• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: rekcja rz...

Nawigacja

rekcja rzeczownikarekcja rzeczownika
die Abhngigkeit von (D) - zależność od

die hnlichkeit mit (D) - podobieństwo z

der Abstand von/zwischen (D) - odstęp od/między

das Angebot an (D) - oferta

die Angst vor (D) - strach przed

der Anla zu (D) - okazja do

der Anteil an (D) - udział w

die Antwort auf (A) - odpowiedź na

die Arbeit an (D) - praca nad

der rger ber (A) - złość z

die Ausnahme von (D) - wyjątek od

das Bedrfnis nach (D) - potrzeba (czegoś)

der Bedarf an (D) - zapotrzebowanie na

die Begegnung mit (D) - spotkanie z

das Beispiel fr (A) - przykład na

der Beitrag zu (D) - przyczynek, wkład do

die Bekanntschaft mit (D) - znajomość z

das Bemhen um (A) - staranie o

die Bemerkung ber (A) - uwaga o (kimś, czymś)

die Bereitschaft zu (D) - gotowość do

der Bericht ber (A) - relacja o

die Beschftigung mit (D) - zajęcie (czymś)

die Beziehung zu/zwischen (D) - relacja, stosunek do/między

die Bitte an/um (A) - prośba do/o (osoba/rzecz)

die Chance zu (D) - szansa na

der Dank fr (A) - podziękowanie za

die Differenz zwischen (D) - rżnica między

die Diskussion ber (A) - dyskusja o, nad

die Distanz zu/zwischen (D) - dystans do/między

die Ehe mit (D) - małżeństwo z

der Eindruck auf (A) - wrażenie na

der Einflu auf (A) - wpływ na

die Einladung zu (D) - zaproszenie na

die Entscheidung ber (A) - decyzja o, nad

die Etschuldigung fr (A) - usprawiedliwienie za

die Erinnerung an (A) - wspomnienie o

die Erklrung fr (A) - wyjaśnienie (czegoś)

die Erlaubnis zu (D) - pozwolenie na

die Fhigkeit zu (D) - zdolność do

die Frage an (A)/nach (D) - pytanie do/o

die Freundschaft mit (D) - przyjaźń z

der Gedanke an (A) - myśl o (czymś)

der Gegensatz zu (D) - przeciwieństwo do

die Gelegenheit zu (D) - okazja do

die Gemeinsamkeit mit (D) - podobieństwo do

der Glaube an (A) - wiara w

die Grenze zu/zwischen (D) - granica

der Grund fr (A)/zu (D) - przyczyna, powd (czegoś)/do

die Grundlage fr (A) - podstawa (czegoś)

die Hilfe bei (D)/fr (A) - pomoc przy/za (coś), dla

der Hinweis auf (A) - wskazwka na

die Hoffnung auf (A) - nadzieja na

die Information ber (A) - informacja o

das Interesse an (D)/ fr (A) - zainteresowanie (czymś) - zamiennie

der Kampf gegen/um (A) - walka przeciwko/za (czymś),o

die Klage ber (A) - skarga na

der Konflikt zwischen (D) - konflikt między

der Kontakt zu/zwischen (D) - kontakt do/między

die Kontrolle ber (A) - kontrola nad

die Konzentration auf (A) - koncentracja na

die Korrespondenz mit (D) - korespondencja y

die Kritik an (D) - krytyka (czegoś)

die Liebe zu (D) - miłość do

die Mglichkeit zu (D) - możliwość do (czegoś)

der Neid auf (A) - zazdrość o (coś), (czegoś)

die Neigung zu (D) - skłonność do

die Orientierung an (D) - orientacja w

der Preis fr (A) - nagroda, cena za

der Protest gegen (A) - protest przeciwko

die Rcksicht auf (A) - uwaga, koncentracja na

die Reaktion auf (A) - reakcja na

das Recht auf (A) - prawo do

der Ruf nach (D) - wezwanie, zawołanie (czegoś), (kogoś)

die Sorge um (A) - obawa, lęk o

die Sorge fr (A) - kłopot, troska o (coś, kogoś)

die Suche nach (D) - poszukiwanie za

die Teilnahme an (D) - udział w

der Unterschied zwischen (D) - rżnica między

die Verantwortung fr (A) - odpowiedzialność za

die Verbindung zu/zwischen (D) - połączenie, powiązanie z/między

der Vergleich zu/mit (D) - porwnanie do/z

das Verhltnis zwischen (D) - relacja, stosunek między

das Verstndnis fr (A) - zrozumienie dla (czegoś)

die Verwandschaft mit (D) - pokrewieństwo z

die Verwechslung mit (D) - pomyłka z

der Verzicht auf (A) - rezygnacja z

die Vorbereitung auf (A) - przygotowanie do

die Vorstellung von (D) - wyobrażenie o

die Wirkung auf (A) - oddziaływanie na

der Wunsch nach (D) - życzenie (czegoś)

die Zufriedenheit mit (D) - zadowolenie z

der Zusammenhang mit (D) - związek z

der Zwang zu (D) - przymus do

der Zweifel an (D) - powątpiewanie, zwątpienie w


Przykadowe prace

Mutacje

Mutacje Mutacje – to nagłe skokowe zmiany materiału genetycznego. MUTACJE dziedziczone niedziedziczone Komrki rozrodcze lub Macierzyste przekazywane w Procesie dziedziczenia Komrki somatyczne, zmianie budowa danego organu, jego wygląd i funkcja. Być mutacje nowot...

Globalne skutki zanieczyszczeń powietrza.

Globalne skutki zanieczyszczeń powietrza. Globalne skutki zanieczyszczeń powietrza (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze). Zanieczyszczenia powietrza są głwnymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt c...

Literatura średniowieczna.

Literatura średniowieczna. Gatunki. ŚWIECKIE - tematyka świecka. Powieści bretońskie - (X w.) utwory, ktrych fabuła oparta jest na bardzo starych legendach, baśniach i mitach celtyckich: - romanse "Tristan i Izolda" - przygodowe "O rycerzach okrągłego sto&...

Opis filmu '' Bitwa pod Grunwaldem''

Opis filmu '' Bitwa pod Grunwaldem'' W filmie ‘’Bitwa pod Grunwaldem’’ autor chciał nam pokazać jakie emocje towarzyszyły żołnierzom podczas bitwy wszechczasw, dlatego wprowadził muzykę, wywierającą na oglądających ciekawość przysz&...

7 cudw świata

7 cudw świata PIRAMIDA CHEOPSA Piramida Cheopsa (ok. 2560 p.n.e) oraz stające obok niej piramidy Chefrena i Mykerinosa to najbardziej znany zespł piramid. Obok piramidy Chefrena postawiono monumentalny pomnik sfinksa. Zabytki te znajdują się w Gizie, w Egipcie. Postawiona została na sztucznie w...

Antyk - Filozofia

Antyk - Filozofia Greccy myśliciele podejmowali trud zrozumienia świata w oparciu o racjonalną wiedzę. Dochodzili do niej przy pomocy poznania zmysłowego, w ramach ktrego wyodrębnili pięć zmysłw: wzrok, węch, słuch, smak i dotyk, oraz drogą myślenia abstrakcyjneg...

Ist Fernsehen an allem Schuldig?- Mediom przypisuje sie wine za nasilenie przemocy. Czy media maja rzeczywiscie wplyw na zachowanie ludzi?

Ist Fernsehen an allem Schuldig?- Mediom przypisuje sie wine za nasilenie przemocy. Czy media maja rzeczywiscie wplyw na zachowanie ludzi? Mit dem Fernsehen hat man jeden Tag zu tun. Es wird unser unaufhorlicher Lebensgenosse. Aus diesem Grund, dass die Leute standig fernsehen, ubt das Fernsehen Einfluss auf die Erhaltung der L...

Egzystencjalizm.

Egzystencjalizm. Filozofia egzystencjalna została zainicjowana przez Kierkegaarda. Wznowił ją około 1930 r. W Niemczech Martin Heidegger. Rozpowszechniła się zaś podczas drugiej wojny we Francji, głwnie przez Paula Sartre’a. W Niemczech przedstawicielem egzystencjalizmu był jed...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry