• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Renesansn...

Nawigacja

Renesans - najważniejsze wiadomości o epoce i literaturzeRenesans - najważniejsze wiadomości o epoce i literaturze
1. Scharakteryzuj światopogląd renesansu.- RENESANS jest epoką otwierającą czasy nowożytne; we Włoszech XIV/XV w, pł. Europa XVI w

- symbolizuje odrodzeni człowieka, ktry wstępuje na wyższy stopień rozwoju; jest to rwnież odrodzenie kultury starożytnej

- ANTROPOCENTRYZM – umieszczenie człowieka w centrum świata jako istoty, ktra jest sprawą działań w świecie;

- Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce (Terencjusz) – zainteresowanie człowiekiem i jego potrzebami

- Człowiek jest miarą wszechrzeczy (Protagoras) – badanie świata przez pryzmat człowieka

- Człowiek jest kowalem swojego losu (Giovanni Mirandola) – człowiek jest wolny i ma możliwości kształtowania swego losu

- HUMANIZM – nurt filozoficzny rozwijający wszechstronna wiedzę o człowieku, kulturze, świecie stawiający człowieka w centrum zainteresowania, badający jego potrzeby duchowe i materialne; charakterystyczne: optymistyczna wizja człowieka, czyli wiara w jego talenty, zdolności ; zachwyt nad człowiekiem

- PRZYKŁADY FILOZOFICZNE I LITERACKIE

- Mowa o godności człowieka (Giovanni Pico della Mirandola)

Obraz Boga: architekt, artysta, daje człowiekowi wolność wyboru, szanuje człowieka

Świat: piękny, wielki i rżnorodny

Człowiek: istota wolna, ma możliwość a nawet zadanie kształtowania świata (Nie urodziłem się człowiekiem, lecz nauczyłem się nim być)

2.Scharakteryzuj filozofię życia zawarta w Pieśniach Jana Kochanowskiego na podstawie czterech utworw. Wykaż, że jest ona reprezentatywna dla człowieka renesansu.PIEŚŃ IX (Pieśń o Fortunie)

- cechą życia jest zmienność – nawiązanie do Fortuny – powrt do mitologii

- zmienność pr roku – prawo natury – natura wzorcem życia ludzkiego

- nadzieja, optymizm, wiara w życie

- przyjęcie postawy dystansu wobec kolei losu, zachować spokj (stoicyzm)

- namawianie do praktykowania cnoty, ktra jako jedyna nie podlega zmiennym działaniom Fortuny i przez to może być stałym elementem życia człowiekaPIEŚŃ XII (Pieśń o cnocie)

- personifikacja cnoty i zazdrości

- cnota = doskonałość, godność, uczciwość

- cnota celem ludzkiego życia (powinna być bezinteresowna)

- godność źrdłem szczęścia, daje poczucie satysfakcji

- cnota zdaniem podmiotu budzi zazdrość

- najwyższą cnotą jest służba ojczyźniePIEŚŃ XIV (Pieśń o rządzących)

- władza wymaga odpowiedzialności

- Bg nie ceni człowieka patrząc na zajmowane stanowisko

- ludzie u władzy powinni dbać o interesy innych, być uczciwi, pilnować porządku i sprawiedliwości, muszą mieć świadomość, że ich błędy wpłyną na dobro ogłu

- wszyscy są powinni być rwno traktowani przez prawoPIEŚŃ XXIV (Pieśń o poecie)

- apostrofa do Piotra Myszkowskiego (biskup, przyjaciel i mecenas Kochanowskiego)

- refleksja o poecie i poezji

- POETA:

- duma, przekonanie o własnym talencie

- nie umrę – nieśmiertelność, nie przekroczy Styksu

- przemiana w ptaka w łabędzia (poświęcony muzom)

- prżny pogrzeb bez ciała – jego śmierć nie budzi smutku, bo będzie żył w swej twrczości

- SYMBOLIKA TALENTU I SŁAWY

- łabędź – symbol natchnienia, wzlotu sławy i talentu

- motyw lotu przez rżne krainy – rozprzestrzenianie się sławy

- Ikar - motyw lotu i marzeń

- nawiązania do Exegi monumentumCzego chcesz od nas Panie

- apostrofa do Boga

- obraz Boga: stwrca, nieśmiertelny, łaskawy, dobry, wszechmocny, wszechobecny

- obraz świata: zależny od Boga, piękny i urozmaicony, uporządkowany, ład, stworzony dla człowieka

- podmiot chwali Boga, wyraża wdzięczność za łaski i dary, chce by Bg opiekował się nim

- pokora i religijność podmiotu, szacunek4. Przedstaw zawarte w trenach uczucia ojca i poglądy poety-filozofa na tle reguł gatunku.

TREN – gatunek liryki żałobnej wywodzący się ze starożytności, wyraża żal po stracie ważnej i cenionej osoby: demonstracja żalu, ukazanie zalet i cnt zmarłego (VIII), wielkość straty (VIII), napomnienie (XVIII) i pocieszenie (XIX)TREN VII

- śmierć nazwana została snem żelaznym, twardym, nieprzespanym

- zbudowany jest na zasadzie kontrastu: poeta porwnuje życie w domu za życia Urszulki, kiedy to wszystkie pokoje rozbrzmiewały jej śmiechem, z ciszą i smutkiem, ktry zawitał z jego progi po zgonie dziewczynki.TREN VIII

- śmierć przynosi pustkę, brak najbliższej osoby, smutek

- życie ojca zostało wystawione na ciężka prbę i doszło do załamania rwnowagi, żal

- obraz pustości i szarości jaka nastała po śmierci dziewczynkiTREN IX

- apostrofa do mądrości

- ojciec: nie godzi się na śmierć, nie potrafi zachować obojętności i spokoju

- filozof: kryzys postawy stoickiej: czuł się wyrżniony a jest jednym z wielu

- upadek podmiotu z budowli mądrości

- ironicznie podważa możliwość zdobycia mądrości

- ironicznie podważa sens filozofii, mwiąc, że wyzbywa z człowieka uczuciaTREN X

- ojciec prosi swoją crkę o pojawienie się

- podmiot wątpi w życie pozagrobowe (Gdziekolwiek jest, jeśliś jest)

- podważa wiarę chrześcijańskąTREN XI

- śmierć dziecka jest najcięższym doświadczeniem życiowym, ktre powoduje kryzys ideałw, wyznawanej dotąd wiary i filozofii

- podważa wartość cnoty

- cnota nie ratuje przed złem

- człowiek ma ograniczone możliwości poznania, często się myli, a jego wizja świata jest złudnym snem

- uświadamia sobie kruchość życia, brak wpływu na koleje losu, nieprzewidywalność zdarzeń6. Na podstawie kluczowych motyww i fragmentw Trenu XIX scharakteryzuj postawę wobec śmierci i cierpienia w nim przedstawioną i powiedz na czym polega jej ewolucja w cyklu utworw (w porwnaniu z IX, X, XI)TREN XIX

- powrt do konwencji filozofii stoickiej – pogodzenie z boskim porządkiem świata

- nie należy zagłębiać się w żałość

- życie pośmiertne jest opisane jak niebo: wieczne, lepsze

- człowiek nie zawsze rozumie boską sprawiedliwość – ale powinien w nią wierzyć

-

- SEN: zjawiła się Urszulka wraz z matką poety - matka nakłania go, by przestał się zamartwiać losem dziecka, bo ono jest już w krainie wiecznej szczęśliwości. Przekonuje, że śmierć uchroniła Urszulkę przed cierpieniem, troskami, blem. Matka poety przypomina, że każdy ma swj czas życia i śmierci. Tren XIX jest spełnieniem marzeń poety, o ktrych pisał w Trenie X

- wizja szczęśliwego dziecka

- zawiera zapowiedź powrotu do rwnowagi wewnętrznej. Jest prbą uzdrowienia się, pocieszenia, uspokojenia, pojawia się tu refleksja o zbawczym działaniu czasu, ktry uwalnia od cierpienia. Podtytuł ma duże znaczenie dla interpretacji, gdyż możemy wywnioskować, że kiedy Kochanowski otrzyma już odpowiedź na nurtujące go pytania, będzie spał spokojnie
Przykadowe prace

W świecie tragicznym umarli zjadają żywych. Interpretacja cytatu na podstawie Antygony Sofoklesa.

W świecie tragicznym umarli zjadają żywych. Interpretacja cytatu na podstawie Antygony Sofoklesa. W świecie tragicznym umarli zjadają żywych. (J. Kott-komentarz do Antygony Sofoklesa) Słowa wypowiedziane przez J. Kotta można zrozumieć w następujący sposb. Umarli mog...

Daty XV-XVII w.

Daty XV-XVII w. 1454 Początek demokracji szlacheckiej 1471 Władysław Jagiellończyk krlem Czech 1490 Władysław Jagiellończyk krlem Węgier 1493 Sejm 2-izbowy 1496 Ustawa o opuszczaniu wsi przez jednego chłopa w ciągu roku 1501 Śmierć Jana Olbrachta ...

Nicollo Machiawelli i jego poglądy na politykę, państwo, władzę i społeczeństwo

Nicollo Machiawelli i jego poglądy na politykę, państwo, władzę i społeczeństwo Losy jednostek i narodw wg Machiawellego: Twierdził on, że losy jednostek i narodw SA wypadkową dwch czynnikw: 1) Fortuna – los, zbieg historycznych wypadkw, zespł wydarzeń, n...

Zjednoczenie Niemiec (RFN+NRD)

Zjednoczenie Niemiec (RFN+NRD) Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie strzeżone granice, r...

Elektrochemia

Elektrochemia Stopień utlenienia – jest to taki ładunek, jaki istniałby na atomie danego pierwiastka, gdyby elektrony tworzące wiązanie chemiczne, należały do pierwiastka bardziej elektroujemnego. Reakcja utlenienia - to reakcja, ktrej ulega reduktor, to znaczy: jego stopień...

Biografia -Władysława Zamojskiego

Biografia - Władysława Zamojskiego Biografia Władysława Zamojskiego Urodził się 18 listopada 1853r. w Paryżu, jako pierworodny syn Władysława Zamojskiego i Jadwigi z Działyńskich. Wcześnie stracił ojca stąd na wychowanie silny wpływ miała m...

Listy z Ferii

Listy z Ferii Rzyki Praciaki dn. 2 II 2007 r. Cześć warszawski Romeo! Zapewne wrciłeś już do domu po kolejnym spotkaniu ze swoją wybranką – Julią z Wysokiej. Mam nadzieję, że nie straciłeś jeszcze wszystkich włosw na głowie z powodu ...

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa - rozprawka

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa - rozprawka W Antygonie Sofoklesa, jak w każdej tragedii antycznej Grecji ścierają się dwie racje: - Antygony, ktra kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata, - Kreona, ktry zakazał grzebania Polinejkesa kierując się racjami dobra...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry