• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Religia &...

Nawigacja

Religia żydowskaReligia żydowska
Religia Żydowska
Wiara w jednego Boga (monoteizm) była czymś odosobnionym i wyjątkowym w świecie starożytnym. Proces formowania się zarwno tej religii, jak i ksiąg Starego Testamentu wiąże się ściśle z historią Żydw. Najwcześniejszych dziejw tego ludu, związanych z postaciami Abrahama, jego syna Izzaka i wnuka Jakuba, nie da się umieścić w czasie, czy połączyć w sposb pewny z innymi wydarzeniami historycznymi.
Nie lekceważąc okresw wcześniejszych ani pźniejszych, trzeba podkreślić, że okres niewoli babilońskiej był szczeglnie owocny dla uformowania się religii i kultury żydowskiej. W czasach politycznego upadku, w konfrontacji ze światem zewnętrznym, zwłaszcza w warunkach diaspory, religia, ktrej wyjątkowość w zderzeniu z obcymi tym mocniej była uświadamiana, niosła nadzieję na pojawienie się Mesjasza (,,pomazańca? , czyli krla; krlowie obejmując władzę, byli namaszczani olejem), ktry z woli Boga pokona wrogw. Stopniowo formuje się Księga Święta, a właściwie Księgi (gr. Biblia ? księgi). W zbiorze tym możemy odnaleźć ślady wpływu kultur Wschodu starożytnego, z ktrymi Żydzi się kontaktowali. Opowieść o potopie wykazuję niewątpliwą zależność od sumeryjskiego eposu o Gilgameszu; Psalm 104 ma wiele zbieżności z ,,hymnem do słońca? Echnatona (faraon egipski 1353 ? 1335, autor reformy religijnej, kładącej akcent na kult słońca jako jedynego boga). Biblia jest jednak przede wszystkim oryginalnym tworem kultury żydowskiej, powstającym na przestrzeni wiekw; Pieśń Debory (znajdująca się w Księdze Sędziw) pochodzi z XII w., Księga Daniela powstała w II w. Stary Testament był (i jest) dla Żydw zbiorem ksiąg zawierających normy religijne, moralne i prawne. Uformował się w długotrwałym procesie, zakończonym ostatecznym ustaleniem i utrwaleniem kanonu (zbir pism uznanych przez jakąś wsplnotę religijną za święte, za natchnione przez Boga i w konsekwencji będące źrdłem wiary). Poszczeglne dzieła literatury hebrajskiej wchodzące w skład Starego Testamentu powstawały oddzielnie i istniały początkowo niezależnie od siebie. Stopniowo z istniejącej obszernej literatury zaczęto wyodrębniać poszczeglne utwory i łączyć je w większe zbiory.
Żydowski kanon Starego Testamentu
Składa się nań 39 ksiąg. Szereg pism, ktre w swoim czasie i w rżnych miejscach diaspory żydowskiej były uważane za święte, z rżnych przyczyn do kanonu nie weszło.
Część pierwsza, najstarsza ? Prawo (hebr. Tora ? nauka), składa się z pięciu ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtrzonego Prawa, w ktrych zawarta jest opowieść o stworzeniu świata, początkach ludzkości i historii plemion izraelskich do śmierci Mojżesza. Jest to najważniejsza część Starego Testamentu , nazywana rwnież Pięcioksięgiem Mojżeszowym, w końcu IV w. uznana za świętą.
Część druga ? Prorocy, obejmuje księgi opisujące wydarzenia od śmierci Mojżesza do upadku krlestw (izraelskiego i judzkiego): Jozuego, Sędziw, dwie księgi Samuela i dwie księgi Krlewskie. Tu znajdują się rwnież księgi prorokw: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i dwunastu prorokw ,,mniejszych?. Część ta została zebrana w odrębną całość i ostatecznie uformowana przed 200r.
Część trzecia ? Pisma, zawiera utwory poetyckie (Księga Psalmw, Pieśni nad Pieśniami), dzieła filozoficzne (Księga Koheleta), a także księgi o treści historycznej (Księgi Kronik). Ta część uznana została za kanoniczną dopiero ok. 100 r. po Chr.

Księgi Starego Testamentu zostały napisane w języku hebrajskim (tylko fragmenty kilku ksiąg są w aramejskim ? potocznym języku używanym w Palestynie).
Zhellenizowanie i posługująca się językiem greckim liczna i znacząca gmina żydowska w egipskiej Aleksandrii przez nieznajomość hebrajskiego miała utrudniony kontakt z oryginalnym tekstem Biblii. Stworzyło to potrzebę przekładu Starego Testamentu na grecki. Przekład ten nazywamy Septuagintą (łac. Septuaginta ? siedemdziesiąt, miała być to liczba osb dokonujących tłumaczenia), zawiera ksiąg więcej, bo 46 ? Żydzi egipscy włączyli do swego kanonu siedem innych pism, ktre uznawali za budujące. Chrześcijanie, ktrzy nie znali hebrajskiego, posługiwali się tym właśnie greckim tłumaczeniem. Kanon chrześcijański Starego Testamentu obejmuje 46 ksiąg ułożonych w nieco innym porządku.


Przykadowe prace

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej.

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej. W zasadzie przyczyn upadku Rzeczpospolitej można zacząć upatrywać już w XI czy XII wieku. Otż mniej więcej wtedy zaczęły się bardzo niekorzystne działania i wydarzenia, ktre w konsekwencji doprowadziły do upadku i znik...

Konserwatyzm, liberalizm, romantyzm, ruchy narodowe - ściąga

Konserwatyzm, liberalizm, romantyzm, ruchy narodowe - ściąga Konserwatyzm Edmunt Burke – publicysta ang, Irlandczyk z pochodzenia podstawę państwa stanowi tron, religia, kościł powszechne prawo wyborcze szkodliwe dla państwa twrca zasady trzeba pomc sąsiadom gasi&...

Charakterystyka porwnawcza Hanki i Jagny – bohaterek powieści Władysława Stanisława Reymonta pt. Chłopi.

Charakterystyka porwnawcza Hanki i Jagny – bohaterek powieści Władysława Stanisława Reymonta pt. Chłopi. Władysław Reymont tworzył w epoce Młodej Polski, kiedy to bardzo wielu twrcw skupiało swą uwagę na społecznościach wiejskich, panowała tzw. c...

Kartka z pamiętnika Demeter.

Kartka z pamiętnika Demeter. Była taka nieuważna. A przecież ją ostrzegałam by nie zrywała kwiatu Narcyza. Lecz ona była młoda i zbyt pewna siebie. Gdy zerwała kwiat z pod ziemi wyłoniła się chmara czarnego dymu. To Hades pan podziemi przybył zabrać moj&...

Rola Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

Rola Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych ROLA SĄDU NAJWYŻSZEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH FEDERACJA STANW ZJEDNOCZONYCH ORAZ OGLNA STRUKTURA WŁADZ SĄDOWYCH W USA Stany Zjednoczone Ameryki są federacją, w ktrej skład wchodzi 50 stanw. Stany te są suweren...

Style wychowania.

Style wychowania. Rodzina jest tym składnikiem środowiska wychowawczego, ktry oddziałuje na jednostkę najdłużej, niekiedy przez całe życie. Wpływ wychowawczy jest jednak najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju, w okresie dzieciństwa, gdy jednostka nie podlega jeszcze lub p...

Benzen, toluen, ksylen

Benzen, toluen, ksylen 1. Otrzymywanie i własności węglowodorw aromatycznych: Zarwno benzen toluen jak i ksylen należą do grupy związkw zwanych węglowodorami aromatycznymi. Głwnym źrdłem, z ktrego otrzymujemy wiele węglowodorw aromatycznych i ich pochodnych, jest ...

Opis wakacji dla koleżanki z niemiec. Gdzie i z kim spędziłas wakacje, kogo poznałas i jakie zrobił na Tobie wrazenie , co zwiedzałas i jak spędzałaś wolny

Opis wakacji dla koleżanki z niemiec. Gdzie i z kim spędziłas wakacje, kogo poznałas i jakie zrobił na Tobie wrazenie , co zwiedzałas i jak spędzałaś wolny czas, wyraź żal ze nie było jej z Toba i zaproś do siebie na przyszłe wakacje Liebe Megi, den 18. Mai 2...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry