• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Recenzja ...

Nawigacja

Recenzja filmu "Quo Vadis".Recenzja filmu "Quo Vadis".


Kinomanów na ekranie zapewne ucieszyła wiadomość o rozpoczęściu filmowej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicz "Quo Vadis". Jerzy Kawalerowisz, jeden z najwybitniejszych twórców powojennego kina w Polsce, podjął się ekranizacji dzieła, za które jego autor w 1905 roku otrzymał literackiego "Nobla"

Kawalerowicz trzykrotnie przymierzał się do nakręcenia filmu, czyniąc pierwsze starania tuż po zakończeniu realizacji "Faraona". Kolejne próby reżyser podejmował jeszcze w latach siedemdziesątych i na początku lat osiemdziesiątych. NIestety klimat polityczny w latach siedemdziesiątych nie sprzyjał tworzeniu przez socjalistyczną kinematografię filmu, traktującego o narodzinach chrześcijaństwa. Wydawało się już, że "Quo Vadis" nigdy nie doczeka się swojej filmowej wersji. A jednak ekranizacja odbyła się.Nakręcono 120 zdjęc filmowych. Większość zdjęć powstała w Tunezji, Francji i we Włoszech, pozostałe na warszawskim Mokotowie.Akcja filmu toczy się w drugiej połowie I wieku naszej ery, za panowaniamłodego cezara, trzydziestoletniego Nerona. Sienkiewicz już w tytule zadaje pytanie: dokąd zmierzasz? Autor przedstawia dwa światy: chrześcijański i pogański, które ścierają się. W pewnym momencie wydaje się, iż chrześcijaństwo zginie, zostaje niewielu przedstawicieli tej wiary, a jednak zrodziła się z nich chrześcijańska Europa. Autor książki postarał się, aby została ona napisana tak, żeby wciągała czytelników przez wątki historyczne orazz również interesujący wątek miłosny.Przeczytajcie książkę, a potem biegnijcie do kina. Ocenę pozostawiam Wam.Przykładowe prace

Walory artystyczne "Wesela" jako czołowego dramatu młodopolskiego.

Walory artystyczne "Wesela" jako czołowego dramatu młodopolskiego. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna. Koncepcja dramatu to dwie warstwy: realistyczna i wizyjno-sym...

Pedagogika kultury

Pedagogika kultury 1. Powstanie pedagogiki kultury – powstała ona w XIX wieku w środowisku humanistów niemieckich /Wilhelm Dilthey 1833-1911, Wilhelm Humbolt 1767-1835, Edward Springer 1883-1963, Henrich Rickert 1863-1936/. Nawiązali oni do filozofii E. Hegia /1770-1831/. Był on idealistą. Uwa...

Jakie czynniki mają istotne znaczenie w diagnozie uwarunkowań życia i rozwoju współczesnego człowieka oraz w jakim zakresie ,,odpowiedzią’’ na te uwarunkowani

Jakie czynniki mają istotne znaczenie w diagnozie uwarunkowań życia i rozwoju współczesnego człowieka oraz w jakim zakresie ,,odpowiedzią’’ na te uwarunkowania jest ,,teoria wychowania w dialogu’’ w ujęciu J. Tarnowskiego? Ksiądz prof. Janusz Tarnowski to znakomit...

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe Rynny wykonywane są z blachy cynkowej, ocynkowanej w budynkach reprezentacyjnych z blachy miedzianej oraz coraz częściej wykonuje się rynny z tworzyw sztucznych tj. PVC, polietylenu, laminatu epoxydowego, który jest wzmocniony włóknem szklanym. Rynny wykonyw...

Pytania

Pytania 1. W jakim celu tworzona jest administracja zespolona i z jaką zasadą się wiąże? *Koordynowanie działań różnych resortów na szczeblu centralnym, np. za pośrednictwem kolegialnej rady ministrów, natomiast w terenie – zespolenie agend kilku ministrów w ręku jedne...

Interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza "Ocalony"

Interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza "Ocalony" Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. Ocalony ."Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź". Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza jest analizą stanu umys–łu ludzkiego, umysłu doświadczonego, dotkniętego zd...

Mikolaj Rej - biografia.

Mikolaj Rej - biografia. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej. Urodził się w 1505 r. w Żurawnie pod Haliczem. Ojciec przeniósł się z Nagłowic (w Krakowskiem; Mikołaj pisał się: z Nagłowic) na Ruś. W późniejszych latach pisarz majątek rodzinny znacz...

Ustrój polityczny Słowacji

Ustrój polityczny Słowacji Ustrój polityczny Słowacji Słowacja jest demokracją parlamentarno-gabinetową, z trójpodziałem władz. Władzę ustawodawczą dzierży jednoizbowy parlament, władzę wykonawczą – prezydent oraz rząd, a sądownicz&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry