• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rola lasó...

Nawigacja

Rola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziomRola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziom
Zdrowy las mieszany ma wielkie znaczenie dla utrzymania i tworzenia gleby. Nadziemne części roślin powstrzymują wiatr i chronią glebę przed wywianiem i przesuszeniem. Z chrustu i opadłych liści, przez rozkład powstaje żyzna ziemia (próchnica). Splątane gęsto korze-nie drzew, krzewów i ziół przenikają glebę i umacniają ją.W terenie górskim las stanowi najlepszą ochronę przed osuwiskami terenu, obrywami i lawinami. Las korzystnie wpływa na gospodarkę wodną. Tam, gdzie stoki gór i wzniesień są pokryte polami, konieczne jest stosowanie odpowiedniej orki, wzdłuż warstwic, co zapobiega obsuwaniu się warstwy gleby i zmniejsza spływ wody. Przy bardziej stromych zboczach stosuje się zapory w postaci specjalnych podmurówek lub leżących kłód. Jeżeli zbocza są wykorzystywane jako pastwiska, konieczne jest ograniczenie wypasu zwierząt do rozmiarów nie zagrażających wydeptywaniem gleb. Część opadów zatrzymuje się na liściach drzew, krzewów i zielsk i tam odparowuje. Część zostaje pochłonięta przez mchy. Zupełnie nikła część wody spływa po powierzchni; reszta wnika w poszycie lasu i jest przechowywana. Woda, której poszycie lasu nie może już przyjąć, przesącza się wolno do wody gruntowej, tworzy żyły, źródła i wpływa równomiernie strumyki i rzeki.

Ponieważ ta przesączona, przefiltrowana woda dociera do wód gruntowych jest czysta i można ją pić. Przechowywana w ziemi woda z rozpuszczonymi w niej substancjami mineralnymi i organicznymi, zostaje wchłonięta przez korzenie roślin i rozprowadzona w pniu – rdzeniu rośliny, do gałęzi i liści. Największą część wody oddają liście roślin w postaci pary do atmosfery. Wraca ona go gleby jako deszcz lub rosa. Przez to ciągłe odparowywanie wody, powietrze w lasach jest stale przyjemnie wilgotne i chłodne.Na terenach bezleśnych większa część opadów spływa po powierzchni ziemi i porywa ze sobą cenną glebę. Strumienie i rzeki wzbierają i występują ze swych koryt. Do gruntu przenika mało wody. Wilgotność powietrza wzrasta tylko po wielkich opadach. Gdy słońce zaświeci gleba szybko wysycha i zostaje szybko wywiana.

Kontynent Powierzchnia lasów

(w mln. ha) Lesistość

(%) Powierzchnia lasu na 1 mieszkańca

(w ha)

Ameryka Północna 1.031 51 3,60

Państwa byłego ZSRR 910 41 4,20

Ameryka Południowa

i Środkowa 733 39 5,40

Europa 141 30 0,24

Afryka 753 25 3,30

Azja 520 19 0,30

Australia i Oceania 96 11 6,00

Świat 4.184 31 1,35

Polska 8,7 28 0,23

W październiku 1963 roku wezbrana woda przedostała się przez 266 metrową betonową tamę Vaiont w północnych Włoszech. Ściana wody o wysokości 70 metrów, niosąca ze sobą miliony ton mułu oraz okruchów skalnych, zalała położone nieopodal uzdrowisko Longarone, zabijając 2.000 osób. Późniejsze dochodzenie wykazało, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było osunięcie się do jeziora olbrzymich mas gruntu. Skały, które przedostały się do zbiornika retencyjnego, podniosły poziom wody, a ta z łatwością przelała się przez tamę.W trakcie osuwania się gruntu, skały staczają się w dół zbocza i mogą przebyć nawet kilka kilometrów. Jeżeli zbocze jest strome, a do tego przesiąknięte wodą, rozpędzone okruchy skalne dewastują wszystko, co spotykają na swej drodze.Tak wielkie katastrofy jak przerwanie tamy Vaiont zdarzają się na szczęście rzadko, warto jednak wiedzieć, iż są one powodowane przez te same czynniki co zwykłe osuwanie się ziemi na nachylonej powierzchni i spływanie wód po zboczach.

Z pewnością, gdyby strome zbocza otaczające zbiornik wodny były porośnięte lasem, umocniłoby to brzegi na tyle skutecznie, że nie doszłoby do tak tragicznego zdarzenia albo byłoby ono bez porównania łagodniejsze w skutkach.


Przykładowe prace

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce Mniejszosci narodowe pojawily sie w wyniku naturalnego ruchu ludnosci na przestrzeni wielu lat, w skutek zmian granic panstwowych lub powstania panstw wieloetnicznych. Jedna z przyczyn masowych wedrowek ludnosci bylo dazenie do poprawy bytu, rowniez dzis glowny kierune migracji plyni...

Juliusz Cezar

Juliusz Cezar Gajusz Juliusz Cezar urodził się 12 lipca 102 lub 100 roku p.n.e. Rodzina Cezarów wywodziła się od rodu Juliuszów, którego mitycznym założycielem był Eneasz. Była to zamożna rodzina mimo, że jej przedstawiciele sprawowali wysokie urzędy to bardzo ustępowa&...

Biografia - Mikołaj Kopernik - biografia i dokonania

Biografia - Mikołaj Kopernik - biografia i dokonania Mikołaj Kopernik był człowiekiem szeroko wykształconym, zajmował się astronomią, matematyka, medycyną, ekonomią, kartografią, a także prawem kanonicznym. Przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku przy uli...

Budowa materii

Budowa materii 1. Budowa atomów ? Każdy atom ma kształt kuli o promieniu ok. 10-7 m (? 0,1 nm = 100 pm). Największy atom posiada frans (87Fr). ? Jądro atomowe jest małe - 100 tyś. razy mniejsze od całego atomu, ale za to stanowi ok. 99,9% masy całego atomu. ? Liczba atomowa ...

Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP Obie konstytucje różnią się w wielu, mniej lub bardziej ważnych punktach. Jednak rzeczą która od razu rzuca się w oczy jest wstęp. Wstęp do Konstytucji PRL: "Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego. ...

Koncepcja na obronę człowieczeństwa w XXI wieku.

Koncepcja na obronę człowieczeństwa w XXI wieku. Sprawa jest co najmniej skomplikowana.. dobrze ze było mi dane tylko 3 filozofów (do obalenia ;). Zacznę od najprostszego, Shopenhauer musiał być człowiekiem bardzo zgorzkniałym skoro doszedł do wniosku, że jedyne co kier...

Parlamentaryzm brytyjski

Parlamentaryzm brytyjski Parlamentaryzm brytyjski. Jednym z bardziej wyróżniających się ustrojów politycznych na całym świecie jest niewątpliwie parlamentaryzm brytyjski. Jest to ustrój, który mimo swej burzliwej historii jest nadal aktualny. O czym może świadczyć gospodark...

Opracowanie z ekonomiki przedsiębiorstw

Opracowanie z ekonomiki przedsiębiorstw Istota i podział majątku trwałego. Rzeczowe składniki majątku trwałego nie zużywają się całkowicie w czasie jednego cyklu gospodarczego. Zużywają się one tylko w niewielkim stopniu w trakcie poszczególnych operacji gospod...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry