• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rodzaje b...

Nawigacja

Rodzaje barówRodzaje barów
ORGANIZACJA BARUOrganizacja baru uzależniona jest od jego typu, wielkości i plano¬wanej przepustowości, co z kolei wiąże się z jego wyposażeniem w meble, urządzenia techniczne i aranżację wnętrza.

Bar jest rodzajem samodzielnego zakładu gastronomicznego lub wyodrębnioną jednostką, stanowiącą część zakładu gastrono¬micznego. Mimo że większość barów cechuje duża przepustowość, to jednak powinny stwarzać odpowiednie warunki spokojnej i kul¬turalnej konsumpcji. Cechą charakterystyczną, baru jest sprzedaż wszelkich napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz ograni¬czonego asortymentu zimnych i gorących przekąsek lub półfabry¬katów typu przekąskowego, które wykańcza się w barze.

Zależnie od typu baru asortyment napojów i przekąsek jest zróżnicowany. Bary dzielą się na bary dzienne, zazwyczaj otwarte w godzinach od 7 do 22 oraz nocne, najczęściej z działalnością rozrywkową, pracujące najwcześniej od godziny 20 do rana.

Każdy typ baru składa się z sali konsumpcyjnej, w której głów¬nym elementem jest lada barowa wraz z hockerami (stołkami ba¬rowymi). Zarówno bary samodzielne, jak i wydzielone w zespole gastronomicznym, poza miejscami przy ladzie barowej mogą być wyposażone w stoliki z siedziskami (taborety, krzesła, fotele, ławki lub kanapy), wolno stojące lub usytuowane w lożach

Barman pracuje za ladą barową w tzw. loży barowej, mając do dyspozycji pulpit roboczy, szafki w ladzie barowej, kredens na butelki z napojami, towary handlowe, szkło, narzędzia barowe i od¬powiedni sprzęt do zapewnienia właściwego poziomu usług. Loża w każdym typie baru powinna się bezpośrednio łączyć z niezbędnym, odpowiednio wyposażonym i dużym zapleczem, zapewniającym prawidłową pracę baru.1) Typy barówRozróżnia się kilka typów barów – cafe bar, piano bar, aperitif bar, lobby bar, drink bar, snack bar, grill bar, pub, cocktail bar, dancing bar lub disco bar oraz variete bar. Wszystkie wywodzą się z cocktail baru, różniąc się tylko zmniejszonym lub poszerzonym zakresem działalności.

CAFE BAR - bar kawowy PIANO BAR - bar kawowy (kawiar¬nia z barem) z taperem (ang. kawiarniany pianista). Oferuje duży asortyment kaw, herbatę, ewentualnie kakao i czekoladę pitną, go¬rącą i mrożoną napoje bezalkoholowe (gazowane, soki pitne itp.) koniaki, brandy, likiery, wina itd., ograniczony wybór napojów mie¬szanych oraz wyroby cukiernicze i desery.

APERITIF BAR. LOBBY BAR, DRINK BAR - bary znajdujące się w holach, westybulach hotelowych, teatralnych i parlamentar¬nych, na dworcach lotniczych i morskich lub stanowią samodzielną jednostkę gastronomiczną na mieście". Oferują napoje zimne (na¬poje gazowane, soki itp.) i gorące (kawę, herbatę), napoje alkoho¬lowe (piwo, wino, wódki, likiery itd.) oraz napoje mieszane w ogra¬niczonym asortymencie. Powinny dysponować też dodatkami do napojów, w postaci wysokogatunkowych wyrobów handlowych, jak np.: paluszki, świderki, krakersy, chipsy, pop corn, orzeszki, mig¬dały, czekolada, a także przygotowanymi przegryzkami produkcji własnej.

SNACK BAR - bar przekąskowy. Oferuje zimne i gorące prze¬kąski produkcji własnej lub otrzymane z innego zakładu gastro¬nomicznego, dodatki do przekąsek, napoje zimne (napoje gazo¬wane, soki itp.) i gorące (kawa, herbata), niektóre desery, napoje alkoholowe (piwo, wino, wódki), napoje mieszane o ograniczonym asortymencie oraz wyroby handlowe. W tego typu barze przekąski przygotowywane są bezpośrednio w barze przez kucharza, a poda¬wane przez barmanaGRILL BAR - bar przekąskowy (specjalistyczny). Oferuje prze¬kąski zimne i gorące wraz z dodatkami, przygotowywane w całości

lub tylko wykańczane przede wszystkim w urządzeniach typu grill (ruszt), rożen, kuchnia mikrofalowa oraz zapiekane w kokilkach. Ponadto bar dysponuje napojami zimnymi (napoje gazowane, soki itp.) i gorącymi (kawa, herbata), napojami alkoholowymi (piwo, wino, wódki) oraz napojami mieszanymi w ograniczonym asorty¬mencie. Przekąski przygotowane są przy gościach w barze przez kucharza, a podawane przez barmana.PUB - dawniej piwiarnia, dziś angielska odmiana amerykańskiego cocktail baru; nazwa jest skrótem ang. public hause ". W Anglii, to tradycyjne miejsce spotkań stałych bywalców, wywodzących się z określonych dzielnic lub środowisk. Nowoczesne puby często są z rozrywką typu disco". Pub oferuje duży asortyment piw oraz napojów zimnych i gorących z zastosowaniem piwa, ograniczony asortyment innych napojów zimnych i gorących oraz zmniejszony wybór napojów alkoholowych. Powinien dysponować również do¬datkami do piwa, w postaci wysokogatunkowych wyrobów handlo¬wych, a także zimnymi i gorącymi przekąskami.COCKTAIL BAR - zwany też American Bar. Oferuje bardzo duży asortyment napojów zimnych (wody gazowane, soki) i gorących (kawa, herbata), napojów alkoholowych (piwo, wino, wódki, likie¬ry) oraz mieszanych tzw. "mixed drinków", zimnych i gorących (cocktaile, long drinki, poncze i inne). Ponadto bar powinien posia¬dać wysokogatunkowe wyroby handlowe oraz specjalne przegryzki cocktailowe własnej produkcji.DANCING BAR, DISCO BAR - bar rozrywkowo-rekreacyjny. Jest zwykle częścią night clubu (klubu nocnego), którego działalność rozpoczyna się w porze nocnej, najczęściej po godz. 21. W night clubie zazwyczaj zatrudniony jest zespół muzyczny lub odbywa się dyskoteka, z ewentualnymi występami estradowymi. W cocktail ba¬rze oferuje się szczególnie duży wybór napojów prostych i miesza¬nych, niektóre potrawy i desery (przekąski zimne i gorące, lody i inne), najczęściej podawane przez kelnerów do stolików-lóż, usy¬tuowanych wokół drągu - parkietu tanecznego, z podium dla or¬kiestry lub z konsoletą dyskotekową i z podium dla artystów.VARIT BAR - bar rozrywkowy (urozmaicony). Prowadzi bar¬dzo rozszerzoną i bogatą działalność rozrywkową typu kabaretowo- varit, a zasada pracy baru jest taka sama, jak w dancing barzeWINIARNIA - zajmuje się ( sprzedażą dużego asortymentu róż¬nego rodzaju win i miodów pitnych oraz dodatków uzupełniają¬cych, jak wody stołowe, pierniki, biszkopty, paluszki itp.

Poza wymienionymi, bywają jaszcze bary specjalistyczne bez ob¬sługi barmana, natomiast z obsługą bufetowego-ekspedienta, np: MILK BAR –bar mleczno deserowy i FRUIT BAR- bar owo¬cowo- deserowy.2) Sprzęt meblowyGłównym elementem każdego baru jest lada barowa wraz z hockerami. Może mieć kształt linii prostej, litery L, trapezu, litery "U", półowalny, półokrągły i okrągły. Lada barowa i hockery powinny mieć takie wymiary i być tak wykonane, aby zapewnić gościom pełną wygodę i dobrą widoczność pracy barmana.

Optymalne wymiary lady barowej, to wys. 112-115 cm i szer. 60 cm. W tym ostatnim wymiarze mieści się szerokość blatu (50 cm) oraz poręczy do oparcia rąk przy siadaniu i wstawaniu z hockera. Poręcz powinna być tapicerowana, gładka. o szer. 10 cm.

Na jedno miejsce konsumenckie przy ladzie barowej przezna¬cza się, łącznic z hockerem, 50-60 cm. Przy ladzie barowej, we¬dług tradycyjnych zwyczajów, należy umieścić nieparzystą liczbę hockerów (stołków barowych), i tak np. dla 7 miejsc długość lady wyniesie od 3,5 do 4.2 m, a dla 9 miejsc - od 4.5 do 5,4 m.

Pulpit roboczy (dla barmana) w ladzie barowej powinien mieć wymiary: wys. 8S-90 cm i szer. 30-35 cm.

Ścianę czołową lady barowej od strony konsumenta należy wy¬kończyć miękko, poduszką tapicerowaną o grubości 5-10 cm i za¬opatrzyć w podnóżek w formie wypuszczonej szyny (rury) na kon¬solkach, o wys. 25-30 cm od podłogi i odległej od ściany lady ba¬rowej o 20-25 cm. Zamiast szyny może być skonstruowany stopień wypuszczony ze ściany lady, o tych samych wymiarach, co szyna.

Najodpowiedniejszą wysokością hockera jest 80-83 cm. a śred¬nica siedziska powinna wynosić 30-40 cm. Hockery bywają stałe, słupkowe, zakotwione mocno w posadzce baru, z okręcającym się siedziskiem, (co najmniej o 180 stopni) oraz przenośne słupkowe lub 4-nóżkowe, ciężkie, stabilne, z rozstawem nóg o średnicy 10 cm większej niż średnica siedziska. Samo siedzisko hockera powinno być miękkie, tapicerowane skajem lub odpowiednią tkaniną, wyko¬nane z gąbki poliuretanowej lub trawy morskiej. Wysokość siedzi¬ska powinna wynosić, co najmniej 10 cm. Każdy hocker powinien mieć podpórkę pod nogi na wysokości 30-40 cm od podłogi. Za¬leca się, aby podpórka podnóżka była umiejscowiona o 10 cm wyżej od podnóżka lady barowej. Odległość sIedziska, hockera od ściany lady powinna wynosić około 20 cm.

Wysokość blatu kredensu barowego powinna wynosić 90-95 cm, a szerokość (głębokość) 25-45 cm. Odległość pulpitu roboczego barmana od blatu kredensu barowego przy obsłudze jednooso¬bowej powinna wynosić 120 cm. a przy dwuosobowej i więcej ¬150 cm. Górna półka stelażu ekspozycyjnego butelek nie powinna być wyżej niż od 180 cm od podłogi, a odległość między półkami zaleca się nie mniejszą niż 35-40 cm. zaś szerokość półki ekspo¬zycyjnej - 15 cm. Jeżeli nad ladą barową zaprojektowana jest podwieszona półka na szkło użytkowe, dekoracyjne lub na butelki (atrapy), odległość jej od podłogi powinna wynosić 175-180 cm, a szerokość 35-40 cm.3) Urządzenia techniczne w barze

Każdy bar, zależnie od typu i funkcji, powinien być wyposażony w odpowiednią aparaturę mechaniczną, chłodniczo-grzewczą,

urzą¬dzenia sanitarne i klimatyzację.

Do niezbędnych aparatów należy kostkarka (wytwornica) lodu.

W barach niezbędny jest mechaniczny lub elektryczny młynek do kruszenia lodu, ewentualnie również elek¬tryczna strugarka do śniegu lodowego.

Bardzo ważne w wyposażeniu baru są różnego rodzaju ochła¬dzacze do butelek. Używa się również montowanych w ladzie barowej zamrażarek i chłodziarek do ozię¬biania szkła lub butelek oraz szaf chłodniczych i komór, chłod¬niczych, które instaluje się na zapleczu baru. W barach przekąskowych dodatkowo instaluje się gabloty i witryny chłodnicze, ale w takich miejscach, aby barmanowi nic zasłaniały lady barowej.

Jednym z najważniejszych urządzeń mechanicznych w barze jest blender elektryczny (mikser elektryczny). Nowoczesnym, bardzo praktycznym urządzeniem do serwowa¬nia napojów gazowanych i soków pitnych jest automatyczny dys¬penser - dozownik napojów, który w wylocie rewolwerowym ma 3-7 przewodów na różne napoje (np. woda zimna, woda sodowa, 7UP, ginger ale, tonic, Coca-Cola, sok pomarańczowy). Aparat ten całkowicie eliminuje z baru butelki. Po naciśnięciu odpowiedniego guzika wylewu aparat pobiera ze schowanych w szafkach barowych dużych pojemników wybrany kon¬centrat napoju, automatycznie rozcieńcza - nasyca go wodą so¬dową, wlewając gotowy zimny napój do przygotowanej szklanicy tak długo, jak długo jest wciśnięty guzik. Automatyczny dyspenser napojów jest doskonałym urządzeniem barowym, zwłaszcza w ba¬rach o dużej przepustowości i w barach na statkach pasażerskich oraz promach. Poza wymienionym, są też kloszowe dyspensery ¬dozowniki do soków - napojów niegazowanych.

Bary lub puby, serwujące duże ilości piwa mają zainstalowa¬ne specjalne, dźwigniowe kolumny - dystrybutory do piwa becz¬kowego.

Nowoczesne bary mogą być wyposażone w urządzenia automa¬tyczne, ułatwiające pracę barmana, ale nic zawsze są konieczne. Należą do nich baterie automatycznych dozowników do napojów alkoholowych (25 mI. 40 mi, 50 mi), automaty - roboty do mikso¬wania i wydawania gotowych standardowych napojów mieszanych (w określonej ilości) oraz ekstraktory - wyciskacze do soków cy¬trusowych, o dużej wydajności, mechaniczne lub elektryczne.

Każdy bar oferujący napoje gorące powinien być wyposażony w urządzenia do parzenia kawy i sporządzania naparów herbaty. Do tego służą ekspresy typu włoskiego 3 lub 4-naparzaczowe lub aparaty o większej wydajności, np.: perkolatory i dripolatory (ocie¬kowe) oraz aparaty filtrowe.

Snack i grill bary powinny być wyposażone w bemary elek¬tryczne lub gazowe, patelnie elektryczne do płytkiego i głębokiego smażenia, salamandry (płyty grzewcze), grille i rożna oraz kuchenki mikrofalowe Zależnie od potrzeb, w bloku urządzeń grzewczych w barze lub na zapleczu może być zainstalowany elektryczny lub gazowy trzon kuchenny.

W pulpicie roboczym lady barowej powinna być zamontowana mała, podręczna umywalka-zlew, z ciepłą i zimną wodą do spłukiwania rąk, naczyń lub narzędzi barowych. Na zapleczu zaś powinna być zainstalowana automa¬tyczna myjka do mycia szkła i naczyń..

W barach nie zawsze jest właściwie zaprojektowana klimaty¬zacja. Odpowiednie warunki mikroklimatyczne tworzy się poprzez wymianę (nawiew i wywiew) i ruch powietrza oraz jego właściwą temperaturę. W związku z tym, że przy ladzie barowej koncentruje się zazwyczaj największe zanieczyszczenie powietrza przez zawar¬tość dwutlenku węgla w dymie palonych przez gości papierosów, dlatego przede wszystkim w tym punkcie baru należy doprowadzać dużo czystego, bogatego w tlen powietrza. Ponadto wentylacja pod¬ciśnieniowa powinna eliminować przez okap odciągowy wszelkie zapachy tworzące się podczas przygotowywania i przetrzymywania gorących potraw w bloku grzewczym.

W celu uzyskania optymalnych warunków mikroklimatycznych baru, należy w części pomieszczeń konsumenckich zapewnić, po¬przez instalację wentylacyjną (klimatyzację), 1O-12-krotną wymia¬nę powietrza na godzinę, przy temperaturze nawiewu powietrza 18-20C zimą oraz przy 40-60 % wilgotności względnej powietrza.

Nad urządzeniami grzewczymi w snack, grill barach (kuch¬niach) należy zapewnić 15-30-krotną wymianę powietrza, przy czym zużyte powietrze powinno być wyciągane za pomocą okapów umieszczonych nad tymi urządzeniami.4) Aranżacja baruZależnie od pełnionej funkcji i wielkości, swoim wystrojem bar musi stwarzać odpowiednią, intymną atmosferę oraz zapewnić go¬ściom komfort psychiczny i fizyczny. Do spełnienia tych warun¬ków przyczynia się bez wątpienia odpowiednia kolorystyka wnę¬trza, ścian i stropu, estetyczne meble w odpowiednich wymiarach, a ponadto dyskretne oświetlenie, ozdobna roślinność i inne ele¬menty dekoracyjne. Przy tym wszystkim oczywiście, w barze musi panować ład, porządek i czystość. Poza wrażeniami estetycznymi bardzo korzystnie na gości wpływa właściwa temperatura i ruch powietrza, które musi być orzeźwiające, często chłodzące, zapewniające pełen komfort w czasie konsumpcji. Nadmiar różnych ozdób, atrap lub reklam szpeci, a nie upiększa wnętrze. Najlepszą ozdobą baru są ładnie prezentujące się butelki, ustawione w wi¬docznym miejscu i we właściwym porządku.

Ażeby wszystkie elementy urządzenia baru były funkcjonalne powinny być zharmonizowane przez plastyka. O popularności baru stanowi jego wystrój, wyposażenie i zaopatrzenie oraz obsługa na wysokim poziomie.


Przykładowe prace

Pozew/wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew/wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Poznań, dnia 03 sierpnia 2004 r. Sąd Rejonowy dla Poznania w Poznaniu Wydział III Rodzinny i Nieletnich 30-450 Poznań ul. Dmowskiego 6/3 Wnioskodawca: Anna Misztal zam. 30-450 Kraków ul. Krótka 3 ...

Omów wybrany wzorzec paranetyczny średniowiecza i uzasadnij czy mógłby być wzorem dla współczesnego człowieka.

Omów wybrany wzorzec paranetyczny średniowiecza i uzasadnij czy mógłby być wzorem dla współczesnego człowieka. Średniowieczna Europa w powszechnej świadomości jest synonimem ciemnoty, prymitywizmu i okrucieństwa. Podstawową wartością dla człowieka była wiara c...

Diagnostyka pedagogiczna Istota i sens diagnozy pedagogicznej

Diagnostyka pedagogiczna Istota i sens diagnozy pedagogicznej Diagnostyka pedagogiczna Istota i sens diagnozy pedagogicznej Pierwsze wzmianki o diagnozie można odnaleźć już w starożytności, w pracach szkoły Hipokratesa. Od tego czasu termin diagnoza związ...

Romantyzm

Romantyzm Romantyzm to zarówno nazwa epoki historycznoliterackiej czy kulturowej, jak i prądu (formacji) charakteryzującego się określonymi cechami stylistycznymi oraz ideowymi. Można więc umieścić go na mapie historii kultury – w Polsce w latach 1822-1863, a w Europie pomiędzy ...

Leki przeciwbólowe

Leki przeciwbólowe Od niepamiętnych czasów medycyna ludowa stosowała mleczny sok wyciekający z niedojrzałych makówek jako skuteczny środek przeciwbólowy i nasenny. Zażywany w większych dawkach wywoływał sen letargiczny, a potem śmierć. W Polsce istniał niegdyś na ...

Zemsta - streszczenie

Zemsta - streszczenie OSOBY: CZE¦NIK RAPTUSIEWICZ KLARA, jego synowica REJENT MILCZEK WACŁAW, syn Rejenta PODSTOLINA PAPKIN DYNDALSKI, marszałek ¦MIGALSKI, dworzanin Cze¶nika PEREŁKA, kuchmistrz Przypadkowe zrz±dzenie losu w okresie czasów saskich wprowadziło do jednego zamku dwóch wła¶cici...

Gramatyka języka polskiego

Gramatyka języka polskiego 1.Części zdania -orzeczenie czasownikowe i imienne a)Ozeczenie naj częściej jesat wyrażone czasownikiem w formie osobowej w różnych czasach i trybach,np.Arek kłócił się z Radkiem.Niektórzy uczniowie brudzą w klasie.Ania pragnę ...

CBOS – Centrum Badania Opinii Publicznej

CBOS – Centrum Badania Opinii Publicznej CBOS – Centrum Badania Opinii Publicznej Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszystkich ważnyc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry