• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Recenzja...

Nawigacja

Recenzja spektaklu DziadyRecenzja spektaklu Dziady


Dnia 20.02.2006r. w Wojewdzkim Domu Kultury miałem okazje obejrzeć spektakl Dziadw będący inscenizacją dramatu Adama Mickiewicza. Reżyserem spektaklu była Wiktoria Lato. W przedstawieniu występowali: Jzio –Stefan Kowalski, Jzia -Barbara Wytrzeszczyńska, Guślarz-Krzysztof Makura, Widmo złego pana -Zbigniew Kusarski, Zjawa –Maciej Nowak.

Według mnie pomimo, że sztuka była trudna do zagrania, to aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role. Bardzo podobał mi się w przedstawieniu efekt snującego się dymu, ktry wprowadzał nastrj tajemniczości a także pomysł z człowiekiem siedzącym w rogu sceny, grającym na wiolonczeli w momentach grozy. Stroje aktorw natomiast bardzo dobrze oddawały klimat tamtych czasw.Przesłanie Dziadw jest moim zdaniem bardzo trudne do odbioru, szczeglnie dla ludzi młodych dla ktrych język sztuki jest często niezrozumiały. Aby zrozumieć ten utwr należy oddać się całkowicie spektaklowi.

Duchy i widma prbują przestrzec nas przed najczęstszymi i najcięższymi grzechami, jakie popełnia człowiek. Prbują uświadomić nam, że wina zawsze kończy się karą, ktra jest cięższa lub lżejsza, w zależności od popełnionego czynu a także mwią nam, że powinniśmy starać się pomagać bliźnim.Osobiście przedstawienie bardzo mi się podobało, choć nie ukrywam, że na początku sceptycznie podchodziłem do oglądania takich spektaklw.

Polecam przedstawienie wszystkim ktrzy lubią poważne sztuki skłaniające do rozważań.

Przykadowe prace

Prawo dewizowe - pytania

Prawo dewizowe - pytania 1) Co reguluje ustawa prawo dewizowe? Ustawa reguluje: - obrt dewizowy z zagranicą, - obrt wartościami dewizowymi w kraju (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), - działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, - pośrednictwo w kupni...

Ewolucja gwiazd

Ewolucja gwiazd Powstanie protogwiazdy Gwiazdy powstają w wielkich obłokach zbudowanych z gazu i pyłu międzygwiazdowego. Gdy masa takiego obłoku przekroczy masę Jeansa, staje się on niestabilny i zaczyna się kurczyć. Masa Jeansa zależy od warunkw panujących w ośrod...

Sztuka użytkowa i wzornictwo przemysłowe

Sztuka użytkowa i wzornictwo przemysłowe SZTUKA UŻYTKOWA, termin stosowany na określenie przedmiotw przeznaczonych do użytku codziennego, wykonywanych własnoręcznie w wielu egzemplarzach przez artystw lub wg ich projektw przeznaczonych dla produkcji rzemieślniczej; od poł. XX w. p...

Komizm w komedii Moliera.

Komizm w komedii Moliera. Molier dbał o prawdę w swoim teatrze, ale także dbał o komizm. Musiał więc wprowadzić do swoich refleksji – kiedy stawały się zbyt gorzkie – elementy komiczne, ktre miały mimo wszystko śmieszyć albo jeśli zaobserwowane wady lu...

Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa

Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa PAŃSTWO I JEGO PORZĄDEK PRAWNY A SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczeglnych państw- istnieją także inne porzą...

Aktywa

Aktywa Aktywa Aktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, ktre mają jej przynieść korzyści ekonomiczne. Polskie regulacje prawne nie definiują pojęcia aktyww. Ustawa o rachunkowości podaje definicje tylko wy...

Haben Billigflge mehr Vor- Als Nachteile ?

Haben Billigflge mehr Vor- Als Nachteile ? Haben Billigflge mehr Vor- Als Nachteile ? In den Zeiten der Globalisierung kann man beobachten, dass es immer mehr Billigflge gibt. Mittlerweile beherrschen die Billigfluglinien sogar den Markt. Bevor man aber die Billigflge whlt, muss man viele Aspekte bercksichtigen und ber f...

Przemiany społeczen w Rzymie (III-I w.p.n.e)- Kryzys i upadek republiki

Przemiany społeczen w Rzymie (III-I w.p.n.e)- Kryzys i upadek republiki PRZEMIANY SPOŁECZNE W RZYMIE (III-I w.p.n.e)- KRYZYS I UPADEK REPUBLIKI 1. Przemiany w strukturze społecznej Między III a I w.p.n.e struktura społeczeństwa rzymskiego składała się z: a) nobilw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry