• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rok, kt...

Nawigacja

Rok, ktry wstrząsnął Rosją- 1917Rok, ktry wstrząsnął Rosją- 1917
22. Przyczyny narastającego niezadowolenia wśrd ludności rosyjskiej:

słabość rządw

Austriacy i Niemcy zajęli ziemie polskie zaboru rosyjskiego, część Ukrainy, Białorusi i krajw bałtyckich

pogorszenie się sytuacji gospodarki

wzrost cen żywności

korupcja urzędnikw carskich ( chodzi tutaj o osobę Grigorija Rasputina –rzekomy mnich uchodzący za uzdrowiciela następcy wykorzystując zaufanie jakim go darzono mieszał się w sprawy państwa – podejrzewano nawet, że jest on szpiegiem rosyjskim sugerującym rozwiązania prowadzące do destrukcji państwa

domagano się poprawy warunkw bytowych oraz zakończenia wojny

23. Rewolucja Lutowa - 3 marca 1917 wybuchł strajk w jednym z największych zakładw Piotrogrodu . Został on poparty przez robotnikw innych przedsiębiorstw oraz żołnierzy garnizonu piotrogrodzkiego .Doszło do walk zbrojnych .

24. Car Mikołaj II w obliczu zagrożenia abdykował na rzecz swojego brata księcia Michała , ktry na następny dzień zrezygnował z objęcia tronu .

25. W dniu abdykacji został utworzony Rząd Tymczasowy złożony z przedstawicieli burżuazji i ziemiaństwa . Niezależnie od niego zawiązała się Piotrogrodzka Rada Delegatw Robotniczych i Żołnierskich . Powstały 2 ośrodki władzy , sytuację tę określono mianem dwuwładzy ( wpłynęło destabilizująco na sytuację w państwie)

26. Rząd Tymczasowy - tymczasowy organ władzy państw utworzony w wyniku ? rewolucji lutowej i obalenia caratu w Rosji.

27. Piotrogrodzka Rada delegatw Robotniczych i Żołnierskich – jeden z ośrodkw powstałych po rewolucji lutowej .

28. Sytuacja po rewolucji lutowej

rząd zapewniał swobody polityczne oraz rwnoupranienie wszystkich narodowości

ogłoszono amnestię więźniw politycznych , zaczęli powracać skazani przez cara zesłańcy

zlikwidowano szereg instytucji carskich ( Departament Policji , Korpus Żandarmw )

nie poprawiono życia szerokich warstw ludności

29. Bolszewicy - zwolennicy kierunku, ktremu przewodził Lenin.Zwolennicy wprowadzenia ustroju komunistycznego

30. Wojna domowa w Rosji ( 1917-1922)

31. Lenin – ( Włodzimierz Iljicz Uljanow) twrca partii bolszewickiej, organizator i pierwszy przywdca państwa sowieckiego. Do 1917 przebywał na emigracji w Szwajcarii . Wtedy jego działalnością zainteresowały się władze niemieckie , umożliwiły mu przejazd przez swoje terytorium do Rosji .Zobowiązały się także do przekazywania środkw finansowych wspomagających działalność bolszewicką .Miały nadzieję , że doprowadzi to do wycofania się tego państwa z wojny.

32. Hasła głoszone przez Lenina:

pokj chatom

fabryki robotnikom

ziemia dla chłopw

33. W rzeczywistości bolszewikom obce były ideały wolności , rwności społecznej , humanizmu .Interesowała ich głwnie władza , byli gotowi zrobić wszystko by ją zdobyć

34. Bolszewicy wykorzystali zamęt , jaki powstał w Rosji by przejąć władzę.

35. Rewolucja październikowa – 24,25 października ( 6,7 listopada) 1917 – okres odbierania władzy Rządowi Tymczasowemu przez bolszewikw .Na sygnał wystrzału z krążownika Aurora oddziały bolszewickie zaatakowały Pałac Zimowy - siedzibę Rządu Tymczasowego . Bolszewicy opanowali także inne ważne punkty stolicy – mosty, dworce, banki . Przejęcie władzy nastąpiło na drodze zamachu stanu.

36. Rada Komisarzy Ludowych -najwyższy wykonawczy organ sowieckiej centr. władzy państwowej powstały po rewolucji październikowej .

37. Rada Komisarzy ogłosiła szereg dekretw, ktre tak naprawdę miały znaczenie wyłącznie propagandowe

dekret o pokoju – zapowiadano natychmiastowe przystąpienie do pertraktacji pokojowych

dekret o ziemi – zniesiono w nim prywatną własność i przekazywano chłopom użytkowane grunty majątkw obszarniczych i kościelnych

deklarację praw narodw Rosji – zagwarantowano w niej rwność i suwerenność narodw oraz możliwość ich samookreślenia38. Bolszewicy utworzyli Nadzwyczajną Komisję do Walki z Sabotażem , Kontrrewolucją , Spekulacją ( Czeka) – policję polityczną .Kierownikiem był Felix Dzierżyński – fanatyk rewolucji . Działalność CZk obejmowała likwidację wszystkich przeciwnikw nowej władzy .

39. Zamęt w Rosji wykorzystały Niemcy i Austria , ktre zmusiły rząd radziecki do zawarcia traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim ( 3 marca 1918). Postanowienia:

Rosja zrzeka się Łotwy , Estonii, Litwy , ziem polskich , Białorusi i Ukrainy . W takim układzie oznaczało to koniec udziału Rosji w I wojnie światowej .

40. Biali – przeciwnicy bolszewizmu w Rosji, należeli do nich zwolennicy przywrcenia monarchii oraz ugrupowania opowiadające się za demokracją .

41. Państwa entaty nie wyszły naprzeciw bolszewizmowi


Przykadowe prace

Geneza faszyzmu

Geneza faszyzmu GENEZA FASZYZMU W EUROPIE MIĘDZYWOJENNEJ (definicja faszyzmu nie za bardzo dotyczy pytania, ale tak na wszelki wypadek napisałam) FASZYZM - doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca ku...

Mniejszości narodowe - Białorusini w Polsce

Mniejszości narodowe - Białorusini w Polsce W II RP zamieszkiwali w sposb zwarty wojewdztwa nowogrodzkie, płnocną część poleskiego, wschodnią białostockiego i wschodnią wileńskiego. Utrzymywali się głwnie z rolnictwa (mało- lub średniorolne gospodarst...

Zapytanie ofertowe z języka niemieckiego zawodowego.

Zapytanie ofertowe z języka niemieckiego zawodowego. Elbest z o. o. Rogowiec 97-400 Bełchatw Tel. (0-44) 632 51 32 E-Mail: Elektrownia_Belchatow@elb.pl Bełchatw, 01.12.2004 Vorsitzende der Firma Olivier“ Frau Julia Kurz ul. Tetmayera 5 98-338 Sulmierzyce Ihre...

Cenowa Elastyczność popytu

Cenowa Elastyczność popytu Spis treści WSTĘP 3 CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU 4 DETERMINANTY POPYTU 5 MIESZANA CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU 5 DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU 6 SPOSOBY OBLICZANIA ELASTYCZNOŚCI POPYTU 7 BIBLIOGRAFIA 7 ZADANIE1 8 ZADANIE 2 8 Wstę...

Scharakteryzuj rozwj wspłczesnej gospodarki światowej

Scharakteryzuj rozwj wspłczesnej gospodarki światowej MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Temat: ,,Scharakteryzuj rozwj wspłczesnej gospodarki światowej pod kontem analizy przepływu towarw, usług, kapitału, technologii i osb na skalę globalną. ...

Historia Unii Europejskiej

Historia Unii Europejskiej Proces integracji europejskiej, w wyniku ktrego powstała Unia Europejska, został zapoczątkowany w latach pięćdziesiątych. Sześć państw Europy Zachodniej uznało wtedy, że niezbędnym warunkiem ich pokojowego rozwoju jest tworzenie coraz śc...

Studium przypadku zarządzanie zmianą

Studium przypadku zarządzanie zmianą Praca Zaliczeniowa z przedmiotu ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prowadzący: Dr inż. Henryk Dźwigoł Autor: Krzysztof SZUKAŁA E ? mail: kristofer8@o2.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje na temat firmy, w ktrej przeprowadzano zmianę organizacyjn...

Arthur Conan Doyle "Pies Baskerville'w"

Arthur Conan Doyle "Pies Baskerville'w" Arthur Conan Doyle był angielskim powieściopisarzem. Napisał wprawdzie zaledwie trzy powieści o słynnym detektywie konsultancie – Sherlocku Holmesie, ale jedna z nich zatytułowana Pies Baskerville’w należy do najpopularniejszych k...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry