• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rodzaje ...

Nawigacja

Rodzaje i skutki promieniowaniaRodzaje i skutki promieniowania
Promieniowanie – strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało.Rodzaje promieniowania:

promieniowanie elektromagnetyczne czyli fala elektromagnetyczna, Zmieniające się pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne, a zmieniajace się pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne.

promieniowanie świetlne – światło, promieniowanie widzialne odbierane przez siatkwkę oka ludzkiego

promieniowanie słoneczne, strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych (promieniowanie korpuskularne) docierający ze Słońca do Ziemi.

promieniowanie rentgenowskie (promienie Roentgena, promienie X), to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, ktrego długość fali mieści się w zakresie od 5 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma. Znanym skrtem nazwy jest promieniowanie rtg.

promieniowanie ultrafioletowe (nadfioletowe, nadfiolet) ultrafiolet, to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krtszej niż światło widzialne i dłuższej niż promieniowanie rentgenowskie

promieniowanie podczerwone podczerwień, to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi.

promieniowanie mikrofalowe – mikrofale, to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrtkimi, zaliczane są do fal radiowych,

promieniowanie cieplne (termiczne) – promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego,

promieniowanie radiowe, promieniowanie elektromagnetyczne ktre może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie.

promieniowanie akceleratorowe – promieniowanie elektromagnetyczne powstające w akceleratorach,

promieniowanie gamma – odkryty przez Thomsona elektron to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.

promieniowanie tła (promieniowanie reliktowe), Promieniowanie to cechuje termiczny rozkład energii w widmie o temperaturze 2,7 K. Maksimum gęstości energii przypada na długość fali 1,1 mm. Stanowi ono pozostałość po wczesnych etapach ewolucji Wszechświata i przyjęto dla niego nazwę: promieniowanie reliktowe lub szczątkowe.

promieniowanie naturalne - promieniowanie radionuklidw zawartch w środowisku naturalnym,

promieniowanie plazmy – promieniowanie wytwarzane przez plazmę,

promieniowanie hamowania – promieniowanie elektromagnetyczne powstające podczas hamowania ciała (cząstki) obdarzonej ładunkiem elektrycznym,

promieniowanie korpuskularne (strumień cząstek)

promieniowanie jądrowe – strumień cząstek lub promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane podczas przemian jąder atomowych,

promieniowanie jąder – promieniowanie wysyłane przez wzbudzone jądra atomowe,

promieniowanie alfa – cząstki o dodatnim ładunki (+2) i masie rwnej 4u.

promieniowanie beta - krtkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne podobne w swojej naturze do promieni Roentgena.

promieniowanie kosmiczne, promieniowanie złożone, zarwno korpuskularne jak i elektromagnetyczne, docierające do Ziemi z otaczającej ją przestrzeni kosmicznej.

promieniowanie jonizujące nazywamy klasę obiektw atomowych i subatomowych wywołujących jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.

promieniowanie niejonizujące to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego), ktre nie wywołuje jonizacji[1] ośrodka, przez ktry przechodzi. Podział ten związany jest także z rodzajami oddziaływań na zdrowie ludzi i zwierząt w obszarze występowania tego rodzaju promieniowania.SKUTKI PROMIENIOWANIA1)SOMATYCZNE

WCZESNE

1. Choroba

popromienna

a) ostra

b) przewlekła

2. Miejscowe

uszkodzenie skry

ODLEGŁE

1. Zmętnienie

soczewek i zaćma

2. Aberracje

chromosomowe

w komrkach

somatycznych

3. Nowotwory złooliwe

4. Niepłodność

5. Zahamowanie2)GENETYCZNE1. Mutacje genowe

a) dominujące

b) recesywne

2. Aberracje

chromosomowe

w komrkach


Przykadowe prace

Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości 1. Jak można zdefiniować rachunkowość? Jest to sztuka opisu, pomiaru i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Rachunkowość stanowi rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesw gospodarczych, sytuacji majątkowej i wynikw działalno&...

Mon famille - Moja rodzina

Mon famille - Moja rodzina Moi , c'est Natalia. Je suis la fille unique. J'ai 12 ans. Je suis la fille de Radosław et Elżbieta. Mon pere a deux freres : Arek et Rafał. Arek est le pere de Paulina . Paulina , c'est ma cousine. Elle a la mere : Dorota. Mon oncle , Rafał et ma tante , Małgorzata ont la fil...

Diagnoza grupy

Diagnoza grupy Diagnoza decyzyjna 1. Nazwij problem, ktry chcesz zdiagnozować Zasadniczym celem przeprowadzenia niniejszej diagnozy jest dogłębna analiza zachowań agresywnych mających miejsce w klasie szkolnej i na terenie szkoły. badawczej jest zainteresowanie zagadnieniami a...

Biografia - Platon

Biografia - Platon Urodził się ok. roku 427 p.n.e zmarł ok. roku 347 p.n.e. Pochodził z zamożnej Ateńskiej rodziny. Uczeń Sokratesa. Początkowo chciał zostać politykiem, ale ostatecznie zrezygnował z udziału w życiu publicznym. Porzucił rodzinne miasto by za...

Wzorce osobowe średniowiecza.

Wzorce osobowe średniowiecza. Średniowiecze - epoka, w ktrej głwną wartością był Bg , jednakże w ktrej życie było także ważne , gdyż od ziemskiego ,,sprawowania" zależało nasze miejsce w kraju umarłych . Ponieważ jednak człowiek musi...

Chromosomowa teoria dziedziczenia.

Chromosomowa teoria dziedziczenia. Thomas Morgan – Amerykański genetyk, ktry opracował założenia chromosomowej teorii dziedziczenia. Badał dziedziczenie cech u muszki owocowej. Jest ona b. dobra do badań genetycznych ponieważ: - Wykazuje dużą zmienność genetyczn...

Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie

Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie Ciało obce – to przedmiot lub substancja tkwiące w tkankach, jamach ciała lub przewodach (nosowych, słuchowych, drogach oddechowych), wprowadzone tam wskutek urazu lub innego działania zewnętrznego (zabawa, nieuwaga). Ciała ...

Na czym polega pełnia człowieczeństwa według Księgi Koheleta i Ody do rozpaczy Jana Twardowskiego?

Na czym polega pełnia człowieczeństwa według Księgi Koheleta i Ody do rozpaczy Jana Twardowskiego? Kohelet i Jan Twardowski odmiennie opisują pełnię człowieczeństwa. Mają rżne spojrzenia na świat i co innego uważają za ważne. Według Kohe...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry