• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Reformacja

Nawigacja

ReformacjaReformacja
REFORMACJA

Reformacja – ruch religijny, zmierzał do reform w kościele

Przyczyny reformacji:

Krytykowano nadmierne bogacenie się kościoła przez podatki na kościł – dziesięcina. Raz na rok płacono świętopietrze. Pobierali pieniądze za pogrzeby, śluby, chrzciny. Kościł posiadał swoje bogactwa, nie płacił podatku

Symonia – handel urzędami

Mieszanie się kościoła do polityki, Nepotyzm – stanowiska po znajomości

Celibat – niemoralne życie księży, mieli kochanki i dzieci, po czym synowie dziedziczyli po ojcu miejsce

Kształcenie księży – byli niedouczeni

Hus_ jeden z pierwszych reformatorw, ksiądz, spalony na stosie

Marcin Luter-reformator. Ksiądz, widział zepsucie w Kościele, spotkał się z cesarzem i został wyklęty przez niego i papieża. Zaopiekowali się nim książęta niemieccy i byli po jego stronie. Książę Saski-Fryderyk Mądry ukrył go w zamku w Warburgu. Reformacja mogła się udać tylko w Niemczech, bo było tam wiele państewek i a książęta byli biedniejsi od księży, a więc byli za Lutrem.

W Niemczech zaczęły się wojny religijne (1524-1525 wojny chłopskie). Chłopi po przeczytaniu Biblii stwierdzili że Jezus nie chciał, aby ludzie byli nierwni pod względem majątkowym. T. Miintzer – przywdca chłopw.

Pojawia się nowa religia. Całe Niemcy pogrążają się w wojnie (protestanci-katolicy). Wojny trwały 30 lat, w końcu pokj w Augsburgu 1655: czyj kraj tego religia

Luteranie mogli wyznawać swoją wiarę.

Przyczyniło się to do:

Powstanie szkł luterańskich

Zakładanie drukarni, aby propagować swoją wiarę, opisywać swoje wierzenia.

reformacja w Europie

Państwa luterańskie – Skandynawia.

Kalwinizm odegrał duża rolę

Rozwj demokracji

Rozwj kapitalizmu

Hugenoci – francuscy kalwini. Na czele Henryk Bourbon.

Noc św. Bartłomieja (1572r.) wymordowano Hugenotw. H.Bourbon nawrcił się na katolicyzm bo ożeniony z katoliczką.

Edykt Hantejski – gwarantował prawa polityczne i religijne Hugenotom

Powstanie w Niderlandii 1568 r. Przekształciło się w wojnę. Była to walka o religię

Skutki:

Powstanie? Belgii,

Powstanie Holandii?

Skutki reformacji to :

- wojny religijne w Niemczech, Francji i Niderlandach

- podział polityczny i religijny Niemiec

- nietolerancja religijna w obydwu obozach

- podział Europy na kraje katolickie i protestanckie

- upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego

- kontrreformacje, jako reakcja na reformację

anglia: anglikanizm został wprowadzony w 1534 (akt o supremacji) prze Henryka VIII.

Reformacja w Polsce

Dotarła bardzo szybko – 4 lata po przybiciu tez Lutra

Przyczyny:

Nadmierne bogacenie się kościoła?

Mieszanie się kościoła do polityki?

Dotarła do Polski prze kupcw niemieckich, oni przynosili idee luterańskie do Polski

NIE BYŁO W POLSCE WOJEN RELIGIJNYCH

Dokumenty:

Konfederacja warszawska 1573 – każdy szlachcic może wyznawać taką religię jaką chce

Ugoda Sandomierska 1570 – wspłpraca wszystkich wyznań

Kontrreformacja

Jest to przeciwdziałanie reformacji Takie działanie podjął kościł. Sobr trydencki-1543 63 dyskusje kościoła na temat zatrzymania reformacji.:

-Zastraszać ludzi ktrzy byli zwolennikami reformacji (wznowiona święta inkwizycja sądziła i łapała heretykw –wyłapywani katowani paleni na stosie inkwizycja wyłapywała także czarownice inkwizycje prowadzili dominikanie

-uporządkowanie dogmatw wiary

-podniesiono dyscyplinę w kościele np. wprowadzono kary dla księży ktrzy nie spełniali swoich obowiązkw

-reklamowanie się kościoła budowa nowych kościołw nawet w małych miejscowościach bogate wnętrza kościoła barokowego sztuczki artystyczne w takim kościele działano rwnież na słuch- max rozwj kazań polski kaznodzieja PIOTR SKARGA wspaniały rozwj muzyki organowej msza staje się niejako teatrem- odbywają się procesje, sztandary kadzidła sypanie kwiatkw zmienia się sposb budowania kościołw -k.barokowy

sobr trydencki w 1545 – 1563:

a) podniesienie moralnych i umysłowych kwalifikacji duchowieństwa,

b) biskupom nakazano stale przebywać w swoich diecezjach,

c) regularne zwoływanie synodw,

d) w celu kształcenia – seminaria duchowe,

e) Pismo Święte i tradycja – źrdło wiary,

f) prawo komentowania Pisma Świętego miał tylko Kościł,

g) sformułowano definicję kapłaństwa, sakramentw, poglądy na rolę mszy świętej oraz istnienie czyśćca.

Reforma kościoła – dążenie do odnowy wnętrza Kościoła:

a) rozwinięta propaganda wyznaniowa:

- ustna – kazania,

- drukowana – literatura teologiczna,

- wizualna,

- przedstawienia teatralne, malowidła.

Inkwizycja – zwalczanie wyznawcw protestanckich:

a) stosowanie przymusu,

b) ścisła wspłpraca organw przemocy (na usługach kościoła) z władzą świecką (przy pomocy wojska, policji),

W 1542 papież Paweł III powołał do życia trybunał inkwizycji – 6 kardynałw:

a) nadzorowali działalność sędziw – dominikanie,

b) szpiedzy, korzystali z donosw,

c) oskarżonych torturowano, aby wymusić zeznania,

d) kary – pieniężne, pokuta kościelna, wygnanie (banicja), długoletnie więzieni

W Hiszpanii inkwizycja podlegała krlowi i stanowiła narzędzie państwa.

W 1559 papież Paweł IV spisał indeks ksiąg zakazanych:

a) dzieła heretyckie,

b) utwory humanistw – krytyka kleru, pochwała pogańskiego życia,

c) zakazano katolikom czytania i rozpowszechniania ksiąg zakazanych,

Skutki:

a)duchowni palili dzieła protestanckie,

b)wyznawcw karano chłostą, więzieniem, stosem.

Jezuici

Nowy zakon – Towarzystwo Jezusowe – 1540 – Ignacy Loyola:

a) do 3 ślubw zakonnych (ubstwo, czystość, posłuszeństwo), czwarty – posłuszeństwo wobec papieża,

b) zwalczanie zwolennikw reformacji,

c) działalność misyjna – ludy świeżo odkryte w Ameryce i Azji,

d) w Europie działali na dworach krlewskich i książęcych, w środowiskach magnackich i kręgach elity szlacheckiej.

e) zakładali kolegia zakonne – dyscyplina, dobra wymowa, umiejętność postępowania z ludźmi.


Przykadowe prace

Wnioskowy tryb ścigania w prawie karnym

Wnioskowy tryb ścigania w prawie karnym Wśrd typw ścigania, czyli odrębnych sposobw inicjowania procesu w postępowaniu karnym rozrżniamy: 1. Tryb ścigania z oskarżenia publicznego (z urzędu): a) Bezwarunkowy (znakomita większość spraw karnych w Polsce) ...

Uprawa zbż

Uprawa zbż Pszenica Pszenica pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji. Wyrżnia się około 20 gatunkw pszenicy. Jest jednym z najstarszych zbż chlebowych i uprawia się ją co najmniej od 6 tysięcy lat. Wymagania klimatyczne - potrzebuje ponad 100 dni okresu w...

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia ZDROWIE to proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm-środowisko, pozwalający w wyniku braku choroby utrzymać rwnowagę pomiędzy organizmem a środowiskiem. Zdrowie to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogw środowiska. Zdrow...

Postacie mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych np. Ikar, Syzyf, Prometeusz.

Postacie mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych np. Ikar, Syzyf, Prometeusz. Każda z postaci mitologicznych miała określony charakter. Sens ich czynw był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie Ci stali się symbolem ludzi realizujących dane posta...

Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace Zakres polityki personalnej -dobr pracownikw -szkolenie i doskonalenie kadr -motywacja pracownikw do wykonywania zadań -ocena pracownikw -system awansowania Sposoby doboru pracownikw -ogłoszenia w prasie, internecie, telegazeta -urząd pracy -rekomendacja -składanie ofer...

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie Bezpieczeństwo państwa, to stan umożliwiający normalny rozwj państwa - pomyślną realizację wszystkich jego celw - uzyskiwany zazwyczaj w wyniku zorganizowanej ochrony i obrony przed wszelkim...

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Pedagogika czasu wolnego młodzieży Czas wolny to pojęcie, ktre znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy – podstawowy element wolnego czasu – był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejw. Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wol...

Meine Sommerferien

Meine Sommerferien Dieses Schuljahr war fr mich sehr lang und schwer, weil ich sehr viel Zeit fr das Lernen widmen musste. Deswegen wartete ich auf die Sommerferien ungeduldig. Am Anfang hatte ich keine Ideen wie ich die Sommerferien verbringen knnte. Natrlich wollte ich im August aufs Land fahren, aber es gab auch den ganzen J...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry