• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Nie-Bos...

Nawigacja

"Nie-Boska komedia" streszczenie."Nie-Boska komedia" streszczenie.
Założeniem kompozycyjnym dramatu jest trzykrotna przestroga, dana Mężowi przez Anioła Strża, ktrą niestety bohater lekceważy. Pierwsza przestroga "kto ma serce - on jeszcze zbawion być może" wskazuje na wartość nadrzędną, jaką jest miłość. Drugie napomnienie brzmi: "Wracaj do domu i kochaj dziecię Twoje". Trzecia szansa, zawarta w słowach Anioła Strża "schorzałych, zgłodniałych, rozpaczających pokochaj bliźnich twoich, biednych bliźnich twoich, a zbawion będziesz", także zostaje przez Męża zaprzepaszczona.W dramacie rodzinnym hrabia Henryk występuje jako Mąż. Przedstawiony jest jako poeta oderwany od życia, nie umiejący docenić jego wartości, żyjący we własnym świecie poezji i marzeń. To oderwanie od życia, pogoń za złudnym marzeniem przynosi wiele nieszczęść. Żona doprowadzona zostaje przez Męża do obłędu, a potem do śmierci. W dramacie rodzinnym ukazując postawę Męża skrytykował poeta poezję romantyczną, oderwaną od wczesnej rzeczywistości. Poetę romantycznego przedstawił Krasiński jako egoistę, bezkrytycznie uwielbiającego poezję. Tak właśnie postępuje Mąż, ktry zapytany przez Dziewicę-poezję: "Pjdzieszli za mną, w ktrykolwiek dzień przylecę po ciebie?" odpowiada: "o każdej chwili twoim jestem". Piękna Dziewica-poezja okazuje się złudną marą, a jej bezgraniczne uwielbienie jest źrdłem nieszczęść romantycznego poety, ktry widzi dramatyczną sprzeczność między życiem poety a uprawianą przez niego poezją. Ta sprzeczność, sformułowana w słowach: "przez ciebie płynie strumień piękności, ale Ty nie jesteś pięknością" stanowi źrdło tragizmu romantycznego poety.Część druga utworu, tak zwany dramat społeczny, to obraz rewolucji powszechnej. Arystokraci i bogaci bankierzy prowadzą walkę z rewolucjonistami. Arystokratami dowodzi hrabia Henryk, na czele obozu rewolucji stoi Pankracy. Arystokracja - hrabiowie, książęta rżnej narodowości - to ludzie tchrzliwi, myślą tylko o ratowaniu własnego życia, nawet za cenę honoru, pozbawieni godności osobistej. O całkowitej degradacji arystokracji mwi Pankracy w trakcie rozmowy z hrabią Henrykiem: "w starosta, baby strzelał po drzewach i Żydw piekł żywcem - Ten z pieczęcią w dłoni i podpisem - kanclerz - sfałszował akta, spalił archiwa, przekupił sędziw, trucizną przyśpieszył spadki - stąd wsie twoje, dochody, potęga. - Tamten, czarniawy, z ognistym okiem, cudzołożył po domach przyjacił - w z runem złotym, w kolczudze włoskiej, znać służył u cudzoziemcw - a ta pani blada, z ciemnymi puklami, kaziła się z giermkiem swoim - tamta czyta list kochanka i śmieje się, bo noc bliska - tamta, z pieskiem na robronie, krlw była nałożnicą. Stąd wasze genealogie bez przerwy, bez plamy. (...) Głupstwo i niedola kraju całego - oto rozum i moc wasza. Ale dzień sądu bliski i w tym dniu obiecuję wam, że nie zapomnę o żadnym z was, o żadnym z ojcw waszych, o żadnej chwale waszej". Hrabia Henryk stara się oczywiście odrzucić zarzuty Pankracego, przypominając, że to szlachta broniła wiary, tradycji, religii, granic, opiekowała się chłopami.Krasiński, sam będąc arystokratą, potrafi zdobyć się na obiektywny sąd o własnej klasie. Stwierdził, że ci, ktrzy bronili dawnej religii i honoru, sami są pozbawieni poczucia honoru, tchrzliwi i podli. Jeden tylko hrabia Henryk zachowuje nawet w obliczu klęski swą godność osobistą, popełnia samobjstwo, aby nie być upokorzonym przez wroga. Nie jest on jednak pozbawiony wad, staje na czele obrońcw św. Trjcy z pobudek czysto egoistycznych, cieszy go szansa odegrania roli przywdcy, uchwycenia w swe ręce losw starego świata. Jest osamotniony, pogardza bowiem tymi, ktrymi dowodzi, a także tymi, z ktrymi walczy. Hrabia Henryk za swj egoizm zostanie należycie oceniony w scenie, w zamkowych podziemiach: "Za to, żeś nic nie kochał, nic nie czcił prcz siebie, prcz siebie i myśli swych, potępion jesteś - potępion na wieki".Zanim jednak dojdzie do ostatecznej klęski arystokracji w okopach świętej Trjcy, hrabia Henryk podejmie wędrwkę przez obz rewolucjonistw, obserwując z uwagą swych wrogw. W obozie tym znajdują się chłopi, rzemieślnicy, robotnicy, ktrzy nie mogli dłużej znosić wyzysku arystokracji. Są wynędzniali, utrudzeni, ubrani w łachmany, doprowadzeni do ostateczności, gotowi do walki na śmierć i życie. Nie są uświadomieni, obce im są wszelkie idee. Motorem ich działania jest gromadzona i tłumiona od wiekw nienawiść i chęć zemsty. Oto słowa pieśni śpiewanej przez chłopw pańszczyźnianych, ktrzy prowadzą na stracenie dziedzica: "Panom - tyranom śmierć - nam biednym, nam głodnym, nam strudzonym jeść, spać i pić". Obz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego negatywnie. Poeta przedstawia rewolucjonistw jako fanatyczny tłum, ktry umie burzyć stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogle się nie nadaje. Na gruzach "starego świata" zapewne powstanie nowa arystokracja. Przecież o własnej sławie myśli Bianchetti, przechrzty też chcą wykorzystać rewolucję społeczną do własnych celw, do przejęcia władzy.Tak jak hrabia Henryk wyrżnia się szlachetnością, dumą, odwagą wśrd arystokracji, tak też Pankracy jest najwybitniejszą postacią w obozie rewolucjonistw. On jeden ma świadomość celw i zadań rewolucji. Wie, że po zburzeniu starego porządku trzeba umieć zbudować nowy. Podobnie jak hrabia Henryk arystokratami, tak i Pankracy pogardza rewolucjonistami, umie też należycie ocenić szlachetne rysy charakteru hrabiego Henryka mwiąc po zdobyciu okopw świętej Trjcy do zgromadzonych arystokratw:"... on jeden spośrd was dotrzymał słowa.

- Za to chwała jemu, gilotyna wam".Klęskę ponosi jednak nie tylko hrabia Henryk. Dramat kończy się katastrofą rwnież dla chwilowo tylko zwycięskiego Pankracego. Oto pojawia mu się postać Chrystusa "jak słup śnieżnej jasności, stoi nad przepaściami - oburącz wsparty na krzyżu jak na szabli mściciel". Pankracy pada martwy na widok Chrystusa, rażony "błyskawicą" jego wzroku. Tak więc poeta-arystokrata nie odważył się oddać zwycięstwa rewolucjonistom całkowicie, chociaż obserwując ruchy rewolucyjne w Zachodniej Europie wiedział, że rewolucja społeczna jest nieunikniona, a spowodowana została nędzą, krzywdą i cierpieniem mas ludowych oraz egoizmem i zachłannością arystokracji. Zdaniem Krasińskiego, niczego nie można zbudować poprzez zemstę i nienawiść, ludziom, społeczeństwom powinna zawsze przyświecać idea miłości Chrystusowej. W ten sposb Zygmunt Krasiński staje w obronie religii oraz szlachetnych rycerskich tradycji, ktrym sprzeniewierzyła się wspłczesna arystokracja.W "Nie-Boskiej komedii" poeta przedstawił klasyczne pojęcie tragizmu. Oto sytuacja tragiczna - rewolucja jest nieunikniona, ale jest to katastrofa przynosząca zagładę dotychczasowego dorobku ludzkiego. Obaj przeciwnicy reprezentują tak zwane racje niepełne, cząstkowe. Pankracy słusznie krytykuje arystokratw, ale słuszne są też zarzuty Henryka, skierowane pod adresem rewolucjonistw: "... widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kojące tańcem - ale ich koniec ten sam co przed tysiącami lat - rozpusta, złoto, krew".Nieprzemijające wartości utworu to: trafna ocena wczesnej sytuacji społecznej w Europie, przekonanie, że niewłaściwe stosunki społeczne muszą doprowadzić do rewolucji społecznej, właściwy obraz arystokracji, przejmujące obrazy nędzy, cierpień, głodu, wyzysku chłopw i robotnikw. "Nie-Boska komedia" jest dramatem romantycznym, składa się z luźno powiązanych ze sobą scen. Utwr o charakterze dramatycznym zawiera też fragmenty liryczne, sceny realistyczne, sąsiadują ze scenami fantastycznymi. Charakterystyczną cechą utworu jest to, że nie dotyczy on konkretnych wydarzeń społecznych, konkretnego społeczeństwa, ponieważ poeta chciał ukazać w otworze uoglniony i ponadczasowy dramat ludzkości.


Przykadowe prace

Bohaterowie literaccy wobec ważnych wyborow życiowych.Omw problem, odwołując się do wybranych utworw.(Bilbliografia,ramowy plan wypowiedzi)

Bohaterowie literaccy wobec ważnych wyborow życiowych.Omw problem, odwołując się do wybranych utworw.(Bilbliografia,ramowy plan wypowiedzi) Swoją prezentację chciałabym rozpocząć słowami Wisławy Szymborskiej: ,,Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono’̵...

Wiosna Ludw

Wiosna Ludw Wiosna Ludw-1848-1849 ogarnęła Wiele krajw Europy. FRANCJA-luty-Obalono monarchie, proklamowano Republikę, prawo wyborcze wprowadzono Powszechne- czerwiec- zbuntowanie Robotnikw- powstanie upadło.BERLIN- marzec- zwołanie zgr.Narodowego i nadanie konstytucji.W innych obszarach niemi...

List otwarty : "Przekonać młodzież do książek"

List otwarty : "Przekonać młodzież do książek" (Miejscowość, Data) Drodzy Młodzi ! Coraz częściej słychać pogłoski o tym ,że nie czytacie książek, a literatura jest wam tak bardzo potrzebna! Czy nie zastanawialiście się n...

Stanisław Lem i jego dekadenckie wątpliwości

Stanisław Lem i jego dekadenckie wątpliwości Dywagacje, autosugestie, hipotezy - czy w tej materii Stanisław Lem przełamał już wszelkie bariery banalizacji języka polskiego i dzięki temu trafnie przewidział reality kolejnych generacji? Merytoryczna konfrontacja z książk...

"Nie-Boska komedia" jako dramat polityczny i społeczny.

"Nie-Boska komedia" jako dramat polityczny i społeczny. Czy "Nie-Boska komedia" jako dramat polityczny i społeczny jest dialogiem dwch racji? Dlaczego? Dramat "Nie-Boska komedia" został napisany w 1833r. przez Zygmunta Krasińskiego pod wpływem przeżyć we Fr...

Normy moralne w społeczeństwie.

Normy moralne w społeczeństwie. Normy, dyrektywy są szczeglnego rodzaju zdaniami, ktre wypowiada się używając słw powinien, musi, należy, trzeba, mają zatem postać nakazw bądź zakazw, wypowiadanych z rżnym stopniem kategoryczności. Przykłady: 1.Nie ...

Biografia - Jan Kasprowicz - biografia, życie i tworczosc...

Biografia - Jan Kasprowicz - biografia, życie i tworczosc... Biografia Jana Kasprowicza stanowi jeden z najoczywistszych dowodow faktycznego awansu kulturalnego warstwy chlopskiej w okresie Mlodej Polski. Az do drugiej polowy wieku XIX autorzy wywodzacej sie z tej warstwy pozostawali zazwyczaj w kregu yworczosci ludowej, ...

Historia wojny trojsńskiej wg badań naukowych

Historia wojny trojsńskiej wg badań naukowych W poematach Homera "Iliadzie" i "Odysei" wojna trojańska została przestawiona jako rezultat porwania Heleny, żony krla Sparty, Menelaosa, przez trojańskiego krlewicza Parysa. Ale uczeni wątpią, że to było powodem tej długiej, c...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry