• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Nad Nie...

Nawigacja

"Nad Niemnem" związek Opowieści o Janie i Cecylii z losami bohaterw."Nad Niemnem" związek Opowieści o Janie i Cecylii z losami bohaterw.
Opowieść o Janie i Cecylii i jej związek z losami bohaterw Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Przeanalizuj podany fragment tekstu, zwrć uwagę na zawarte w niej sugestie ideologiczne i ich związek z losami bohaterwEliza Orzeszkowa to pisarka dobry pozytywizmu: epoki, w ktrej zaproponowano nowy wzorzec patriotyzmu i literatury. Znękani klęskami powstań narodowowyzwoleńczych pozytywiści odrzucili ideę walki i propagowali hasła "racy organicznej" i "pracy u podstaw". W jej powieści pod tytułem "Nad Niemnem" czas i przestrzeń są w charakterystyczny sposb napełnione symboliką. Bardzo znaczącym okresem jest opisane w opowieści Anzelma powstanie rodu Bohatyrowiczw.Anzelm Bohatyrowicz jest stryjem Jana oraz bratem poległego w powstaniu styczniowym Jerzego (ojca młodzieńca). Sam też brał udział w walce i to przeżycie silnie przyczyniło się do często dolegającej mu melancholii. Jest jednym z obrońcw tradycji- opiekuje się Mogiłą poległych powstańcw oraz grobem Jana i Cecylii. Przekazuje Jankowi i Justynie wiedzę o przeszłości. Opowiada on młodym legendę o Janie i Cecylii, ktrzy poprzez ciężką i sumienną pracę, wylany pot i włożone siły zbudowali dobrze prosperującą osadę w samym sercu nadniemieńskiej puszczy.W 80 lat po ich przybyciu na te ziemie, krl Zygmunt August nobilitował ich i nadał nazwisko Bohatyrowiczw. Założyciele rodu byli ludźmi wyjątkowymi, bowiem przełamali oni dzielące ich bariery społeczne; odnaleźli harmonię z naturą. Porwnani zostali do pierwszych rodzicw, ponieważ tak, jak oni, żyli w swojej arkadii pod ochronnym okiem Stwrcy, otoczeni dziką naturą, ktrą sobie zgrabnie podporządkowali. Poprzez podział obowiązkw i wzajemne wspieranie się doznali uczucia spełnienia.Przytoczona powyżej legenda jest swoistym wytłumaczeniem teraźniejszości. Według przekazu już w XVI wieku Bohatyrowicze realizowali idee pozytywizmu. Można znaleźć wiele argumentw popierających to stwierdzenie, gdyż opowieść jest pełna aluzji do wczesnej rzeczywistości.Tylko poprzez ciężką i sumiennie wykonywaną pracę można dojść do prawdziwego szczęścia. Jan i Cecylia tworzyli pewnego rodzaju organizm (nawiązanie do "pracy organicznej"), ktry dzięki sprawiedliwemu podziałowi obowiązkw był w stanie prosperować i się rozwijać. Ich historia jest rwnież pierwowzorem losw Jana i Justyny. Justyna, tak, jak i Cecylia, pochodziła z wyższej klasy społecznej niż jej ukochany. Mimo rżnych przeciwieństw ze strony społeczeństwa postanowiła złamać zasady i związała się z ubogim rolnikiem. Pokochała pracę w polu, naturę i była gotowa zrezygnować z życia dworskiego.Grb Jana i Cecylii to symbol prapoczątku rodu Bohatyrowiczw oraz symbol ciągłości tradycji i historii, elementem łączącym kolejne pokolenia. "Nad Niemnem" jest powieścią o przemijaniu i trwaniu. W teraźniejszość czasu akcji i realnie istniejącą przestrzeń świata wplątane zostały elementy odkrywające "drugie dno" historii i przestrzeni. Czczenie świętych miejsc jest obowiązkiem bohaterw, ono bowiem pozwala zachować pamięć i tożsamość narodową. Przytoczona historia jest historią pięknej miłości oraz pięknego, prawego życia. Naznaczeni nią zostali Jan i Justyna, ktrzy będą kontynuatorami tradycji przodkw.


Przykadowe prace

Ciała stałe.

Ciała stałe. Zmiana kształtu może być trwała lub nietrwała. Ciała stałe dzielimy na: a) plastyczne b) sprężyste c) kruche Nie da się zmienić objętości ciała stałego. Objętość można zmierzyć lub obliczy&#...

Granica

Granica Epoka Dwudziestolecie międzywojenne: • czas refleksji nad człowiekiem, jego miejscem w społeczeństwie, zagadkami psychiki. Powstaje psychologia, swoje teorie głoszą behawioryści, Freud, Jung… W literaturze czas eksperymentw, odchodzenia od tradycyjnej prozy. Ch...

Akcja "burza" - powstanie warszawskie

Akcja "burza" - powstanie warszawskie Akcja "Burza" – akcja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały zbrojne Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem wojsk radzieckich, prowadzona na terenach II Rzeczypospolitej. Formy- By...

Filozofia humanistyki

Filozofia humanistyki Semiotyka-oglna nauka o znakach..W obrębie semiotyki są:semantyka-oglna nauka o stosunku zachodzacym miedzy znakami jezykowymi a tym ,do czego znaki te odnoszą się.Syntaktyka-oglna nauka o rodzajach językowych i regułach poprawnego wiazania tych znakw w wyrazenia zło...

Polska proza a obozy zagłady.

Polska proza a obozy zagłady. Czy polska proza uniosła doświadczenie hitlerowskich obozw ? Na postawione w temacie zadania pytanie zdecydowanie odpowiadam tak. Polska proza uniosła doświadczenie hitlerowskich obozw koncentracyjnych. Obraz holocaustu Żydw został ukazany w wielu opracow...

"Amadeusz" - recenzja

"Amadeusz" - recenzja Amadeusz to świetny film, ktry przedstawia wstrząsający dramat człowieka, a jednocześnie barwny obraz epoki. To rwnież wspaniały hołd złożony twrczości Mozarta. Akcja filmu rozgrywa się w XVIII wieku. Antonio Salieri (F. Murray Abraha...

Streszczenie - Skpiec Moliera

Streszczenie - Skpiec Moliera . Tytuowy Skpiec to Harpagon, ma dwoje dorosych dzieci, jego ona dawno ju zmara. Crka Harpagona Eliza jest zakochana z wzajemnoci w Walerym, ktry nie tak dawno uratowa jej ycie. Musz jednak ukrywa sw mio ze wzgldu na ojca Elizy. Walery nie zna swoich rodzicw, nie posiada maj...

Sakralizacja, heroizacja jako sposoby określania bohaterw w noweli pt: Gloria victis.

Sakralizacja, heroizacja jako sposoby określania bohaterw w noweli pt: Gloria victis. Wodzem ich był człowiek świętego imienia, ktre brzmiał: Romuald Traugutt. Pytasz, dlaczego świętym jest to imię? Albowiem według przykazania Pana opuścił on żoną i dzieci, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry