• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rodzaje ...

Nawigacja

Rodzaje sposoby i zasady definiowania pojęć- metodologiaRodzaje sposoby i zasady definiowania pojęć- metodologia
Sposoby definiowania pojęć

analizą znaczenia- gdy Definiujemy pojęcie już funkcjonujące w języku potocznym, języku fachowym lub obcym. Polega to na precyzowaniu i formułowaniu znaczenia w jakim używane jest dane pojęcie. Znamy definiendum ale dokładnie nie wiemy jakie posiada znaczenie. Poszukujemy zatem właściwych określeń dla znanej nam nazwy.

Szukamy określenia pasującego do treści, ktrą chcemy precyzyjnie wyrazić. Jest to sytuacja odwrotna – znamy definiens i poszukujemy odpowiedniego terminu, ktrym będziemy wyrażać znaną treść.

Rodzaje definicji

definicja nominalna – ustala znaczenie, ktre powinno przysługiwać określonemu terminowi. nazywa przedmiot, ktry ma własności określone w definicji.

definicja realna – charakteryzuje istotne cechy (własności) przedmiotu stanowiącego desygnat definiendum. Stwierdza istnienie cech jakiegoś zjawiska.

definicja operacyjna – pozwala sprecyzować czynności jakie należy wykonać, aby mc obserwować (badać, mierzyć, stwierdzać występowanie, natężenie) zjawiska określane dane pojęcie. jest wyspecyfikowaniem operacji badawczych, ktre pozwalają stwierdzać występowanie zjawiska ujętego w definicji. to przełożenie pojęcia (zdefiniowanego realnie bądź nominalnie) na język technik lub operacji badawczych.

definicje sprawozdawcze (zwane analitycznymi) – mwią o tym, jak bywa pojmowane znaczenie pewnego terminu przez pewnych ludzi.

(oraz regulujące) – propozycje, zalecenia i dyrektywy dotyczące stosowalności określonego terminu w danym kontekście znaczeniowym.

Zasady definiowania pojęć (błędy w definicjach)

1. definicja nie może być błędnym kołem – tzn. człon definiujący (definiens) nie może zawierać w sobie definiendum,

2. definicja – o ile to możliwe, nie powinna być formułowana w formie przeczenia,

3. znaczenie pojęć użytych w definiensie powinno być możliwie precyzyjne i jednoznaczne.


Przykadowe prace

Twrczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku.

Twrczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku. Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia księciem poetw polskich. Przeżył trzy rozbiory Polski. Jego twrczość skupiała się przede wszystkim na ukazaniu szlachcie błę...

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej Czy polityka regionalna jest konieczna? Unia Europejska jest jedną z najbogatszych stref gospodarczych świata, jednak wciąż jeszcze występują znaczne rżnice pomiędzy poszczeglny...

Tlen (oxygenium)

Tlen (oxygenium) 1 sierpnia 1774 angielski chemik Priestley po raz pierwszy otrzymał tlen, ogrzewając czerwony proszek znany obecnie pod nazwą tlenku rtęci. Nazwał otrzymany gaz powietrzem deflogistonowanym. Priestley stwierdził, że jego powietrze deflogistonowane jest cięższe od pow...

Papierosy

Papierosy W dymie tytoniowym znajduje się ponad 4000 rżnych substancji, wiele o działaniu toksycznym, mutagennym (uszkadzającym DNA), taratogennym (uszkadzającym płd), kancerogennym (powodującym rozwj nowotworw). Substancje te znajdują się w dwch frakcjach dymu: gazowej oraz cz&...

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka I Wstęp Właściwością polszczyzny, między innymi jest to, że liczne polskie wyrazy odmieniają się przez przypadki, liczby, osoby, czasy. Właściwość ta pozwala ustalić powiązania mi...

Starożytny Rzym

Starożytny Rzym Legenda o początkach Rzymu Wpływy kulturalne Grecji w Italii sprawiły, że w legendzie miejscowej początki Rzymu związano z mitami greckimi. Oto Trojańczyk Eneasz po upadku swego miasta miał przybyć do Italii. Osiadłszy w Lacjum ożenił si...

Geneza NSZZ Solidarność

Geneza NSZZ Solidarność GENEZA NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ, ruch społ.-polit. w Polsce przeciwstawiający się władzy PZPR; przyjął instytucjonalną formę związkw zaw.: Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarnoś&#...

Pojęcia, nazwiska itp. związane z okresem I WŚ

Pojęcia, nazwiska itp. związane z okresem I WŚ I powstanie śląskie - wystąpienie zbrojne polskich Grnoślązakw w sierpniu 1919 r.; jego bezpośrednią przyczyną były niemieckie represje przeciwko uczestnikom wystąpień robotniczych oraz aresztowania działac...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry