• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: rekcja rz...

Nawigacja

rekcja rzeczownikarekcja rzeczownika
die Abhngigkeit von (D) - zależność od

die hnlichkeit mit (D) - podobieństwo z

der Abstand von/zwischen (D) - odstęp od/między

das Angebot an (D) - oferta

die Angst vor (D) - strach przed

der Anla zu (D) - okazja do

der Anteil an (D) - udział w

die Antwort auf (A) - odpowiedź na

die Arbeit an (D) - praca nad

der rger ber (A) - złość z

die Ausnahme von (D) - wyjątek od

das Bedrfnis nach (D) - potrzeba (czegoś)

der Bedarf an (D) - zapotrzebowanie na

die Begegnung mit (D) - spotkanie z

das Beispiel fr (A) - przykład na

der Beitrag zu (D) - przyczynek, wkład do

die Bekanntschaft mit (D) - znajomość z

das Bemhen um (A) - staranie o

die Bemerkung ber (A) - uwaga o (kimś, czymś)

die Bereitschaft zu (D) - gotowość do

der Bericht ber (A) - relacja o

die Beschftigung mit (D) - zajęcie (czymś)

die Beziehung zu/zwischen (D) - relacja, stosunek do/między

die Bitte an/um (A) - prośba do/o (osoba/rzecz)

die Chance zu (D) - szansa na

der Dank fr (A) - podziękowanie za

die Differenz zwischen (D) - rżnica między

die Diskussion ber (A) - dyskusja o, nad

die Distanz zu/zwischen (D) - dystans do/między

die Ehe mit (D) - małżeństwo z

der Eindruck auf (A) - wrażenie na

der Einflu auf (A) - wpływ na

die Einladung zu (D) - zaproszenie na

die Entscheidung ber (A) - decyzja o, nad

die Etschuldigung fr (A) - usprawiedliwienie za

die Erinnerung an (A) - wspomnienie o

die Erklrung fr (A) - wyjaśnienie (czegoś)

die Erlaubnis zu (D) - pozwolenie na

die Fhigkeit zu (D) - zdolność do

die Frage an (A)/nach (D) - pytanie do/o

die Freundschaft mit (D) - przyjaźń z

der Gedanke an (A) - myśl o (czymś)

der Gegensatz zu (D) - przeciwieństwo do

die Gelegenheit zu (D) - okazja do

die Gemeinsamkeit mit (D) - podobieństwo do

der Glaube an (A) - wiara w

die Grenze zu/zwischen (D) - granica

der Grund fr (A)/zu (D) - przyczyna, powd (czegoś)/do

die Grundlage fr (A) - podstawa (czegoś)

die Hilfe bei (D)/fr (A) - pomoc przy/za (coś), dla

der Hinweis auf (A) - wskazwka na

die Hoffnung auf (A) - nadzieja na

die Information ber (A) - informacja o

das Interesse an (D)/ fr (A) - zainteresowanie (czymś) - zamiennie

der Kampf gegen/um (A) - walka przeciwko/za (czymś),o

die Klage ber (A) - skarga na

der Konflikt zwischen (D) - konflikt między

der Kontakt zu/zwischen (D) - kontakt do/między

die Kontrolle ber (A) - kontrola nad

die Konzentration auf (A) - koncentracja na

die Korrespondenz mit (D) - korespondencja y

die Kritik an (D) - krytyka (czegoś)

die Liebe zu (D) - miłość do

die Mglichkeit zu (D) - możliwość do (czegoś)

der Neid auf (A) - zazdrość o (coś), (czegoś)

die Neigung zu (D) - skłonność do

die Orientierung an (D) - orientacja w

der Preis fr (A) - nagroda, cena za

der Protest gegen (A) - protest przeciwko

die Rcksicht auf (A) - uwaga, koncentracja na

die Reaktion auf (A) - reakcja na

das Recht auf (A) - prawo do

der Ruf nach (D) - wezwanie, zawołanie (czegoś), (kogoś)

die Sorge um (A) - obawa, lęk o

die Sorge fr (A) - kłopot, troska o (coś, kogoś)

die Suche nach (D) - poszukiwanie za

die Teilnahme an (D) - udział w

der Unterschied zwischen (D) - rżnica między

die Verantwortung fr (A) - odpowiedzialność za

die Verbindung zu/zwischen (D) - połączenie, powiązanie z/między

der Vergleich zu/mit (D) - porwnanie do/z

das Verhltnis zwischen (D) - relacja, stosunek między

das Verstndnis fr (A) - zrozumienie dla (czegoś)

die Verwandschaft mit (D) - pokrewieństwo z

die Verwechslung mit (D) - pomyłka z

der Verzicht auf (A) - rezygnacja z

die Vorbereitung auf (A) - przygotowanie do

die Vorstellung von (D) - wyobrażenie o

die Wirkung auf (A) - oddziaływanie na

der Wunsch nach (D) - życzenie (czegoś)

die Zufriedenheit mit (D) - zadowolenie z

der Zusammenhang mit (D) - związek z

der Zwang zu (D) - przymus do

der Zweifel an (D) - powątpiewanie, zwątpienie w


Przykadowe prace

Kwasy Beztlenowe i tlenowe tableka

Kwasy Beztlenowe i tlenowe tableka Beztlenowce HF (aq) kwas fluorowodorowy HCl (aq) kwas chlorowodorowy HBr (aq) kwas bromowodorowy HI (aq) kwas jodowodorowy H2S (aq) kwas siarkowodorowy HCN (aq) kwas cyjanowodorowy Tlennowe H3AsO3 kwas arsenowy (III) H3AsO4 kwas arsenowy (IV) HNO2 k...

Głwne utwory Romantyzmu- Mistrz i Małgorzata

Głwne utwory Romantyzmu- Mistrz i Małgorzata Goethe: Faust- poszukiwanie sensu życia człowieka, odkrywanie jego celw, przyczyn rozdarcia wewnętrznego; boh: Faust- uczony u schyłku życia, rozgoryczony jałowością książkowej wiedzy, brakiem uznania, szczęścia,...

Od Hektora do... – rżne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy

Od Hektora do... – rżne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy Rycerstwo jako stan ukształtowało się w epoce średniowiecza. Była to elitarna warstwa społeczeństwa feudalnego , ktra wytworzyła swoisty styl życia, etykę i ceremoniał. Mianem rycerza moż...

Antropogeneza.

Antropogeneza. Antropogeneza, filogeneza człowieka, pochodzenie człowieka, historia rodowa człowieka i człowiekowatych, procesy biologiczne, ktre doprowadziły do powstania gatunkw dwunożnych istot o wyprostowanej sylwetce, poruszających się po ziemi. W paleocenie, około 60 milio...

Odmiana czaswoinka haben i sein/ końcwki

Odmiana czaswoinka haben i sein/ końcwki l.poj l.mn 1. Ich bin 1. wir sind 2. du bist 2. ihr seid 3. er sie es ist 3. sie Sie sind 1. Icha habe 1.wir haben 2. du hast 2. ihr habt 3. er sie es hat 3 Sie sie haben KOŃCWKI.... W 1 osobie l. poj. czly ja (ich) zawsze sie końcwka...

Intelekt i wola

Intelekt i wola Intelekt i wola na podstawie I tomu Traktatu o człowieku św. Tomasza z Akwinu Święty Tomasz z Akwinu był jednym z najwybitniejszych myślicieli epoki średniowiecza. Jego imponujący dorobek po dziś dzień jest źrdłem niezwykłej mądr...

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939 Stosunki miedzy Polska a Niemcami w latach poprzedzających wybory Hitlera na kanclerza były napięte wytwarzały sytuacje, w ktrej istniała konieczność jakiegoś istotnego uregulowania tego problemu. Można wyrżnić 3 sposoby ureg...

Charakterystyka porwnawcza Pawła Obareckiego i Stanisławy brzozowskiej

Charakterystyka porwnawcza Pawła Obareckiego i Stanisławy brzozowskiej Paweł Obarecki i Stanisława Bozowska są głwnymi postaciami noweli ?Siłaczka? S.Żeromskiego. Opowiadanie ukazuje bardzo rżne, wręcz kontrastowe portrety studentw. Stanisława Bozowska to przedstawiciel...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry