• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Renesanso...

Nawigacja

Renesansowa koncepcja człowieka. Pico della Mirandola - "Mowa o godności człowieka"Renesansowa koncepcja człowieka. Pico della Mirandola - "Mowa o godności człowieka"
W okresie renesansu zmienia się całkowicie pozycja człwoeika w stworzonej przez Boga hierarchii bytw. Z pozoru znajduje sie on - tak jak w średiowieczu- w środku, między tym, co jest duchowe, a tym co jest materialne. Ludzie średniowiecza traktowali jednak tę pozycje jako znak upadku człowieka, zaś renesansowi myśliciele uważali, że jest to powd do szczeglnej dumy, bo istota ludzka łączy dwie rzne strefy świata : materialną oraz duchową. Pico della Mirandolla widzi w świecie Bozy porządek, człowiek nie ma okreslonego miejsca. Dzieki wolności może on dążyć wzwyż, ku Stwrcy, lub też upadać i staczać się ku zwierzętom. Ludzie są istotami wielokształtnymi, jak morski bożek Proteusz - wg Mirandoli Bg tworzy człowieka jako "dzieło o nieokreślonym kształcie". Każdy z nas jest "twrcą i rzeźbiarzem samego siebie". Trzeba mieć świadomość własnej wartości i szacunek dla siebie; trzeba byc po porstu godnym miana człowieka.

W tekście Mirandoli odkrywamy nową, charakterystyczną dal renesansu koncepcję istoty ludzkiej wolnej i godnej. Utwr przenika niezachwiana wiara w ludzkie mozliwości. Idee zawarte w "Mowie o godnośi człowieka" stają sie podstawą renesansowgo humanizmu- człowiek jest najwazniejszym tematem filozofii i literatury renesansu; w głwnych hasłach epoki odbija sie fascynacja istotą ludzką, jej doskonałościa i potęgą.

"Mowa o ... " przynosi też nowy obraz Boga - artysty, ktry buduje świat jako "świątynię boskości"Renesansowa koncepcja człowieka:- człowiek ma wyjątkowe miejsce wśrd innych stworzeń- jest istotą wolną, sam decyduje o swoim zyciu- jest pełen sił twrczych- jest bogaty wewnętrznie- jest wszechstronny, realizuje sie w rżnych dziedzinach- jego głownym nakazem, celem życia jest rozwj, doskonalenie się i tym samym osiągnięcie pełni człowieczeństwa- zadaniem człowieka jest dążenie do ideału- cechuje go harmonia sił duchowych i fizycznych- powienien być piękny, bo piękno jest najwyzszym dobrem, a polega ono na układzie proporcji rwnowadze i harmonii.


Przykadowe prace

Odmiana trzech czasownikw, passe compose, dopełnienia, article partitif, le futur proche.

Odmiana trzech czasownikw, passe compose, dopełnienia, article partitif, le futur proche. etre - być avoir – mieć aller – iść, jechać je suis tu es il,elle est nous sommer

Administracja zespolona i niezespolona w wojewodztwie

Administracja zespolona i niezespolona w wojewodztwie Przywrcenie w 1990 r. samorządu terytorialnego wymagało dokonania nowych uregulowań prawnych dotyczących administracji rządowej w terenie. Od 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządo...

Przykłady rozdzielania mieszanin

Przykłady rozdzielania mieszanin Sączenie (filtracja)- metoda mechaniczna oddzielania substancji stałych od cieczy i gazw, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w filtrach lub sitach przy użyciu odpowiednich aparatw. Ciecz lub gaz otrzymywane po filtracji nazywa się filtratem...

Saturn w liczbach

Saturn w liczbach Albedo optyczne 0,46 Ciśnienie atmosferyczne Setki tysięcy atmosfer Głwny składnik atmosfery NH3 i CH4 Gwiazdowy okres obiegu 29,458 lat Liczba księżycw 17 Masa planety 5,684*1029g Masa w jednostkach masy ziemi 95,112 Maksymalna wielkość...

Porwnanie sposobw odżywiania się, wydalania i krążenia bezkręgowcw

Porwnanie sposobw odżywiania się, wydalania i krążenia bezkręgowcw ODŻYWIANIE SIĘ PARZYDEŁKOWCE Parzydełkowce chwytają swoje ofiary wystrzeliwując parzące, kolczaste nici z komrek parzydełkowych. Odżywiają się drogą fagocytozy ( wy...

Wypracowanie z użyciem związkw frazeologicznych

Wypracowanie z użyciem związkw frazeologicznych Ostatnio nasza klasa miała dzień pełen przygd. Żadna pani, ktra wtedy nas uczyła nas nie miała świętych nerww. Na pierwszej lekcji sławni bliźniacy z 1c, ktrzy są podobni do siebie jak dzień do noc...

Tlenki metali, tlenki niemetali, tlenki płmetali, wodorotlenki zasadowe, wodorotlenki amfoteryczne, wodorki

Tlenki metali, tlenki niemetali, tlenki płmetali, wodorotlenki zasadowe, wodorotlenki amfoteryczne, wodorki Tlenki metali K2O tlenek potasu zasadowy Na2O tlenek sodu zasadowy MgO tlenek magnezu zasadowy CaO tlenek wapnia zasadowy BaO tlenek baru zasadowy Al2O3 tlenek glinu amfoteryczny SnO tlenek cyny...

Obraz środowisk społecznych - "Ludzie bezdomni"

Obraz środowisk społecznych - "Ludzie bezdomni" INTELIGENCJA (Lekarze,Inżynierowie) Ta grupa jest w powieści wewnętrznie bardzo zrżnicowana.Z jednej strony należą do niej lekarze, inżynierowie (Judym, Korzecki), ktrzy widza niesprawiedliwość panującą w otaczaj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry