• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rachunkow...

Nawigacja

Rachunkowość.Rachunkowość.
1. Rachunkowość jest to system ciągłego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, prezentowania operacji gospodarczych wyrażonych w pieniądzu.

2. Przedmiotem procesu rejestracji w rachunkowości jest każda operacja wyrażona w pieniądzu, ktra wpływa na zmianę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, np. otrzymanie zawiadomienia z banku o dokonaniu realizacji przelewu, przyjęcie dostawy materiałw w wyniku wcześniej złożonego zamwienia.

3. Przedmiotami rachunkowości są wszystkie jednostki gospodarcze, ktre mają wyodrębnione aktywa (majątek) oraz określonego właściciela Podmioty zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP (np.: (spłki, przedsiębiorstwa państwowe, spłdzielnie, banki, instytucje ubezpieczeniowe itd.

4. Rachunkowość pełni w gospodarce następujące funkcje:

Informacyjna – polega na tworzeniu rżnorodnych zbiorw informacji, ktre są niezbędne do zarządzania określoną jednostką gospodarczą (przedsiębiorczą). Funkcja informacyjna wewnętrzna informuje kierownictwo np.. o poziomie wypłacalności, o stanie środkw jakimi dysponuje, o wynikach przedsiębiorstwa (zysk, strata). Informacje, ktre są wykorzystywane np. przez banki, zakłady ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne i skarbowe (np. średnia płaca w zakładzie, poziom zadłużenia w banku) jest to funkcja informacyjna zewnętrzna,

Kontrolna polega na ochronie mienia i przyczynia się do racjonalnego wykorzystywania posiadanych zasobw. Wykorzystując proces ewidencji można sprawować nadzr np. nad celowością ponoszonych kosztw, można ujawnić straty spowodowane niegospodarnością, można rozliczyć osoby odpowiedzialne za mienie,

Analityczna polega na interpretacji danych liczbowych, ktre są ujawnione w sprawozdaniach finansowych,

Atestacyjna bada zgodność sporządzonych sprawozdań z przepisami prawa i zadami rachunkowości.

6. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym odpowiednio

udokumentowanych zdarzeń gospodarczych powodujących zmiany w majątku

jednostki gospodarującej i źrdłach jego pochodzenia
Przykadowe prace

Jan Paweł II wychowawcą młodzieży

Jan Paweł II wychowawcą młodzieży ?Jan Paweł II wychowawcą młodzieży?. Moim zdaniem polski papież pokazał wszystkim ludziom co dobre oraz jak należy postępować na życiowej ścieżce ku Chrystusowi. Był wspaniałym człowiekiem, ktry p...

Marność

Marność W utworze tym Naborowski ukazuje, że świat i jego mieszkańcy hołdują nic nieznaczącym ziemskim dobrom. Nazywa to marnością. Nawiązuje tu do Księgi Koholeta z ktrego pochodzi zdanie Vanitas vanitatum, et omnia vanitas ("Marność nad marnościami ...

Mj projekt oszczędności wody

Mj projekt oszczędności wody Mj projekt oszczędności wody. Aby oszczędzić wodę można: Używać zmywarki. Na mycie naczyń pod bieżącą wodą, po posiłku rodzinnym zużywamy od 40-60 litrw wody, natomiast na zmywarkę od 14-20 lit...

Renesans

Renesans RENESANS RENESANS (Z FRANCUSKIEGO RENAISSANCE, Z WŁOSKIEGO RINASCITA- ODRODZENIE). Renesans w sztuce to okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początkw doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI wiek.- we Włoszech od XIV wieku; charakteryzowały go międz...

Przyczyny powstawania pożarw

Przyczyny powstawania pożarw Przyczyny powstawania pożarw mogą być rżne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się: 1. Nieostrożność osb dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosa...

Analiza "Ballady i romanse" W. Broniewskiego.

Analiza "Ballady i romanse" W. Broniewskiego. W 1945r. ukazał się tomik poezji Władysława Broniewskiego zatytułowany Drzewo rozpaczające. W tomiku ukazał się między innymi wiersz pod tytułem Ballady i Romanse. Pod tym samym tytułem w 1822r. nastąpiło wydanie pierw...

Model diagnozy osoby uzależnionej.

Model diagnozy osoby uzależnionej. I. Diagnoza identyfikująca jednostkę i jej środowisko: 1.obecny stan jednostki: ? stan somatyczny i psychiczny jednostki ( obecne choroby; opis przebiegu choroby; głwne objawy, dolegliwości; zmiana stosunku do otoczenia i siebie samego) ? wa...

Program antynikotynowy dla dzieci przedszkolnych

Program antynikotynowy dla dzieci przedszkolnych Program antynikotynowy dla dzieci przedszkolnych Palenie tytoniu jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym. Można sądzić, że codziennie ok. 500 dzieci sięga po swojego pierwszego papierosa, w ten sposb znaczna ich część wchodzi na...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry