• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rola jed...

Nawigacja

Rola jednostki w polityceRola jednostki w polityce
1. Kreatywna rola jednostki w polityce:

Pojęcie człowieka jaki istoty społecznej związane jest z pojęciem jednostki jako podmiotu polityki. Człowiek jest istota polityczną z natury, gdyż samo społeczeństwo jest upolitycznione, nękane antagonistycznymi sprzecznościami potrzeb i interesw grupowych oraz konfliktami systemw wartości.

Każda jednostka jest obywatelem państwa, pewnej klasy lub wartswy społecznej, są to role naruzcone na jednostkę i wymuszają na niej wspłistnienie w sferze polityki. Jest też każda jednostka podmiotem społecznym, jako nosicielka cech społecznych ważnych dla swej grupy i zbiorowości, jako wyrazicielka potrzeb tych grup.

Rola jednostki w polityce zależy od ośmiu elementw. Najważniejszym z nich, jest jej (1)status społeczny, przynależność klasowa, następnym warunkiem jest (2)uwikłanie (bądź nie) w konkretne konflikty społeczne czy sprzeczności, (3)zależy także od mechanizmw społecznych i okoliczności społ.-historycznych, uruchamiających lub powstrzymujących działalność społeczną. Zależy wreszcie od (4)zakresu społecznej doniosłości pełnionych rl społecznych przez jednostkę, jej efektywności, (5)stopnia i zakresu aktywności, konsekwencji, z jaką wykonuje powierzone jej zadania, (6)stopnia uczestniczenia w życiu politycznycm wykraczającego poza powszechnie uznane minimum, (7)jej własnych starań i umiejętności i (8)od stanu/poziomu jej świadomości.

Rola jednostki rośnie wraz z jej możliwościami działania i wzrostem świadomości, wyznaczają ją:

a) bieżące potrzeby ogłu

b) system normatywnej reglamentacji2.Problem wybitnych jednostek w historii i polityce:

Wg. Marksa:

Według niego wybitne jednostki mogą realizować przyświecające im cele, gdyż mają wrodzoną zdolność do lepszego wykorzystania sprzyjających warunkw w danym momencie, co tyczy się zarwno decyzji o charakterze ekonomicznym, co politycznym. Istnienie nierwności społecznych sprzyja dominacji takiej jednostki nad innymi (tu też aspekt ekonomiczny). Dzięki regulacji powszechnych środkw produkcji w społeczeństwie komunistycznym nikt nie ma wyłącznego kręgu działania – dzięki temu wyzwala on jednostkę ze zniewolenia, ktre wiąże się z ograniczeniem jej do jednej sfery aktywności. Marks twierdził, iż jedostki wraz ze społeczeństwem kształtowane są głownie poprzez stosunki ekonomiczne z racji konieczności zaspokajania własnych potrzeb fizycznych. Ewolucja komunizmu ma na celu wyzwolenie jednostki, dając jej pełną kontrolę nad dziejami, ludzie przestaną być bezwolnymi marionetkami.

Wg. Carleya:

Twierdził, że historię tworzą wyłącznie bohaterowie (woluntaryzm) i wyłącznie oni są istotni w dziejach świata. Rola jednostki miała być według niego głownym czynnikiem kształtującym poznanie i jej przedmiot – rzeczywistość. Tak też tłumaczył nadrzędną rolę jednostki w społeczeństwie. Głosząc ideę indeterminizmu, twierdził, że jednostka nie jest w żaden sposb zniewolona, gdyż posiada wolę i świadomość w działaniu politycznym, dzięki czemu może kontrolować innych, a jej wola jest niezależna od czynnikw zewnętrznych.3.Typy przywdztwa politycznego:

O przewodzeniu możemy mwić, gdy osoby o okreslonych celach i motywach są w stanie zmobilizować czy to instytucjonalnie, czy politycznie, psychologicznie jednostki do działania – pokierować działaniami swych zwolennikw, zaspakajając tym samym ich ambicje i motywacje. Samo przywdztwo jest funkcją kultury politycznej i ustroju.

Możemy wyrżnić następujące typy przywdztwa:

- transakcyjne: zainicjowany kontakt z innymi, w celu wymiany wartościowych dla obu stron rzeczy (charakter: ekonomiczny, polityczny lub psychologiczny)

- despotyczne: występuje w ustrojach fatalistycznych, przymiotnikami dla niego będą: totalny, nieustanny, ciągły, nieograniczony, nieuprawniony

- autokratyczne: dominacja liderw nad podelgłą im sferą ludzi (w ograniczonym zakresie), cechuje ją ciągłość i lokalizacja. Każdy zgodnie z hierarchią ma określone miejsce w społeczeństwie. Liderzy mogą modyfikować zastane prawo, lecz nie tworzyć nowego.

- meteoryty: występuje w systemach rynkowych. Charakterystyczną cechą dla tego typu liderw jest krtkotrwałość ich kariery: szybko zdobyta, rwnie szybko utracona (wygasła).. Tzw. właściwe osoby we właściwym miejscu i czasie, cechują się ograniczonością (nie: umysłową!) i brakiem ciągłości.

- charyzmatyczne: cechuje je solidaryzm, nieciągłość i nieograniczoność, wynika z naturalnych predyspozycji i tzw. charyzmy władcy/rządzącego. Porządek ustala się wedle osobistego uznania suwerena, ktrego wspomaga Duch Boży, stąd nieograniczony charakter władzy takiego wodza.

- rutynowe: pasywne zachowanie lidera reagującego na zmieniające się sytuacje, lecz nie podejmującego pragmatycznego, przewidywania wydzarzeń. Jego cel to kontynuowanie polityki i zajmowanie się bieżącymi sprawami.

- integrujące: lider przejawia wolę adaptacji do zmieniających się warunkw, choć jest związany i uzalezniony od otoczenia społecznego. Prbuje uzyskać wpływ i kontrolę nad zmianami – idealny styl w warunkach demokracji liberalnej i stabilnej.

- katalityczne: aktywny i kreatywny lider, charakteryzujący się autonomicznością swej pozycji wobec ogłu. Często prbuje zainicjować poważne reformy, jednak bez kwestionowania zastanych przez niego norm wedle ktrych funkcjonuje aparat państwowy.

- transformacyjne (kryzysowe): lider stanowi pozycję niezależną wobec ogłu i państwa, stanowi głowny kierunek działań politycznych i transformacyjnych, cechuje go dynamika działania i wchodzenie w aktywne związki z innymi liderami, co motywuje dodatkowo do działania.4.Mechanizm kreacji jednostki w systemie politycznym:

Przekonanie o wadze celw i pozyskanie zwolennikw dla swych działań to cele przywdcy, dla ktrych urzeczywistnienia wykorzystuje on swoje osobiste cechy i przymioty. Warunki społeczne mogą znacząco wpływać na efektywność działań przywdcy, skutecznie je osłabiając, dezintegrując lub spajając. Nie każdy decydent może zyskać miano przywdcy. O stopniu w jakim mogą zostać zrealizowane działania/reformy informuje sytuacja społeczna, kryzys polityczny, a także charakter i zakres działań reformatorskich. Wymaga to umiejętności balansowania pomiędzy odpowiednimi metodmi rozwiązywania sporw i uzyskiwania kompromisw przez przywdcę, gdyż nie istnieją modelowe sytuacje, każda wymaga wykorzystania odmiennych umiejętności.


Przykadowe prace

Analiza i interpretacja wiersza Goethego "Krl elfw"

Analiza i interpretacja wiersza Goethego "Krl elfw" Nie wszystko da się pojąć rozumem – do takiego wniosku doszli ludzie zwani w historii romantykami. Uważali oni, że istnieją na świecie takie zjawiska, ktrych nie da się wytłumaczyć w żaden racjonalny sposb, ani u...

Powieści S.Żeromskiego dzisiaj – nudne czy fascynujące.

Powieści S.Żeromskiego dzisiaj – nudne czy fascynujące. Stefan Żeromski dla swojego pokolenia był niekwestionowanym autorytetem artystycznym. Nazywany przez wielu sumieniem narodowym poruszał w swych utworach sprawy ważne i drażliwe dla wielu rodakw. W niepodległej Polsce bra&#...

Gwiazda rozwijająca się

Gwiazda rozwijająca się Gwiazda rozwijająca się (ewolucja gwiazd) Mgławica planetarna Obecnie powszechnie przyjmuje się, że gwiazdy powstają z materii międzygwiazdo-wej. Potwierdzają to obserwacje, z ktrych wynika, iż młode gwiazdy spotyka się wył&...

Teatr i sztuka w okresie elżbietańskim

Teatr i sztuka w okresie elżbietańskim W historii europejskiego teatru mianem okresu elżbietańskiego określa się period czasu między 1576, a 1642, czyli od otwarcia w Anglii pierwszego publicznego teatru do zamknięcia wszystkich w ciągu wcześniej wspomnianych lat powstałych ...

Biografia - Pablo Ruiz Picasso (1881-1983).

Biografia - Pablo Ruiz Picasso (1881-1983). Przyszedł na świat w hiszpańskiej Maladze. Był synem Jos Ruiza Blasco (nauczyciela rysunku) i Marii Picasso Lopez. Jego talent ujawnił się już w bardzo wczesnym wieku. Pierwszym obrazem Pabla był obraz z gołębiami, ktry rozpoczą...

Głwne problemy globalne

Głwne problemy globalne WSTĘP. Świat nie bez powodu ostatnio bywa nazywany globalną wioską . Rozwj techniki pozwolił bowiem na zwiększenie szybkości środkw transportu i szybkości przekazu informacji. Nagle świat zrobił się jakby mniejszy i mimo, że jest ni...

Piastowie

Piastowie Poczucie świadomości narodowej-tzn. wsplnej tradycji i wsplnego państwa – Korony krlestwa Polskiego. Henryk Brodaty i jego syn Henryk Pobożny w 13w. Dążenie do zdobycia korony Grosz praski – w 2poł. 13w. W europie zach. Zaczął wypierać trac&#...

Analiza i interpretacja z cytatami wiersza "Mieszkańcy" Juliana Tuwima

Analiza i interpretacja z cytatami wiersza "Mieszkańcy" Juliana Tuwima Wiersz "Mieszkańcy" Juliana Tuwima zaliczajny jest do poezji skamandryckiej pochodzi z tomu "Biblia cygańska". Uwtr jest portretem miasta, w ktrym podmiot liryczny wyraża swoje wrogie nastawienie wobec je...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry