• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Religia &...

Nawigacja

Religia żydowskaReligia żydowska
Religia Żydowska
Wiara w jednego Boga (monoteizm) była czymś odosobnionym i wyjątkowym w świecie starożytnym. Proces formowania się zarwno tej religii, jak i ksiąg Starego Testamentu wiąże się ściśle z historią Żydw. Najwcześniejszych dziejw tego ludu, związanych z postaciami Abrahama, jego syna Izzaka i wnuka Jakuba, nie da się umieścić w czasie, czy połączyć w sposb pewny z innymi wydarzeniami historycznymi.
Nie lekceważąc okresw wcześniejszych ani pźniejszych, trzeba podkreślić, że okres niewoli babilońskiej był szczeglnie owocny dla uformowania się religii i kultury żydowskiej. W czasach politycznego upadku, w konfrontacji ze światem zewnętrznym, zwłaszcza w warunkach diaspory, religia, ktrej wyjątkowość w zderzeniu z obcymi tym mocniej była uświadamiana, niosła nadzieję na pojawienie się Mesjasza (,,pomazańca? , czyli krla; krlowie obejmując władzę, byli namaszczani olejem), ktry z woli Boga pokona wrogw. Stopniowo formuje się Księga Święta, a właściwie Księgi (gr. Biblia ? księgi). W zbiorze tym możemy odnaleźć ślady wpływu kultur Wschodu starożytnego, z ktrymi Żydzi się kontaktowali. Opowieść o potopie wykazuję niewątpliwą zależność od sumeryjskiego eposu o Gilgameszu; Psalm 104 ma wiele zbieżności z ,,hymnem do słońca? Echnatona (faraon egipski 1353 ? 1335, autor reformy religijnej, kładącej akcent na kult słońca jako jedynego boga). Biblia jest jednak przede wszystkim oryginalnym tworem kultury żydowskiej, powstającym na przestrzeni wiekw; Pieśń Debory (znajdująca się w Księdze Sędziw) pochodzi z XII w., Księga Daniela powstała w II w. Stary Testament był (i jest) dla Żydw zbiorem ksiąg zawierających normy religijne, moralne i prawne. Uformował się w długotrwałym procesie, zakończonym ostatecznym ustaleniem i utrwaleniem kanonu (zbir pism uznanych przez jakąś wsplnotę religijną za święte, za natchnione przez Boga i w konsekwencji będące źrdłem wiary). Poszczeglne dzieła literatury hebrajskiej wchodzące w skład Starego Testamentu powstawały oddzielnie i istniały początkowo niezależnie od siebie. Stopniowo z istniejącej obszernej literatury zaczęto wyodrębniać poszczeglne utwory i łączyć je w większe zbiory.
Żydowski kanon Starego Testamentu
Składa się nań 39 ksiąg. Szereg pism, ktre w swoim czasie i w rżnych miejscach diaspory żydowskiej były uważane za święte, z rżnych przyczyn do kanonu nie weszło.
Część pierwsza, najstarsza ? Prawo (hebr. Tora ? nauka), składa się z pięciu ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtrzonego Prawa, w ktrych zawarta jest opowieść o stworzeniu świata, początkach ludzkości i historii plemion izraelskich do śmierci Mojżesza. Jest to najważniejsza część Starego Testamentu , nazywana rwnież Pięcioksięgiem Mojżeszowym, w końcu IV w. uznana za świętą.
Część druga ? Prorocy, obejmuje księgi opisujące wydarzenia od śmierci Mojżesza do upadku krlestw (izraelskiego i judzkiego): Jozuego, Sędziw, dwie księgi Samuela i dwie księgi Krlewskie. Tu znajdują się rwnież księgi prorokw: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i dwunastu prorokw ,,mniejszych?. Część ta została zebrana w odrębną całość i ostatecznie uformowana przed 200r.
Część trzecia ? Pisma, zawiera utwory poetyckie (Księga Psalmw, Pieśni nad Pieśniami), dzieła filozoficzne (Księga Koheleta), a także księgi o treści historycznej (Księgi Kronik). Ta część uznana została za kanoniczną dopiero ok. 100 r. po Chr.

Księgi Starego Testamentu zostały napisane w języku hebrajskim (tylko fragmenty kilku ksiąg są w aramejskim ? potocznym języku używanym w Palestynie).
Zhellenizowanie i posługująca się językiem greckim liczna i znacząca gmina żydowska w egipskiej Aleksandrii przez nieznajomość hebrajskiego miała utrudniony kontakt z oryginalnym tekstem Biblii. Stworzyło to potrzebę przekładu Starego Testamentu na grecki. Przekład ten nazywamy Septuagintą (łac. Septuaginta ? siedemdziesiąt, miała być to liczba osb dokonujących tłumaczenia), zawiera ksiąg więcej, bo 46 ? Żydzi egipscy włączyli do swego kanonu siedem innych pism, ktre uznawali za budujące. Chrześcijanie, ktrzy nie znali hebrajskiego, posługiwali się tym właśnie greckim tłumaczeniem. Kanon chrześcijański Starego Testamentu obejmuje 46 ksiąg ułożonych w nieco innym porządku.


Przykadowe prace

"Jestem uczciwym Niemcem" - to słowa profesora Sonnenbrucha. Czy zgadzasz się z tą opinią? - rozprawka.

"Jestem uczciwym Niemcem" - to słowa profesora Sonnenbrucha. Czy zgadzasz się z tą opinią? - rozprawka. Dramat L. Kruczkowskiego pt. "Niemcy" pokazuje przekrj społeczeństwa niemieckiego podczas wojny, wskazując na rżnorodność postaw. Wśrd postaci występujących w...

Opis osb.

Opis osb. C'est une femme. Elle est de taille moyenne. Elle est mince. Elle a les cheveux blonds et mi-longs , raides. Elle a les yeux verts . Elle a le visage oval . elle est belle. Elle porte une robe noire , un collier en or , un sac a main gris , un bracelet noir et des chaussures noires. *** C'est un homme. ...

Stan emocjonalny bohatera IV części Dziadw"

Stan emocjonalny bohatera IV części Dziadw" Głwnym bohaterem IV części Dziadw Adama Mickiewicza jest Gustaw. Początkowo jest on postacią bardzo tajemniczą, ktra pragnie zachować maksimum anonimowości nie podając nawet swojego imienia, a dzięki niecodziennemu wygl...

Bibliografia i sciąga ze wszystkich epok.

Bibliografia i sciąga ze wszystkich epok. BIBLIOGRAFIA Temat: W kręgu miłości i nienawiści - o bohaterach literackich, ktrych rozumiem, podziwiam, oskarżam. Omw zagadnienie na wybranych przykładach. I. LITERATURA PODMIOTU: 1. Fredro Aleksander. Śluby panień...

Biografia - Zbigniew Herbert

Biografia - Zbigniew Herbert Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie. Jego rodzina przybyła do Galicji z Wiednia, a była pochodzenia angielskiego. Przed wybuchem wojny Herbert uczęszczał do VIII Państwowego Gimnazjum, a potem Liceum im. Krla Kazimierza Wielkiego. ...

Odwołując się do "Lamentu Świętokrzyskiego" i fragmentu "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią", porwnaj ukazane w nich obrazy śmierci.

Odwołując się do "Lamentu Świętokrzyskiego" i fragmentu "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią", porwnaj ukazane w nich obrazy śmierci. "Lament Świętokrzyski" oraz "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" to teksty z okresu renesansu. Obydwa utwory są anonimowe, c...

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentw Pana Tadeusza i Dziadw cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentw Pana Tadeusza i Dziadw cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku. Adam Mickiewicz, wybitny poeta epoki romantyzmu, autor ?Pana Tadeusza? i ?Dziadw? opisuje życie, obyczaje i tradycje mieszka...

Redukcje i ograniczenia zbrojeń.

Redukcje i ograniczenia zbrojeń. Wzrost zainteresowania zagadnieniami rozbrojenia datuje się od przełom XIX i XX wieku. Dyskusje na temat rozbrojenia w czasie Konferencji Haskich (1899 i 1907) nie doprowadziły do porozumień, podobnie jak prowadzone przez wiele lat rokowania na forum Ligi Narodw, w tym K...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry