• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rodzaje z...

Nawigacja

Rodzaje zawieszenia PARodzaje zawieszenia PA


Rodzaje zawieszenia :

? Obligatoryjne – będzie miało miejsce wtedy, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności :

w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobiercw zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku,

w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,

gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

? Fakultatywne – wystąpią gdy :

wystąpi o to strona, na ktrej żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwrci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Przykadowe prace

Funkcje ktre pełni: mzg, mżdżek, rdzeń przedłużony, rdzeń kręgowy.. szybko zwięźle i na temat

Funkcje ktre pełni: mzg, mżdżek, rdzeń przedłużony, rdzeń kręgowy.. szybko zwięźle i na temat Mzg: - w tzn. płatach ktrych jest 4 w mzgu zawiera: - ośrodki: ruchowe, pisania, kojarzące (płat czołowy) - czuciowe, odbierają dotyk ciep&#...

Podstawy elektromagnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej.

Podstawy elektromagnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. 1. Pole magnetyczne, pole magnetyczne przewodnika z prądem. Poglądy na naukę o magnetyzmie zmieniły się radykalnie z chwilą odkrycia w 1819 r. przez Oersteda oddziaływania prądu elektrycznego na igłę magnetyczn...

Przyimki rządzące dopełniaczem

Przyimki rządzące dopełniaczem anlsslich – z okazji auerhalb – poza , zawnatrz binnen – w ciągu , w odrebie zeit – podczas abseits – na uboczu beiderseits – obustronnie diesseits – z tej strony inmitten – pośrd , w srodku , wśr...

Elastyczność tłokowych silnikw spalinowych.

Elastyczność tłokowych silnikw spalinowych. Spis treści 1. Wstęp 2. Elastyczność silnika 3. Sposb określania elastyczności silnika 4. Elastyczność wybranych grup silnikw wysokoprężnych 5. Literatura WSTĘP Od chwili zbudo...

Nie ma zbrodni bez kary!

Nie ma zbrodni bez kary! Dlaczego popełniamy zbrodnię? Dlaczego dokonując złych wybrykw nie potrafimy sobie poradzić z ich konsekwencjami? Najprościej byłoby całą winę za to obarczyć dwjkę biblijnych grzesznikw Adama i Ewę. Od czasu zjedzenia rajskiego o...

List do szkoly (dyrekcja)

List do szkoly (dyrekcja) Berlin ,08.12.2006r. Katrin Bubel Alte Schmiede 70 60-550 Berlin Gimnazjum Nr 10 Her Direktor Alte Schmiede 81 60-550 Berlin Guten Morgen ! Ich htte gern Informationen ber Ihre Auslandsreisen. Da ich im Juli eine Woche Urlaub habe mchte ich mit ...

Bezrobocie w Polsce i na Świecie

Bezrobocie w Polsce i na Świecie Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemw społeczno-gospodarczych wspłczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistyczny...

Unia europejska - najważniejsze informacje

Unia europejska - najważniejsze informacje 1. Czym jest Unia Europejska? Unia Europejska jest związkiem państw członkowskich Wsplnot Europejskich (EWG, EWWiS i Europejskiej Wsplnoty Energii Atomowej) utworzonym w 1993 roku. Celem UE jest utworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wp...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry