnych spraw narodu. Nie ważne jest przesłanie utworu, ale to czy się spodoba.4. kolaboranciLudzie obłudni, dwulicowi. Aby zachować stanowiska gotowi są zniszczyć innych. Ważne dla nich są dobra materialne, donosiciele, pochlebcy. Zdają sobie sprawę z władzy Nowosilcowa i chcą, aby ich ochraniał, uprzedzają jego zachcianki, chcą się zasłużyć. Eliminują przeszkody. Działają poprzez zastraszenie, kłamstwo, szantaż. Interpretują fakty tak aby im było wygodniej.PROMETEIZMKonrad ma cechy bohatera mitologicznego. Został uwięziony za udział w spisku przeciw carowi. W celi więziennej następuje jego przemiana wewnętrzna. Uważa się za jedynego, ktry mgłby być przywdcą duchowym Polakw. W Wielkiej Improwizacji wzywa Boga na rozmowę. Żąda od niego rządu dusz, ktry pokaże drogę zbawienia. Dopuszcza się aktu bluźnierstwa wobec Boga. Wytyka Mu brak serca i mwi, że jest tylko mądrością, nie obchodzi Go los świata. Bg nie umie wskazać Polakom drogi do zwycięstwa, za to Konrad jest do tego zdolny. Chce obwołać się nowym przywdcą duchowym ludzi, ktrych kocha i za milijony cierpi katusze, gdyż tylko one chce przeciwstawić się władzy ziemskiej i boskiej.Charakter prometejski: Konrad stylizowany jest na polskiego Prometeusza, chce zbawić ludzkość, sam wybiera sobie walkę z Bogiem i realizowanie swojej idei. Nie boi się skutkw swojej działalności. Liczy się z potępieniem wiecznym, ale wyprowadzi ludzi z nacisku carskiego.MESJANIZM

- miał zjednoczyć nard

- Polacy są narodem wybranym i od nich zależy wyzwolenie całej Europy

- cierpienie narodu ma przynieść Polsce zwycięstwo

- przelana krew młodych romantykw ma sens, bowiem przez nią wiedzie droga do odzyskania niepodległości

- miał podtrzymać Polakw na duchu i umacniać wiarę w zwycięstwo

- tajemniczy mąż 44 ma być wskrzesicielem narodu, miał jako jedyny ocaleć z rzezi, ma wszystkie cechy apokaliptycznego wybawcyWIERSZE USTĘPU JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU1. Droga do RosjiTereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, ktry często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci jeszcze nie zaczęli się przeciwstawiać, ale kiedyś nadejdzie czas, gdy przeciwstawią się despocie i władzy. Wśrd ludzi panuje strach, bezgraniczne posłuszeństwo. Zimowy krajobraz związany tak jakby z chłodem tam panującym. Ludzie bezwolnie poddają się despotyzmowi. Nie przeciwstawiają mu się.2. Przedmieścia stolicyPodwaliną stolicy jest cierpienie wielu ludzi i ich życia. Aby powstało miasto musiało wielu zginąć, ale car o to nie dbał.3. PetersburgMiasto porwnane do wielkich stolic Europy. Wzniesione na ich podobieństwo. W Petersburgu żyją ludzie trzymani przez cara. Są zastraszeni. Społeczeństwo hierarchiczne. Każdy ma określone prawa i przywileje. Obraz stolicy jest objawieniem stosunkw społecznych w Rosji.4. Pomnik Piotra WielkiegoDwa pomniki - dwie postacie polityczne. Pomnik cara - mwi w szalonym pędzie na brzegu skały; wygląda tak jakby miał spaść. Poeta mwi, że nadejdzie kres tyrana, despoty. Aureliusz - przyjemny narodowi, opiekun; jedzie wolno, aby poddani mogli do niego podejść, być z niego dumni. Wiersz kończy się pytaniem co stanie się z tyranem, gdy lud zechce się wyzwolić.5. Przegląd wojskaCharakteryzuje stosunki społeczne w Polsce. Car jest dumny z wojska ale ludzie odnoszą się do tego z ironią. Gardzą nim, jego przeglądem wojsk. Wojsko to ludzie rżnych narodowości. Brak im powołania i ducha walki. Ludzie w wojsku są zabawkami cara.Mowa o stosunku ludzi do cara. Ich strachu. Jedyny cel dworakw to uzyskanie jego łaski. Jest on złym władcą. Bezmyślne oddanie się carowi. Zmusza on ludzi do przebywania na mrozie podczas ceremonii. Kończy się to dla żołnierzy często śmiercią. Ludzie boją się mu przeciwstawić.6. Do przyjacił MoskaliPodmiot liryczny zwraca się do przyjacił dekabrystw. Nard jest przestraszony. Pozostały tylko jednostki walczące dalej. Dekabryści przedstawieni są jako ofiary, zniewoleni. To co pochodzi od cara jest hańbą, karą niebios. Ofiary carskiego tyranizmu - powieszeni, zesłani na Syberię. Mickiewicz udawał poddanego carskiego. W rzeczywistości był jego wrogiem. Został ukarany za swe utwory. Pobudza do walki z carem.7. Widzenie Ewy...Ewa widzi pełno kwiatw, ktrymi uwieńczyła czoło Matki Boskiej na obrazie. Ewa prosi Boga, aby mogła już zawsze żyć wśrd kwiatw. Jedna z rż rozwija się i płacze. Ewa tłumaczy jej, że zerwała ją nie dla zabawki, a dla Matki Boskiej, skropiła ją łzami żalu. Rża zaś pragnie być kochana. Rża to nard polski, ktry ma do spełnienia jakąś, rolę, cierpi on nie dla zabawki.8. Sen SenatoraŚni on o swojej przyszłości, o tym, że zostanie odznaczony, wyrżniony, będzie księciem. Jednak car i ci wszyscy, ktrzy wcześniej mu się kłaniali w końcu odwrci się od niego, zostawią go, będą z niego szydzić, drwić. Ten kto osiągnął znaczącą pozycję na życzenie cara, na jego rozkaz może ją też stracić Gdy był na łasce cara okazywał innym swą wyższość, poniżał ich, był samolubny. Car jednak odwrcił się od niego. Jego klęska związana jest też z działalnością innych urzędnikw. Ci dążąc do władzy nie liczyli się z innymi. Nowosilcow stał się ofiarą. Zginął od własnej broni, one też tak kiedyś robił. Teraz ludzie gardzą nim. Zło zostało pokonane.CECHY DRAMATU ROMANTYCZNEGO

- zrywa z trzema jednościami

- brak jedności stylowej

- synkretyzm formy

- wprowadzenie rozbudowanych elementw lirycznych

- pojawienie się bohatera romantycznego

- indywidualizacja języka bohaterw

- obecność elementw fantastyki i ludowe


Przykadowe prace

Analiza i interpretacja wiersza Jana Kasprowicza "Rozmiłowała się ma dusza"

Analiza i interpretacja wiersza Jana Kasprowicza "Rozmiłowała się ma dusza" Jan Kasprowicz Rozmiłowała się ma dusza Rozmiłowała się ma dusza W cichym szeleście drzew, Gdy koronami ich porusza Druh mj, przecichy wiew. Rozmiłowała się ma...

Miłość, małżeństwo i rodzina

Miłość, małżeństwo i rodzina W dzisiejszych czasach miłość jest jednym z ważnych elementw wspłczesnego świata, a w szczeglności dla młodzieży, ktra wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia albo żyli długo i szczęśliwi...

Dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy Z dyskryminacją w pracy mamy do czynienia w wielu firmach - dotyczy ona szczeglnie kobiet aspirujących na stanowiska kierownicze, a także dotyka mniejszości narodowych. Dyskryminacja często spycha ludzi w objęcia szarej strefy gospodarki. Dyskryminowani tym sposobem ma...

Historia prawdziwej miłości opowiedzianej przez trubadura (podrznika-poety).

Historia prawdziwej miłości opowiedzianej przez trubadura (podrznika-poety). Miłość – uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Głębokie i piękne. Potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tak właśnie było z historią F...

Podstawowe pojecia z ekonomii

Podstawowe pojecia z ekonomii Ekonomia - to nauka zajmująca się zachowaniem podmiotw gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środkw, ktre mogą być w rozmaity sposb zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Nowoczesna ekonomia jako odrębna nauka powstał...

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Naczelny kierownik organizacji znajduje się w samym &#...

Streszczenie "Drogi dorastania" Obuchowska

Streszczenie "Drogi dorastania" Obuchowska Streszczenie "Drg dorastania" Obuchowska I. Oglna charakterystyka okresu dorastania W dorastaniu mozna wydzielić 2 podokresy ze względu na dominowanie : w pierwszym - czynnikw biologicznych, w drgim - czynnikw kulturowych. Dorastanie zaczyna się w biologii a ko&...

Landy niemieckie

Landy niemieckie Baden-Wrttemberg • stolica: Stuttgart • liczba mieszkańcw: 10,7 miliona (2003) • powierzchnia: 35 742 km2 • gęstość zaludnienia: 299 os./km2 • ważniejsze miasta: Mannheim, Karlsruhe, Fryburg Bryzgowijski, Heidelberg, Heilbronn, Ulm, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry