• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rachunkow...

Nawigacja

Rachunkowość.Rachunkowość.
1. Rachunkowość jest to system ciągłego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, prezentowania operacji gospodarczych wyrażonych w pieniądzu.

2. Przedmiotem procesu rejestracji w rachunkowości jest każda operacja wyrażona w pieniądzu, ktra wpływa na zmianę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, np. otrzymanie zawiadomienia z banku o dokonaniu realizacji przelewu, przyjęcie dostawy materiałw w wyniku wcześniej złożonego zamwienia.

3. Przedmiotami rachunkowości są wszystkie jednostki gospodarcze, ktre mają wyodrębnione aktywa (majątek) oraz określonego właściciela Podmioty zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP (np.: (spłki, przedsiębiorstwa państwowe, spłdzielnie, banki, instytucje ubezpieczeniowe itd.

4. Rachunkowość pełni w gospodarce następujące funkcje:

Informacyjna – polega na tworzeniu rżnorodnych zbiorw informacji, ktre są niezbędne do zarządzania określoną jednostką gospodarczą (przedsiębiorczą). Funkcja informacyjna wewnętrzna informuje kierownictwo np.. o poziomie wypłacalności, o stanie środkw jakimi dysponuje, o wynikach przedsiębiorstwa (zysk, strata). Informacje, ktre są wykorzystywane np. przez banki, zakłady ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne i skarbowe (np. średnia płaca w zakładzie, poziom zadłużenia w banku) jest to funkcja informacyjna zewnętrzna,

Kontrolna polega na ochronie mienia i przyczynia się do racjonalnego wykorzystywania posiadanych zasobw. Wykorzystując proces ewidencji można sprawować nadzr np. nad celowością ponoszonych kosztw, można ujawnić straty spowodowane niegospodarnością, można rozliczyć osoby odpowiedzialne za mienie,

Analityczna polega na interpretacji danych liczbowych, ktre są ujawnione w sprawozdaniach finansowych,

Atestacyjna bada zgodność sporządzonych sprawozdań z przepisami prawa i zadami rachunkowości.

6. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym odpowiednio

udokumentowanych zdarzeń gospodarczych powodujących zmiany w majątku

jednostki gospodarującej i źrdłach jego pochodzenia
Przykadowe prace

To, co było, może przyjść – przedstaw Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako prbę diagnozy niedomagań społecznych

To, co było, może przyjść – przedstaw Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako prbę diagnozy niedomagań społecznych Stanisław Wyspiański jest twrcą wszechstronnym, ktry pragnął i umiał w dziele swojego życia połączyć kilka dziedzi...

Sprawozdanie z koncertu

Sprawozdanie z koncertu Dnia 30.XI.2003 w Lesznie w auli Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki o godzinie 1830 odbył się koncert fortepianowy zatytułowany Twrczość polskich kompozytorw w okresie renesansu . Pianistą, a zarazem najważniejszą postacią tego wiecz...

Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Polakw na przełomie XIX i XX wieku.

Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Polakw na przełomie XIX i XX wieku. Po klęsce powstania styczniowego (1863-64) nasi zaborcy zaostrzyli rygor. Polacy myśleli, że nawet jeśli przegrają – to i tak otrzymają więcej praw. Stało się wręcz przeciwnie. Ka...

Rozważania fragmentu z Ewangelii Św. Łukasza

Rozważania fragmentu z Ewangelii Św. Łukasza Rozważania na temat powyższego fragmentu Ewangelii według Św. Łukasza chciałbym zacząć od przytoczenia pewnej opowiastki zatytułowanej O winie i gościnności. Pewien zakonnik będąc w podrży, zatrz...

Atak moskali na zamek Horeszkw - Pan Tadeusz

Atak moskali na zamek Horeszkw - Pan Tadeusz Akcja rozgrywa się na Litwie w czasie zaboru rosyjskiego. Ludność pokłada nadzieje na odzyskanie niepodległości. Horeszko był zwolennikiem Konstytucji 3-go maja i planował wesprzeć zbrojnie konfederatw. Pewnej nocy Rosjanie otoczyli z...

Porwnanie dwch systemw politycznych

Porwnanie dwch systemw politycznych Totalitaryzm i demokracja są ustrojami politycznymi, formami stosowania władzy jednostkach organizacyjnych, jakimi są np. państwa. Władza sprawowana za pomocą podanych wyżej ustrojw znacznie rżni się od siebie, gdyż oba są do siebie p...

Merton

Merton Merton zmodyfikował pojęcie anomii, przez ktrą rozumiał presje, pod jaką znajdują się jednostki, kiedy przyjęte normy skłca się z rzeczywistością społeczną. Do głwnych wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie ameryka...

"Książka" Zbigniew Herbert

"Książka" Zbigniew Herbert Bohaterem lirycznym utworu jest książka. Już od pierwszej linijki domyślamy się, że nie jest to zwykły papier zadrukowany tekstem. Zastosowana personifikacja posuwa ją do roli duchowego mentora, ktry doradza i naucza podmiot liryczny. Oczekuje od czyt...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry