• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rola lasó...

Nawigacja

Rola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziomRola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziom
Zdrowy las mieszany ma wielkie znaczenie dla utrzymania i tworzenia gleby. Nadziemne części roślin powstrzymują wiatr i chronią glebę przed wywianiem i przesuszeniem. Z chrustu i opadłych liści, przez rozkład powstaje żyzna ziemia (próchnica). Splątane gęsto korze-nie drzew, krzewów i ziół przenikają glebę i umacniają ją.W terenie górskim las stanowi najlepszą ochronę przed osuwiskami terenu, obrywami i lawinami. Las korzystnie wpływa na gospodarkę wodną. Tam, gdzie stoki gór i wzniesień są pokryte polami, konieczne jest stosowanie odpowiedniej orki, wzdłuż warstwic, co zapobiega obsuwaniu się warstwy gleby i zmniejsza spływ wody. Przy bardziej stromych zboczach stosuje się zapory w postaci specjalnych podmurówek lub leżących kłód. Jeżeli zbocza są wykorzystywane jako pastwiska, konieczne jest ograniczenie wypasu zwierząt do rozmiarów nie zagrażających wydeptywaniem gleb. Część opadów zatrzymuje się na liściach drzew, krzewów i zielsk i tam odparowuje. Część zostaje pochłonięta przez mchy. Zupełnie nikła część wody spływa po powierzchni; reszta wnika w poszycie lasu i jest przechowywana. Woda, której poszycie lasu nie może już przyjąć, przesącza się wolno do wody gruntowej, tworzy żyły, źródła i wpływa równomiernie strumyki i rzeki.

Ponieważ ta przesączona, przefiltrowana woda dociera do wód gruntowych jest czysta i można ją pić. Przechowywana w ziemi woda z rozpuszczonymi w niej substancjami mineralnymi i organicznymi, zostaje wchłonięta przez korzenie roślin i rozprowadzona w pniu – rdzeniu rośliny, do gałęzi i liści. Największą część wody oddają liście roślin w postaci pary do atmosfery. Wraca ona go gleby jako deszcz lub rosa. Przez to ciągłe odparowywanie wody, powietrze w lasach jest stale przyjemnie wilgotne i chłodne.Na terenach bezleśnych większa część opadów spływa po powierzchni ziemi i porywa ze sobą cenną glebę. Strumienie i rzeki wzbierają i występują ze swych koryt. Do gruntu przenika mało wody. Wilgotność powietrza wzrasta tylko po wielkich opadach. Gdy słońce zaświeci gleba szybko wysycha i zostaje szybko wywiana.

Kontynent Powierzchnia lasów

(w mln. ha) Lesistość

(%) Powierzchnia lasu na 1 mieszkańca

(w ha)

Ameryka Północna 1.031 51 3,60

Państwa byłego ZSRR 910 41 4,20

Ameryka Południowa

i Środkowa 733 39 5,40

Europa 141 30 0,24

Afryka 753 25 3,30

Azja 520 19 0,30

Australia i Oceania 96 11 6,00

Świat 4.184 31 1,35

Polska 8,7 28 0,23

W październiku 1963 roku wezbrana woda przedostała się przez 266 metrową betonową tamę Vaiont w północnych Włoszech. Ściana wody o wysokości 70 metrów, niosąca ze sobą miliony ton mułu oraz okruchów skalnych, zalała położone nieopodal uzdrowisko Longarone, zabijając 2.000 osób. Późniejsze dochodzenie wykazało, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było osunięcie się do jeziora olbrzymich mas gruntu. Skały, które przedostały się do zbiornika retencyjnego, podniosły poziom wody, a ta z łatwością przelała się przez tamę.W trakcie osuwania się gruntu, skały staczają się w dół zbocza i mogą przebyć nawet kilka kilometrów. Jeżeli zbocze jest strome, a do tego przesiąknięte wodą, rozpędzone okruchy skalne dewastują wszystko, co spotykają na swej drodze.Tak wielkie katastrofy jak przerwanie tamy Vaiont zdarzają się na szczęście rzadko, warto jednak wiedzieć, iż są one powodowane przez te same czynniki co zwykłe osuwanie się ziemi na nachylonej powierzchni i spływanie wód po zboczach.

Z pewnością, gdyby strome zbocza otaczające zbiornik wodny były porośnięte lasem, umocniłoby to brzegi na tyle skutecznie, że nie doszłoby do tak tragicznego zdarzenia albo byłoby ono bez porównania łagodniejsze w skutkach.


Przykładowe prace

Tlen

Tlen Tlen (z łac. Oxygenium) jest to pierwiastek chemiczny o l. atomowej (porządkowej) 8, symbolu O i masie atomowej 16 u, położony w układzie okresowym w 2. okresie, w grupie VI A; rozpoczynający grupę główną tlenowców. Atom pierwiastka składa się z: 8 protonów, 8 elektron...

Wybuch wojny radziecko-niemieckiej a kwestia polska Okres kontaktów między ZSRR a rządem polskim w Londynie

Wybuch wojny radziecko-niemieckiej a kwestia polska Okres kontaktów między ZSRR a rządem polskim w Londynie Wejście Związku Radzieckiego w skład państw walczących z Niemcami (22 VI 1941 uderzenie III Rzeszy na ZSRR) otwierało przed polskim ruchem narodowowyzwoleńczym całkiem nowe...

Charakterystyka Bernarda Zygiera

Charakterystyka Bernarda Zygiera Bernard Zygier był jedną z głównych postaci Syzyfowych prac autorstwa Stefana Żeromskiego, pojawiający się dopiero w dalszej części książki. Akcja powieści toczy się w latach siedemdziesiątych XIX wieku tuż po upadku pow...

Biografia - Konstanty Ildefons Gałczyński - życie i twórczość

Biografia - Konstanty Ildefons Gałczyński - życie i twórczość Życie: Konstanty Ildefons Gałczyński jest jednym z najwybitniejszych poetów polskich XX stulecia. Urodził się w Warszawie, 23 stycznia 1905 roku. Jego ojciec, również Konstanty, był technikie...

Konferencja wersalska - sprawa polska.

Konferencja wersalska - sprawa polska. Z chwilą rozpoczęcia obrad konferencji pokojowej 18 stycznia 1919 roku istniały dwa polskie, odrębne ośrodki polityczne gotowe reprezentować swoją ojczyznę i bronić jej praw oraz roszczeń terytorialnych. Jeden z nich to Komitet Narodowy Pols...

Metanol - budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie.

Metanol - budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie. METANOL Budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie Powtórzenie o alkoholach Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grup&#...

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)- ludzkie postawy wobec cierpienia.

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)- ludzkie postawy wobec cierpienia. Cierpienie jest obecne w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, jest częścią istnienia....

Motyw szczęścia w literaturze i przysłowiach

Motyw szczęścia w literaturze i przysłowiach Za tezę, którą postaram się udowodnić w tej pracy, obrałam greckie przysłowie: Istnieje tyle rodzajów szczęścia, ile ludzkich miar. Trudno określić, czym jest szczęście. Dla każdego może to ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry