• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: rekcja rz...

Nawigacja

rekcja rzeczownikarekcja rzeczownika
die Abhngigkeit von (D) - zależność od

die hnlichkeit mit (D) - podobieństwo z

der Abstand von/zwischen (D) - odstęp od/między

das Angebot an (D) - oferta

die Angst vor (D) - strach przed

der Anla zu (D) - okazja do

der Anteil an (D) - udział w

die Antwort auf (A) - odpowiedź na

die Arbeit an (D) - praca nad

der rger ber (A) - złość z

die Ausnahme von (D) - wyjątek od

das Bedrfnis nach (D) - potrzeba (czegoś)

der Bedarf an (D) - zapotrzebowanie na

die Begegnung mit (D) - spotkanie z

das Beispiel fr (A) - przykład na

der Beitrag zu (D) - przyczynek, wkład do

die Bekanntschaft mit (D) - znajomość z

das Bemhen um (A) - staranie o

die Bemerkung ber (A) - uwaga o (kimś, czymś)

die Bereitschaft zu (D) - gotowość do

der Bericht ber (A) - relacja o

die Beschftigung mit (D) - zajęcie (czymś)

die Beziehung zu/zwischen (D) - relacja, stosunek do/między

die Bitte an/um (A) - prośba do/o (osoba/rzecz)

die Chance zu (D) - szansa na

der Dank fr (A) - podziękowanie za

die Differenz zwischen (D) - rżnica między

die Diskussion ber (A) - dyskusja o, nad

die Distanz zu/zwischen (D) - dystans do/między

die Ehe mit (D) - małżeństwo z

der Eindruck auf (A) - wrażenie na

der Einflu auf (A) - wpływ na

die Einladung zu (D) - zaproszenie na

die Entscheidung ber (A) - decyzja o, nad

die Etschuldigung fr (A) - usprawiedliwienie za

die Erinnerung an (A) - wspomnienie o

die Erklrung fr (A) - wyjaśnienie (czegoś)

die Erlaubnis zu (D) - pozwolenie na

die Fhigkeit zu (D) - zdolność do

die Frage an (A)/nach (D) - pytanie do/o

die Freundschaft mit (D) - przyjaźń z

der Gedanke an (A) - myśl o (czymś)

der Gegensatz zu (D) - przeciwieństwo do

die Gelegenheit zu (D) - okazja do

die Gemeinsamkeit mit (D) - podobieństwo do

der Glaube an (A) - wiara w

die Grenze zu/zwischen (D) - granica

der Grund fr (A)/zu (D) - przyczyna, powd (czegoś)/do

die Grundlage fr (A) - podstawa (czegoś)

die Hilfe bei (D)/fr (A) - pomoc przy/za (coś), dla

der Hinweis auf (A) - wskazwka na

die Hoffnung auf (A) - nadzieja na

die Information ber (A) - informacja o

das Interesse an (D)/ fr (A) - zainteresowanie (czymś) - zamiennie

der Kampf gegen/um (A) - walka przeciwko/za (czymś),o

die Klage ber (A) - skarga na

der Konflikt zwischen (D) - konflikt między

der Kontakt zu/zwischen (D) - kontakt do/między

die Kontrolle ber (A) - kontrola nad

die Konzentration auf (A) - koncentracja na

die Korrespondenz mit (D) - korespondencja y

die Kritik an (D) - krytyka (czegoś)

die Liebe zu (D) - miłość do

die Mglichkeit zu (D) - możliwość do (czegoś)

der Neid auf (A) - zazdrość o (coś), (czegoś)

die Neigung zu (D) - skłonność do

die Orientierung an (D) - orientacja w

der Preis fr (A) - nagroda, cena za

der Protest gegen (A) - protest przeciwko

die Rcksicht auf (A) - uwaga, koncentracja na

die Reaktion auf (A) - reakcja na

das Recht auf (A) - prawo do

der Ruf nach (D) - wezwanie, zawołanie (czegoś), (kogoś)

die Sorge um (A) - obawa, lęk o

die Sorge fr (A) - kłopot, troska o (coś, kogoś)

die Suche nach (D) - poszukiwanie za

die Teilnahme an (D) - udział w

der Unterschied zwischen (D) - rżnica między

die Verantwortung fr (A) - odpowiedzialność za

die Verbindung zu/zwischen (D) - połączenie, powiązanie z/między

der Vergleich zu/mit (D) - porwnanie do/z

das Verhltnis zwischen (D) - relacja, stosunek między

das Verstndnis fr (A) - zrozumienie dla (czegoś)

die Verwandschaft mit (D) - pokrewieństwo z

die Verwechslung mit (D) - pomyłka z

der Verzicht auf (A) - rezygnacja z

die Vorbereitung auf (A) - przygotowanie do

die Vorstellung von (D) - wyobrażenie o

die Wirkung auf (A) - oddziaływanie na

der Wunsch nach (D) - życzenie (czegoś)

die Zufriedenheit mit (D) - zadowolenie z

der Zusammenhang mit (D) - związek z

der Zwang zu (D) - przymus do

der Zweifel an (D) - powątpiewanie, zwątpienie w


Przykadowe prace

Kształtowanie liderw przyszłości

Kształtowanie liderw przyszłości Według Billa Gates’a zmiany jakie zajdą w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w ciągu najbliższych dziesięciu lat, swą głębokością będą dorwnywały zmianom jakie zaszły w tym obszarze w ostatnim p...

Przedstaw swoje stanowisko w sprawie przystąpionia Polski do Unii Europejskiej

Przedstaw swoje stanowisko w sprawie przystąpionia Polski do Unii Europejskiej Unia Europejska (UE) jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu pięciu krajw europejskich, będący efektem wieloletniego zbliżania się krajw z Europy Zachodniej. Członkami Unii są następują...

Makroekonomia

Makroekonomia Dochd narodowy - dochd danego kraju wynikający z prowadzonej w nim działalności produkcyjnej w pewnym okresie, zwykle w okresie roku; w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej stosuje się następujące mierniki dochodu narodowego: Produkt narodowy brutto (PNB), całkowita war...

Problem komunikacji międzyludzkiej na podstawie "smego dnia tygodnia" Marka Hłaski

Problem komunikacji międzyludzkiej na podstawie "smego dnia tygodnia" Marka Hłaski Człowiek wspłczesny, a więc żyjący po drugiej wojnie światowej, zwykł funkcjonować w zatomizowanych wsplnotach, będących gwarantem anonimowości utożsamianej wręcz z bezk...

Lalka

Lalka "Lalka" B. Prusa wydawana była w "Kurierze Codziennym" w odcinkach w latach 1887 - 89, zaś w całości ukazała się w 1890 r. 1. Powieść dojrzałego realizmu: Jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego &#...

Dulszczyzna.

Dulszczyzna. W dramaturgii Młodej Polski wyrżnia się dwa głwne nurty: Pierwszy z nich to naturalistyczny – kontynuujący tradycję realistycznego dramatu pozytywistycznego. Drugi to symboliczny – tworzący się pod wpływem nowej dramaturgii europejskiej, ktrej c...

Information Systems Audit And Control Association (ISACA)

Information Systems Audit And Control Association (ISACA) Information Systems Audit And Control Association (ISACA) jest największą i najważniejszą, niezależną organizacją zajmującą się problemami audytu, kontroli i zarządzania w środowisku informatycznym. W ISACA zrz...

O mnie - C'est moi!

O mnie - C'est moi! Salut! Je m'apelle Julie et j'ai 15 ans (alors, je suis ne en 1993). J'habite a Jelenia Gra dans une maison. Je suis ni petite ni grande et je suis blonde. Mes yeux sont verts. Je suis polonaise et ma famille se compose de trois personnes; ma mere, mon pere et moi. Mes loisirs sont le sport (badminton, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry