• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Reinkarn...

Nawigacja

ReinkarnacjaReinkarnacja
Spotykamy się z trzema głwnymi poglądami o tym, co po śmierci:

- że (1) świadome życie kończy się i dalej już nie ma nic;

- że (2) dalej istniejemy jako bezcielesne duchy, ktre w dodatku, według większości zwolennikw tego poglądu, czekają jakieś sądy, i to przynajmniej dwa razy, raz indywidualnie zaraz po śmierci, drugi raz hurtowo przy Końcu Świata, a po wyroku idzie się do nieba, czyśćca lub piekła;

- że (3) "przesiadamy się" w ciało nowej istoty i rodzimy się na nowo.

Istnieje pewna "masa" danych doświadczalnych, ktre każą podejrzewać, że pogląd nr 1. nie jest prawdą. Byłby prawdziwy, gdyby świadomość była nieodłącznie związana z ciałem. Przeciw temu świadczą przypadki eksterioryzacji, kiedy ludzie "wychodzą z ciała". Zdarza się to pod wpływem szoku, np. podczas operacji chirurgicznych, w stanach tak zwanych "przyśmiertnych" (ang. near-death-experiences, NDE), zewnętrznie rozpoznawanych jako śmierć kliniczna, i wreszcie pod wpływem halucynogenw (enteogenw), z ktrych najsilniej "odcieleśniające" działanie ma, jak się wydaje, dwumetylotryptamina (DMT)

Pogląd nr 3, oczywiście nie tak prosto i figlarnie wyrażony, wiąże się głwnie z religiami pochodzącymi z Indii - z hinduizmem i z buddyzmem. W mniej "teologicznej" formie spotykany jest w folklorze wielu ludw, w tym także u Słowian

Popierają go, oprcz tradycji, także "wspomnienia z przeszłych wcieleń", ktre (wprawdzie rzadko) pojawiały się w rżnych ludzi spontanicznie, a także bywały stymulowane: przez zażywanie psychodelikw (takie świadectwa uzyskał Stanisław Grof podczas swoich badań nad głęboką pamięcią ujawniająca się pod wpływem LSD); przez ćwiczenia oddechowe znane jako regresing, oraz pod hipnozą.

Zapewne w większości przypadkw, kiedy ktoś przeżywa doświadczenia, ktre w jego najgłębszym przekonaniu są przypominaniem poprzednich wcieleń, "wspomnienia" te są nieprawdziwe - to znaczy żadnych życiorysw dawniej żyjących ludzi (czy zwierząt!) nie relacjonują! Za to ujawnia się przy tej okazji (pod hipnozą, pod wpływem enteogenw lub w regresingu) inna zdolność umysłu, ktre mnie osobiście wydaje się nawet bardziej zdumiewająca niżeli przeszłe wcielenia: jest to zdolność do tworzenia, spontanicznie i niemal na zawołanie, całych "rwnoległych życiorysw" i "rwnoległych osobowości" - "rwnoległych światw przeżyciowych" nieomal. Ta zdolność ludzkiego umysłu wydaje mi się prawdziwa perłą - cż, kiedy zwolennicy reinkarnacji tę perłę z pogardą odrzucają, szukając w niej tego, czym ona nie jest, czyli potwierdzeń swoich przekonań. (Dlaczego tak się dzieje, jest oczywiste: przekonanie o reinkarnacji bywa traktowane jako gwarancja, że się nie umrze - a zdolność do realistycznego konfabulowania żadnym plastrem na zagrożenie śmiercią nie jest!)

Oczywiście, przeciw poglądowi nr 3 (że jest reinkarnacja) świadczy "naoczny" dowd: to, że nie pamiętamy żadnych przeszłych żywotw; a nawet nie pamiętamy tego, co działo się przez kilka lat po narodzinach. Badania Grofa pokazują, że enteogeny - i ćwiczenia oddechowe też! - potrafią skutecznie przywrcić pamięć wczesnodziecięcą, okołoporodowa, a nawet prenatalną. Zwolennicy reinkarnacji natychmiast z tego wyciągają wniosek, że przywracają one rwnież pamięć "pretanatalną", czyli tę sprzed ostatniej śmierci, a skoro tak, to rwnież sprzed dowolnej śmierci poprzedniej.

Odpowiedź zwolennikw reinkarnacji jest taka, że oprcz pamięci zwykłej, "płytkiej" mamy pamięć "głęboką", i w niej to właśnie "zalegają" wspomnienia z przeszłych wcieleń. Właśnie doświadczenia regresingowe i halucynogenne byłyby dowodem na istnienie owej głębokiej pamięci. (Ale, jak wcześniej pisałam, przeciw istnieniu pamięci przeszłych wcieleń świadczą wspomniane "nieświadome oszustwa umysłu" - konfabulacje.)

Wrćmy do źrdeł, czyli do buddyzmu. Buddyjskie nauczanie w żadnym razie nie wiąże z reinkarnacją nadziei na uniknięcie śmierci. Przeciwnie, wciąż powtarzane są słowa Buddy Śakjamuniego, że śmierć (jak narodziny i choroba) jest cierpieniem, i jest nieuchronna. Z drugiej strony żadna z religii nie uczyniła tak wiele jak buddyzm dla "oswojenia" zjawiska śmierci - mam na myśli tu zarwno szczegłowe instrukcje dla umierających, wykorzystywanie śmierci jako szczeglnie sprzyjającej okazji dla osiągnięcia Wyzwolenia, jak rwnież zagadkowe zjawisko, wielokrotnie relacjonowane, jakoby buddyjscy święci swj proces śmierci kończyli rozpuszczeniem swojego ciała, tak, iż pozostawały po nich puste szaty, włosy i paznokcie. W buddyzmie rwnież reinkarnacja nie jest wiązana z żadną nadzieją na kontynuowanie swojego indywidualnego istnienia w następnych wcieleniach. Instytucja tulku (po tybetańsku spruls-sku, w sanskrycie nirmanakaja), czyli inkarnowanych lamw, wcale temu nie przeczy, jako że powiada się, iż w ich przypadku przez ciąg kolejnych wcieleń przenosi się zadanie, rola do odegrania ("powołanie"? - chciałoby się powiedzieć), nie zaś wcale indywidualna świadomość poparta pamięcią przeszłych wcieleń. Owszem, w buddyzmie znane jest takie siddhi (szczeglna zdolność umysłu), ktre polega na pamiętaniu poprzednich wcieleń, ale ogromna większość tulku daje sobie radę bez tego. I tak (streszczam tu dalej nauki buddyjskie), o ile po śmierci umysł zmarłego zachowuje zdolność sądzenia i utrzymuje swoje "ja" w jakiej takiej całości, pomimo braku wsparcia ze strony "ugruntowania" jakim jest ciało, to wejście w kolejny cielesny żywot skutecznie poprzednie "ja" kasuje, kasując przy okazji także pamięć minionego życia. Można powiedzieć, że o ile śmierć jeszcze nie jest pełną śmiercią "ja", to taką właśnie śmiercią są następne narodziny. (A raczej początek następnego życia, więc raczej poczęcie.) Z czego wynika natychmiastowy wniosek, że nawet jeżeli w jakiś sposb żyjemy poza ciałem po jego śmierci, to nie jest to wcale koniec niebezpieczeństw, jakie czyhają na naszą świadomość i tożsamość - jako że następne narodziny są śmiercią dla umarłego! Zresztą, fakt bycia i doświadczania poza ciałem wcale nie jest od razu gwarancją, że ten nowy stan jest bezpieczny i stabilny. Raczej wydaje się, że to właśnie ciało i jego doznania są dla świadomości czymś, co ją stabilizuje i nie pozwala jej rozproszyć się. Możliwe też jest coś takiego: stan po śmierci i bez ciała jest w jakiś sposb dla świadomości, dla "ja", nieznośny - z powodu nudy? braku wrażeń? nie zaspokojonych pragnień? Dobrym przybliżeniem jest tu (być może) pewne doświadczenie medytacyjne: kiedy osiągnie się stan "czystego widzenia", bez myśli i wewnętrznego dialogu, jawi się on jako coś niezmiernie cennego i radosnego. Tym niemniej stan taki "załamuje się" po jakimś czasie - tak jakby "gadający umysł" nie mgł tego na dłuższą metę znieść. Więc może po śmierci jest podobnie? - a nowe wcielenie jest włączeniem się na powrt czegoś co przypominałoby wewnętrzny dialog... Ten pogląd nie jest, jak się wydaje, sprzeczny z buddyzmem.

Mogę więc podsumować:

(1) To, że niektrzy byli "po tamtej stronie" - mieli doświadczenia przyśmiertne - nie znaczy wcale, że niektrzy ich nie będą mieli, i ich strumień świadomości zaniknie od razu przy śmierci ciała, albo, jak przy utracie przytomności, wcześniej.

(2) To, że istnieje strumień świadomości po śmierci ciała, wcale nie znaczy, że ten bezcielesny stan świadomości jest stały, trwały i bezpieczny. (A także nie ma żadnej gwarancji, że jest przyjemny.)

(3) Brak poczucia, że istnieliśmy przed narodzinami (a także nauki buddyjskie) świadczyłby o tym, że nawet jeżeli śmierć ciała nie jest kresem "ja", to na pewno jest nim następne wcielenie.

(4) Wcale nie jest powiedziane, że po śmierci dzieją się z "ja"-świadomością jeszcze inne rzeczy niż następne wcielenie się. Może być tak, że to jest tylko jedna z ewentualności.


Przykadowe prace

Eseje na socjologie

Eseje na socjologie SPIS TREŚCI 1. OCENA ??Inni?, ?nietypowi? ? znaczy gorsi. Ocena indywidualnych jednostek przez ................. s. 2 społeczeństwo w VII fazie rozwojowej.? 2. WŁADZA ?Nie jesteś moim rodzicem! Wpływ władzy rodzicw przybranych na...............................

Barok

Barok BAROK XVII-XVIIIw. HIPERBOLA ? przsadnia, ukazanie jakiegoś zjawiska lub przedmiotu z zamierzona przesadą, wyolbrzymiają jego wygląd lub cechy, zaangażowanie twrcy emocjonalne i ma wywoła podobne u odbiorcy. W poezji barokowej hiperbola służy jako podkreślenie kontrastu np. w ...

Ars moriendi

Ars moriendi Ars moriendi to sztuka umierania. W wiekach średnich była to przede wszystkim śmierć w obronie ojczyzny, wiary lub władcy. W średniowiecznych romansach za piękną uważano śmierć z miłości. Przykładem ars moriendi był zgon głwnego,...

Rozwj myślenia w adolescencji

Rozwj myślenia w adolescencji Centralne znaczenie w rozwoju umysłowym dorastającej młodzieży odgrywają procesy myślenia. Amerykańscy autorzy stwierdzają na podstawie badań, że u dorastających następuje wzrost zarwno zdolności rozumienia stosunkw ...

Losy Pawła Obareckiego- Stefan Żeromski "Siłaczka".

Losy Pawła Obareckiego- Stefan Żeromski "Siłaczka". Doktor Paweł Obarecki jest głwną postacią w noweli Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace". Opowieść o losach lekarza, autor przedstawił w dwch czasach; w monotonnej teraźniejszości i przeszłości z czasw...

Socjologia Wychowania

Socjologia Wychowania SOCJOLOGIA WYCHOWANIA 1. Obszary zainteresowań socjologii wychowania Socjologia wychowania - jedna z dziedzin socjologii ściśle związana z pedagogiką społeczną, zajmująca się wychowaniem jako procesem społecznym. Bada m.in. środowiskowe uwar...

''Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!" - mj autorytet.

''Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!" - mj autorytet. Moimi autorytetami są trzej muszkieterowie Atos, Portos i Aramis oraz ich wierny przujaciel d'Artagnan. Byli to pełni uroku bophaterowie, prawi, szlachetni, gotowi do poświęceń dla dobra swej ojczyzny - Francji. Posiadali odwagę, mę...

Organizacja i działanie GPW

Organizacja i działanie GPW Giełda papierw wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991roku po 52-letniej przerwie. Została założona przez Skarb Państwa jako spłka akcyjna, ktrej udziałowcami mogą być ( oprcz Skarbu Państw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry