• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rola lasó...

Nawigacja

Rola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziomRola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziom
Zdrowy las mieszany ma wielkie znaczenie dla utrzymania i tworzenia gleby. Nadziemne części roślin powstrzymują wiatr i chronią glebę przed wywianiem i przesuszeniem. Z chrustu i opadłych liści, przez rozkład powstaje żyzna ziemia (próchnica). Splątane gęsto korze-nie drzew, krzewów i ziół przenikają glebę i umacniają ją.W terenie górskim las stanowi najlepszą ochronę przed osuwiskami terenu, obrywami i lawinami. Las korzystnie wpływa na gospodarkę wodną. Tam, gdzie stoki gór i wzniesień są pokryte polami, konieczne jest stosowanie odpowiedniej orki, wzdłuż warstwic, co zapobiega obsuwaniu się warstwy gleby i zmniejsza spływ wody. Przy bardziej stromych zboczach stosuje się zapory w postaci specjalnych podmurówek lub leżących kłód. Jeżeli zbocza są wykorzystywane jako pastwiska, konieczne jest ograniczenie wypasu zwierząt do rozmiarów nie zagrażających wydeptywaniem gleb. Część opadów zatrzymuje się na liściach drzew, krzewów i zielsk i tam odparowuje. Część zostaje pochłonięta przez mchy. Zupełnie nikła część wody spływa po powierzchni; reszta wnika w poszycie lasu i jest przechowywana. Woda, której poszycie lasu nie może już przyjąć, przesącza się wolno do wody gruntowej, tworzy żyły, źródła i wpływa równomiernie strumyki i rzeki.

Ponieważ ta przesączona, przefiltrowana woda dociera do wód gruntowych jest czysta i można ją pić. Przechowywana w ziemi woda z rozpuszczonymi w niej substancjami mineralnymi i organicznymi, zostaje wchłonięta przez korzenie roślin i rozprowadzona w pniu – rdzeniu rośliny, do gałęzi i liści. Największą część wody oddają liście roślin w postaci pary do atmosfery. Wraca ona go gleby jako deszcz lub rosa. Przez to ciągłe odparowywanie wody, powietrze w lasach jest stale przyjemnie wilgotne i chłodne.Na terenach bezleśnych większa część opadów spływa po powierzchni ziemi i porywa ze sobą cenną glebę. Strumienie i rzeki wzbierają i występują ze swych koryt. Do gruntu przenika mało wody. Wilgotność powietrza wzrasta tylko po wielkich opadach. Gdy słońce zaświeci gleba szybko wysycha i zostaje szybko wywiana.

Kontynent Powierzchnia lasów

(w mln. ha) Lesistość

(%) Powierzchnia lasu na 1 mieszkańca

(w ha)

Ameryka Północna 1.031 51 3,60

Państwa byłego ZSRR 910 41 4,20

Ameryka Południowa

i Środkowa 733 39 5,40

Europa 141 30 0,24

Afryka 753 25 3,30

Azja 520 19 0,30

Australia i Oceania 96 11 6,00

Świat 4.184 31 1,35

Polska 8,7 28 0,23

W październiku 1963 roku wezbrana woda przedostała się przez 266 metrową betonową tamę Vaiont w północnych Włoszech. Ściana wody o wysokości 70 metrów, niosąca ze sobą miliony ton mułu oraz okruchów skalnych, zalała położone nieopodal uzdrowisko Longarone, zabijając 2.000 osób. Późniejsze dochodzenie wykazało, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było osunięcie się do jeziora olbrzymich mas gruntu. Skały, które przedostały się do zbiornika retencyjnego, podniosły poziom wody, a ta z łatwością przelała się przez tamę.W trakcie osuwania się gruntu, skały staczają się w dół zbocza i mogą przebyć nawet kilka kilometrów. Jeżeli zbocze jest strome, a do tego przesiąknięte wodą, rozpędzone okruchy skalne dewastują wszystko, co spotykają na swej drodze.Tak wielkie katastrofy jak przerwanie tamy Vaiont zdarzają się na szczęście rzadko, warto jednak wiedzieć, iż są one powodowane przez te same czynniki co zwykłe osuwanie się ziemi na nachylonej powierzchni i spływanie wód po zboczach.

Z pewnością, gdyby strome zbocza otaczające zbiornik wodny były porośnięte lasem, umocniłoby to brzegi na tyle skutecznie, że nie doszłoby do tak tragicznego zdarzenia albo byłoby ono bez porównania łagodniejsze w skutkach.


Przykładowe prace

Pianista

Pianista RECENZJA Widziałam reklamę filmu Roman Polańskiego, pod tytułem Pianista i pomyślałam sobie, że ten film może być bardzo ciekawy i warto się na niego wybrać do kina. I tak się stało, iż miałam okazje wybrać się ze swo...

Warunki dobrego uczenia się

Warunki dobrego uczenia się Warunki dobrego uczenia się są bardzo ważne tak,że nie zdajemy sobie z tego sami sprawy.Jest wiele czynników, które wpływają na to ze pewne informacje są dla nas bardziej przyswajalne a inne znowu nie?I często w tym momencie zastanawiamy się, d...

Pilna sprawa

Pilna sprawa Pilna sprawa do załatwienia, dodatkowe zlecenie od klienta, okres wzmożonej pracy, nieobecność współpracownika, to okoliczności sprzyjające wypracowywaniu nadgodzin. Pracownik, który na polecenie szefa zostaje dłużej w pracy lub przychodzi do pracy w dzień dla...

Angielska wojna domowa, chwalebna rewolucja - przyczyny, przebieg i skutki

Angielska wojna domowa, chwalebna rewolucja - przyczyny, przebieg i skutki WOJNA DOMOWA W ANGLII (1642-48) I CHWALEBNA REWOLUCJA (1688-89) 1. Przyczyny a) Wojna domowa oAntagonizm między królem a purytanami - dążyli oni do wprowadzenia republiki oNieudolna polityka zagraniczna Stuartów oRządy Jakuba I,...

Wiązania koordynacyjne

Wiązania koordynacyjne Związki kompleksowe, kompleksy, złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których tzw. atom (jon) centr. jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z tzw. ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi. Jonami centr. mogą by&#...

Pokuj w Toruniu, paweł Włodkowic

Pokuj w Toruniu, paweł Włodkowic 1 lutego 1411 roku w Toruniu zawarto pokój polsko-krzyżacki. Krzyżacy zrezygnowali ze Żmudzi na okres życia Jagiełły i Witolda, ziemia dobrzyńska miała pozostać przy Polsce. Kupcy obu państw mają swobodę handlu na przeciwnych t...

Patologie społeczne występujące wśród młodzieży

Patologie społeczne występujące wśród młodzieży PATOLOGIE SPOŁECZNE WYSTĘPUJACE WŚRÓD MŁODZIEŻY PEDAGOGIKIA RESOCJALIZACYJNA R. LEMAŃCZYK - ĆWICZENIA Wraz z gwałtownymi przemianami, które zachodziły we wszystkich dziedzinach życia ...

Układ słoneczny- mini ściąga, powtórka z gimnazjum

Układ słoneczny- mini ściąga, powtórka z gimnazjum UKŁAD SŁONECZNY Składa się z : 4 skalistych planet: (wewnętrzne) - Merkury - Wenus - Ziemia - Mars 4 gazowych planet: (zewnętzrne) - Jowisz - Saturn - Uran - Neptun OPIS ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry