• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ribentrop...

Nawigacja

Ribentrop- biografiaRibentrop- biografia
RIBBENTROPUlrich Friedrich Willi Joachim Ribbentrop urodził się 30 kwietnia 1893 roku w małym miasteczku garnizonowym Wesel nad Renem. Ojciec Richard był zawodowym oficerem. W ostatnim stuleciu prawie wszyscy jego przodkowie byli zawodowymi żołnierzami. Tak np. dziadek dowodził brunszwickimi bateriami artylerii w wojnie prusko-francuskiej 1870 roku. Ojciec zasłużył się w 1915 roku na froncie wschodnim i otrzymał podobnie jak dziadek ongiś najwyższe odznaczenie bojowe Krzyż Żelazny I Klasy. Matka Sophie wywodziła się z saksońskiej rodziny ziemiańskiej. Dzieci najstarszy Lothar, Ingeborga i Joachim kochały matkę, ktrą zachowały w pamięci. Richard Ribbentrop awansował przechodząc kolejne stopnie wojskowe od porucznika do podpułkownika w garnizonie w Metzu. Joachim i Lothar uczęszczali do liceum w Metzu. Joachim chwalił się, iż był dzieckiem wszechstronnie uzdolnionym w wieku 13 lat wystąpił w publicznym koncercie prezentując umiejętności gry na skrzypcach. Niebawem zmienił zainteresowanie. Podjął treningi sportowe by po pewnym czasie odnotować nawet sukces w postaci zwycięstwa w lokalnych zawodach bobslejowych. W domu chłopcy przysłuchiwali się rozmowom, jakie ojciec prowadził z przyjaciłmi. Zdawali sobie sprawę z tego, że był on zwolennikiem polityki zagranicznej cesarza Wilhelma II. Po przejściu w stan spoczynku Richard Ribbentrop przenisł się wraz z rodziną do Szwajcarii. Pierwszą podrż do Anglii odbył Joachim w 1909 roku. Wraz z bratem przebywał tam na zaproszenie rodziny brytyjskiego lekarza przez cały niemal rok. Jesienią 1910 roku bracia udali się w podrż do Kanady. Joachim podjął się w Montrealu pracy urzędnika bankowego. Wkrtce porzucił posadę by skorzystać z zaproszenia zamożnej rodziny mieszkającej w Nowym Jorku. Z uwagą śledził fakty świadczące o nadciągającym konflikcie zbrojnym w Europie. Wybuch wojny przyśpieszył wyjazd z Kanady. Zgłosił się jako ochotnik do 12 pułku huzarw pruskich z Torgau. Po krtkim żołnierskim przeszkoleniu wyruszył wraz z pułkiem na front wschodni zaś po dwch latach znalazł się na froncie zachodnim. Kilkakrotnie ranny w czasie działań wojennych dosłużył się stopnia, oberleutnanta. Latem 1917 roku Joachim Ribbentrop odznaczony został Krzyżem Żelaznym I Klasy. W kwietniu 1918 roku wysłano Ribbentropa jako adiutanta pełnomocnika niemieckiego Ministerstwa Wojny do Turcji. Przyjazd delegacji do Stambułu miał miejsc akurat w czasie, gdy dały się zauważyć tendencje władz tureckich do zdystansowania się od sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Po latach wspominał, że listopadowe wydarzenia 1918 roku oznaczały dla niego i tysięcy młodych oficerw załamanie się ich wczesnego świata. Wiosną 1919 roku Ribbentrop zajął się handlem pracując w berlińskiej filii firmy importu bawełny z siedzibą w Bremie. Wkrtce poślubił Annelies Henkel crkę znanego w Niemczech fabrykanta win. Na cztery lata objął on w firmie swego teścia Ottona Henkella przedstawicielstwo importu i eksportu win z myślą o utworzeniu w przyszłości własnego przedsiębiorstwach też nastąpiło już w 1924 roku. Małżeństwo z posażną panną i kariera kupiecka otwierały dostęp do wyższych sfer społeczeństwa. Wykorzystując nabyte w USA doświadczenia i dobrą znajomość językw obcych. Ribbentrop rozszerzył niezwykle korzystne dla niego kontakty. W salonie Ribbentropw rozprawiano o aktualnych zagadnieniach polityki światowej. W węższym kręgu osb krytykowano system wersalski Ligę Narodw oraz odszkodowania wojenne. Ribbentropowi nie wystarczyło jednak finansowe sukcesy. Trwałe już wwczas kontakty z przedstawicielami wyższych sfer uświadomiły mu, że do pełni szczęścia niezbędna jest nobilitacja szlachecka. Urzeczywistnienie tych aspiracji stało się możliwe dzięki uzyskaniu 15 maja 1925 roku aktowi adopcji od dalekiej krewnej Gertrudy von Ribbentrop, ktra była jedyną żyjącą po pierwszej wojnie światowej przedstawicielką szlacheckiej linii tej rodziny. W zamian za tę przysługę Joachim zobowiązał się do wypłacenia się ciotce dożywotniej renty. Kilka lat aktywnej działalności handlowej sprawiło, że Ribbentrop stał się postacią znaną w środowisku przemysłowo-kupieckim. Ułatwiało to poszerzenie kontaktw w tym rwnież z wpływowymi osobistościami wczesnej sceny politycznej Niemiec. Żądza sławy skierowała Joachima von Ribbentropa ku działalności politycznej. W 1932 roku Ribbentrop otworzył biuro informacji, ktrego zadaniem było przekazywanie politykom danych o nastrojach społecznych i o zmianach sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii i Francji. Wkrtce Ribbentrop zbliżył się do narodowych socjalistw kolportując wśrd nich a także w gronie swoich zagranicznych dostawcw biuletyn polityczny utrzymany w duchu polityki nazistowskiej i antykomunistycznej. W dniu 13 sierpnia doszło do pierwszego spotkania Hitlera z Ribbentropem, ktry podobnie jak wielu innych jego rodakw dostrzegł w nim męża opatrznościowego Niemiec. Zwrot Ribbentropa ku Hitlerowi jak wyjaśnił pźniej wynikał stąd, że wydarzenia przełomu lat 1930-1931 wskazywały na nasilenie się zagrożenia przejęcia władzy przez komunistw. Hitler zrozumiał, że Ribbentrop może mu się przydać jako człowiek o rozległych kontaktach biegle władający kilkoma językami. Ze swej strony Ribbentrop, ktry wstąpił do NSDAP w 1932 roku dostrzegł szansę rychłego awansu i ulokowania się w gronie najbliższych wspłpracownikw przyszłego kanclerza. W luksusowej willi Ribbentropa w berlińskiej dzielnicy Dahlem przy Lentze-Allee 7-9 doszło do spotkania 21 i 25 stycznia i rozmw Hitlera i Ribbentropa z Oskarem von Hindenburgiem synem prezydenta wiernym dotąd przyjacielem generała Kurta von Schleichera, ktrego udało się pozyskać dla idei powierzenia Fuhrerowi NSDAP stanowiska kanclerza. Zaangażowanie i udział Ribbentropa w rozmowach świadczy o niepośledniej politycznej roli, jaką odegrał on w doprowadzeniu Hitlera do urzędu kanclerskiego. Wicekanclerzem został Franz von Papen a ministrem spraw zagranicznych, Konstantin von Neurath. Joachim von Ribbentrop usilnie zabiegał o przyjęcie do SS, bowiem w środowiskach partyjnych uchodził za parweniusza, ktry pźno i przypadkowo dołączył do NSDAP. Jego wątpliwa szlachetność, snobizm i sztuczna wytworność działały wyzywająco na starszych przywdcw partii. Już w lutym 1933 roku Hitler mianował go osobistym doradcą w sprawach polityki zagranicznej. Kierownictwo partii z braku możliwości obsadzenia Auswartiges Amt własną kadrą przyjęło inno taktykę werbowanie zawodowych dyplomatw do NSDAP. Ministerstwo Spraw Zagranicznych spełniało rolę wykonawcy wszystkich koncepcji dotyczących polityki międzynarodowej, ktrych omawianiem i zatwierdzaniem zajmowało się wąskie grono wspłpracownikw Hitlera bądź decydował o nich sam Hitler. Realizacja planw Hitlera wymagała uchwycenia bezpośredniej kontroli nad aparatem polityki zagranicznej. Nie mając pełnego zaufania do Auswartiges Amt nazistowskie kierownictwo postanowiło działać własnymi specjalnie w tym celu powołanymi komrkami jak choćby kierowaną przez Alfreda Rosenberga Aussenpolitisches Amt der NSDAP oraz Aulandsorganisation der NSDAP. Rwnież z myślą o wprowadzeniu niezależnej od MSZ polityki zagranicznej Hitler utworzył w czerwcu 1934 roku na Wilhelmstrasse specjalne biuro a jego kierownictwo powierzył Joachimowi von Ribbentropowi. Buro-Ribbentrop , zgodnie z zamiarem Hitlera stanowić miało konkurencję dla Auswartiges Amt będąc ściśle izolowaną od pozapartyjnych wpływw komrką powołaną do rozmaitych tajnych misji prowadzonych poza ramami oficjalnej dyplomacji. 1 Czerwca 1935 roku Hitler mianował Ribbentropa ambasadorem nadzwyczajnym pełnomocnym Trzeciej Rzeszy personel wzrsł do 33 osb a Biuro przebudowane zostało w placwkę Dienststelle. Zajmowała się ona w tym czasie sondażami dyplomatycznymi, kontrolą urzędnikw Auswartiges Amt za pomocą rozbudowanej własnej sieci informatorw za granicą i realizacją specjalnych zleceń Kancelarii Rzeszy. Placwka prowadziła ponadto działalność wywiadowczą dzięki kontaktom z przychylnymi Niemcom środowiskami między innymi we Francji i Wielkiej Brytanii. W lipcu 1935 roku miała miejsce następna nominacja Hitler awansował Ribbentropa na stanowisko szefa partyjnego urzędu Amtsleitera zatwierdzając go w pełnionej już funkcji pełnomocnika do spraw polityki zagranicznej w sztabie Hessa. Dienststelle-Ribbentrop ktrej rosnące wpływy stawały się coraz bardziej widoczne odegrała także wiodącą rolę w przygotowaniu kadry dyplomatw nazistowskich nowego typu. Na polecenie kanclerza Ribbentrop udał się z misją specjalną do Londynu i Rzymu. Rolę negocjatora i pośrednika w rokowaniach Trzeciej Rzeszy z Anglią, Francją a także Włochami wypełniał do 1936 roku a więc do objęcia kierownictwa ambasady w stolicy Wielkiej Brytanii, choć i w pźniejszym okresie nie zaprzestał wykonywania obowiązkw latającego ambasadora. Już jako specjalny pełnomocnik rządu Rzeszy do negocjacji rozbrojeniowych Joachim von Ribbentrop oświadczył 28 kwietnia Ericowi Phippsowi wczesnemu ambasadorowi Wielkiej Brytanii w Berlinie, że jedynym rozwiązaniem jest wywarcie przez Anglię nacisku na Francję by zmieniła swoje stanowisko. Z jednej strony minister von Neuratha zdający się zabiegać o utrzymanie pokoju i uzyskanie rwnouprawnienia Rzeszy na arenie międzynarodowej z drugiej zaś partia i Hitler z Ribbentropem, ktry wyjeżdżając do Francji, Anglii i Włoch prowadzi tam rżne akcje nie zawsze pokrywające się z oświadczeniami von Neuratha. Ribbentrop pozbawiony umiejętności taktownego prowadzenia negocjacji zdecydował się na grę va banque i uparte dążenie do wytkniętych przez Hitlera celw. Dla Anglikw, co dopiero potępili Niemcy za złamanie postanowień Traktatu Wersalskiego propozycja wyrażona w tak stanowczym tonie była nie do przyjęcia przynajmniej w tej fazie rozmw. Negocjacje uwieńczone zostały podpisaniem w dniu 18 czerwca 1935 roku niemiecko-brytyjskiego traktatu morskiego. Wskutek potęgującej się rywalizacji między MSZ a Dienststelle-Ribbentrop dochodziło do napięć. Krążące plotki były ich potwierdzeniem. Auswartiges Amt tracił coraz wyraźniej dominującą pozycję w dziedzinie polityki zagranicznej. W 1935 roku Ribbentrop rozważał projekt prowadzenia z Polską transakcji wymiennej. Uważał, że należy przekonać rząd polski do zaanektowania państwa litewskiego i otrzymania w ten sposb dostępu do Bałtyku w innym miejscu. W zamian za to Niemcy powinny były uzyskać tzw. Korytarz. W 1936 zmarli dwaj przedstawiciele starej szkoły dyplomatycznej: sekretarz stanu w MSZ Bernhard von Bulow i Leopold von Hoesch ambasador niemiecki w Londynie. Na placwkę tę Hitler postanowił wysłać Ribbentropa. Decyzję tę podjęto 11 sierpnia. Wydarzeniem, ktre szeroko komentowano nie tylko w kołach politycznych Wielkiej Brytanii była wizyta u krla Jerzego VI w dniu 5 lutego 1937 roku. W trakcie oficjalnego przyjęcia w Buckingham Palace zaraz po przekroczeniu progu Ribbentrop stanął przed monarchą wyciągnął w geście nazistowskiego pozdrowienia prawą rękę i powitał go słowami: Heil Hitler. Incydent ten wywołał nie tylko zdumienie. Anglicy dopatrzyli się w tym obrazy korony natomiast ambasador stracił, co było zrozumiałe resztki swego i tak nadszarpniętego w społeczeństwie brytyjskim autorytetu. Incydent w Buckingham Palace naruszał nie tylko obowiązujące konwencje dyplomatyczne potraktowano go w Londynie jako niedżentelmeński wybryk. Wydarzenie to miało posmak sensacji i skandalu. Ribbentrop jako dyplomata był uciążliwym gościem dla Anglikw. Dla Ribbentropa był to rodzaj świata, z ktrym zawsze pragnął obcować. Londyński establishment nie podjął jednak oferty ze strony Niemiec Nie zaakceptowano go wskazując jako przyczynę nieznośny charakter. Ciągłe podrże Ribbentropa irytowały Anglikw. Latający ambasador był nader często nieobecny w Londynie. Z tego też powodu kierowano pod jego adresem złośliwe uwagi. Minister Eden stwierdził wprost nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby ambasador akredytowany w Londynie spędzał tak wiele czasu w innych stolicach z wyjątkiem naszej. Ambasador Rzeszy w Londynie Az dwustukrotnie opuszczał swoją placwkę podrżując między innymi do Berlina, Lipska, Drezna, Kolonii, Monachium, Rzymu. Ribbentropowi wytykano brak orientacji, co do Anglii i niezrozumienie mentalności społeczeństwa brytyjskiego. Dostrzegano jego prżność i wyniosłość lodowaty wyraz arogancji zupełnie brak poczucia humoru. W antybrytyjskiej postawie umocniła go żona Annelies rwnież prżna i ambitna. Zawiedziona brakiem uznania ze strony londyńskich sfer elitarnych miała swj udział w izolacji małżeńskiej pary Ribbentropw od środowiska brytyjskiego. 4 Lutego 1938 roku rozpoczęła się czystka w armii. Hitler zdymisjonował rwnocześnie ministra spraw zagranicznych von Neuratha a na zwolnione stanowisko powołał Ribbentropa. Po dymisji Konstantina von Neuratha odszedł z ministerstwa jego zięć sekretarz stanu Hans Georg von Mackensen ustępując w kwietniu 1938 roku miejsce Ernestowi von Weizsackerowi jedynemu w ścisłym kierownictwie MSZ dyplomacie zawodowemu od 1919 roku w służbie zagranicznej. Wyboru, jakiego dokonał Ribbentrop był wyborem z konieczności, bowiem ministrowi zależało, aby mieć do dyspozycji znawcę rutyny dyplomatycznej. Wprawdzie w żadnym momencie swej ministerialnej kariery nie decydowało samodzielnie o kierunkach polityki zagranicznej Trzeciej Rzeszy nie ulega wszakże wątpliwości iż miał poważny wpływ na jej kształtowanie. Dotyczy to w szczeglności okresu od układu monachijskiego zawartego jesienią 1938 roku do paktu podpisanego wsplnie z Mokotowem w sierpniu 1939 roku, na ktry przypada szczytowy moment kariery Ribbentropa. Odegrał on istotną role w inspirowaniu Hitlera do rozwijania ekspansywnej polityki względem Czechosłowacji a następnie Polski. Ribbentrop był zdania, iż w wypadku wybuchu konfliktu polsko-litewskiego Rzesza powinna natychmiast opanować Kłajpedę. Z inicjatywy polskiej doszło w dniu 31 marca do rozmowy między Jzefem Lipskim a Ribbentropem. Wskazując na pomyślny rozwj stosunkw polsko-niemieckich ambasador zasygnalizował gotowość rządu do przedłużenia deklaracji o nieagresji. Ribbentrop ku zdziwieniu Lipskiemu zachował powściągliwość w kontynuowaniu dyskusji na ten temat. Udział dyplomacji Trzeciej Rzeszy w realizowaniu planu agresji przeciw Czechosłowacji był podobnie jak podczas Anschlussu niewielki. Decyzje zapadały w kancelarii Rzeszy a nie w Auswartiges Amt, co za tym idzie Ribbentrop nie mgł posiadać decydującego udziału w rozwoju wydarzeń. Nie ulega wszakże wątpliwości, że Auswartiges Amt i jego kierownik byli odpowiedzialni i rwnież za przygotowanie Monachium. Dyplomacja niemiecka konsekwentnie dążyła do wyłączenia Sudetw z trzy i pł milionową mniejszością w granice Rzeszy. Latem i wczesną jesienią uczestniczyła w propagandowej akcji Hitlera skierowanej przeciwko Czechosłowacji. Rozmowa miedzy Ribbentropem a Lipskim kończyła trwająca od 26 stycznia 1934 roku okres politycznego wspłdziałania między rządami w Berlinie i Warszawie. W intencjach Hitlera i Ribbentropa miał to być wstęp do politycznego uzależnienia Polski od Rzeszy. Ribbentrop gotw był podpisać w okresie narastającego konfliktu z polską każdy układ, ktry uspokajałby zachodniego sąsiada dając mu poczucie pozornego bezpieczeństwa. Rzeszy zależało na utrzymaniu Francji sprzymierzonej z polską na pozycji niezaangażowania na izolowaniu jej od Anglii przy rwnoczesnym uzyskaniu swobody działania na wschodzie. Ribbentrop i Bonet podpisali 7 grudnia 1938 roku układ nieagresji głoszący nienaruszalność granic Francji i Niemiec potwierdzający zrzeczenie się Alzacji i Lotaryngii przez Rzeszę. Porozumienie francusko-niemieckie było kolejna farsa w międzynarodowej grze Ribbentropa. W ostatniej dekadzie marca przyszła kolei na zgłoszenie terytorialnych pretensji wobec Litwy. W toku rokowań Ribbentropa z Urbsysem litewskim ministrem spraw zagranicznych omawiano sprawę przyłączenia Kłajpedy wraz z okręgiem do Rzeszy. Ribbentrop kategorycznie domagał się przekazania Kraju Kłajpedzkiego. Z pertraktacjami zsynchronizowana została demonstracja militarna. Wiosną 1939 roku w stosunkach polsko-niemieckich dominowała wrogość. Ustały z woli strony niemieckiej kontakty Ribbentropa z Lipskim. Nowy tym razem decydujący etap w ukształtowaniu stosunkw Niemiec i ZSRR datuje się od 2 sierpnia 1939 roku, kiedy Ribbentrop oświadczył, Astachowowi, że nad Bałtykiem jest dość miejsca dla Niemiec i Rosji. Oferta Hitlera dawała Stalinowi nie tylko znaczną część obszaru państwa polskiego, ale rwnież możliwość objęcia radziecką strefą wpływw: Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i perspektywę przyłączenia Besarabii należącej wwczas do Rumunii. Pakt o nieagresji między ZSRR i Niemcami został podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez Ribbentropa i Mołotowa. Ze swej strony Ribbentrop podjął starania by przekonać japońskich partnerw, że pakt radziecko-niemiecki nie tylko nie przeszkadza rozszerzeniu wpływw Japonii, ale przyczyni się do zwiększenia jej pola ekspansji. W ciągu ostatnich tygodni sierpnia dyplomacja niemiecka uprawiała podwjną grę. Z jednej strony wykazywała dążenie do rozpętania wojny z drugiej zaś czyniła pojednawcze gesty. Metody takie miały wprowadzić w błąd i uśpić czujność partnerw, ktrzy już w najbliższym czasie mieli stać się przeciwnikami. W grze o wojnę szef Auswartiges Amt rozpraszał przed wszystkim obawy Hitlera przed militarną interwencją Francji i Wielkiej Brytanii. Ribbentrop uważał tymczasem, że profaszystowskie nastroje w rżnych środowiskach Anglii i Francji słabość tych państw a także niemiecko-radziecki układ zmuszą mocarstwa zachodnie do zachowania biernej postawy w obliczu najazdu na Polskę. 12 Września podczas konferencji w Abbeville zachodni sprzymierzeńcy postanowili zrezygnować z militarnych działań odciążających front polski. W 1940 roku Ribbentrop udał się do Watykanu Pius XII przyjął go na audjęcję. Mimo okazywanych przez Piusa XII sympatii dla narodu niemieckiego Ribbentrop zarzucił swemu rozmwcy kierowanie w przeszłości pod adresem Rzeszy zbyt ostrych słw. Papież zaprotestował przeciwko bezpodstawnemu oskarżeniu podkreślając, że w swej encyklice Mit brennender Sorgo (Z żarliwą troską) starał się nie urazić Niemiec. N początku maja Ribbentrop polecił swoim podwładnym opracowanie odpowiednich tekstw dla rządw Belgii i Holandii. 9 Maja szef Auswartiges Amt oświadczył kierownikom działw prasowego i radiowego MSZ, że następnego dnia na całej linii od Szwajcarii po Morze Płnocne rozpoczyna się atak przeciw zachodowi. Ribbentrop, ktremu Hitler powierzył realizacje operacji hiszpańskiej mgł jedynie zameldować kanclerzowi 22 lutego1941 roku, że Hiszpania nie jest jeszcze gotowa do wojny po stronie Niemiec. W kilka dni pźniej sam Franco powiadomił o tym fakcie Hitlera. W celu uwiarygodnienia polityki Rzeszy w oczach przywdcw radzieckich Ribbentrop postanowił powiadomić Stalina i Mołotowa o zamiarze wkroczenia Wermachtu na ziemie bułgarskie. W odpowiedzi nadeszła do Berlina depesza od Mołotowa, ktry wyraża zaniepokojenie podjęciem przez rząd niemieckim decyzji sprzecznych z interesami ZSRR. W sobotę 21 czerwca ambasador Schulenburg otrzymał z MSZ telegram, w ktrym Ribbentrop wysunął wobec ZSRR szereg zarzutw. Pierwszy dotyczył wznowienia wywrotowej działalności Kominternu. W dalszym ciągu Ribbentrop eksponował zagrożenie militarne stale wzrastającej koncentracji wojsk rosyjskich na całym froncie od Morza Batyckiego do Czarnego. Rwnolegle ambasada radziecka w Berlinie wielokrotnie usiłowała nawiązać kontakt z ministrem Ribbentropem by przekazać demarche z żądaniem wyjaśnienia w sprawie koncentracji wojsk na wsplnej granicy oraz propozycją ponownego przedyskutowania stanu stosunkw radziecko-niemieckich. Szef Auswartiges Amt był jednak nieuchwytny. Ribbentrop starał się zapewnić swoich rozmwcw, że osobiście był przeciwny tej ryzykownej decyzji Hitlera a nawet usiłował odwieść kanclerza od tego zamiaru. Nie odniosło to oczekiwanego rezultatu. 22 Czerwca 1941 roku Ribbentrop zwołał konferencje prasową w trakcie, ktrej zaznajomił dziennikarzy krajowych i zagranicznych z treścią noty skierowanej do rządu radzieckiego. Zaapelował przy okazji do prasy światowej, aby niemieckie działania przeciwko ZSRR traktowała jako akt czysto obronny a zatem jako wojnę prewencyjną. Największym jednak ciosem dla strategicznych planw Hitlera i Ribbentropa był fakt, że Japonia nie rozpoczęła tak bardzo potrzebnych dla odciążenia niemieckiego frontu działań militarnych przeciwko ZSRR. W okresie wojny Auswartiges Amt był zaangażowany rwnież w deportacje siły roboczej głwnie z krajw słowiańskich do Rzeszy. Ribbentrop oprobowal metody polityki SS na terenach okupowanych domagając się nadto udziału w jej realizacji przedstawicieli swego resortu. Ribbentrop poza uczestnictwem w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej żądał eksterminacji partyzantw waz z rodzinami działających w krajach podbitych. Aprobował rwnież linczowanie przez ludność niemiecką lotnikw amerykańskich i brytyjskich, ktrzy po zestrzeleniu ich samolotw zdołali się uratować. Dyplomaci nazistowskich Niemiec nawet ci, ktrzy z rżnych względw z rezerwą odnosili się do polityki Hitlera nie uczynili nic by przeciwdziałać aktom bezprawia. Działalność Auswartiges Amt w czasie wojny ulegała postępującemu zanikowi. W miarę wzrostu podbitych państw zmniejszał się obszar oddziaływania MSZ w tradycyjnym pojęciu funkcjonowania dyplomacji. Międzynarodowe kontakty Ribbentropa i jego resortu ograniczały się do kręgu państw sprzymierzonych. Niemal do ostatnich dni istnienia Trzeciej Rzeszy Goebbels uważał, iż jest on najbardziej odpowiednim kandydatem na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Na tle spraw personalnych dochodziło w Auswartiges Am do nieporozumień. Przykładem tego był konflikt między Ribbentropem a Martinem Lutherem podsekretarzem stanu i szefem departamentu Deutschland . Ribbentrop, do ktrego tekst memorandum zdołał już dotrzeć oskarżył Luthera o zdradę i machinację finansowe W lutym zdymisjonowanego podsekretarza stanu osadzono w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen a popierających go urzędnikw wysłano na front. Na podstawie decyzji Ribbentropa zlikwidowano departamenty Deutschland oraz Informacji , a ich funkcje przejęły inne piony MSZ. Ostateczną decyzję w sprawie powszechnej eksterminacji Żydw powziął Hitler. MSZ Ribbentropowi i jego najbliższym wspłpracownikom zakomunikowano o zasadniczym zwrocie w poglądach kanclerza. Hitler zdecydował mianowicie, że Żydw nie należy wydalić na Madagaskar, lecz na Wschd. Zwrot ten nastąpił bezpośrednio po zwycięstwie nad Francją. Zawieranie przez MSZ umowy z satelickimi państwami pomogły Eichmannowi jako pełnomocnika Himmlera w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Akcja eksterminacji objęła wiele terenw okupowanych. Po konferencji w Wanssee poświeconej ostatecznemu rozwiązaniu 28 sierpnia 1942 roku Eichmann oraz Weizsacker i Wormann omawiali konkretne plany wysiedlenia Żydw z państw okupowanych i satelickich. We wrześniu Ribbentrop polecił ambasadorom Rzeszy w Bułgarii, Dani i na Węgrzech by przyśpieszyli deportację Żydw do obozw koncentracyjnych. Skłonność do życia w przepychu przejawiał Ribbentrop od początku swojej dyplomatycznej kariery. Prżność i rozpowszechniony w Rzeszy kult munduru skłoniły Ribbentropa do wydania polecenia, aby zaprojektowano i wykonano dyplomatyczny uniform. Na naramiennikach wyhaftowano była kula ziemska i rozsiadający się na niej we władczej pozycji orzeł. Dygnitarze Rzeszy umiłowali nie tylko gustownie wykonane uniformy, ale i zorganizowane z rozmachem wyreżyserowane gigantyczne imprezy propagandowe. Wojna stanowiła dla dygnitarzy NSDAP doskonałą okazję do wzbogacenia się. Ribbentrop zaliczał się do bardziej aktywnych dorobkiewiczw. Wkrtce po ataku na ZSRR utworzony został na polecenie Auswartiges Amt tzw. Batalion Ribbentropa . Oficjalnie do jego zadań należało zabezpieczenie dbr kultury, w zasadzie zaś chodziło o pospolitą grabież dzieł sztuki na podbitych terytoriach. Urzędnicy Auswartiges Amt nie znosili Ribbentropa. Nakazywał prezentujących rżniącą się od wytyczonej przez Hitlera linię traktować najsurowiej rozstrzeliwać na miejscu w biurze. W miarę pogarszania się sytuacji niemieckiej dochodziło do nowych prb podjęcia zakulisowych negocjacji, ktre miały wysondować możliwości zawarcia separatystycznego pokoju. Rolę pośrednika w pertraktacjach z Zachodem odgrywała dyplomacja papieska. W 1943 roku Ernst von Weizsacker skorzystał z oferty Watykanu i nawiązał kontakty z przedstawicielami USA i Wielkiej Brytanii. W Polowie kwietnia 1945 roku, kiedy wojska radzieckie walczyły już prawie na przedmieściach Berlina Joachim von Ribbentrop zarządził ewakuacje pozostałej w stolicy część personelu i agend Auswartiges Amt. Zostały one skierowane, do Garmisch w Bawarii. Tam miała odtąd mieścić się siedziba MSZ. Hitler już id dłuższego czasu unikał Ribbentropa, ktry trwał wprawdzie na ministerialnym posterunku, ale w polityce nie odgrywał już żadnej roli. Ribbentrop wyjechał przez Lubekę do Flensburga w Szlezwiku-Holsztynie licząc, że uda mu się znaleźć bezpieczne schronienie. Tam pierwszego maja zastała go wiadomość o końcu politycznej kariery. Nowy szef państwa admirał Karl Donitz zgodnie z wolą Hitlera odwołał Ribbentropa z zajmowanego stanowiska. W sporządzonych w ostatnich godzinach życia testamencie politycznym Hitlera wykluczył ponadto z NSDAP Goringa i Himmlera, ktrych uznał za zdrajcw zaś na stanowisko szefa Auswartiges Amt wyznaczył byłego ministra finansw Rzeszy hrabiego Lutza Schwerina von Krosigka. Ribbentrop zamieszkał w Hamburgu występując w tym czasie pod fikcyjnym nazwiskiem Reiser. 14 Czerwca 1945 roku trzej brytyjscy wojskowi odnaleźli Ribbentropa.12 Sierpnia przewieziony został wraz z resztą nazistowskich dygnitarzy do norymberskiego więzienia. Notatki spisane w norymberskim więzieniu potwierdzają niezrozumienie własnej roli w wywołaniu i przebiegu drugiej wojny światowej nie świadczą o poczuciu winy. Wręcz przeciwnie mają być w przekonaniu Ribbentropa usprawiedliwieniem własnej polityki. Za wybuch wojny obciążał na przemian niemiecką opozycję albo rząd Wielkiej Brytanii. Ribbentrop został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojenny na karę śmierci przez powieszenie.opracowane przez Łukasza Z.


Przykadowe prace

Zasady międzyczasowego prawa karnego

Zasady międzyczasowego prawa karnego Zasady międzyczasowego prawa karnego. Ustawa karna obowiązuje od momentu wejścia w życie, ktry to moment ona sama określa. W prawie karnym szczeglnie istotne znaczenie ma zasada vagatio legis (okres pomiędzy publikacją a wejście...

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Reymonta. Rozwiń temat wychodząc od analizy wesela Boryny (rozmowa chłopw przy stole) oraz wykorzystując znajomość I tomu powi

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Reymonta. Rozwiń temat wychodząc od analizy wesela Boryny (rozmowa chłopw przy stole) oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści Od najdawniejszych czasw los człowieka był poddawany częstym rozważaniom. Zadawano sobie pytania c...

Trawienie białek, tluszczy,skrobi

Trawienie białek, tluszczy,skrobi PRZYSTOSOWANIA Jama ustna : - pobiera pokarm - rozdrabnia pokarm - nawilżeniu przez ślinę - uformowaniu w kęsy. - prezesowaniu kęsw do tyłu Gruczoły żołądka - wydzielają śluz - sok żoł...

Charakterystyka gadw

Charakterystyka gadw Budowa morfologiczna: - Części ciała – głowa, szyja, tułw, ogon - Dwie pary kończyn wolnych typu lokomocyjnego o planie budowy takim samym jak u płazw (jednak występują tu rżnorodne rozwiązania – beznogie węże i uskrzydl...

Sławny czarodziej, zapomniany uczony

Sławny czarodziej, zapomniany uczony Newsweek 4/2003 Artykuł ten opowiada o barwnej postaci XVII-wiecznej Polski, a mianowicie o Michale Sędziwju. Alchemicy prbowali opanować sztukę zamiany metalu w złotu i stworzyć panaceum- czyli lek chroniący przed wszelkimi chorobami i...

Romantyzm w Polsce

Romantyzm w Polsce W Polsce za początek romantyzmu uznaje się rok 1822 – datę wydania przez Mickiewicza Ballad i romansw. W historii literatury takie daty są jednak umowne, w tym wypadku podkreślona zostaje ranga debiutanckiego tomiku poety, ktry stał się znakiem polskiego romantyzmu. ...

Przypadki i Przyimki

Przypadki i Przyimki 1)NOMINATIV(mianownik) -odpowiada na pytanie wer?was?(kto?co?) -rodzajniki zachowują swoją formę Rodzajnik Określony -Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym(przymiotnik z końcwką) Singular(l.poj.) r.męski der-e r.żeński die-e r....

Biznes Plan jako narzędzie planowania inwestycji

Biznes Plan jako narzędzie planowania inwestycji 1. POJĘCIE BIZNES - PLANU Biznes plan to dokument określający cele, jakie firma chce osiągnąć, strategia działania oraz ramy czasowe, w jakich cele te powinny być osiągnięte. Plan działalności przedsiębiorstwa,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry