• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Renesans

Nawigacja

RenesansRenesans
Odrodzenie (renesans).

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiw starożytnych w czasach panowania francuskiego władcy Franciszka I (1515-1547). Pźniej zakres terminu 'renesans' poszerzył się; obejmuje się nim odnowienie, odrodzenie się ludzkości (renovatio hominis), podnoszenie się jej na wyższy poziom; także odnowienie starożytności (renovatio antiquitais;), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w. Na rozwj renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele czynnikw historycznych. Do głwnych należy kryzys papiestwa i rozwj reformacji, rozbicie jedności cesarsko-papieskiej Europy oraz powstawanie, po okresie rozbicia feudalnego, zjednoczonych państw (m.in. Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Polska).Odrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach płnocnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na płnocy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Na ostatnie dwa dziesięciolecia XV wieku przypada w Polsce świt idei renesansowych (już 'Kronika' Długosza realizuje myśl humanistyczną). W końcu wieku przybywają do Polski wędrowni humaniści - poeci: Filip Buoanaccorsi, Konrad Celtis. Kształtuje się także w opisywanym okresie mecenat związany z dworem arcybiskupa lwowskiego. Pźna faza średniowiecza (II połowa XV wieku) stopniowo ustępuje czasom przełomu renesansowego, w ktrych rozwija się łacińska poezja humanistyczna, tworzona przez polskich artystw (Mikołaj Hussowski, Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki, Klemens Janicki). W okresie przełomu renesansowego nastąpił także rozwj sztuki drukarskiej. Pierwszy, wędrowny jeszcze warsztat drukarski pojawił się w Polsce w 1473 roku. Od 1503 roku drukarstwo na stałe już wrasta w dzieje kultury polskiej (Haller, Hochfeder, Ungler).Olbrzymie znaczenie dla rozwoju renesansu miała także działalność Akademii Krakowskiej. W XV wieku w jej kręgu rozwijały się żywe zainteresowania kulturą humanistyczną Włoch i kulturą antyczną. Wprowadzono do programu nauczania autorw klasycznych Wergiliusza, Owidiusza, Horacego, Terencjusza. Renesans nie 'odkrył' antyku, tak jak odkrywa się nowe, nie znane dotąd lądy; w tym sensie humaniści nie byli Kolumbami obszarw starożytnej kultury. Wiadomo bowiem, że i uczone łacińskie średniowiecze miało rozległą orientację w zakresie grecko-rzymskich osiągnięć nauki, literatury, a zwłaszcza filozofii (scholastyka Arystotelesa). Jednakże średniowieczna wiedza o antyku była mniej kompletna, w pewnym sensie chaotyczna, bo operująca poszczeglnymi fragmentami, a nadto nacechowana niejaką ostrożnością, mającą źrdło w określonym stosunku do 'pogańskiej' epoki. Natomiast renesansowe odkrycie antyku polegało na wspomnianym już wskrzeszaniu jego duszy, czyli na prbie zrozumienia i pojęcia starożytności jako sensownej całości, w ktrej każdy element ma określone miejsce i znaczenie tłumaczące się właśnie w związku z ową całością. Takie ujęcie przyczyniło się do innego, bardziej wszechstronnego naświetlenia starożytnej wiedzy i kultury, do nadania jej zabytkom nowego, właściwego sensu. Wszechstronne, kierowane, harmonijne formowanie osobowości oraz twrczych zdolności człowieka (humanitas) było niejako powtrzeniem greckiego ideału wychowawczego (starożytna nazwa paideia). Humanistyczne przejęcie się antykiem nie miało znamion amatorszczyzny, było dogłębne; chciano poznać możliwie najwięcej i najdokładniej. Tak zrodziły się nauki humanistyczne uprawiane na wielu uniwersytetach europejskich, w tym na liczącej się Akademii Krakowski


Przykadowe prace

Motyw Boga

Motyw Boga Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga , Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości. Ks. Koheleta fragment “Wszystko ma swj cz...

Pogoń za pieniędzmi wspłczesnego pokolenia

Pogoń za pieniędzmi wspłczesnego pokolenia Pogoń za szczęściem i przyjemnością, wydaje się być naturalna i nie powinna budzić większego zdziwienia. Chęć czucia się wolnym i szczęśliwym, tkwi w każdym z nas. Ale coż mamy na my...

Zasadowość wody

Zasadowość wody Zasadowość określa zdolność wody do przyjmowania protonw ( H+ ), tj. zdolność do zobojętniania silnych kwasw mineralnych o określonym pH. W wodach naturalnych zasadowość pochodzi, w przeważającej części, od związkw tak...

motyw idealnej i wyidealizowanej miłosci

motyw idealnej i wyidealizowanej miłosci Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, Czy to poważne, Czy to pożyteczne? Miłość jest uczuciem bliskim każdemu człowiekowi, może właśnie dlatego jest tak częstym motywem wielu powieśc...

Wojny Persko - Greckie

Wojny Persko - Greckie Przyczyny wojen Persowie obciążyli greckie państwa Azji Mniejszej daniną i żądali od nich dostarczenia oddziałw zbrojnych i okrętw wojennych. Obowiązki te ciążyły Grekom nieznośnie. Najważniejszą jednak przyczyną ich o...

Bolesław Chrobry - władca wielki czy zwyczajny?

Bolesław Chrobry - władca wielki czy zwyczajny? Bolesław Chrobry już jako mały chłopiec był osobowością niezwykłą. W wieku lat siedmiu został oddany na dwr cesarski jako gwarant postanowień zjazdu w Kwedlinburgu. Tam z pewnością zawarł wiele przyja&...

Film pt. "Ania z zielonego wzgrza"

Film pt. "Ania z zielonego wzgrza" Film pt. "Ania z Zielonego Wzgrza" opowiada o pewnej osiemnastoletniej dziewczynie- Ani Shirley. Film ten jest adaptacją znanej książki, napisanej przez Lucy Montgomery. Jak wynika z tytułu- Ania mieszka na Zielonym Wzgrzu wraz ze swoją przybraną...

Historia wojny trojańskiej

Historia wojny trojańskiej Zeus i Posejdon ubiegali się o rękę boginki Tetydy. Temida ostrzegła ich, przypominając przepowiednię, że Tetyda urodzi syna, ktry będzie potężniejszy od swego ojca.To ostudziło zapał bogw.Zaczęli szukać męża Tetydzi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry