• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rodzaje z...

Nawigacja

Rodzaje zawieszenia PARodzaje zawieszenia PA


Rodzaje zawieszenia :

? Obligatoryjne – będzie miało miejsce wtedy, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności :

w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobiercw zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku,

w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,

gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

? Fakultatywne – wystąpią gdy :

wystąpi o to strona, na ktrej żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwrci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Przykadowe prace

Wzory prawie wszystkie

Wzory prawie wszystkie PREDKOŚĆ: v=s/t PRZYŚPIESZENIE: a=v2-v1/t2-t1 DROGA: s=a*(t*t)/2 CZĘSTOTLIWOŚĆ: f=1/t SIŁA: F=m(masa)*a(przyśp.) SIŁA CIĘŻKOŚCI: P=m*g(przyspie. Ziemskie) SIŁA SPRĘŻYSTOŚCI: F=k(wsp. sprężyst.)*x(w...

Porwnanie Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica.

Porwnanie Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica. Kreując postać Andrzeja Kmicica Sienkiewicz nawiązał do postaci Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza". Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic, podobnie jak Soplica, przemienia się w bohatera walczącego o wolność ojczyzny. Podobna jest droga ż...

Podzielam stanowisko Kreona i bronię jego racji

Podzielam stanowisko Kreona i bronię jego racji Problem określenia zasięgu ludzkiej władzy, czy działalności człowieka i jej konflikt ze sferą praw boskich, wymiarem sacrum, był już od czasw starożytnych tematem rozważanym przez filozofw i literatw na całym "...

Ergonomiczne urządzenie miejsca pracy biurowej

Ergonomiczne urządzenie miejsca pracy biurowej Ergonomiczne biuro Ergonomiczne zaprojektowanie stanowiska pracy obejmuje dobr mebli i wyposażenia, a potem ich odpowiednie ustawienie i oświetlenie tak, by zapewnić pracownikom komfort, wydajność i bezpieczeństwo. Nowoczesne i ergonomiczne urz...

Myślenie polityczne a manipulacja

Myślenie polityczne a manipulacja Krystyna Skarżyńska we wstępie do Psychologii politycznej pod jej redakcją stwierdza, iż polityka przestała być odległą i nieosiągalną dla zwykłego człowieka sferą działalności. Autorka podkreśla, &#...

Literatura to niewygodny świadek wszystkiego, czego dopuszcza się świat – Tadeusz Konwicki. Czy Dżuma może być potwierdzeniem tej tezy?

Literatura to niewygodny świadek wszystkiego, czego dopuszcza się świat – Tadeusz Konwicki. Czy Dżuma może być potwierdzeniem tej tezy? Pierwsze doświadczenia czytelnicze większości ludzi to zapewne słuchanie bajek , gdzie dobro zawsze zwycięża a postacie są ...

Wzrost roślin.

Wzrost roślin. Wzrost roślin. Wzrost – jest to nieodwracalny przyrost rozmiarw rośliny Miara wzrostu: jest przyrost • długości • średnicy • powierzchni liści • objętości • liczby komrek • śwież...

Wzorzec kulturowy i komunikacyjny

Wzorzec kulturowy i komunikacyjny Odkąd w 1991 roku doszło do upadku Związku Radzieckiego, na świecie pozostało jedno supermocarstwo - Stany Zjednoczone. Nic nie wskazuje, by miało ono podzielić los swego dawnego przeciwnika w walce o prymat na świecie, wręcz przeciwnie, jego p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry