• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Religia &...

Nawigacja

Religia żydowskaReligia żydowska
Religia Żydowska
Wiara w jednego Boga (monoteizm) była czymś odosobnionym i wyjątkowym w świecie starożytnym. Proces formowania się zarwno tej religii, jak i ksiąg Starego Testamentu wiąże się ściśle z historią Żydw. Najwcześniejszych dziejw tego ludu, związanych z postaciami Abrahama, jego syna Izzaka i wnuka Jakuba, nie da się umieścić w czasie, czy połączyć w sposb pewny z innymi wydarzeniami historycznymi.
Nie lekceważąc okresw wcześniejszych ani pźniejszych, trzeba podkreślić, że okres niewoli babilońskiej był szczeglnie owocny dla uformowania się religii i kultury żydowskiej. W czasach politycznego upadku, w konfrontacji ze światem zewnętrznym, zwłaszcza w warunkach diaspory, religia, ktrej wyjątkowość w zderzeniu z obcymi tym mocniej była uświadamiana, niosła nadzieję na pojawienie się Mesjasza (,,pomazańca? , czyli krla; krlowie obejmując władzę, byli namaszczani olejem), ktry z woli Boga pokona wrogw. Stopniowo formuje się Księga Święta, a właściwie Księgi (gr. Biblia ? księgi). W zbiorze tym możemy odnaleźć ślady wpływu kultur Wschodu starożytnego, z ktrymi Żydzi się kontaktowali. Opowieść o potopie wykazuję niewątpliwą zależność od sumeryjskiego eposu o Gilgameszu; Psalm 104 ma wiele zbieżności z ,,hymnem do słońca? Echnatona (faraon egipski 1353 ? 1335, autor reformy religijnej, kładącej akcent na kult słońca jako jedynego boga). Biblia jest jednak przede wszystkim oryginalnym tworem kultury żydowskiej, powstającym na przestrzeni wiekw; Pieśń Debory (znajdująca się w Księdze Sędziw) pochodzi z XII w., Księga Daniela powstała w II w. Stary Testament był (i jest) dla Żydw zbiorem ksiąg zawierających normy religijne, moralne i prawne. Uformował się w długotrwałym procesie, zakończonym ostatecznym ustaleniem i utrwaleniem kanonu (zbir pism uznanych przez jakąś wsplnotę religijną za święte, za natchnione przez Boga i w konsekwencji będące źrdłem wiary). Poszczeglne dzieła literatury hebrajskiej wchodzące w skład Starego Testamentu powstawały oddzielnie i istniały początkowo niezależnie od siebie. Stopniowo z istniejącej obszernej literatury zaczęto wyodrębniać poszczeglne utwory i łączyć je w większe zbiory.
Żydowski kanon Starego Testamentu
Składa się nań 39 ksiąg. Szereg pism, ktre w swoim czasie i w rżnych miejscach diaspory żydowskiej były uważane za święte, z rżnych przyczyn do kanonu nie weszło.
Część pierwsza, najstarsza ? Prawo (hebr. Tora ? nauka), składa się z pięciu ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtrzonego Prawa, w ktrych zawarta jest opowieść o stworzeniu świata, początkach ludzkości i historii plemion izraelskich do śmierci Mojżesza. Jest to najważniejsza część Starego Testamentu , nazywana rwnież Pięcioksięgiem Mojżeszowym, w końcu IV w. uznana za świętą.
Część druga ? Prorocy, obejmuje księgi opisujące wydarzenia od śmierci Mojżesza do upadku krlestw (izraelskiego i judzkiego): Jozuego, Sędziw, dwie księgi Samuela i dwie księgi Krlewskie. Tu znajdują się rwnież księgi prorokw: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i dwunastu prorokw ,,mniejszych?. Część ta została zebrana w odrębną całość i ostatecznie uformowana przed 200r.
Część trzecia ? Pisma, zawiera utwory poetyckie (Księga Psalmw, Pieśni nad Pieśniami), dzieła filozoficzne (Księga Koheleta), a także księgi o treści historycznej (Księgi Kronik). Ta część uznana została za kanoniczną dopiero ok. 100 r. po Chr.

Księgi Starego Testamentu zostały napisane w języku hebrajskim (tylko fragmenty kilku ksiąg są w aramejskim ? potocznym języku używanym w Palestynie).
Zhellenizowanie i posługująca się językiem greckim liczna i znacząca gmina żydowska w egipskiej Aleksandrii przez nieznajomość hebrajskiego miała utrudniony kontakt z oryginalnym tekstem Biblii. Stworzyło to potrzebę przekładu Starego Testamentu na grecki. Przekład ten nazywamy Septuagintą (łac. Septuaginta ? siedemdziesiąt, miała być to liczba osb dokonujących tłumaczenia), zawiera ksiąg więcej, bo 46 ? Żydzi egipscy włączyli do swego kanonu siedem innych pism, ktre uznawali za budujące. Chrześcijanie, ktrzy nie znali hebrajskiego, posługiwali się tym właśnie greckim tłumaczeniem. Kanon chrześcijański Starego Testamentu obejmuje 46 ksiąg ułożonych w nieco innym porządku.


Przykadowe prace

"Język ojczysty" czyje racje silniejsze?

"Język ojczysty" czyje racje silniejsze? Głwną myślą wiersza jest rozważanie, co ważniejsze dla obrony języka – myśli czy czyny. Występują dwie osoby mwiące w wierszu, obrońcy języka polskiego, ludzi kochający go i gotowi oddać za niego...

Phrases conditionnelles

Phrases conditionnelles PHRASES CONDITIONNELLES 0. Si + PRESENT + PRESENT Si j’ai soif, je bois. Si je suis malade, je vais chez le medicin. I. Si + PRESENT + 1) FUTUR SIMPLE2) IMPERATIF3) FUTUR PROCHE (oral) 1) Si tu as le temps, tu viendras me voir. 2) Si tu as le temps, viens...

Rżnica pomiędzy modlitwą pobożności, a modlitwą świadomości

Rżnica pomiędzy modlitwą pobożności, a modlitwą świadomości Rżnica pomiędzy modlitwą pobożności a modlitwą świadomości !!! Rozrżnienie to jest podstawą zrozumienia myśli religijnej ktrą zastosujemy rwnież wprost d...

"Faust" J. W. Goethego.

"Faust" J. W. Goethego. Miejsce akcji: Zastajemy Fausta w swojej pracowni, ktra opisana jest jako czarna izba gotycka, co przywołuje od razu atmosferę średniowiecza. Ma ona jednak charakter czysto umowny ? nie ma detali średniowiecznych; jest to tylko wskazanie, że historia mitu o Fauście...

Alles klar (kapitel 3, ściąga)

Alles klar (kapitel 3, ściąga) Magersucht - anoreksja Alkoholsucht –alkoholizm Kleptomanie – kleptomania lub Drogensucht - narkoman Internetsucht Umw się na wizytę u lekarza. – - Guten Tag. - Guten Tag. Mein Name ist Kinga Jędrzejewska. Ich brauche einen Termin...

Lilije - streszczenie.

Lilije - streszczenie. Młoda kobieta zabija męża, po jego śmierci zakopuje ciału na łące przy strumieniu, na grobie zasiewa lilie. Całej ceremonii ‘pogrzebu’ dokonuje niedługo po zabjstwie, toteż jest cała zakrwawiona. Siejąc kwiaty śpiewa radosn...

Charakterystyka Czesnika i Rejenta

Charakterystyka Czesnika i Rejenta Zuzanna Radzimirska Charakterystyka Cześnika i Rejenta Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to bohaterowie komedii Aleksandra Fredry pod tytułem "Zemsta". Są to osoby, ktre rżnią się zarwno wyglądem jak i charakterem. Na zupełnie odmie...

Oceń proces globalizacji

Oceń proces globalizacji OCEŃ PROCES GLOBALIZACJI: CZY STANOWI ON SZANSĘ, CZY ZAGROŻENIE DLA POLSKI? (TEZA POPARTA ARGUMENTAMI – TRZY ZA LUB PRZECIW). Globalizacja obejmuje rżne dziedziny naszego życia, zarwno politycznego, jaki i gospodarczego. Oznacza proces wzrostu zależno"...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry