• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: rekcja rz...

Nawigacja

rekcja rzeczownikarekcja rzeczownika
die Abhngigkeit von (D) - zależność od

die hnlichkeit mit (D) - podobieństwo z

der Abstand von/zwischen (D) - odstęp od/między

das Angebot an (D) - oferta

die Angst vor (D) - strach przed

der Anla zu (D) - okazja do

der Anteil an (D) - udział w

die Antwort auf (A) - odpowiedź na

die Arbeit an (D) - praca nad

der rger ber (A) - złość z

die Ausnahme von (D) - wyjątek od

das Bedrfnis nach (D) - potrzeba (czegoś)

der Bedarf an (D) - zapotrzebowanie na

die Begegnung mit (D) - spotkanie z

das Beispiel fr (A) - przykład na

der Beitrag zu (D) - przyczynek, wkład do

die Bekanntschaft mit (D) - znajomość z

das Bemhen um (A) - staranie o

die Bemerkung ber (A) - uwaga o (kimś, czymś)

die Bereitschaft zu (D) - gotowość do

der Bericht ber (A) - relacja o

die Beschftigung mit (D) - zajęcie (czymś)

die Beziehung zu/zwischen (D) - relacja, stosunek do/między

die Bitte an/um (A) - prośba do/o (osoba/rzecz)

die Chance zu (D) - szansa na

der Dank fr (A) - podziękowanie za

die Differenz zwischen (D) - rżnica między

die Diskussion ber (A) - dyskusja o, nad

die Distanz zu/zwischen (D) - dystans do/między

die Ehe mit (D) - małżeństwo z

der Eindruck auf (A) - wrażenie na

der Einflu auf (A) - wpływ na

die Einladung zu (D) - zaproszenie na

die Entscheidung ber (A) - decyzja o, nad

die Etschuldigung fr (A) - usprawiedliwienie za

die Erinnerung an (A) - wspomnienie o

die Erklrung fr (A) - wyjaśnienie (czegoś)

die Erlaubnis zu (D) - pozwolenie na

die Fhigkeit zu (D) - zdolność do

die Frage an (A)/nach (D) - pytanie do/o

die Freundschaft mit (D) - przyjaźń z

der Gedanke an (A) - myśl o (czymś)

der Gegensatz zu (D) - przeciwieństwo do

die Gelegenheit zu (D) - okazja do

die Gemeinsamkeit mit (D) - podobieństwo do

der Glaube an (A) - wiara w

die Grenze zu/zwischen (D) - granica

der Grund fr (A)/zu (D) - przyczyna, powd (czegoś)/do

die Grundlage fr (A) - podstawa (czegoś)

die Hilfe bei (D)/fr (A) - pomoc przy/za (coś), dla

der Hinweis auf (A) - wskazwka na

die Hoffnung auf (A) - nadzieja na

die Information ber (A) - informacja o

das Interesse an (D)/ fr (A) - zainteresowanie (czymś) - zamiennie

der Kampf gegen/um (A) - walka przeciwko/za (czymś),o

die Klage ber (A) - skarga na

der Konflikt zwischen (D) - konflikt między

der Kontakt zu/zwischen (D) - kontakt do/między

die Kontrolle ber (A) - kontrola nad

die Konzentration auf (A) - koncentracja na

die Korrespondenz mit (D) - korespondencja y

die Kritik an (D) - krytyka (czegoś)

die Liebe zu (D) - miłość do

die Mglichkeit zu (D) - możliwość do (czegoś)

der Neid auf (A) - zazdrość o (coś), (czegoś)

die Neigung zu (D) - skłonność do

die Orientierung an (D) - orientacja w

der Preis fr (A) - nagroda, cena za

der Protest gegen (A) - protest przeciwko

die Rcksicht auf (A) - uwaga, koncentracja na

die Reaktion auf (A) - reakcja na

das Recht auf (A) - prawo do

der Ruf nach (D) - wezwanie, zawołanie (czegoś), (kogoś)

die Sorge um (A) - obawa, lęk o

die Sorge fr (A) - kłopot, troska o (coś, kogoś)

die Suche nach (D) - poszukiwanie za

die Teilnahme an (D) - udział w

der Unterschied zwischen (D) - rżnica między

die Verantwortung fr (A) - odpowiedzialność za

die Verbindung zu/zwischen (D) - połączenie, powiązanie z/między

der Vergleich zu/mit (D) - porwnanie do/z

das Verhltnis zwischen (D) - relacja, stosunek między

das Verstndnis fr (A) - zrozumienie dla (czegoś)

die Verwandschaft mit (D) - pokrewieństwo z

die Verwechslung mit (D) - pomyłka z

der Verzicht auf (A) - rezygnacja z

die Vorbereitung auf (A) - przygotowanie do

die Vorstellung von (D) - wyobrażenie o

die Wirkung auf (A) - oddziaływanie na

der Wunsch nach (D) - życzenie (czegoś)

die Zufriedenheit mit (D) - zadowolenie z

der Zusammenhang mit (D) - związek z

der Zwang zu (D) - przymus do

der Zweifel an (D) - powątpiewanie, zwątpienie w


Przykadowe prace

Asceza średniowieczna.

Asceza średniowieczna. Asceza średniowieczna to doskonalenie się w cnocie poprzez surowy tryb życia, wyrzeczenie się ziemskich przyjemności, a nawet umartwianie ciała. Z greckiego askeiss oznacza ćwiczenie. Celem tej postawy, ktrą propagowali asceci, było oprcz doskonalenia w s...

Miłość w Biblii.

Miłość w Biblii. Czym jest miłość? Od niepamiętnych czasw zastanawiają się nad tym najwięksi myśliciele i filozofowie. Miłość - sens życia każdego człowieka bez względu na jego wiek, pochodzenie czy pozycję społeczną. Ka&...

Biografia - Jerzy Kukuczka

Biografia - Jerzy Kukuczka Jerzy Kukuczka urodził się 24 marca 1948 roku w Katowicach. Polski alpinista i himalaista. Jako drugi człowiek na Ziemi zdobył koronę Himalajw i Karakurum - wszystkie 14 szczytw o wysokości ponad 8 tysięcy metrw. Zdobycie ich zajęło mu 8 lat. Spo...

Postrzeganie życia na wsi, na podstawie "Wesela" Wyspiańskiego.

Postrzeganie życia na wsi, na podstawie "Wesela" Wyspiańskiego. Pan Młody reprezentuje prostą filozofię, według, ktrej w życiu trzeba iść za głosem serca i sięgać po szczęście. Szczęście każdy ma przed nosem a jak ma, to trzeba brać- trzeb...

"Ustęp" w III części "Dziadw" Adama Mickiewicza

"Ustęp" w III części "Dziadw" Adama Mickiewicza Ostatnim fragmentem części III Dziadw Adama Mickiewicza jest ?Ustęp? Zawiera on refleksje autora na temat despotycznych rządw carskich. Forma dzieła została zmieniona. Nie mamy do czynienia już z dramatem, zaś z utworem o ...

Korpus urzędniczy

Korpus urzędniczy korpus urzędniczy - w monarchii absolutnej doszło do wyodrębnienia się nowej warstwy: urzędnikw, określanej też jako stan urzędniczy. Byli to najczęściej ludzie wywodzący się z drobnej szlachty oraz mieszczaństwa, pobierający pen...

KALOS KAGHATOS

KALOS KAGHATOS Kalos kaghatos – piękny i dobry, ideał sportowego wychowania w starożytnej Grecji, sportowiec odznaczający się harmonijną pełnią zalet duszy i ciała. Czy istnieją jeszcze tacy? Kalos kaghatos wygrywa, lecz porażki przyjmuje z godnością; ...

W czym wyrażała się troska o losy RP w literaturze XVI wieku?

W czym wyrażała się troska o losy RP w literaturze XVI wieku? Wiek XVI był dla Polski złotym wiekiem. Wielkie dochody z handlu zbożem powodowały, że feudałowie bardzo szybko się bogacili. Bogacąc się, zdobywali coraz większe wpływy i władzę. Elekcja ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry