• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rodzaje z...

Nawigacja

Rodzaje zawieszenia PA



Rodzaje zawieszenia PA


Rodzaje zawieszenia :

? Obligatoryjne – będzie miało miejsce wtedy, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności :

w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobiercw zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku,

w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,

gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

? Fakultatywne – wystąpią gdy :

wystąpi o to strona, na ktrej żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwrci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.





Przykadowe prace

Znaczenie i przebieg mitozy

Znaczenie i przebieg mitozy Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komrek somatycznych, tzn. komrek budujących ciało danego organizmu. Polega na podziale komrki macierzystej na dwie komrki potomne o identycznej (pod względem jakości i ilości) informacji genetycznej względem komrki ma...

Alkohol etylowy - choroba alkoholowa.

Alkohol etylowy - choroba alkoholowa. Alkohol etylowy jest środkiem odurzającym o właściwościach narkotyku. Nadmierne picie napojw alkoholowych powoduje rżnego rodzaju uszkodzenia tkanek oraz doprowadzenie do alkoholizmu, tj. nałogowego zatruwania się i całkowitego uzależnieni...

Plechowce i organowce- definicje

Plechowce i organowce- definicje PLECHOWCE- w dawnych ujęciach systematycznych grupa skupiająca rośliny posiadające ciało plechowate. Obecnie uważane za grupę sztuczną i podzielone na kilka jednostek systematycznych. PLECHA - wielokomrkowe (komrka) lub wielojądrowe (jądr...

Co to jest choroba Parkinsona?

Co to jest choroba Parkinsona? Choroba Parkinsona (w skrcie PD - Parkinson's Disease) manifestuje się zaburzeniami ruchowymi ktre pojawiają się w rżnych częściach ciała. Nazwa tej choroby pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, ktry jako pierwszy rozpoznał i opisał...

Wychowanie fizyczne - teoria wychowania

Wychowanie fizyczne - teoria wychowania wychowanie fizyczne wykształca u danej jednostki kulturę fizyczną, ktra jest wyrazem określonej postawy wobec własnego ciała i aktywnej troski o swj rozwj, sprawność i zdrowie, jest umiejętnością organizowania i spędzania c...

Sacharoza

Sacharoza Sacharoza, C12H22O11, ?-D-glukopiranozylo--D-fruktofuranozyd, cukier trzcinowy, cukier buraczany, cukroza, cukier, disacharyd, biała substancja krystaliczna. Krystalizuje się w dwch postaciach- a i b. Temperatura topnienia postaci a 184C, postaci b 169C. Cząsteczka sacharozy składa się z pie...

Znaczenie okresu Napoleonskiego dla Europy

Znaczenie okresu Napoleonskiego dla Europy W okresie napoleońskim gruntowym przeobrażeniom uległy nie tylko stosunki polityczne w Europie, ale także społeczne. W krajach uzależnionych od Francji i pozostających pod jej wpływami, szczeglnie na ziemiach włoskich i niemieckich, zosta...

Wolfgang Amadeusz Mozart - życie i koncerty

Wolfgang Amadeusz Mozart - życie i koncerty Wolfgang Amadeusz Mozart (1756 - 1791) Wolfgang Amadeusz Mozart - (ur. w Salzburgu 27 stycznia 1756 roku, zm. 5 grudnia 1791 w Wiedniu) - austriacki kompozytor. Jeden z klasykw wiedeńskich. W.A. Mozart przyszedł na świat 27 stycznia 1756 r. w Sal...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry