• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Reakcje ...

Nawigacja

Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie biogeochemicznego cyklu azotu.Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie biogeochemicznego cyklu azotu.
W otaczającej nas materii obserwujemy ciągłe zmiany. Nieustannie przebiegają najrozmaitsze procesy chemiczne zarwno w materii ożywionej jak i nieożywionej, przy czym między obu rodzajami materii istnieje stały nierozerwalny związek.

Cykl obiegu azotu zdominowany jest przez reakcje zachodzące przy wspłudziale mikroorganizmw. Wszystkie reakcje tego cyklu możemy przedstawić na prostym schemacie:

aminokwasy białka

Azot, ktry wchodzi w skład białek, jest jednym z podstawowych elementw środowiska. Jednak ani większość roślin ani zwierzęta nie mogą pobierać wolnego azotu i przerabiać go na związki niezbędne do życia.

Rośliny pobierają azot z gleby za pomocą korzeni w postaci roztworw soli azotowych, jonw azotanowych NO3-. Proces przemiany jonw amonowych i amoniaku w azotany nazywamy nitryfikacją:

Zdolność pobierania wolnego azotu wprost z atmosfery posiadają jedynie rośliny motylkowe takie jak łubin, groch, koniczyna. Na korzeniach tych roślin znajdują się bakterie brodawkowe, dzięki ktrym wolny azot jest wchłaniany przez rośliny. Istnieją także inne rodzaje bakterii, tzw. Azotobacter, ktre przerabiają wolny azot na związki białkowe.

Azot, występujący w wodzie w solach azotanowych i amonowych, jest także pobierany przez rośliny jako niezbędny pokarm w procesie asymilacji zwanym także biosyntezą. Proces ten można przedstawić w sposb uproszczony:NH3 + CO2 + rośliny zielone + światło słoneczne białko

Organizmy zwierzęce nie są zdolne do wykorzystywania azotu z atmosfery i nie mogą wywarzać białka ze związkw organicznych. Białka pobierają od roślin lub innych zwierząt.W komrkach roślinnych zachodzi wiele skomplikowanych procesw, podczas ktrych azot w formie związkw mineralnych przechodzi w postać skomplikowanych związkw organicznych, głwnie białek. Gdy szczątki roślin i zwierząt ulegają rozkładowi, bardziej złożone cząsteczki są wykorzystywane przez inne organizmy lub rozkładają się na związki prostsze lub jony. Proces amonifikacji, w ktrym cząsteczki azotu przekształcają się w amoniak lub jony amonowe przebiega wg schematu:mocznik

Powstały amoniak staje się po raz kolejny źrdłem pokarmu dla roślin i bierze udział w procesie asymilacji.

Innym procesem, związanym z odzyskiwaniem diazotu z azotanw jest denitryfikacja. Proces ten przebiega zarwno w warunkach niedoboru powietrza np. w glebie, ale także

w warunkach tlenowych. W warunkach beztlenowych mikroorganizmy wykorzystują azotany jako źrdło w procesie oddychania:Proces ten nie zawsze prowadzi jednak do powstania wolnego diazotu. Podczas redukcji mogą powstawać także produkty pośrednie, głwnie tlenek azotu(I) N2O:Oprcz reakcji inicjowanych biologicznie mamy do czynienia z wieloma innymi reakcjami. Ocenia się, że duża część z nich związana jest z atmosferą i przemianami azotu związanego

w tlenkach.

Istotnym źrdłem tlenkw azotu są wyładowania atmosferyczne. W wyniku wysokiej temperatury powstają tlenki azotu(II) oraz tlenki azotu(IV):Powstałe tlenki stopniowo przenikają do coraz niższych warstw atmosfery. Promieniowanie nadfioletowe posiada dostateczną energię, aby nastąpił proces fotolizy tlenku azotu(I) N2O.

Fotoliza ta zachodzi jedynie powyżej wysokości 20km.Tlenek azotu(II) może rwnież powstawać podczas oddziaływania tlenku azotu (I) ze wzbudzonymi atomami tlenu oraz pod wpływem promieniowania nadfioletowego:Część powstałego w tych procesach tlenku azotu(II) NO reaguje z tlenem lub ozonem, tworząc tlenek azotu(IV) NO2, ktry z kolei reaguje z wodą dając kwas azotowy(V):Powstały kwas azotowy opada wraz z deszczem na ziemie i zostaje związany z amoniakiem dając azotan(V) amonu:Azotan(V) amonu jest jednym z głwnych składnikw nawozw sztucznych.

Kwas azotowy(V) wzbogaca także glebę w azot łącząc się z węglanem wapnia dając tym samym saletrę wapniową.Podczas wyładowań atmosferycznych powstają także małe ilości amoniaku, ktry opadając na ziemię staje się pokarmem dla roślin i bierze udział w procesie fotosyntezy.

Tlenek azotu(IV) NO2 pełni także bardzo ważną funkcje związaną z produkcją tlenu atomowego. Promienie słoneczne dostarczają dostatecznie dużo energii, aby zerwać wiązanie

w tlenku azotu(IV). Reakcja przebiega w sposb następujący:Tlen atomowy ma szerokie zastosowanie i jest niezbędny przy tworzeniu się wolnych hydroksyli oraz organicznych wolnych rodnikw. Tlen atomowy bierze także udział przy tworzeniu ozonu.M to cząsteczka absorbująca energię. Może być nią np. azot N2.

Azot to podstawa wszelkiego rodzaju nawozw. Głwnym składnikiem nawozw jest azotan(V) amonu. Produkcja tego związku rozpoczyna się od połączenia diazotu i diwodoru dającego amoniak:Reakcja ta przebiega w temperaturze 400-540 C oraz przy ciśnieniu od 80 do 350 atmosfer.

Kolejnym etapem jest tworzenie tlenkw azotu, ktre w konsekwencji dają kwas azotowy(V):Dotychczas nie odnaleziono katalizatora, ktry umożliwiałby bezpośrednią przemianę tlenku azotu (II) NO w kwas azotowy(V).

Po otrzymaniu kwasu zobojętnia się go amoniakiem otrzymuje potrzebny azotan(V) amonu NH4NO3.Do tej pracy sa jeszcze reakcje. Gdyby ktos byl zainteresowany spiky_21mf@o2.pl


Przykadowe prace

Słwka na niemiecki

Słwka na niemiecki absolutny- absolut, być podobnym- gleichen, całkowity- ganz, chcieć- wollen, chęć- lust, choroba- leiden, chorowity- krnklich, ciągły- stndig, doniosły- wichtig, doświadczony- erfahren, energiczny- energisch, fundować- gr...

Optyka

Optyka Pierwszym problemem, ktry należy poruszyć jest zagadnienie samej optyki. Jest to dział fizyki zajmujący się badaniem światła oraz wszelkich zjawisk związanych z jego oddziaływaniem. Początkowo zainteresowania optyką ograniczały się do widzialnej tylko c...

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE Wśrd wielu zagrożeń jakie rysują się w perspektywie XXI w. do najpoważniejszych zaliczyć trzeba zagrożenia ekologiczne, mwiąc prościej postępujący na całym świecie proces niszczenia naturaln...

Istota totalitaryzmu w świetle poznanych utworw

Istota totalitaryzmu w świetle poznanych utworw Totalitaryzm to wg słownika języka polskiego ustrj w ktrym wszystko znajduje się pod kontrolą władzy, jest ona wszechmogąca i nieograniczona. Wszelkie formy kontroli społecznej zostały zlikwidowane. Państwo ingeruje we wszystkie ...

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSB FIZYCZNYCH ZA 2004 R.

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSB FIZYCZNYCH ZA 2004 R. Do 2 maja 2005 r. musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2004 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37). Zeznanie roczne (bez rachunkw i innych dowodw) wraz z wykazaną ewentualn...

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna Inżynieria genetyczna – jest przykładem dziedziny badawczej wykorzystującej genetykę molekularną. Jest nowa gałąź nauki, ktra ma przed sobą ogromna przyszłość i nieograniczone możliwości. Inżynieria genetyczna ma na celu ...

Poglądy Epikura i Epikurejczykw

Poglądy Epikura i Epikurejczykw Punktem wyjścia epikurejskiej etyki było założenie, że największym dobrem jest szczęście. Szczęście zaś zdaniem Epikura polegało na doznawaniu przyjemności. Nie chodziło jednak tu o ciągłą i permanentn...

Recenzja filmu ,,Pretty Woman"

Recenzja filmu ,,Pretty Woman" Film ,,Pretty Woman" został wyprodukowany w 1990 roku w USA. Reżyserem tej komedii romantycznej jest Garry Marshall, a scenarzystą Jonathan F. Lawton. Jest to wspłczesna bajka o kopciuszku. Opowiada o rodzącym się uczuciu między biznesmenem Edwardem, w t...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry