• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Robert C...

Nawigacja

Robert Coffy "Bg Niewierzących" - notatki (streszczenie)Robert Coffy "Bg Niewierzących" - notatki (streszczenie)
Uwagi!

To są bardzo mocno skrtowe notatki z Boga Niewierzących , w większości to przepisane fiszki, więc są bardzo hasłowo. W większości to lekko zmodyfikowane cytaty. Mam nadzieję, że niema tu żadnych błędw, ale na wszelki wypadek nie wierzcie w każde zdanie ;]

Wstęp (o ateizmie oglnie)Formy ateizmu: marksistowski, egzystencjalistyczny, Camusa, mentalność techniczna i naukowa.

Nie ma jednego wsplnego ateizmu, ale jest wiele rżnych ateizmw wynikających z mnogości jego argumentacji.Ateizm w pewnym sensie istniał zawsze, bo zawsze był ktoś wątpiący, ale wspłczesny rozkwit ateizmu wywodzi się z XVIII wiecznej zachodniej, a więc chrześcijańskiej Europy. Ateizm powstał w środowisku chrześcijańskim jako konsekwencja zatracenia charakteru wiary.Ateiści życiowi to unikający rozmyślań.

Wspłczesny ateizm w negacji Boga szuka przede wszystkim potwierdzenia człowieka. Wspłczesny ateizm jest misyjny, czyli rozprzestrzeniający się. Ateizm wcale nie musi być łatwym wyjściem, jest pewnego rodzaju ascezą (życie wieczne jest bardziej pociągające niż brak moralności)

Komunizm nie dąży do ascezy, ale do radości!

Ateizm nie oznacza braku pokory!Boga nie da się zamknąć w definicji.

MarksizmAteizm marksistowski jest najbardziej niechrześcijański. Jest najgroźniejszy, bo jest logiczną, obiektywną doktryną. (pozornie)Według marksizmu religia jest chorobą, a co za tym idzie trzeba uleczyć.

Sytuacje ekonomiczne warunkują świadomość ludzką, a byt społeczny ją determinuje. Nie świadomość określa życie, ale odwrotnie.Rzeczywistość jest dla marksizmu gospodarką. Nie jest to jednak materializm gruboskrny , gdyż warunki ekonomiczne są uwarunkowane superstrukturami: polityką, ideologiami, religiami.Religia jest chorobą, ktrą tworzy uciemiężony robotnik, ktry marzy o niebie. Nieszczęśliwy człowiek przekazał Bogu swoje własne wartości. Religia jest protestem przeciwko nędzy rzeczywistej (niewolnictwa, alienacji), ale jest to złudne szczęście.Krytyka:

Marx mwi jak powstała religia, ale nie mwi, dlaczego!

? Skąd człowiek wziął ideę Boga?

Wysiłek intelektualny w dowodzeniu Boga jest wyrazem potrzeby absolutu (serce). Bo człowiek został stworzony dla Boga.

Marksizm nie rozpatruje najtragiczniejszej z alienacji, czyli śmierci. (Śmierć jest wg. Marxa warunkiem rozwoju gatunku)

Marksizm nie uwzględnia Judaizmu, ktry w pewnym okresie wierzył w szeol, czyli ciemność i pustkę po śmierci. (Wizja taka nie mogła wynikać z chęci nagrody!)

W pewnym sensie bogiem marksizmu stała się partia, gdyż to ona narzuca dobro i prawdę. Interes partii jest celem najwyższym. Marksizm nie jest, więc brakiem wiary, ale przeciw-wiarą.Znaczenie marksizmu:

Wspłcześnie modlitwą za kogoś zastępujemy nasze własne miłosierdzie i pomoc.

Wiara i nadzieja nie wywołują alienacji, bo działa przez miłość. (Powinniśmy kochać nie w stanach, lecz w czynach)

Marx ma poniekąd rację, że zawsze uważamy, że mamy Boga po swojej stronie. Nieszczęście przeciwnika uważamy za zasłużoną karę dla niego, natomiast nasze własne nieszczęście uważamy za sposobność do udoskonalenia i przejaw Bożej miłości.

Egzystencjalizm (Sartre)Sartre neguje istotę poprzedzającą istnienie. Na początku człowiek jest niczym (projektem) i sam się określa. W tym sensie człowiek jest własnym życiem, własną wolnością. (Człowiek jest wolnością, a nie ma wolność!) Nie ma tu miejsca na Boga jako twrcy natur.

Rzeczy według egzystencjalizmu są byciem w sobie (wypełnione sobą). Jeśli stworzyłby je Bg, to przestały by być same w sobie.

Człowiek jest całkowicie wolny, bo może powiedzieć nie wszystkiemu i wszystkim.

Rzeczywistość ludzka jest rzeczywistością wobec siebie , jest nieustannym wychodzeniem poza siebie w kierunku odpowiadania sobie, ktre nigdy nie jest dane. Być człowiekiem to dążyć do boskości, ktra jest zakorzeniona w sercu w formie nierealizowalnego ideału.

Wolność nie może pogodzić się z istnieniem Boga.Krytyka:

To, co Sartre odrzuca nie ma nic wsplnego z prawdziwym Bogiem. Jest on bardziej uwznioślonym człowiekiem – nienawistny itp.Sartre poprzestaje na opisie fenomenologicznym.

Bg stwarzając nie wytwarza, ale przekazuje swj byt (jest to ojcostwo a nie fabrykowanie).

Przykazania nie są samowolą Boga, ale wyrażają prawdę swojej istoty. Zostały zaproponowane a nie narzucone. Realizowanie ich jest stopniowym wyzwalaniem.

Inni to piekło - miłość nie istnieje (sadyzm i masochizm)

Sartre przedstawia anty-teizm a nie ateizm. Odpycha Boga, a nie przeczy mu.Sartre znaczenie:

Pojęcie Boga u Sartra jest właściwie deistyczne. Ma on rację, gdy potępia złą wiarę (zbyt łatwe znajdowanie wymwek).Sartre miesza poczucie winy, wyrzuty sumienia, pojęcie grzechu i skruchę.

CamusNie zamierzał on konstruować argumentw. Twierdził, że jest po prostu ateistą. Odrzucał on wszelkie ideologie, gdyż jak twierdził w dziedzinie myśli stają się nietolerancyjne.

Twierdził, że trzeba ratować człowieka i jego ludzką miłość. Nie chodzi o przebstwienie, ani o wyswobodzenie z niewolnictwa, umożliwić szczęśliwe przeżycie tych lat, ktre mu przypadły w udziale. Jest to religia szczęścia .

Nic nie może zastąpić nabytego doświadczenia, dlatego lepiej żyć długo niż dobrze. Przedwczesne śmierci (przez wojny i cierpienie) są absurdem tego świata. Umysł odcyfrowując wszechświat ciągle natrafia na irracjonalność. Człowiek nie jest winny zła w świecie. Albo jesteśmy wolni i wszechmogący Bg jest odpowiedzialny za zło, albo nie jest wszechmogący.

Samobjstwo jest tchrzostwem, gdyż nie wolno niszczyć jedynej pewnej rzeczy, czyli istnienia.

Nie ma wyższego przeznaczenia, a jeżeli jest to tragiczne i godne pogardy.

Trzeba uczynić z człowieka szczęśliwego Syzyfa (cieszącego się swoim głazem). Wolność człowieka, bowiem polega na świadomym przyjęciu absurdalnej rzeczywistości.

Mimo, że wszystko posiada rwnoznaczną wartość nie wszystko jest dozwolone. Istnieje człowiek i jego prawo do szczęścia. Śmierć nie jest żadnym rozwiązaniem, bo trzeba pielęgnować absurd.

Człowiek się buntuje, aby udowodnić, że ma w sobie wartość. Poświęcenie człowieka w służbie jakiejś idei jest złe.

Święty bez Boga!

Krytyka:

Camus jest biernym anty-teistą. Nie zaprzecza istnieniu Boga, ale oskarża go o niesprawiedliwość. Nie pragnie zwyciężyć, ale rzucić wyzwanie (być zbuntowanym niewolnikiem).

Buntowanie się przeciwko warunkom życia człowieka jest właściwie buntowaniem się przeciwko temu, kto jest stworzył.

Stwarzając nas wolnymi Bg podjął ryzyko, że odmwimy.Znaczenie Camusa:

Chrześcijanie powinni mwić językiem jasnym i unikać wykrętw.

Ubogi wtedy reprezentuje Chrystusa, gdy chrześcijanin przyodziewa go, żywi i odwiedza.

Świat bytu i świat świętości (metafizykę zastąpił mit, nie ma znakw zapytania)

Jedynie filozofia wieczności może usprawiedliwić dążenie do zaniechania? Przemocy? , bo historia istnieje tylko dla Boga.

Mentalność naukowaPrzeświadczenie o niemożliwości pogodzenia nauki z wiara jest większą przyczyna ateizmu niż zaniechanie przez kościł.

Naukę jako samodzielną dyscyplinę uczynił św. Tomasz wprowadzając granicę między naturalnym i nie-naturalnym.

Negatywny stosunek nauki jest tak naprawdę do teologii i jej twierdzeń, a nie wiary.

Wierzący nie może się wyzbyć pewnego rodzaju magii, ktry niesłusznie nazywa świętością. (Rekonstruowanie w laboratorium żywej komrki jest igraniem ze świętością.)

Eksperymenty – zwłaszcza na ludziach – muszą mieć granice.

Nauka nie narazi nigdy wiary na niebezpieczeństwo, więc chrześcijanin powinien mieć postawę ufności do nauki i wyzbyć się mentalności nastawionej na magię, gdyż można popełnić błąd nie odrżniając samego słowa od sposobu jego przekazywania (interpretacja biblii). Wiara trzymająca się kurczowo przypadkowych wyobrażeń może prowadzić do przeciwstawienia się nauce.

Eksperymenty z wytworzeniem życia umniejszają Boga jako twrcę życia. Jeżeli świat zostanie do końca poznany, Bg będzie niepotrzebny. Nie modlitwa a medycyna i ekonomia wyprowadziła ludzi z nędzy i głodu. Człowieka przytłacza wielkość liczb (rozmiar wszechświata, długość istnienia życia na ziemi).Krytyka:

Skoro Bg jest stwrcą wszystkiego, to nie może istnieć rozbieżność między nauką a wiarą, chyba, że pozorna i tymczasowa. Nauka w swoich poszukiwaniach nie spotkała się i nigdy nie spotka z Bogiem i duszą, gdyż nie może wyjść poza czas i przestrzeń.

Ateizm naukowcw jest ich prywatnym, ale nie mają prawa uzasadniać go nauką. Teilhard de Dordin wyznacza wyjątkowe miejsce człowieka bez posługiwania się objawieniem i filozofią. Wyjątkowość polega na tym, że oprcz nieskończonej małości i dużości istnieje jeszcze nieskończoność skomplikowania, ktrą jest człowiek.

Nauka niejako oddaje wierze przysługę umieszczając Pismo Święte na właściwej płaszczyźnie.

W oczach naukowca zjawiska zachodzą tak jakby Bg nie istniał, co nie znaczy, że nie istnieje.

Dla chrześcijanina Bg nie działa rwnolegle do przyczyn naturalnych, ale poprzez nie.

Dzielenie świata na strefę sakralną (wtrną) i świecką (pierwotną) to błąd. Niektre miejsca na ziemi mają sakralny charakter (choć są też rwnocześnie świeckie), ale rysowanie linii oddzielających jest sprzeczne z wiarą.

Nawet w przypadku poznania wszystkich tajemnic świata będzie dawała odpowiedź na pytanie o sens wszechświata i ludzi.

W świetle coraz lepszych wyznawcw maszyn, coraz łatwiej jest odepchnąć Boga, jest to jednak odepchnięcie jego karykatury, a nie jego samego.

Nie ma takiej zależności, że Bg nie może być silny, kiedy człowiek jest silny. Jest wprost przeciwnie, bo powiększając człowieka nie umniejszamy Boga.

Nie ma nic bardziej zgodnego z Biblią niż technika!

Trzeba oswobodzić się z pewnej subtelnej formy, bałwochwalstwa, a oprzeć wielkość Boga na miłości człowieka.

Modlitwa prośba nie jest magiczną formułą, zmierzająca do nagięcia woli Bożej, ale gotowością, by się tej woli poddać. Nauka może pomc w usuwaniu fałszywych wyobrażeń o Bogu.

Bg objawienia:Bg Marxa – alienujący

Bg Sartra – karykatura Boga objawienia

Bg Camusa – niesprawiedliwy tyran

Bg techniki – utylitarny (przyczyny drugorzędne)Ateiści nie odrzuca prawdziwego Boga.

Ateiści nie uwzględniają Boga-twrcy, ale znają Boga deizmu (Bg prawodawca).

Uznający istnienie Boga tak po prostu, to stanowisko teistw. Teizm jest etapem na drodze do Bożego objawienia, a deizm leży poza tym obrębem. Bg deizmu musiał być znudzony, bo jest sam. (Myślenie dziecka)Bg samotny, to znaczy bez miłości (egoizm w najgorszej postaci). Człowiek odkrywa, że w miłości jest lepszy od Boga, a więc odrzuca tyrana. Nie jest to Bg chrześcijaństwa. Osoby w Bogu są wymogiem do istnienia miłości.

Modlitwy chrześcijan są do ojca, przez syna i w duchu świętym. Troistości Boga żadne ludzkie słowo nie potrafi wyjaśnić.Wiara chrześcijańska jest najpierw wiarą w miłość. (Miłość Boga nie jest uczuciem, lecz działaniem). Moralność chrześcijańska nie jest zespołem obowiązkw, ale konsekwencją przebstwienia. Miłosierdzie braterskie nie jest pozostawieniem wolnej woli złu. Miłosierdzie jest miłością nie duchową, lecz ludzką. Bg nie jest nam cudzoziemcem, ale jednym spośrd nas!


Przykadowe prace

Wpływ pamięci i procesw uwagi na spostrzeganie i rozumienie zachowań innych osb.

Wpływ pamięci i procesw uwagi na spostrzeganie i rozumienie zachowań innych osb. WPŁYW PAMIĘCI I PROCESW UWAGI NA SPOSTRZEGANIE I ROZUMIENIE ZACHOWAŃ INNYCH OSB. 1. UWAGA. Uwaga jest mechanizm redukcji nadmiaru informacji1. Jest ona w stanie przetworzyć tylko ułamek t...

Analiza wiersza Anny Świrszczyskiej w liście do nauczycielki

Analiza wiersza Anny Świrszczyskiej w liście do nauczycielki Szanowna Pani ….. (Panie….) Piszę do pani ten skromny list, gdyż przeczytałem ostatnio bardzo interesujący wiersz i chciałbym , aby skorygowała pani moje wnioski na temat opisanego niżej wiersza. Utwr...

Pytania i opowiedzi do sakramentu bierzmowania

Pytania i opowiedzi do sakramentu bierzmowania 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołw i tych, ktrzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. ...

Hiob, Samson, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin. Uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Hiob, Samson, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin. Uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych Wszystkie zawarte w Biblii opowieści zawierają jakieś ponadczasowe przesłania dotyczące życia ludzkiego, lub wartości rządzących nim; to właśnie jest ...

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r Poprzez pojęcie prywatyzacji rozumiemy zmianę stosunkw własnościowych polegającą na udostępnieniu udziałw i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spłki lub na sprzedaży przedsiębiorstw b...

Analiza i interpretacja satyry ,,Pijaństwo" Ignacego Krasickiego

Analiza i interpretacja satyry ,,Pijaństwo" Ignacego Krasickiego Pijaństwo, utwr Ignacego Krasickiego, to zgodnie z tytułem satyra na jedną z najpopularniejszych polskich przywar. Ten dość długi wiersz ma formę dialogu między dwoma znajomymi. W rzeczywistości jednak ży...

Motyw patriotyzmu

Motyw patriotyzmu Mamy dziś XXI wiek, Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Wielu z nas docenia to, że zamieszkuje niepodległą Polskę. Jednak miliony Polakw nie doczekało tak wspaniałych chwil. Żyli oni w czasach zaborw (głwnie w epokach romantyzmu i pozytywizmu), kiedy polsk...

Podział substancji ze względu na skutki oddziaływania.

Podział substancji ze względu na skutki oddziaływania. Ze względu na skutki oddziaływania, rozrżnia się substancje: o trujące – mogące powodować ostre lub chroniczne zatrucie, a nawet śmierć, o szkodliwe – mogące powodować schorzeni...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry