• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: rekcja rz...

Nawigacja

rekcja rzeczownikarekcja rzeczownika
die Abhngigkeit von (D) - zależność od

die hnlichkeit mit (D) - podobieństwo z

der Abstand von/zwischen (D) - odstęp od/między

das Angebot an (D) - oferta

die Angst vor (D) - strach przed

der Anla zu (D) - okazja do

der Anteil an (D) - udział w

die Antwort auf (A) - odpowiedź na

die Arbeit an (D) - praca nad

der rger ber (A) - złość z

die Ausnahme von (D) - wyjątek od

das Bedrfnis nach (D) - potrzeba (czegoś)

der Bedarf an (D) - zapotrzebowanie na

die Begegnung mit (D) - spotkanie z

das Beispiel fr (A) - przykład na

der Beitrag zu (D) - przyczynek, wkład do

die Bekanntschaft mit (D) - znajomość z

das Bemhen um (A) - staranie o

die Bemerkung ber (A) - uwaga o (kimś, czymś)

die Bereitschaft zu (D) - gotowość do

der Bericht ber (A) - relacja o

die Beschftigung mit (D) - zajęcie (czymś)

die Beziehung zu/zwischen (D) - relacja, stosunek do/między

die Bitte an/um (A) - prośba do/o (osoba/rzecz)

die Chance zu (D) - szansa na

der Dank fr (A) - podziękowanie za

die Differenz zwischen (D) - rżnica między

die Diskussion ber (A) - dyskusja o, nad

die Distanz zu/zwischen (D) - dystans do/między

die Ehe mit (D) - małżeństwo z

der Eindruck auf (A) - wrażenie na

der Einflu auf (A) - wpływ na

die Einladung zu (D) - zaproszenie na

die Entscheidung ber (A) - decyzja o, nad

die Etschuldigung fr (A) - usprawiedliwienie za

die Erinnerung an (A) - wspomnienie o

die Erklrung fr (A) - wyjaśnienie (czegoś)

die Erlaubnis zu (D) - pozwolenie na

die Fhigkeit zu (D) - zdolność do

die Frage an (A)/nach (D) - pytanie do/o

die Freundschaft mit (D) - przyjaźń z

der Gedanke an (A) - myśl o (czymś)

der Gegensatz zu (D) - przeciwieństwo do

die Gelegenheit zu (D) - okazja do

die Gemeinsamkeit mit (D) - podobieństwo do

der Glaube an (A) - wiara w

die Grenze zu/zwischen (D) - granica

der Grund fr (A)/zu (D) - przyczyna, powd (czegoś)/do

die Grundlage fr (A) - podstawa (czegoś)

die Hilfe bei (D)/fr (A) - pomoc przy/za (coś), dla

der Hinweis auf (A) - wskazwka na

die Hoffnung auf (A) - nadzieja na

die Information ber (A) - informacja o

das Interesse an (D)/ fr (A) - zainteresowanie (czymś) - zamiennie

der Kampf gegen/um (A) - walka przeciwko/za (czymś),o

die Klage ber (A) - skarga na

der Konflikt zwischen (D) - konflikt między

der Kontakt zu/zwischen (D) - kontakt do/między

die Kontrolle ber (A) - kontrola nad

die Konzentration auf (A) - koncentracja na

die Korrespondenz mit (D) - korespondencja y

die Kritik an (D) - krytyka (czegoś)

die Liebe zu (D) - miłość do

die Mglichkeit zu (D) - możliwość do (czegoś)

der Neid auf (A) - zazdrość o (coś), (czegoś)

die Neigung zu (D) - skłonność do

die Orientierung an (D) - orientacja w

der Preis fr (A) - nagroda, cena za

der Protest gegen (A) - protest przeciwko

die Rcksicht auf (A) - uwaga, koncentracja na

die Reaktion auf (A) - reakcja na

das Recht auf (A) - prawo do

der Ruf nach (D) - wezwanie, zawołanie (czegoś), (kogoś)

die Sorge um (A) - obawa, lęk o

die Sorge fr (A) - kłopot, troska o (coś, kogoś)

die Suche nach (D) - poszukiwanie za

die Teilnahme an (D) - udział w

der Unterschied zwischen (D) - rżnica między

die Verantwortung fr (A) - odpowiedzialność za

die Verbindung zu/zwischen (D) - połączenie, powiązanie z/między

der Vergleich zu/mit (D) - porwnanie do/z

das Verhltnis zwischen (D) - relacja, stosunek między

das Verstndnis fr (A) - zrozumienie dla (czegoś)

die Verwandschaft mit (D) - pokrewieństwo z

die Verwechslung mit (D) - pomyłka z

der Verzicht auf (A) - rezygnacja z

die Vorbereitung auf (A) - przygotowanie do

die Vorstellung von (D) - wyobrażenie o

die Wirkung auf (A) - oddziaływanie na

der Wunsch nach (D) - życzenie (czegoś)

die Zufriedenheit mit (D) - zadowolenie z

der Zusammenhang mit (D) - związek z

der Zwang zu (D) - przymus do

der Zweifel an (D) - powątpiewanie, zwątpienie w


Przykadowe prace

Oda do rozpaczy Jana twardowskiego . Jakie skojarzenia z Księgi Koheleta przynosi ten utwr?

Oda do rozpaczy Jana twardowskiego . Jakie skojarzenia z Księgi Koheleta przynosi ten utwr? 'ODA DO ROZPACZY' JANA TWARDOWSKIEGO Jakie skojarzenia z 'Księgą Koheleta' przytnosi ten utwr? W słowniku języka polskiego rozpacz definiowana jest w następujący sposb: skrajnie, silne uczucie b...

Ludność żydowska w Radomsku.

Ludność żydowska w Radomsku. Początki osiedlania się Żydw w Radomsku okryte są tajemnicą. Najdawniejsze źrdła o osadnictwie żydowskim w Polsce pochodzą z XI w. W okresie rozbicia dzielnicowego rozwj miast stworzył warunki korzystne do osiedlania się Ży...

Ustroje polityczne wybranych starozytnych cywilizacji.

Ustroje polityczne wybranych starozytnych cywilizacji. Starożytne narody wprowadziły do powszechnej historii wynalazek organizacji państwa, w ktrej brali udział wszyscy obywatele lub przynajmniej większość, wsplnie decydowali o sprawach społeczeństwa, wojnach, ustalali system prawny...

Więź społeczna - pojęcie i komponenty. Styczności.

Więź społeczna - pojęcie i komponenty. Styczności. Źrdło: S. Kosiński: Socjologia oglna. Zagadnienia podstawowe Warszawa PWN 1989, strony: 118-121

Metody badawcze w psychologi.

Metody badawcze w psychologi. Podstawowe metody badawcze to obserwacja ,wywiad , rozmowa , techniki kwestionariuszowe , testy inteligencji i zdolności . Obserwowanie innych ludzi i rozmawianie z nimi było i jest źrdłem informacji na temat ich właściwości psychicznych , aktualnych st...

Mitoza - opracowanie

Mitoza - opracowanie Komrki somatyczne są to wszystkie komrki ciała z wyjątkiem rozrodczych. Każdą żywą komrkę charakteryzuje zdolność do podziału. Każdy podział komrki składa się z 2 procesw: kariokinezy i cytokinezy.II Podczas podziału ją...

Rozrost imperium rzymskiego-przyczyny i konsekwencje

Rozrost imperium rzymskiego-przyczyny i konsekwencje Moim zdaniem przyczyn i konsekwencji rozrostu imperium rzymskiego było bardzo dużo, ja sprbuje przybliżyć niektre z nich, udowodnić, że Imperium rzymskie było największym imperium tamtych czasw. Pierwszą przyczyną...

Nikotyna

Nikotyna Nikotyna jest alkaloidem pirydynowym o wzorze sumarycznym C10H14N2. Jest to bezbarwna ciecz szybko ciemniejaca na powietrzu o zapachu tytoniu, rozpuszczalna w wodzie. Naturalna nikotyna jest lewoskrętna. Występuje w liściach i korzeniach roślin tytoniowych, gdzie może występować w ilo&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry