• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Renesans

Nawigacja

RenesansRenesans
Odrodzenie (renesans).

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiw starożytnych w czasach panowania francuskiego władcy Franciszka I (1515-1547). Pźniej zakres terminu 'renesans' poszerzył się; obejmuje się nim odnowienie, odrodzenie się ludzkości (renovatio hominis), podnoszenie się jej na wyższy poziom; także odnowienie starożytności (renovatio antiquitais;), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w. Na rozwj renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele czynnikw historycznych. Do głwnych należy kryzys papiestwa i rozwj reformacji, rozbicie jedności cesarsko-papieskiej Europy oraz powstawanie, po okresie rozbicia feudalnego, zjednoczonych państw (m.in. Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Polska).Odrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach płnocnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na płnocy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Na ostatnie dwa dziesięciolecia XV wieku przypada w Polsce świt idei renesansowych (już 'Kronika' Długosza realizuje myśl humanistyczną). W końcu wieku przybywają do Polski wędrowni humaniści - poeci: Filip Buoanaccorsi, Konrad Celtis. Kształtuje się także w opisywanym okresie mecenat związany z dworem arcybiskupa lwowskiego. Pźna faza średniowiecza (II połowa XV wieku) stopniowo ustępuje czasom przełomu renesansowego, w ktrych rozwija się łacińska poezja humanistyczna, tworzona przez polskich artystw (Mikołaj Hussowski, Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki, Klemens Janicki). W okresie przełomu renesansowego nastąpił także rozwj sztuki drukarskiej. Pierwszy, wędrowny jeszcze warsztat drukarski pojawił się w Polsce w 1473 roku. Od 1503 roku drukarstwo na stałe już wrasta w dzieje kultury polskiej (Haller, Hochfeder, Ungler).Olbrzymie znaczenie dla rozwoju renesansu miała także działalność Akademii Krakowskiej. W XV wieku w jej kręgu rozwijały się żywe zainteresowania kulturą humanistyczną Włoch i kulturą antyczną. Wprowadzono do programu nauczania autorw klasycznych Wergiliusza, Owidiusza, Horacego, Terencjusza. Renesans nie 'odkrył' antyku, tak jak odkrywa się nowe, nie znane dotąd lądy; w tym sensie humaniści nie byli Kolumbami obszarw starożytnej kultury. Wiadomo bowiem, że i uczone łacińskie średniowiecze miało rozległą orientację w zakresie grecko-rzymskich osiągnięć nauki, literatury, a zwłaszcza filozofii (scholastyka Arystotelesa). Jednakże średniowieczna wiedza o antyku była mniej kompletna, w pewnym sensie chaotyczna, bo operująca poszczeglnymi fragmentami, a nadto nacechowana niejaką ostrożnością, mającą źrdło w określonym stosunku do 'pogańskiej' epoki. Natomiast renesansowe odkrycie antyku polegało na wspomnianym już wskrzeszaniu jego duszy, czyli na prbie zrozumienia i pojęcia starożytności jako sensownej całości, w ktrej każdy element ma określone miejsce i znaczenie tłumaczące się właśnie w związku z ową całością. Takie ujęcie przyczyniło się do innego, bardziej wszechstronnego naświetlenia starożytnej wiedzy i kultury, do nadania jej zabytkom nowego, właściwego sensu. Wszechstronne, kierowane, harmonijne formowanie osobowości oraz twrczych zdolności człowieka (humanitas) było niejako powtrzeniem greckiego ideału wychowawczego (starożytna nazwa paideia). Humanistyczne przejęcie się antykiem nie miało znamion amatorszczyzny, było dogłębne; chciano poznać możliwie najwięcej i najdokładniej. Tak zrodziły się nauki humanistyczne uprawiane na wielu uniwersytetach europejskich, w tym na liczącej się Akademii Krakowski


Przykadowe prace

Uczucia w antycznej literaturze i opowieściach.

Uczucia w antycznej literaturze i opowieściach. Od dawien dawna ludźmi kierowała bezmyślna nienawiść, żądza władzy i bogactw. Uczucia właściwie były usprawiedliwieniem instynktu, usprawiedliwieniem niegodziwości i maskowaniem gorzkiej prawdy. Greckie dramaty upi...

Charakterystyka Ani Shirley

Charakterystyka Ani Shirley Wśrd wielu bohaterw literackich, jakich poznałam, jednym z moich ulubionych jest Ania Shirley, ktra jest głwną bohaterką powieści "Ania z Zielonego Wzgrza" autorstwa Lucy Maud Montgomery. Dziewczynkę poznajemy w wieku jedenastu lat. Towa...

Konfederacja wiedeńska, traktat wersalski, system jałtańsko-poczdamski- wola narodw czy dyktat mocarstw?

Konfederacja wiedeńska, traktat wersalski, system jałtańsko-poczdamski- wola narodw czy dyktat mocarstw? Kilkakrotnie w historii Europy i świata mamy do czynienia z okresami kryzysu, chaosu, destabilizacji na skutek ruchw rewolucyjnych bądź też konfliktw zbrojnych na szeroką skalę,...

Komisja Edukacji Narodowej, Herbart, Spencer, Dietl, Dewey, Kerschensteiner, Key.

Komisja Edukacji Narodowej, Herbart, Spencer, Dietl, Dewey, Kerschensteiner, Key. Na przełomie XVII i XVIIIw. nastąpił kryzys gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, ponieważ wystąpiła gorsza koniunktura na zborze. Nieubłaganie magnateria przejmowała władze w kraju, a szla...

Biografia - Daniel Defoe

Biografia - Daniel Defoe Daniel Defoe urodził się w Londynie w 1660r. Zanim został pisarzem, był m.in. kupcem i agentem rządowym. Pracę literacką rozpoczął jako dziennikarz. Jako jeden z pierwszych zaczął pisać powieści, ktrych fabułę opar&...

Rodzina

Rodzina A. Jak należy rozumieć pojęcie rodziny? B. Na czym polega aspekt prawny rodziny? C. Na czym polega aspekt moralny rodziny? Nasze wspłczesne rodziny są małe. Składają się z rodzicw i dwjki, czasem jednego dziecka. Rodziny, w ktrych jest czworo i więcej dzieci ...

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż 1. LOKALIZACJA PLACWKI: Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy, Ul. Mickiewicza 2 64-100 Leszno 2. CELE DZIAŁANIA PLACWKI: Polski Czerwony Krzyż to organizacja pożytku publicznego. Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie Towarzys...

Die Kleinstadt

Die Kleinstadt DIE KLEINSTADT Nachteile -In der Kleinstadt gibt es keine groe Geschfte und darum die Einkfe sind schwer. In diesen Geschfte sind der Wahrenauswahl kleiner. -Hier kann man keine entsprechende Arbeit finden. -Die Ausbildung ist begrenzt, weil in der Kleinstadt wenige Schule sich befinden. -Sehr schw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry