• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Renesans

Nawigacja

RenesansRenesans
Odrodzenie (renesans).

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiw starożytnych w czasach panowania francuskiego władcy Franciszka I (1515-1547). Pźniej zakres terminu 'renesans' poszerzył się; obejmuje się nim odnowienie, odrodzenie się ludzkości (renovatio hominis), podnoszenie się jej na wyższy poziom; także odnowienie starożytności (renovatio antiquitais;), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w. Na rozwj renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele czynnikw historycznych. Do głwnych należy kryzys papiestwa i rozwj reformacji, rozbicie jedności cesarsko-papieskiej Europy oraz powstawanie, po okresie rozbicia feudalnego, zjednoczonych państw (m.in. Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Polska).Odrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach płnocnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na płnocy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Na ostatnie dwa dziesięciolecia XV wieku przypada w Polsce świt idei renesansowych (już 'Kronika' Długosza realizuje myśl humanistyczną). W końcu wieku przybywają do Polski wędrowni humaniści - poeci: Filip Buoanaccorsi, Konrad Celtis. Kształtuje się także w opisywanym okresie mecenat związany z dworem arcybiskupa lwowskiego. Pźna faza średniowiecza (II połowa XV wieku) stopniowo ustępuje czasom przełomu renesansowego, w ktrych rozwija się łacińska poezja humanistyczna, tworzona przez polskich artystw (Mikołaj Hussowski, Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki, Klemens Janicki). W okresie przełomu renesansowego nastąpił także rozwj sztuki drukarskiej. Pierwszy, wędrowny jeszcze warsztat drukarski pojawił się w Polsce w 1473 roku. Od 1503 roku drukarstwo na stałe już wrasta w dzieje kultury polskiej (Haller, Hochfeder, Ungler).Olbrzymie znaczenie dla rozwoju renesansu miała także działalność Akademii Krakowskiej. W XV wieku w jej kręgu rozwijały się żywe zainteresowania kulturą humanistyczną Włoch i kulturą antyczną. Wprowadzono do programu nauczania autorw klasycznych Wergiliusza, Owidiusza, Horacego, Terencjusza. Renesans nie 'odkrył' antyku, tak jak odkrywa się nowe, nie znane dotąd lądy; w tym sensie humaniści nie byli Kolumbami obszarw starożytnej kultury. Wiadomo bowiem, że i uczone łacińskie średniowiecze miało rozległą orientację w zakresie grecko-rzymskich osiągnięć nauki, literatury, a zwłaszcza filozofii (scholastyka Arystotelesa). Jednakże średniowieczna wiedza o antyku była mniej kompletna, w pewnym sensie chaotyczna, bo operująca poszczeglnymi fragmentami, a nadto nacechowana niejaką ostrożnością, mającą źrdło w określonym stosunku do 'pogańskiej' epoki. Natomiast renesansowe odkrycie antyku polegało na wspomnianym już wskrzeszaniu jego duszy, czyli na prbie zrozumienia i pojęcia starożytności jako sensownej całości, w ktrej każdy element ma określone miejsce i znaczenie tłumaczące się właśnie w związku z ową całością. Takie ujęcie przyczyniło się do innego, bardziej wszechstronnego naświetlenia starożytnej wiedzy i kultury, do nadania jej zabytkom nowego, właściwego sensu. Wszechstronne, kierowane, harmonijne formowanie osobowości oraz twrczych zdolności człowieka (humanitas) było niejako powtrzeniem greckiego ideału wychowawczego (starożytna nazwa paideia). Humanistyczne przejęcie się antykiem nie miało znamion amatorszczyzny, było dogłębne; chciano poznać możliwie najwięcej i najdokładniej. Tak zrodziły się nauki humanistyczne uprawiane na wielu uniwersytetach europejskich, w tym na liczącej się Akademii Krakowski


Przykadowe prace

Traktaty pokojowe po I Wojnie światowej- lokalne ośrodki władzy na ziemiach polskich

Traktaty pokojowe po I Wojnie światowej- lokalne ośrodki władzy na ziemiach polskich Lokalne osrodki wladzy na ziemiach polskich poIwś. 1.w warszawie działała od stycznia 1917r Rada Stanu,ktra zostala przemianowana w list1917r w Rade Regeneracyjna na czele z Janem Kucharzewskim. 2.w paz 1918r na ...

"Zemsta" - streszczenie

"Zemsta" - streszczenie Aleksander Fredro Zemsta Zemsta jest to dramato-komedia. Głwnymi bohaterami tej powieści są: Cześnik – Maciej Raptusiewicz, Rejent Milczek, Klara, Wacław Milczek, Podstolina – Hanna Czepiersińska, Jzef Papkin i Dyndalski. Wszystk...

Bogata biografia Ignacego Krasickiego.

Bogata biografia Ignacego Krasickiego. Ignacy Krasicki - ( pseudonim X.B.W ) pierwsza gwiazda oświeceniowej literatury urodził się 3 lutego 1735 r. w Dubiecku. Wywodził się ze zubożałej rodziny magnackiej. Kasztelanic chełmski, przeznaczony do stanu duchownego ze względu na zł...

Streszczenie - Potop - Henryk Sienkiewicz

Streszczenie - Potop - Henryk Sienkiewicz TOM I Wstp Na mudzi y od dawnych czasw rd Billewiczw, ktry cho nie doszed nigdy do wielkich urzdw by oglnie szanowany. Billewiczowie wsawili si przede wszystkim walk za ojczyzn. Ich gniazdem rodzinnym byy Billewicze, w ktrych mieszka miecznik ros...

Problem dualizmu psychofizycznego w filozofii nowożytnej.

Problem dualizmu psychofizycznego w filozofii nowożytnej. Problem dualizmu psychofizycznego jest jednym z centralnych tematw metafizycznych, szczeglnie od czasu powstania filozofii nowożytnej w wieku XVII. Powszechnie uważa się, że filozofia nowożytna zaczęła się od Kartezj...

Romantyzm w Niemczech.

Romantyzm w Niemczech. GOETHE - "KRL OLSZYN" Treść Jest to ballada romantyczna. Posiada fabułę. Ojciec i syn wracają nocą, wśrd zamieci przez las. Syn jest umierający. Nawiązuje się dialog pomiędzy ojcem a synem. Syn mwi, że widzi krla olszyn. Widzi te...

Mein Weg nach Hause

Mein Weg nach Hause Mein Weg nach Hause ist toll und schn. Zuerst gehe ich zu der Haltestelle. Ich fahre mit der Linie 53. Ich fahre mit dem Bus 14 Minuten. Ich fahre mit den Leuten aus meiner Schile. Dann steige ich in der RoseStrae aus. Ich gehe ber die Strae. Weiter gehe ich geradeaus und nach rechts. Ich bin endlich zu Hau...

Święty Wojciech- męczeństwo, legenda i kult

Święty Wojciech- męczeństwo, legenda i kult Święty Wojciech (Adalbert) urodził się około 956 roku. Zmarł śmiercią męczeńską 24. 04. 997 roku. Jego życie nie było pasmem zwycięstw, nie wsławił się wieloma świetnymi czyna...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry