• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: "Lalka"st...

Nawigacja

"Lalka" - streszczenie."Lalka" - streszczenie.
LALKA JAKO POWIEŚĆ DOJRZAŁEGO REALIZMU1. Tytuł utworu Bolesława Prusaa) utwr powstał w latach 1877-1878 i drukowany był odcinkach w latach 1877-1879 w Kurierze Codziennym początkowo miał mieć tytuł Trzy pokolenia sugerujący pokazanie w powieści pokolenia romantykw, przełomowego pokolenia romantycznego i pozytywistycznego oraz pokolenia typowo pozytywistycznego – tak się jednak nie stało, powieść zyskała tytuł Lalki po przeczytaniu przez Prusa (Andrzeja Głowackiego) artykułu o rzeczywistym procesie o kradzież lalki, jaki miał miejsce w Wiedniu. Wydarzenie to na zasadzie epizodu Prus umieszcza w swojej powieści. Tytuł kojarzy się rwnież z tytułową bohaterką – Izabelą Łęcką, ktrej zachowanie przypomina piękną i bezduszną porcelanową figurkę.Tematem powieści jak sam Prus określił jest przedstawienie polskich idealistw na tle społecznego rozkładu. Idealiści to według autora ludzie o określonej postawie wobec życia, dążący do celw wielkich i wzniosłych bez uwzględnienia możliwości społecznych, to ich dotyczy rozkład społeczny, wierzą w wielkość swoich idei, ale działają w pustce – nie znajdują zrozumienia w otoczeniu, ich ideały, wartości przekonania nie maja w społeczeństwie szans realizacji, nie ma w nim dla nich miejsca.Lalka ukazuje trzy typy idealistw będących przedstawicielami trzech pokoleń reprezentujących rżne postawy i żyjących na przełomie dwch epok – romantyzmu i pozytywizmu oraz na przełomie zanikającego feudalizmu i rodzącego się kapitalizmu. Autor przedstawił do czego zmierza w naszym kraju praca najwybitniejszych jednostek w rozkładającym się i rozbitym społeczeństwie.b) tło historyczne utworu

- akcja bieżąca to lata 1877-1879

- historyczne retrospekcje: epoka napoleońska – koniec wieku XVIII, udział w walkach napoleońskich ojca Ignacego Rzeckiego, powstanie listopadowe 1830-1831 stryj Stanisława Wokulskiego – uczestnik, Wiosna Ludw 1949-1849 – powstanie węgierskie w ktrym uczestniczył Ignacy Rzecki i August Katz, powstanie styczniowe 1863 – Stanisław Wokulski2. Lalka jako powieść realizmu krytycznego ujmuje rzeczywistość obiektywnie w sposb realistyczny, prawdziwy – zgodny z faktami i poddaje ją krytycznej ocenie.

DZIEJE STANISŁAWA WOKULSKIEGO – STRESZCZENIE UTWORU.

Na początku 1878 roku w renomowanej jadłodajni w Warszawie mieszczanie – Reklewski, Szprot i Węgrowicz – rozmawiają o rżnych sprawach, m.in. o Wokulskim i jego sklepie. W chwili, gdy toczy się rozmowa, sklep J. Mincel i S. Wokulski prowadzi Ignacy Rzecki, pracujący w nim razem z subiektami Klejnem, Mraczewskim i Lisieckim. Rzecki mieszka przy sklepie razem z swoim psem Irem (ślepym na jedno oko) i pisze pamiętnik.Na podstawie rozmowy mieszczan w jadłodajni oraz Pamiętnika starego subiekta poznajemy dawne dzieje Stanisława Wokulskiego.Stanisław Wokulski urodził się przypuszczalnie w 1833 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej. W latach 1854-1861 pracował w winiarni Hopfera jako pomocnik kelnera i uczył się po nocach. Ojciec jego toczył proces o majątek po dziadku Stacha i krytykował syna za to, że wydaje ciężko zarobione pieniądze na podręczniki. Tłumaczył mu, że nauka nic mu nie da, ponieważ o pozycji i znaczeniu człowieka w świecie nie decyduje wiedza, lecz majątek ziemski: Tracisz pieniądze na naukę, a mnie brakuje na proces […] żebyś był mądry, jak Salomon, pki jesteś w sklepie będą tobą pomiatali, chociażeś szlachcic, a twj dziadek z matki był kasztelanem. Ale jak wygram proces, jak wyniesiemy się na wieś […] wtedy dopiero przyznają, żeś ty szlachcic, rwny innym. Koledzy ze studiw dokuczają Wokulskiemu m.in. zabierają mu drobinę gdy ten schodzi do piwnicy a sam poszkodowany musi wydostać się własnymi rękoma, co czyni (jest to symbol wyciągnięcia się o własnych siłach z ruiny do bogactwa), ale nie odgrywa się na kolegach lecz odchodzi w spokoju aby opatrzyć zranioną rękę. Stach zbudował wwczas maszynę, ktra pompowała wodę z dołu do gry, profesor gimnazjum, ktry ją zobaczył orzekł, że jest on zdolny.W 1861 roku Wokulski zrezygnował z pracy. Zamieszkał u Rzeckiego, a pźniej rozpoczął studia w Szkole Głwnej na wydziale Matematyczno – Fizycznym. Wciągnął się do pracy w konspiracji, a w 1863 roku przerwał studia i wziął udział w postaniu styczniowym. Aresztowany i zesłany na Syberię, znalazł się pod Irkuckiem. Tam uczył się nadal, ciesząc się szacunkiem wśrd towarzystw naukowych, od ktrych otrzymywał dyplomy i pochwały.Powrcił z Syberii do Warszawy w 1870 roku jako prawie uczony. Tu, w Warszawie zaczął poszukiwać pracy. Kupcy nie chcieli mu jej dać, bo był uczonym, a uczeni – bo był kupcem. Po pł roku, dzięki pomocy Rzeckiego, został przyjęty do sklepu Małgorzaty Minclowej, z domu Pfeifer, wdowy po Janie Minclu, a w roku 1871 ożenił się z nią.W 1875 roku Małgorzata zmarła, zostawiając mu sklep i trzydzieści tysięcy rubli gotwki. Zarzucono mu wwczas, że żyje kosztem oszczędności trzech pokoleń Minclw. Wokulski powrcił wwczas do nauki i być może zostałby przyrodnikiem, gdyby w pł roku po śmierci żony nie spotkał panny Izabeli Łęckiej. Zobaczył ją i po raz pierwszy w teatrze i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Doszedł wwczas do wniosku, że aby się do niej zbliżyć i zdobyć ją, musi mieć bardzo dużo pieniędzy. Toteż w 1877 roku wyjechał, z kapitałem trzydziestu tysięcy rubli, do Bułgarii, gdzie podczas wojny turecko-rosyjskiej wzbogacił się na dostawach żywności dla armii rosyjskiej (myśli o swojej gwieździe dla ktrej tu wyjechał) i wrcił do Warszawy po ośmiu miesiącach z trzystu tysiącami rubli i gotowym planem zbliżenia się do panny Łęckiej. Teraz Wokulski robi wszystko aby zdobyć Izabelę.Z Pamiętnika starego subietka poznajemy rwnież losy samego autora pamiętnikw – Ignacego Rzeckiego. Ojciec Ignacego był żołnierzem napoleońskim, pźniej woźnym w Komisji Spraw Wewnętrznych. W domu panowała bieda, ojciec ciągle toczył spory z siostrą o pomniki (popiersie napoleońskie) – siostra uważała, że ich miejsce powinny zastąpić krzyże. Ojciec Rzeckiego wysyłał często Ignacego do sklepu Mincla po znaczki i koperty, ktre ten następnie skleja. Po śmierci ojca Ignacego zaopiekowała się nim ciotka i oddała chłopaka na praktykę do sklepu kolonialno-galanteryjno-mydlarskiego starego Mincla, ktry zżył się z nim bardzo, chociaż na początku dostał nawet baty za to, iż wziął upadły na ziemię orzech i chciał go zjeść. W rodzinie Minclw panował porządek, zawsze punktualnie o dwunastej przychodziła Minclowa z koszykiem w ktrym znajdował się obiad a wszyscy odpowiadali (witali ją) po niemiecku. Po śmierci Mincla sklep otrzymali w spadku jego synowcy Franc i Jan i podzielili się spadkiem po połowie. Franc pozostał na miejscu z towarami kolonialnymi, a Jan przenisł się na Krakowskie Przedmieście z towarami galanteryjno-mydlarskimi i ożenił się z Małgorzatą Pfeifer (ktra po śmierci Jana wyszła za Wokulskiego).W 1848 roku Ignacy opuścił sklep i wraz z subiektem Augustem Katzem wziął udział w Wiośnie Ludw. Walczył na Węgrzech przeciwko Austrii i zdobył stopień oficerski. Podczas jednej z bitew przed kapitulacją August następuje jednego z rannych wrogw, ktry wypowiada zdanie, że Niemcy też są ludźmi. Po kapitulacji wojsk Katz nie wytrzymał przegranych bitew i trudu wędrwki – popełnia w nocy samobjstwo (strzela sobie w głowę). Rzecki natomiast tułał się po rżnych krajach Europy i dopiero w 1853 roku powrcił do Warszawy, zostając subiektem w sklepie Jana Mincla (a następnie Stanisława Wokulskiego). Był i jest nadal wierny idei walki narodowowyzwoleńczej wpojonej mu przez oczekującego i wierzącego w Napoleona – ojca, ktry nawet budził syna w nocy aby go musztrować i szykować do walki o wolność u boku cesarza francuzw. W jego oczach Napoleon (jego potomek) miał dokonać przewrotu na świecie. Ignacy, tak jak przyrzekł kiedyś konającemu ojcu oczekuje jakiejś wielkiej oglnoeuropejskiej wojny, ktra przyniesie wolność ujarzmionym narodom.Wokulski tymczasem przybywając w zimną i pochmurną noc marcową przybywa do domu, ktry mieścił się w sklepie i pytany czy na świecie szykuje się wojna odpowiada, że nie. Wypowiada także słowa, że zawsze zwyciężają nie sprawiedliwi, lecz silni i to jest sprawiedliwość tego świata. Z jego przybycia zadowolony jest Ignacy, ktry po przygotowaniu wystawy na kolejny tydzień odpoczywał i rozmyślał o odpoczynku na wsi w ręku trzymając gitarę, ktrą w chwilach wolnych i sentymentalnych jak to wyciąga spod łżka. Gdy zauważa – rozpoznaje, że tajemniczy gość to Wokulski proponuje mu węgrzyna i odpowiada na pytania o finanse (Wokulski prosi o księgę dłużnikw i cieszy się, że widnieje w niej nazwisko Łęckich). Potem Ignacy oprowadza go po sklepie w ktrym podobnie jak w sklepie Mincla jest ruchoma zabawka – pozytywka (u Mincla był to pajac ze sznurkami za, ktre pociągał co chwila stary Mincel).Tomasz Łęcki, ojciec panny, nie mieszka w kamienicy, ktrej jest właścicielem. Wynajmuje osiem pokoi dla siebie i crki, nie licząc mieszkania dla służby – kamerdynera Mikołaja, jego żony kucharki i służącej Anusi. Zmuszony jest do życia skromnego, nie odpowiadającego jego dotychczasowym przyzwyczajeniom. Dawniej prowadził bardzo wystawny tryb życia. Skoligacony z najlepszymi rodami arystokratycznymi, wyjeżdżał przed 1870 rokiem za granicę, przebywał na dworze francuskim, wiedeńskim i włoskim.Teraz przebywa w Warszawie, nie ma pieniędzy, stracił już majątek, nawet posag crki wpisał do rejestru długw (resusy kupieckiej), co jest powodem iż zalotnicy panny Izabeli odsunęli się od niej a zostali trzej starzy i niezbyt interesujący (lecz młodzi i piękni zalotnicy pomyśleli, że to celowa zagrywka starego Łęckiego i że tak chce dowiedzieć się kto tak naprawdę kocha, postanowili więc, że nie będą się zbytnio angażować ani odsuwać od młodej i pięknej panny. Lecz Łęcki naprawdę nie ma pieniędzy i stracił cały majątek. Od miesiąca pieniądze na utrzymanie domu pożycza od kamerdynera, a od kilku dni na swoje wydatki wygrywa w karty od Wokulskiego, ktry specjalnie przegrywa aby zyskać przychylność ojca ukochanej, ale crka i obiekt wzdychań Wokulskiego jest niezadowolona z tego że ojciec w taki sposb zdobywa pieniądze i to jeszcze od kogo – zwykłego kupca. Tomasz uważa jednak, że zbliżenie się do kupcw, ludzi interesu, może przywrcić mu dawną świetność i pozwolić wysunąć się na czoło arystokracji i dlatego godzi się na znajomość z Wokulskim. Wokulski pozornie pozornie bezinteresownie, stara się dopomc panu Tomaszowi. Wykupuje srebrną zastawę Izabeli za pięć tysięcy rubli oraz – od wierzycieli – wszystkie weksle pana Łęckiego (ktre niszczy przy kobiecie, ktra informuje go o poczynaniach i miłostkach Izabeli, radzi mu, iż kobiety niezdobywa się miłością lecz siłą). Wokulski jest tak zakochany w Łęckiej, iż podczas pierwszej rozmowy po powrocie, gdy Ignacy oprowadzał go po sklepie zapytał o to co kupiła Izabela ten wskazał na portmonetkę, ktra jej się podobała, ale była dla niej za droga.Zakochany w Izabeli zawiązuje spłkę do handlu ze Wschodem, czyniąc pana Łęckiego jej prezesem. Spacerując po ulicach Warszawy ogląda Powiśle. Widzi nędzne, parterowe domki, brudne szyby mieszkań, cuchnące śmietniki, zbiorniki wody i kalekich ludzi żyjących jak szczury, rozmyśla o tym co by się stało gdyby tu przyszedł nocą wie, że mgłby zginąć. Wokulski myśli jak mgłby zmienić te tereny na lepsze.

W Wielką Sobotę idzie do kościoła św. Jzefa na Krakowskim Przedmieściu, by spotkać tam Izabelę, pomagającą zbierać datki na ubogich. Składa hojną ofiarę dla ubogich, ktrą specjalnie wysuwa na pierwsze miejsce. Robi to aby przypodobać się Izabeli. Tu zauważa biedną kobietę z dzieckiem i młodą czternastoletnia kobietę, ktra ze łzami w oczach modli się przy krzyżu. Wokulski postanawia jej pomc, pyta ją po wyjściu z kościoła dlaczego, aż tak ochoczo się modliła, uzyskuje odpowiedź, że jest prostytutką i jest zmuszona do tego przez starą kobietę u ktrej mieszka. Młoda dziewczyna modliła się o rychłą i jak najgorszą śmierć dla swojej ciemiężycielki. Wokulski w rozmowie dowiaduje się, że chciałaby zmienić zawd (Wokulski daje jej wybr – może szyć ubrania dla sistr zakonnych albo nadal być prostytutką). Dziewczyna przyjmuje propozycję Wokulskiego i otrzymuje od niego kartkę z adresem zakonnic zaś Wokulski załatwia jej mieszkanie u Wysockiego. Pomaga też Wysockiemu, ktrego brat został przeniesiony do miejscowości oddalonej od jego ziemi, zaś Wysockiemu zdechł koń, Wokulski daje mu kartkę i pieniądze na nowego konia a bratu obiecuje pomc.W Niedzielę Wielkanocną udaje się na przyjęcie do hrabiny, ciotki Izabeli, ktra jeszcze kilka dni temu namawiała Izabelę do małżeństwa i mwiła o kupnie zastawy przez Wokulskiego (oburzyło to Izabelę, ktra poczuła, iż jej świat się rozpada jak budowla z kart). Na przyjęciu spotyka Łęckich i inne osobistości, poznaje prezesową Zasławską, ktra opowiada mu o swoje miłości i uczuci, jakie ją niegdyś łączyło z jego stryjem, lecz nierwność majątkowa i bariera przesądw stanowych nie pozwoliła im się połączyć w małżeństwie. Wiadomość o śmierci stryja Wokulskiego rozczula Zasławską a dodatkowa wiadomość o tym, że nie ma on nagrobka (zawstydza to Wokulskiego, widzi to Zasławska i prosi aby naprawił ten stan rzeczy, obiecuje, że odda mu pieniądze za tą usługę). Zauważa uczucie ktrym darzy Wokulski Izabelę i wypowiada słowa: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość i obiecuje mu pomc. Zaczyna płakać co powoduje wielkie zdziwienie wśrd arystokracji, ktra zaczyna rozmawiać tylko o Wokulskim, a sam obiekt zainteresowania prbuje odnaleźć Izabelę zanim odejdzie do domu. Znajduje ją w towarzystwie Juliana Ochockiego, ktry wychodzi z Wokulskim na spacer do łazienek gdzie obydwaj rozmawiają o miłości i nauce. Julian twierdzi, że najważniejsza dla niego jest nauka, jest zaabsorbowany osobą Wokulskiego – wie o jego wynalazku i sam wyraża chęć skonstruowania maszyny latającej, mwi, iż przyprawi ludzkości skrzydła.Wokulski rozszerza sklep i przenosi go do pięciosalonowego lokalu, urządza uroczyste poświęcenie sklepu połączone z wystawnym przyjęciem dla stu pięćdziesięciu osb. Broni Żyda Szlangbauma, ktry jest atakowany przez innych subiektw. Dowiedziawszy się o zaplanowanej licytacji kamienicy Łęckich, Wokulski zleca jej kupno swojemu adwokatowi Szlangbaumowi, prosząc go, by wywindował cenę na sześćdziesiąt dziewięć tysięcy rubli i by dokonał kupna na swoje nazwisko. Dziwi to adwokata lecz zgadza się na to. Mwi, iż za kilka rubli może podbić cenę jeszcze wyżej.Pragnąc być bliżej ukochanej Wokulski pnie się do arystokracji i przejmuje jej maniery oraz sposb bycia. Kupuje powz i konie oraz klacz wyścigową, ktrą Krzeszowski musiał wystawić na licytację (żona nie chciała dać mu pieniędzy). Krzeszowski chce ją odkupić lecz to się mu nie udaje. Wokulski wie, że o tym, iż gdy zagra na nosie Krzeszowskiemu przypodoba się Izabeli. Wokulski wystawia klacz na wyścigach i wygrywa. Przed wyścigiem dał pieniądze dżokejowi, ktremu kazał wgrać wyścig choćby klacz padła i a także stajennemu aby się nią odpowiednia zaopiekował. Przed wyścigiem Wokulski kazał podjechać pod powz Łęckich, gdyż zauważył, iż nikt nie stanął przy nim. Podczas wyścigu Wokulski na przemian obserwował przez lornetkę rozradowaną twarz Izabeli i przebieg wyścigu. Po wyścigu otrzymawszy 300 rubli nagrody i 800 za sprzedaną od razu klacz oddaje całą sumę pannie Izabeli na cele dobroczynne. Podczas rozmowy z panną Izabelą podchodzi do nich wściekły Krzeszowski, ktry obraża pannę Łęcką a specjalnie potrącający hrabiego Krzeszowskiego Stanisław Wokulski żąda satysfakcji.Natomiast otrzymuje bilecki. A uradowana Izabela dziękuje mu po francusku merci. Krzeszowski nie chcąc zaprzepaścić szansy wzbogacenia się i rozmyślając, że jeśli zabije Wokulskiego to będzie wyśmiany za to, iż pojedynkował się z chłopem a jeśli ten chłop wygra za to, że przegrał, proponuje ugodę lecz Wokulski po przez osobę Rzeckiego i przyjaciela doktora biologii nie zgadza się na to, choć proponuje mu żeby zgodził się na przeprosiny Krzeszowskiego. Jego szczery przyjaciel wybitny naukowiec, zapytany o to co to jest miłość odpowiada w sposb naukowy, stwierdzając, że błędem jest myśleć o miłości a Wokulski popełnił już wszystkie łącznie zakochując się.Baron gra w karty gdy przychodzi do niego lokaj i prosi aby poszedł spać, czyni to o godzinie trzeciej rano. Następnego dnia wszyscy drżą o życie Wokulskiego nawet Izabela rozmyśla kim jest ten człowiek o tym jak powiedział jej gdy dowiedziawszy się o zakupieniu przez niego zastawy przybyła pełna obaw do sklepu i flirtowała z Marczewskim przy zakupie rękawiczek rozmiaru trzy i trzy czwarte. Jak zapytała się o powd kupna zastawy i otrzymała suchą odpowiedź, że powodem są cele handlowe (zysk). O tym jak sucho powiedziała do swojej przyjaciłki wskazując Wokulskiego zapłać temu panu pomimo, że dobrze wiedziała, iż należność powinna uregulować w kasie. Potem sięgnęła pamięcią do wydarzeń Wielkiej Soboty, kiedy to poprosiła Wokulskiego aby pomgł zwolnionemu Marczewskiemu, ktry po jej wyjściu żartował, że jeszcze dziś otrzyma od niej bilecik, co uraziło Wokulskiego – poczuł się oszukany i pokonany. A po jej tylko prośbie podnisł Marczewskiemu pensję i przenisł do Moskwy razem z matką. O tym jak zapytany wwczas o to czy zmienia zdanie odpowiedział iż nigdy tego nie robi a jako powd wyrzucenia podał poglądy polityczne (Marczewski nie był socjalistą) i obronę damy. W jej oczach Wokulski ursł do rangi arystokraty. Kochał ją bowiem, pomimo iż nie posiadała majątku o czym dobrze wiedział, pomimo upokorzeń (Izabela podczas kwesty dobroczynnej na ktrą, czekała prawie myśląc już, że nie zostanie zaproszona rozmawiała o Wokulskim z ciotką po angielsku).Tymczasem na pojedynku pierwszy wystrzelił Krzeszowski ktremu opadające okulary przesłoniły widok i chybił, lecz jego przerażenie wzrosło, gdy mający wystrzelić Wokulski celował w jego głowę przysłonił więc pistoletem część głowy, Wokulski wystrzelił i trafił w zamek, ktry wybił ząb przeciwnikowi. Zapytany przez Krzeszowskiego Wokulski o powd pojedynku odpowiedział, że Krzeszowski obraził damę. Na wieść o tym, iż Wokulski i Krzeszowski żyją całą arystokracja odetchnęła z ulgą. Krzeszowski na znak przebaczenia wysyła Izabeli wybity ząb.Wokulski uczy się angielskiego o czym nie wie nikt – gdyż jest to język modny wwczas na salonach warszawskich. Stanisław wreszcie otrzymuje od pana Łęckiego list z zaproszeniem na obiad w ktrym pan Tomasz donosi mu, że Izabela chce go poznać bliżej. Po owym obiedzie Wokulski zostaje sam na sam z Izabelą, a pźniej do rozmowy dołącza się jej ojciec i oboje zachęcają go do składania im częstszych wizyt, proponują nawet wsplny wyjazd do Paryża, ktry to wyjazd sfinansować ma Wokulski. Izabela uświadamia Wokulskiego w przekonaniu, że traktuje go jako kandydata do jej ręki a Tomasz informuje Izabelę, że Wokulskiego może traktować jak opiekuna, gdyż wie on, że na pewno jej pomoże. Odtąd Wokulski chodzi do teatru na wszystkie sztuki w ktrych występuje uwielbiany przez Izabelę włoski aktor Rossi, by zrobić jej przyjemność, przesyła Rossiemu przez rżnych ludzi prezenty i kwiaty. Wysyła nawet do teatru Rzeckiego, ktry ma wręczyć aktorowi po trzecim akcie Makbeta album za pięćdziesiąt rubli. Rzecki obserwuje w teatrze zachowanie Stacha wpatrzonego w Izabelę oraz pannę Łęcką wpatrzoną takim samym wzrokiem w Rossiego, na koniec stwierdza: Przewidzenia! […] Stach przecie nie byłby aż tak głupi...Bogaty kupie rosyjski Suzin proponuje Wokulskiemu korzystny wyjazd do Paryża (zysk szacowany na pięćdziesiąt tysięcy rubli), lecz Wokulski odmawia, myśląc o wsplnym wyjeździe z panną Izabelą. Podczas licytacji kamienicy Łęckich Szlangbaum kupuje ją za dziewięćdziesiąt tysięcy rubli (co budzi zdziwienie Rzeckiego obserwującego licytację), sprawiając zawd zarwno baronowej Krzeszowskiej, ktre oferowała siedemdziesiąt tysięcy rubli jak i panu Tomaszowi liczącemu na 120 tysięcy rubli, ktry nawet po wylicytowaniu jej za dziewięćdziesiąt tysięcy kłcił się, że jest warta więcej. Pan Tomasz oddaje Wokulskiemu trzydzieści tysięcy rubli w depozyt, w zamian za wyjątkowo korzystny procent (10%), ktry umożliwi mu dość wygodne życie. O małżeństwie Wokulskiego z Izabelą państwo Łęccy w ogle nie myślą, uważając, że może być on tylko ich doradcą i opiekunem. Jeden z arystokratycznych prawnikw ktry wszedł do spłki z Wokulskim ostrzega, że zakup kamienicy jest krokiem nieostrożnym na co Wokulski odpowiada, że to on poszedł na rękę arystokracji i bez ich kapitału też może sobie poradzić.Tymczasem Izabela dowiaduje się od Szlangbauma o wielkości długw ojca. Gdy następnego dnia zjawiają się wierzyciele, Łęccy wzywają Wokulskiego, by uregulował rachunki, co pan Stanisław czyni. A uspokojony i zmęczony kłtnią pan Tomasz rozmawia z Stanisławem, ktry zauważa, że jego plan działania zaczyna odnosić powoli skutki.Pewnego razu podczas wizyty u Łęckich, Wokulski jest mimowolnym świadkiem rozmowy Izabeli z nadskakującym jej kuzynem, Starskim. Rozmowa toczy się po angielsku a Izabela wyraża się o Wokulskim jako o plenipotencie ojca. Zdenerwowany i rozczarowany panną Wokulski postanawia uciec od Izabeli i przyjmuje zaproszenie Suzina – wyjeżdża do Paryża. Na peron odprowadza Wokulskiego Szuman i Rzecki, ktry po drodze dowiaduje się, że Wokulski kupił kamienice i ze to jego plan zdobycia uczucia Izabeli. Ignacy postanawia pomc Wokulskiemu jak umie najlepiej. Ojciec Izabeli jest na nią zły za to jak potraktowała Wokulskiego.Rzecki wraz z administratorem Wirskim robią przegląd kamienicy zakupionej przez Wokulskiego na nazwisko Szlangbauma. Odwiedzają studentw, panią Stawską i jej crkę (Rzecki myśli o tym jak połączyć Stawską z Wokulskim), panią baronową Krzeszowską.Tymczasem w Paryżu Wokulski, pracuje dla Suzina, spotyka się z Geistem – naukowcem, chemikiem, ktry uważając go za desperata, naprowadza go na wybr nowej drogi życia. Eksperymenty ktre prowadzi Geist mogą potrwać wiele lat, są niebezpieczne i wymagają sporo pieniędzy, doprowadzić mają do uzyskania materiału lżejszego od powietrza i skonstruowania machiny latającej. Oferując Wokulskiemu wspłpracę, radzi mu by ten zakończył najpierw swoje porachunki ze światem. Wokulski w swym hotelowym pokoju wykonuje znamienny gest rzuca w kąt tomik poezji Mickiewicza, od ktrego nauczył się romantycznej miłości. Wkrtce otrzymuje jednak list od prezesowej Pasławskiej wzywający go do powrotu do kraju i do Izabeli. Pod wpływem listu Wokulski wraca do Warszawy, a stąd jedzie do Zastawka, gdzie wkrtce przybywa rwnież panna Łęcka.Pani prezesowa dobrze obchodzi się z chłopami na terenie swojego majątku, troszczy się o ich los, wybudowała domy dla parobkw, ochronkę dla dzieci, przytułek dla starcw, a trzysta tysięcy rubli przeznaczyła w testamencie na cele dobroczynne. W pałacu przebywa wielu gości m.in. pani Wąsowska, ktra postanawia pomc Wokulskiemu w zdobyciu Izabeli, gdyż sama go pokochała i pragnie jego szczęścia. Odbywa się wiele wsplnych wycieczek do lasu na rydze, pźniej do Zasławia, gdzie spoczywa stryj Wokulskiego. Tam Wokulski poleca miejscowemu rzemieślnikowi, Węgiełkowi – na prośbę prezesowej wyryć na kamieniu ruin zamku czterowiersz, cytat z Mickiewicza. Stanisław i Izabela słuchają opowieści Węgiełka o uśpionej pod ziemią krlewnie, ktrej kowal wyciągnął na wpł złotą szpilkę a teraz płacze bo nie uratuje jej już nikt, gdyż jego ząb ktry wbiły mu strachy na wieczność zamknął wejście do groty. Wokulski pyta pannę: Obudzisz się, ty moja krlewno ? a ona odpowiada: Nie wiem może.Baronowa Krzeszowska odkupuje kamienicę Wokulskiego, chce pozbyć się niewygodnych sąsiadw – studentw, ktrzy płatają jej figle (leją wodę na głowę, rzucają śledzie). Wokulski przebywając w zasłaniu pokazuje Julianowi sześcienny pojemnik napełniony helem i obaj obserwują unoszący się pojemnik. Następnie opowiada mu o locie balonem, ktry dla niego był czymś przygnębiającym.Pani Stawska przyjmuje propozycje baronowej i podejmuje u niej pracę, cerując za niewielkie wynagrodzenie bieliznę, pani baronowa pogodzona z mężem spodziewa się jego przybycia i prbuje uporządkować dom. Stawska zabiera do baronowej swoją creczkę. Wkrtce zostaje posądzona o kradzież lalki z pokoju zmarłego dziecka baronowej. Odbywa się w tej sprawie proces sądowy, ktry baronowa przegrywa, gdy okazuje się, że skradziona a wcześniej dawana crce Stawskiej do zabawy lalka została stłuczona przez służącą a lalka, ktrą posiada Stawska pochodzi ze sklepu Wokulskiego, zaś lalka baronowej pochodziła z innego sklepu. Przy okazji procesu Wokulski poznaje bliżej panią Stawską i pomaga jej odnaleźć męża, ktry przebywał w Algierii. Izabela za namową ojca, ciotki i księcia, zaczyna uważać Wokulskiego za kandydata do swej ręki.Wkrtce Wokulski wraz z Łęckimi i Starskim jedzie do Krakowa. W pociągu Starski zaleca się do Izabeli, rozmawiają po angielsku, sądząc, że Wokulski nie zrozumie treści rozmowy. Wokulski nie mogąc znieść tego dłużej prosi o kieliszek wdki i kartkę papieru na ktrej pisze treść telegramu (widzi w szybie wagonu jak odbijają się bezwstydne umizgi pary kochankw). Wysiada w Skierniewicach, gdzie płaci Wysockiemu (brat Wysockiego z Warszawy) za to aby krzyczał, że ma dla niego telegram. Odbiera go i powiadamia Starskiego i Izabelę, że musi wracać do Warszawy, wcześniej jednak wyciąga Starskiego z wagonu i naprzemiennie po angielsku i polsku uświadamia mu co o nim sądzi. Następnie do odjeżdżającej Izabeli wypowiada słowa ostatniego pożegnania. Usiłuje popełnić samobjstwo, kładąc się na torach kolejowych. Ratuje go w ostatniej chwili drżnik Wysocki do ktrego wypowiada słowa: Kiedy kto chce dobrowolnie stanąć ze swoją krzywdą przed boskim sądem, nie zatrzymuj go.Po powrocie do Warszawy Wokulski popada w apatie, wycofuje się ze spłki do handlu ze Wschodem , dużo czyta, wyleczony ze swojej szalonej miłości do Izabeli. Oznajmia Rzeckiemu, że wyjeżdża do Moskwy. Ściąga od Suzina pł miliona rubli, gromadzi swj majątek w gotwce, wyprzedaje wszystko po kolei. Wkrtce umiera na apopleksję pan Łęcki, dowiedziawszy się, że zaręczony z Izabelą Marszałek, ostatni pretendent do jej ręki wyjechał do Zasławia, zniecierpliwiony lekceważeniem przez pannę jego uczuć. Krążą pogłoski, że Wokulskiego widziano na Śląsku, gdzie kupował u grnikw dynamit, a pźniej w Zasłaniu, gdzie wysadził w powietrze ruiny zamku. Po pewnym czasie zostaje ujawniony jego testament, w ktrym prosi, by obdarowani przyjęli pieniądze jak od zmarłego. Ochocki przypuszcza, że Wokulski pojechał do Geista, zaś doktor Szuman mwi odwiedzając Rzeckiego, że Wokulski: Umarł przywalony resztkami feudalizmu. Panna Izabela decyduje się na wyjazd z kraju i wstąpienie do klasztoru. Rzecki umiera widząc jak jego ukochany sklep dostał się w ręce Szlangbauma. Ochocki wyjeżdża z pieniędzmi otrzymanymi od Wokulskiego. Spotyka Wokulskiego, ktry pije z nim wdkę i opowiada historie dwch przyjacił ktrzy mineli się w drodze. Pozostają Maruszewicz i Szlangbaum.EPIZOD: Dumania IzabeliKiedy do Izabeli przybył posłaniec z listem w ktrym hrabina powiadamia o wystawieniu sreber na licytację zrozpaczona Izabela zaczyna wątpić w to, iż zostanie zaproszona na aukcje dobroczynną. Pociesza się myślą, że jest aniołem i obiektem wzdychań mężczyzn. Jej świat jest dla niej rajem a wspominając ludzi pracujących w fabryce w ktrej wytapia się stal uważa, że to piekło gdzie winne dusze ludzi pracują aby odpracować swoje grzechy.EPIZOD: Ataku na SzlangbaumaSzlangbaum jest pracowity czego nie mogą znieść inni subiekci, pytają się czy tu przypadkiem nie pachnie cebulą na co Wokulski bierze na słwko Lisieckiego i informuje go aby się uspokoił gdyż prędzej on wyleci z pracy niż młody żyd.


Przykadowe prace

PO - Zadania obrony cywilnej

PO - Zadania obrony cywilnej Zadania obrony cywilnej i zasady jej dzialania określane sa ustawa O powszechnym obowiązku obrony RP i O urzedzie ministra spraw wewnętrznych i administracji Obowiązek obywateli w zakresie OC polega na odbywaniu: służby w obronie cywilnej, PO młodzieży szkolne...

Samorząd jako forma decentralizacji.

Samorząd jako forma decentralizacji. Decentralizacja to system organizacyjny w ktrym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfika...

Rozwiń opinię, że myślą przewodnią poematu Pan Tadeusz jest przeświadczenie autora o urodzie dawnej Polski i o wartości jej obywateli.

Rozwiń opinię, że myślą przewodnią poematu Pan Tadeusz jest przeświadczenie autora o urodzie dawnej Polski i o wartości jej obywateli. Adam Mickiewicz jest twrcą poematu pod tytułem Pan Tadeusz. Powstawał on w latach 1832 - 1834, a więc w okresie popowstaniowym. Jak ...

Polskie powstania narodowe

Polskie powstania narodowe Polska przez 123 lata była pod zaborami. W ciągu tych dziesięcioleci Polacy niejednokrotnie chwytali broń przeciwko zaborcom. Te zrywy nazywane są powstaniami narodowowyzwoleńczymi. Na ziemiach polskich doszło do następujących insurekcji: Powstanie Ko"...

Obrona konieczna

Obrona konieczna Chociaż nigdy nie byłam w sytuacji zagrożenia życia spowodowanego przez innego człowieka i nigdy bym nie chciała w takiej być, to ten artykuł jeszcze bardziej mnie wystraszył. Wniosek jaki się nasuwa jest dość zatrważający. Osoba atakowana...

Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią opracowanie

Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią opracowanie Na początku utworu znajdujemy typową dla średniowiecza personifikację śmierci.Autor przedstawia śmierć postaci rozkładającego się ludzkiego ciała "Rozmowa" przedstawia świat niejednorodny, groteskowy....

Jak zbrodnia wpłynęła na Makbeta?

Jak zbrodnia wpłynęła na Makbeta? Szekspir był wybitnym pisarzem angielskim. Jego sztuki są jednymi z najczęściej czytanych, oraz wystawianych w teatrach lekturami. Barwne opisy sytuacji oraz postaci powodują, iż książki te czyta się bardzo przyjemnie. Czytając Mak...

OBSZARY WYSTĘPOWANIA WD MINERALNYCH - WODY MINERALNE

OBSZARY WYSTĘPOWANIA WD MINERALNYCH - WODY MINERALNE Wstęp Zdrowy styl życia wymaga zdrowej wody. Już przed wiekami mwiono: Mens sana in corhore sano, co znaczy: W zdrowym ciele zdrowy duch. Obecnie poszukując metody na dobre samopoczucie powracamy właśnie do tej dewizy. Coraz bard...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry