• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rż...

Nawigacja

Rżne oblicza buntu na podstawie mitw o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze.Rżne oblicza buntu na podstawie mitw o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze.
Bunt jest to sprzeciw, protest, opr; to nie godzenie się z inną opinią, czy postawą, to sprzeciwienie się jakimś nakazom lub zakazom.

Prometeusz to przykład buntownika, ktry chcąc zadbać o dobro istoty, ktrą stworzył z gliny, łamał zasady i prawa bogw. Z rydwanu Heliosa ukradł iskrę ognia, ktrą dał ludziom, aby się ogrzali. Zniewarzył tym czynem potęgę Zeusa, ale nie bał się go i wymyślił coś innego. Zabił byka i podzielił go na dwie części. Poprosił Zeusa, by wybrał sobie jedną z części, a drugą zostawił dla ludzi. Zeus wybrał ładniejszą część i strasznie się rozzłościł, gdy pod warstwą śnieżnobiałego tłuszczu znalazłsame kości. Za ten czyn ukarał ludzi zsyłając na nich Pandorę (nieszczęścia), a Prometeusza Hefajstos zakuł w kajdany na najwyższym szczycie gr Kaukaz, gdzie codziennie orzeł wyszarpywał mu odrastającąna nowo wątrobę.

Za znieważenie boga i przeciwstawienie się jego zasadom, Prometeusz ponisł straszną karę, ale jego postawa była pozytywna, gdyż zrobił to wszystko dla dobra ludzi, żeby nie było im zimno, i żeby nie byli głodni.

Krl Syzyf, władca pięknej i bogaej krainy zwanej Koryntem, był ulubieńcem bogw. Dzeus często zapraszał go na uczy do Olimpu. yzyf wracając na ziemię opowiadał ludziom plotki o bogach i pewnego razu zdradził tajemnicę dzeusa, ktry miał przez to przykrości. Za plotkarstwo krl Koryntu został skazany na śmierć, a ten stawił opr nie tylko rozkazowi boga, ale i śmierci. Żył bardzo długo, był silny i zdrowy, jednak po latach przypomniano sobie w piekle o upartej i zbuntowanej duszy. Kiedy zabrano go do podziemi Hadesu, otrzymał za karę głaz, ktry musiał wtoczyć na szczyt gry. Syzyf był jednak nadal silny, więc sądził, że z łatwością wtoczy ten głaz, jednak przed samym szczytem głaz wyślizgiwał mu się z rąk i musiałzaczynać pracę od początku.

Sprzeiwienie się karze śmierci za plotkę nie jest postawą negatywną.

Natomiast przypadek Demeter i Kory trdno jest uznać za przykład buntu.

Persefona byyła grzeczna i posłuszna, ale zerwała zakazany kwiat. Uważam, że to była raczej pokusa, ciekawość, chęć poznania czegoś nowego. Jednak czyn ten został odebrany jako bunt, bo matka sądziła, że Kora zerwała kwiat narcyza by zrobić jej na złość. Kiedy Persefona zniknęła w czeluściach Tartaru, Demeter bardzo cierpiała po stracie crki i w swej rozpaczy okryła pola żałobą.

Sądzę, że w postawie Demeter rwnież nie możemy doszukiwać się protestu, była matką, a brak dziecka był przyczynątego, że nic nie sprawiało jej radości, a tym bardziej kwieciste łąki.Przedstawione przykłady postaci, ktre dopuściły się sprzeciwienia zakazom, możemy podzielić na dwie grupy. Jedna grupa, to świadomi buntownicy, czyli Prometeusz i Syzyf, a druga to nieświadoma buntu Persefona i Demeter, ktrych uczucia zostały odczytane jako śprzeciwienie się zakazom i protest z żalu. Jednak wszyscy zostali ukarani za swj bunt. Prometeusz na poamiątkę cierpień musiał nosić pierścień z odłamkiem Kaukazu, a Syzyf musi wtaczać głaz na szczyt skały. Natomiast Kora zostałą na zawsze skazana na rozłąkę na pł roku z matką i na pł roku z mężem, a Demeter ciągle traci crkę na sześć miesięcy.


Przykadowe prace

Kadłuby i głowice

Kadłuby i głowice Kadłub wraz z głowicą stanowią obudowę zamykającą przestrzeń, w ktrej mieszczą się głwne ruchome elementy silnika - mechanizmy korbowy i rozrządu. Kadłub służy ponadto do zamocowania silnika na fundamencie lub w ramie poj...

Lubenia.

Lubenia. Moja wieś wczoraj i dziś . Lubenia , wieś powiat rzeszowski, nad potokiem Lubenia, wpadającym z prawego brzegu do Wisłoka, 230 m n.p.m.. Od zachodu otaczają wieś lasy, u ktrych granic znajduje się po kilka chat mających nazwy (idąc od płnocy ku połudn...

Buntować się, czy nie?

Buntować się, czy nie? Definicja buntu jest bardzo prosta. Bunt to protest, sprzeciwienie się, wyrażanie własnego zdania. Możemy wyznaczyć bunt jednostki, tak jak i społeczeństwa. Ludzie są tak skonstruowani, że naturą rzeczy nie będą się godzi...

Jan Andrzej Morsztyn.

Jan Andrzej Morsztyn. Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczności dworaka i sprzyjającym okolicznościom piął się szybko po szczeblach kariery polit...

Reaktor jądrowy

Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy jest to urządzenie służące do wytwarzania kontrolowanej reakcji łańcuchowej, tj. ciągłego pozyskiwania energii z rozszczepiania jąder atomowych. Stan kontrolowanej reakcji jądrowej podtrzymującej się samoczynnie na ustalonym po...

Analiza i interpretacja Trenu I Jana Kochanowskiego - szkic

Analiza i interpretacja Trenu I Jana Kochanowskiego - szkic Tekst wraz z objaśnieniami w załączniku. (nie jest to gotowy komentarz, a jedynie szkic) WSTĘP 1 ?Tren I? jest pierwszym z cyklu trenologicznego Jana Kochanowskiego, na ktry składa się dziewiętnaście utworw. Poeta rozpami...

Pojęcie, struktura i cechy postawy

Pojęcie, struktura i cechy postawy Postawa – jest pojęciem, ktre w roku 1918 do socjologii wprowadzili W.I. Thomas i F. Znaniecki. Najoglniej można powiedzieć, że postawa to gotowość jednostki do reagowania w określony sposb na odpowiednie obiekty, jakimi mogą być...

Charakterystyka Marcina Borowicza

Charakterystyka Marcina Borowicza Marcin Borowicz jest jednym z głwnych bohaterw powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace". Pochodził on z zubożałej rodziny szlacheckiej. Chłopiec uczył się w szkole Początkowej w Owczarach, a po ukończeniu klasy wstępnej zo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry